Ii maratonic katowice park wpkiW 22. 03. 2007 godzina 16: 00Pobieranie 7.34 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar7.34 Kb.
II maratoNIC Katowice – park WPKiW 22.03.2007 godzina 16:00
Imię i Nazwisko, nr startowy, rok urodzenia, Klub, uzyskany czas
1.Adam Jagie³a / 7 / 1973 / ¦limak Bytków / 2.59.29
2.Jerzy Po³eæ / 14 /1961 / TKKF Jastrz±b Ruda ¦l. / 3.01.34
3.Jerzy Wyka / 59 / 1976 / Maraton Pêgów / 3.06.35
4.Krzysztof Szor / 17 / 1972 / TKKF Jastrz±b Ruda ¦l / 3.29.58
5.Tadeusz Biskup / 32 / 1955 / Siemianowice ¦l. / 3.37.50
6.Zbigniew Marsza³kowski / 1 / 1957 / Forma Wodzis³aw / 3.38.54
7.Artur B³aszczyk / 57 / 1979 / KB Józefinka D±browa Górnicza / 3.46.00
8.Jakub Sp³awski / 2 / 1977 / ¦limak Bytków / 3.55.43
9.Tadeusz Guzek / 4 / 1962 / KB £uków / 3.55.52
10.Krzysztof Czupryna / 47 / 1970 / ¦limak Bytków / 3.57.25
11.Janusz Stêpniak / 39 / 1968 / Katowice / 4.16.06
12.Mariusz Ciesiñski / 8 / 1970 / Siemianowice Sl. / 4.23.50
13.Daria Naziemiec / 42 / 1976 / ¦limak Bytków / 4.28.00
14.Czes³aw Wizner / 33 / bd / IPA Katowice / 4.28.01
15.Franciszek Pendolski / 41 / 1942 / KB Józefinka Katowice / 4.28.30
16.Jan Udolf / 37 / 1949 / Katowice / 4.30.20
17.Andrzej ¦lêzak / 13 / 1968 / Katowice / 4.30.30
18.Andrzej £ogiewa / 18 / 1950 / KB Józefinka Katowice / 4.38.36
19.Aleksy Szablicki / 53 / 1960 / WBK Meta Lubliniec / 4.40.26
20.Leszek Naziemiec / 3 / 1974 / ¦limak Bytków / 5.14.36
21.Jerzy Bednarz / 19 / 1946 / Poznañ / 5.35.36


Uczestnicy o dorobku 6 kó³ek

BrakUczestnicy, którzy przebyli 5 okr±¿eñ: 30,695 km

1.Marek Ciszyñski / 11 / 1964 / Start Katowice / 2.35.42


2.Jaros³aw Cholewa / 40 / 1966 / Katowice / 2.39.35
3.Magdalena Janowska / 46 /1976 / ¦limak Bytków / 2.44.51
4.£ukasz Aksamit / 38 / 1982 / Katowice / 2.57.31
5.Grzegorz Witek / 31 / 1968 / ¦wiêtoch³owice / 3.00.49
6.Marek Pêczak / 34 / 1977 / Sosnowiec?/ 3.09.13
7.Jan £aciak / 62 / 1980 / Tychy / 3.20.00
8.Andrzej Lampa / 63 / 1976 / ¦limak Bytków / 3.20.01
9.Piotr Duda³a / 12 / 1974 / Katowice / 3.33.39
10.Kordian Andres / 35 / bd / Katowice / 4.30.10


Uczestnicy, którzy przebyli 4 okr±¿enia: 24945

1.Jerzy Goj / 29 / 1958 / Piekary ¦l. / 2.02.05


2.El¿bieta Ch³ap / 58 / 1971 / Katowice / 2.13.30
3.Artur Kubica / 48 / 1976 / ¦limak Bytków / 2.14.38
4.£ukasz Jedliñski / 16 / 1974 / Katowice / 2.34.55
5.Andrzej Kaliszczak / 43 / 1969 / Katowice / 2.56.38
6.Marian Wybrañczyk / 44 / 1963 / Tychy / 3.04.18


Uczestnicy, którzy ukoñczyli 3 pêtle: 19195

1.Jan Komander / 45 / bd / Siemianowice ¦l. / 1.39.45


2.Bart³omiej Musia³ / 36 / 1981 / Simianowice ¦l. / 1.53.52
3.Tadeusz Multan / 49 / 1961 / Siemianowice ¦l. / 1.54.20
4.Gabriela Hudyka / 55 / 1956 / Katowice / 2.11.20
5.Urszula Pomyka³a / 5 / 1964 / Tychy / 2.11.20

Uczestnicy, którzy ukoñczyli 2 pêtle: 13445 metrów

1.Jan Stasiczek / 30 / 1975 / WKKB Meta Lubliniec / 54.50


2.Katarzyna Smolik / 54 / 1972 / Katowice / 59.50
3.Edward Tyka / 9 / 1943 / Forma Wodzis³aw / 1.05.21
4.Kazimierz £opatka / 10 / 1935 / Forma Wodzis³aw / 1.06.55
5.Barbara Kasprzyk / 51 / 1975 / Katowice / 1.07.35
6.Agnieszka Stasiczek / 52 / 1979? / ¦limak Bytków / 1.07.35
7.Janusz Harazin / 50 / 1987 / Paw³owice / 1.10.40
8.Adam ¯wirowicz / 60 / 1972 / TKKF Jastrz±b Ruda ¦l. / 1.01.10 (?)
9.Bogus³aw Szopa / 61 / bd / Siemianowice ¦l. / 1.19.45
10.Krzysztof Hudyka / 56 / 1965 / World Class Katowice / 1.28.02


Uczestnicy, którzy przeszli lub przebiegli 1 pêtlê: 7695 metrów

1.Arkadiusz Po³eæ / 15 / 1990 / Ruda ¦l. / 28.00


2.£ukasz Gucha³a / 66 / 1982 / Siemianowice ¦l. / 35.30
3.Ryszard Raczykowski / 67 /1980 / WOPR Siemianowice ¦l. / 35.30
4.Krzysztof Wietocha / 22 / 1991 / Katowice / 35.30
5.Rafa³ Kondla / 23 / 1991 / MKS MOS Katowice / 35.33
6.Maciej Osswald / 26 / 1991 / MKS MOS Katowice / 38.42
7.Daniel Burzyk / 25 / 1993 / MKS MOS Katowice / 39.23
8.Nicole Burzyk / 24 / 1992 / MKS MOS Katowice / 39.25
9.Artur ¦wiêcik / 20 / 1990 / Siemianowice ¦l. / 42.13
10.Sebastian Haraf / 21 / 1992 / MKS MOS Katowice / 44.00
11.Adam Dubiel / 27 / 1978 / MKS MOS Katowice / 47.58
12.Jacek Weso³owski / 28 / 1993 / MKS MOS Katowice / 47.58
13.Ola Musia³ek / 6 / bd / Katowice / 59.59
14.Ma³gorzata Przyby³a / 65 / 1977 / ¦limak Bytków / bd
15.Tomasz Pecka / 64 / 1974 / ¦limak Bytków / bd
16.Six Legs Team (Madzia & Dianusia) 1.30.00
opracowanie wyników oraz pieczę nad imprezą miał sędzia główny Jakub STACHOWIAK


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna