Identyfikator podatkowyPobieranie 54.06 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar54.06 Kb.
(A12)
IDENTYFIKATOR PODATKOWY*
 

 

 

  

OŚWIADCZENIE
dla celów obliczania podatku dochodowego od osób fizycznychPodstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym dla osób fizycznychDz.U. z 2000r. Nr 14, z późn. zmianamiA. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwisko

 

Pierwsze Imię

 

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok

 

 

 

 

 

_ _ - _ _ - _ _ _ _

 

 
 

Województwo

 

Powiat

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gmina

 

Ulica

 

 

Nr domu/Nr lokalu

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość

Kod pocztowy

 

Poczta

 

 

 

 

 

 
 


 

telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

telefax

 

 

 

 

 

 

 

 
Urząd Skarbowy do którego adresowana będzie inf. wg miejsca zamieszkania podatnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE I PODPIS:

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że powyższe dane podałem(-am) zgodnie ze stanem faktycznym oraz że są mi znane

przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie

 

z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku.

 

 

 

Data wypełnienia:

27 kwietnia 2016PODPIS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*Art. 11 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z 13 października 1995 r.
( t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1314 )©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna