Ii międzyszkolnego konkursu recytatorskiegoPobieranie 7.49 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar7.49 Kb.
REGULAMIN

II MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU RECYTATORSKIEGO
OD JANA KOCHANOWSKIEGO DO POETY WSPÓŁCZESNEGO…”

                                          

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców przy ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

2. Współorganizatorem konkursu jest: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

3. Celem konkursu jest promowanie twórczości patrona szkoły Jana Kochanowskiego oraz współczesnych regionalnych poetów.

4.  Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Radomia.

5.  Przedmiotem konkursu będzie recytacja jednego wiersza autorstwa Jana Kochanowskiego lub współczesnego, radomskiego poety. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech recytatorów (w wypadku Zespołu Szkół: 3 osoby z gimnazjum i 3 osoby z liceum).

6.  Zgłoszenia, zawierające: imię, nazwisko, wiek ucznia, nazwę szkoły oraz imię, nazwisko autora wraz z tytułem prezentowanego wiersza, należy nadsyłać do dnia 4 grudnia 2015 roku na adres email koordynatora konkursu Adriana Szarego: adrianszary@wp.pl

7.   Przesłuchania konkursowe odbędą się dnia 9 grudnia 2015 roku o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego, w Radomiu, przy ul. Kilińskiego 25.

8. Organizatorzy konkursu powołają Jury, które przyzna laureatom nagrody

i wyróżnienia.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.10. Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu Adrian Szary, pod adresem e-mail: adrianszary@wp.pl©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna