IAnaliza wrażliwościPobieranie 117.46 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar117.46 Kb.

IAnaliza wrażliwości


Analitycy firmy Wawel są świadomi tego, że działają w warunkach niepewności i postanowili sprawdzić wrażliwość NPV projektu na zmiany pięciu czynników:

  1. przychodów ze sprzedaży, CR

  2. nakładów inwestycyjnych, CAPEX

  3. kosztów rocznych, CE

  4. kosztu kapitału CC

  5. kosztu długu kD

Na potrzeby badania założono, że każdy z czynników może odchylić się od swojego poziomu bazowego o 12%.
Możliwe poziomy czynników wpływających na efektywność przedsięwzięcia przedstawia tabela:

wariant

CR

CAPEX

CE

CC

kD

maksymalny

40 275 200,00

29 433 600,00

20 160 000,00

31,597%

13,10%

bazowy

35 960 000,00

26 280 000,00

18 000 000,00

28,212%

11,70%

minimalny

31 644 800,00

23 126 400,00

15 840 000,00

24,826%

10,30%Analiza wrażliwości przedsięwzięcia na zmiany CR

Analiza dla CR = 40 275 200,00 (kolor zielony) oraz CR = 31 644 800,00 (kolor czerwony) przebiega następująco:CR

40 275 200,00

31 644 800,00

OKZ

26

26,00

OSN

72

72,00

CO

98

98,00
Bilans

 

Aktywa

Pasywa
FA

26 280 000,00

26 280 000,00

20 200 000,00

20 200 000,00

E

ZAP

2 908 764,44

2 285 457,78

9 995 644,44

9 156 577,78

D

AR

8 055 040,00

6 328 960,00

7 495 662,22

5 889 448,89

ZwD

ŚP

447 502,22

351 608,89

 

 

 

Suma

37 691 306,67

35 246 026,67

37 691 306,67

35 246 026,67

SumaOOSZwD

67

67
ZwD

7 495 662,22

5 889 448,89
NWC

3 915 644,44

3 076 577,78
TA-ZwD

30 195 644,44

29 356 577,78
FA+NWC

30 195 644,44

29 356 577,78
E

20 200 000,00

20 200 000,00
D

9 995 644,44

9 156 577,78
D/E

0,4948

0,4533
D/(D+E)

0,3310

0,31
E/(D+E)

0,6690

0,69

Wolne przepływy pieniężne

0

1-10

10b

CR

0

40 275 200,00

24 165 120,00

CE

0

18 000 000,00

10 800 000,00

NCE

0

2 628 000,00

26 280 000,00

EBIT

0

19 647 200,00

-12 914 880,00

NOPAT

0

15 914 232,00

-10 461 052,80

NCE

0

2 628 000,00

26 280 000,00

Capex

26 280 000,00

2 628 000,00

0,00

Δ NWC

3 845 722,22

0,00

-3 915 644,44

FCF

-30 125 722,22

15 914 232,00

19 734 591,64


0

1-10

10b
CR

0

31 644 800

18 986 880
CE

0

18 000 000

10 800 000
NCE

0

2 628 000

26 280 000
EBIT

0

11 016 800

-18 093 120
NOPAT

0

8 923 608

-14 655 427
NCE

0

2 628 000

26 280 000
Capex

26 280 000,00

2 628 000

0
Δ NWC

3 146 500,00

0

-3 076 578
FCF

-29 426 500,00

8 923 608

14 701 151

IRR

52,25%

28,88%beta U

0,95

0,95
ke

37,33%

36,86%

beta L

2,3508

2,3172

Wd

0,3310

0,3119
CC

28,1092%

28,3173%

We

0,6690

0,6881

kRF

4,3870%

4,3870%

kM

18,40%

18,40%

kd

11,70%

11,70%


NPV

22 959 081,84 zł

499 092,12 złZ analizy wykresu wynika, iż wzrost wartości przychodów ze sprzedaży powoduje wzrost wartości przedsiębiorstwa. Krzywa wrażliwości NPV na zmiany CR jest stroma, zatem analizowany projekt jest bardzo wrażliwy na zmiany wielkości przychodów ze sprzedaży. Niewielka zmiana tego czynnika powoduje dużą zmianę wartości NPV.
Wpływ wzrostu CR na optymalny budżet inwestycyjny

Przedsiębiorstwo powinno ograniczyć się tylko i wyłącznie do realizacji przedsięwzięcia na Węgrzech, na Ukrainie, w Czechach, w Polsce oraz w Rosji, ponieważ tylko efektywność projektów w tych państwach przewyższa marginalny koszt kapitału. Powinno ono zrezygnować z realizacji projektów inwestycyjnych w Niemczech i Austrii, ponieważ IRR < MCC.


Wpływ wzrostu CR na strategie finansowania, inwestowania NWC

STRATEGIE FINANSOWANIA NWC

Agresywna

Umiarkowana

Konserwatywna
Przyrost wartości przedsiębiorstwa (∆V)

16 422 080

24 128 175

29 245 462STRATEGIE INWESTOWANIA NWC

Restrykcyjna

Pośrednia

Elastyczna
Przyrost wartości przedsiębiorstwa (∆V)

34 146 148

20 398 419

9 218 975STRATEGIE INWESTOWANIA i FINANSOWANIA NWC

Rest-Agres

Rest-Kons

Elast-Agres

Elast-Kons

Przyrost wartości przedsiębiorstwa (∆V)

21 315 716

28 115 578

-5 772 075

3 800 470

Wzrost CR nie wpływa na decyzję w sprawie wyboru strategii, jednak powoduje wzrost wartości przedsiębiorstwa w każdym przypadku w stosunku do stanu bazowego


Wpływ wzrostu CR na zarządzanie należnościami

Przyrost przeciętnego poziomu należności [zł]

Δ NAL

157 493,33 zł

Korzyść ze zmiany polityki kredytowej [zł]

Δ EBIT

10 461 698,13 zł

Przyrost zysku po opodatkowaniu [zł]

Δ NOPAT

8473975,488

Kapitału finansującego przedsiębiorstwo [%]

CC

0,177

Przyrost wartości przedsiębiorstwa [zł]

Δ V

47718489,5

Wzrost CR spowodował wzrost V do poziomu 47718489,5 zł.


Wpływ spadku CR optymalny budżet inwestycyjny

Przedsiębiorstwo powinno ograniczyć się tylko i wyłącznie do realizacji przedsięwzięcia na Węgrzech, na Ukrainie, w Czechach, w Polsce. Optymalny budżet inwestycyjny zmniejszył się.


Wpływ spadku CR na strategie finansowania, inwestowania NWC

STRATEGIE FINANSOWANIA NWC

Agresywna

Umiarkowana

Konserwatywna
Przyrost wartości przedsiębiorstwa (∆V)

7 701 345

13 810 545

17 862 782STRATEGIE INWESTOWANIA NWC

Restrykcyjna

Pośrednia

Elastyczna
Przyrost wartości przedsiębiorstwa (∆V)

21 761 211

10 667 495

1 672 057STRATEGIE INWESTOWANIA i FINANSOWANIA NWC

Rest-Agres

Rest-Kons

Elast-Agres

Elast-Kons

Przyrost wartości przedsiębiorstwa (∆V)

11 615 710

16 996 759

-10 223 232

-2 637 943

Spadek CR nie wpływa na wybór strategii, powoduje jednak zmniejszenie wartości przedsiębiorstwa.
Wpływ spadku CR na zarządzanie należnościami

Przyrost przeciętnego poziomu należności [zł]

Δ NAL

445 173,33 zł

Korzyść ze zmiany polityki kredytowej [zł]

Δ EBIT

6 227 048,53 zł

Przyrost zysku po opodatkowaniu [zł]

Δ NOPAT

5043909,312

Kapitału finansującego przedsiębiorstwo [%]

CC

0,177

Przyrost wartości przedsiębiorstwa [zł]

Δ V

28051736,52

Spadek CR powoduje spadek przyrostu wartości przedsiębiorstwa do poziomu 28051736,52


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna