I. Wstęp 3 I. Ramy prawne Programu 5Pobieranie 0.7 Mb.
Strona5/14
Data08.05.2016
Rozmiar0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

2.Zabytki będące w posiadaniu Województwa Lubelskiego lub jednostek organizacyjnych Województwa Lubelskiego


Województwo Lubelskie posiada mienie, w zasobie którego znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Poniżej przedstawiono ich zestawienie wraz z planowanymi pracami mającymi na celu poprawę stanu ich zachowania.
We władaniu jednostek edukacyjnych pozostają:

 • Zespół pałacowo – parkowy w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego 1. Planowany jest remont w zakresie wymiany dachu, stropów, wykonanie izolacji fundamentów i odgrzybienie ścian.

 • Budynek przy ul. Partyzantów w Puławach. Planowany jest remont w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian piwnic i fundamentów budynku, wykonanie chodników i opaski budynku, wykonanie tynków elewacyjnych, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych.

 • Kamienica przy ul. Dominikańskiej 5 w Lublinie. Planowane jest odnowienie elewacji i wykonanie instalacji klimatyzacyjnej.

 • Budynek przy ul. Lwowskiej 19 w Zamościu.

Obiekty użytkowane przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury: 1. Budynek teatru przy ul. G. Narutowicza 17 w Lublinie użytkowany przez Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

 2. Pałac Tarłów przy ul. Dolnej Panny Marii 3 w Lublinie użytkowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Planowany remont dachu i elewacji.

 3. Zespół pałacowo – parkowy w Gardzienicach I użytkowany przez Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

 4. użytkowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie:

 • Budynek przy ul. G. Narutowicza 4 w Lublinie. Planowany remont galerii i oficyny A i B

 • Zespół dworsko – parkowy w Bronicach.

 1. użytkowane przez Muzeum Lubelskie w Lublinie:

 • Brama Krakowska przy ul. Bramowej 1 w Lublinie. Remont przewidziany jest na 2012 r.

 • Zespół zamkowy przy ul. Zamkowej 9 w Lublinie.

 • Bożnica przy ul. Bożniczej 19 w Łęcznej.

 • Willa przy ul. S. Żeromskiego 8 w Nałęczowie.

 • Dworek Wincentego Pola przy ul. Kalinowszczyzna 13 w Lublinie.

 1. Nieruchomość przy Al. Warszawskiej 96 w Lublinie użytkowana przez Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

 2. użytkowane przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym:

 • Zamek w Janowcu – Oblasy,

 • Dwór z Moniaków w Janowcu,

 • Kamienica przy ul. Plebanka 17 a w Kazimierzu Dolnym. Planowana jest sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

 • Willa przy ul. Krzywe Koło 4 w Kazimierzu Dolnym.

 • Willa przy ul. Małachowskiego 19 w Kazimierzu Dolnym. Planowany remont dachu i elewacji.

 • Kamienica ul. Senatorskiej 11/13 w Kazimierzu Dolnym.

 • Spichlerz Ulanowskich przy ul. Puławskiej 54 w Kazimierzu Dolnym.

 • Spichlerz Feiersteina przy ul. Puławskiej 60 w Kazimierzu Dolnym.

 • Dwór z Gościeradowa przy ul. Podzamcze 20 w Kazimierzu Dolnym. Planowana jest adaptacja strychu na pomieszczenia administracyjne.

 1. Zespół pałacowo – parkowy w Kozłówce użytkowany przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Planowana jest zmiana dachu na pałacu oraz remont stajni.

Obiekt użytkowany przez Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich: • Zespół dworsko – parkowy w Zamieściu (właściwy obręb geod. Świerże). Planuje się remont we wnętrzu budynku.

Obiekt użytkowany przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie: • Budynek przy ul. Zamenhofa 2 w Zamościu.

Obiekty użytkowane przez jednostki ochrony zdrowia: 1. Zespół dworsko – parkowy w Suchowoli użytkowany przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli. W 2011 r. kontynuowany będzie drugi etap adaptacji budynku dawnej oficyny na oddział uzależnień ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego. W następnych latach planowana jest wykonanie planu przestrzennego zagospodarowania parku w 2012 r.; realizacja planu przestrzennego zagospodarowania parku w 2013 r.; przebudowa konstrukcji dachu z zagospodarowaniem poddasza na budynku głównym w 2014 – 2015; wykonanie elewacji szpital w 2016 r.; wykonania ogrodzenia wokół szpitala w 2017 r.

 2. Zespół pałacowo – parkowy w Celejowie użytkowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Celejowie. Planowany jest remont elewacji Willi Tolin w Nałęczowie w 2011 r. ze środków własnych szpitala.

 3. Zespół poklasztorny w Radecznicy użytkowany przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy. Planowany jest remont dawnego liceum - obecnie budynku szpitalnego: Pawilonu Głównego w tym izolacje fundamentów, elewacje, dach, schody zewnętrzne i terenowe.

 4. Zespół kościelno – klasztorny przy ul. Biernackiego 5/9 w Lublinie użytkowany przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. Remont dawnego klasztoru - pomieszczeń Bloku Operacyjnego i Chirurgii ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego w roku 2011.

 5. Zespół pałacowo – parkowy w Adampolu użytkowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu. Planowane jest malowanie dachu i renowacja elementów murowanych na wysokości dachu oraz wymiana rynien i rur spustowych. Wykonanie pracowni brochofiberoskopowej, windy i pojazdów dla osób niepełnosprawnych, remont zabytkowych schodów wejściowych.

 6. Zespół dworsko – parkowy przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie użytkowany przez Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie. Planowane są zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu parkowego oraz modernizacja zabytkowego dworu.

 7. Zespół pałacowo – parkowy w Łysołajach. Planowany jest bieżący remont budynku pałacu.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna