II. Wskazówki metodyczne Określniki wprowadzone do Słownika w 2005 r agroturystykaPobieranie 44.32 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar44.32 Kb.
II. Wskazówki metodyczne
1. Określniki wprowadzone do Słownika w 2005 r.
- agroturystyka

określnik – agroturystyka stosuje się po nazwach geograficznych z wyjątkiem nazw państw i regionów świata i po tematach ogólnych


- badania przesiewowe

określnik - badania przesiewowe stosuje się po tematach ogólnych


- bibliografia zawartości czasopism

określnik formalny -bibliografia zawartości czasopism stosuje się po wszystkich rodzajach tematów


Uwaga: wprowadzony wcześniej do Słownika określnik – bibliografia zawartości pozostaje w użyciu. Stosuje się go po tytułach wydawnictw ciągłych, po różnych rodzajach wydawnictw ciągłych i po określniku – czasopisma
Np.:

Poradnik Językowy (czasop.) - bibliografia zawartości

Czasopisma historyczne polskie - bibliografia zawartości
ale:

Warszawa – kultura - od 1944 r. - bibliografia zawartości czasopism

Kościół katolicki – historia - bibliografia zawartości czasopism

Banki – Polska - od 1989 r. - bibliografia


- cewnikowanie

NU kaniulacja

kateteryzacja

określnik – cewnikowanie stosuje się po tematach ogólnych


- emisja

określnik- emisja stosuje się po nazwach substancji niebezpiecznych i szkodliwych


- granice

określnik- granice stosuje się po nazwach geograficznych


- jakość życia

określnik - jakość życia stosuje się po nazwach grup etnicznych, po nazwach geograficznych z wyjątkiem nazw państw i regionów świata i po tematach ogólnych


- kryminalistyka

określnik- kryminalistyka stosuje się po tematach ogólnych


- leczenie

zt. określnik - zapobieganie i leczenie

określnik- leczenie stosuje się po tematach ogólnych
- lustracja

określnik- lustracja stosuje się po tematach osobowych i po nazwach kategorii osób


- mapy topograficzne

określnik formalny- mapy topograficzne stosuje się po nazwach geograficznych


- mitologia

określnik – mitologia stosuje się po tematach ogólnych


- przedszkola

określnik- przedszkola stosuje się po tematach z dziedziny oświaty. Po tematach zaczynających się od słów Edukacja, Kształcenie, Nauczanie, Przysposobienie, Wychowanie oraz po tematach Gry edukacyjne, Gry i zabawy, Gry i zabawy ruchowe stosowany jest bezpośrednio, po innych tematach po określniku - nauczanie, np.: Edukacja ekologiczna -

przedszkola, Matematyka - nauczanie - przedszkola. Po temacie Katecheza stosowany jest po określniku wyrażającym wyznanie, np.: Katecheza - katolicyzm – przedszkola
- relacje z podróży

określnik formalny - relacje z podróży stosuje się po nazwach geograficznych, po tematach osobowych, ogólnych i jednostkowych


- rynek pracy

określnik- rynek pracy stosuje się po nazwach geograficznych z wyjątkiem nazw państw i regionów świata i po tematach - Miasta, Obszary popegeerowskie, Wieś, Regiony przygraniczne, Strefa podmiejska


- spis treści

określnik formalny-spis treści stosuje się po tytułach wydawnictw ciągłych, po różnych rodzajach wydawnictw ciągłych i po określniku – czasopisma


- szkoły specjalne

określnik- szkoły specjalne stosuje się po tematach z dziedziny oświaty. Po tematach zaczynających się od słów Edukacja, Kształcenie, Nauczanie, Przysposobienie, Wychowanie stosowany jest bezpośrednio, po innych tematach po określniku - nauczanie, np.: Edukacja ekologiczna - szkoły specjalne, Język polski - nauczanie - szkoły specjalne, Dziecko głuche - nauczanie - szkoły specjalne. Po temacie Katecheza stosowany jest po określniku wyrażającym wyznanie, np.: Katecheza - katolicyzm - szkoły specjalne


- w Talmudzie

określnik- w Talmudzie stosuje się po tematach ogólnych


- związek ze Starym Testamentem

określnik- związek ze Starym Testamentem stosuje się po temacie Biblia. NT oraz po tytułach ksiąg Nowego Testamentu2. Duchowość - temat i określnik
Teksty ascetyczne
W opisie przedmiotowym stosuje się temat Duchowość religijna lub jeden z tematów węższych (np. Duchowość buddyjska, Duchowość chrześcijańska) z odpowiednim określnikiem chronologicznym, lecz bez określnika geograficznego (opracowanie analogicznie do tekstów filozoficznych). Nie stosuje się w tym przypadku hasła osobowego wyrażającego autora tekstu,
np.:
Cztery medytacje / Tomasz a Kempis. - Kraków, 2001.
Duchowość chrześcijańska - 15 w.
Chrześcijaństwo wiosną Europy / Joseph-Marie Verlinde. - Warszawa, 2004
Duchowość chrześcijańska - 21 w.

Nauka społeczna Kościoła katolickiego - od 1965 r.

Europa - od 2001 r.
Po tematach Duchowość kapłańska i Duchowość zakonna powinien wystąpić określnik wyrażający wyznanie,
np.:
O obyczajach i obowiązku biskupów / święty Bernard z Clairvaux. - Kraków, 1992
Duchowość kapłańska - katolicyzm - 12 w.

Biskupi - teologia - katolicyzm - 12 w.


Mnisi Góry Atos o duchowości prawosławnej / oprac.Hieromnich Gabriel (Krańczuk). -Hajnówka, 1995
Duchowość zakonna - prawosławie

Athos (Grecja) - religia


Opracowania
W opisie przedmiotowym stosuje się temat Duchowość religijna lub jeden z tematów węższych z określnikiem - historia i odpowiednimi określnikami geograficznym i chronologicznym (opracowanie analogicznie do opracowań z zakresu historii filozofii).
Duchowość średniowiecza / André Vauchez. - Warszawa, 1996
Duchowość chrześcijańska - historia - Europa Zachodnia - 8-13 w.
W przypadku opracowań nt życia duchowego konkretnych osób, w opisie przedmiotowym stosuje się odpowiednie hasło osobowe z określnikiem - duchowość. W drugim haśle stosuje się temat Duchowość religijna lub jeden z tematów węższych z określnikiem - historia i odpowiednimi określnikami geograficznym i chronologicznym.
Św. Alfons Liguori odkryty na nowo / Erwin Dudel. -Warszawa, 1977.
Alfons Maria de Liguori (św. ; 1696-1787) - duchowość

Duchowość chrześcijańska - historia - Włochy -18 w.


Chcę żyć miłością : życie mistyczne św. siostry Faustyny Kowalskiej / Jan Machniak. -Kraków, 2002.
Maria Faustyna Kowalska (św. ; 1905-1938) - duchowość

Miłosierdzie Boże- kult

Duchowość chrześcijańska - historia - Polska - 20 w.

3. Literatura podróżnicza.
Wprowadzono do Słownika temat Literatura podróżnicza i określnik formalny– relacje z podróży.
Literatura podróżnicza

zt. odpowiednie tematy geograficzne z określnikiem - relacje z podróży, np.: Włochy - relacje z podróży, Polo, Marco (1254-1332) - relacje z podróży, Farys (jacht) - relacje z podróży, Samotne rejsy - relacje z podróży

NU Dzienniki podróży

Itineraria

Listy z podróży

Pamiętniki podróży

Piśmiennictwo podróżnicze

Podróż (lit.)

Podróżnictwo – wydawnictwa

Relacje z podróży

TK Literatura – tematyka

Pamiętniki

Podróżnictwo

Podróżnictwo – literatura

Publicystyka
po temacie Literatura podróżnicza stosuje się określnik - antologia
Temat Literatura podróżnicza służy zarówno do opracowania dokumentów nt. wszelkich sprawozdań z podróży różnego charakteru (zob. hasło Podróż w Słowniku terminów literackich - Wrocław, 1998), jak również opisów podróży. Wprowadza się też tematy z przymiotnikami etnicznymi dla poszczególnych literatur, np.:
Literatura podróżnicza polska

TS Literatura polska


Literatura podróżnicza staroruska

NU Chożdienija

TS Literatura staroruska
Opracowania na temat literatury podróżniczej.
W opisie przedmiotowym dokumentów nt. literatury podróżniczej stosuje się hasło Literatura podróżnicza z odpowiednimi określnikami bądź Literatura podróżnicza z przymiotnikiem etnicznym i z odpowiednimi określnikami, np.:
Średniowieczna arabska literatura podróżnicza / Maria Kowalska. – Kraków, 1973
Literatura podróżnicza arabska – historia - 8-16 w.
Antologiâ hoženij russkih putešestvennikov : XII-XV vek : issledovanie, teksty, kommentarii / E. I. Maleto. – Moskva, 2005
Literatura podróżnicza staroruska - 12-15 w. - antologia

Literatura podróżnicza staroruska – historia – 12-15 w.

Podróżnictwo – Ruś - 12-15 w.
Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego : studium z historii form literackich / Roman Krzywy. – Warszawa, 2001
Literatura podróżnicza - historia

Literatura podróżnicza polska – historia - 16-18 w,


Morskie drogi Polaków : relacje podróżopisarskie z lat 1920-1939 / Krystyna Turo. – Gdańsk, 1996
Marynistyka - literatura polska

Literatura podróżnicza polska – historia - 20 w.

Podróżnictwo morskie – Polska - 1918-1939 r.
Wokół reportażu podróżniczego / pod red. Elżbiety Malinowskiej i Dariusza Rotta. – Katowice, 2004
Literatura podróżnicza polska – historia - 20 w.

Reportaż polski - tematyka


Jeśli dokument traktuje o literaturze podróżniczej opisującej jakiś region, to poza hasłem Literatura podróżnicza uwzględniamy nazwę opisywanego regionu z określnikiem – relacje z podróży, określnikiem – historia i odpowiednim określnikiem chronologicznym, np.:
Obraz Włoch w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku / Małgorzata Ewa Kowalczyk. – Toruń, 2005
Literatura podróżnicza polska – historia - 18 w.

Włochy – relacje z podróży - historia - 18 w.


Diariusz Hieronima Gratusa Moskorzowskiego : (1645-1650) / Janusz Tazbir. – Warszawa, 1963 [Nadb.:] Przegląd Historyczny. T. LIV, z. 4.
Moskorzowski, Hieronim Gratus (ca 1626-ca 1661). Diarius rerum notabilium concinnatus per Hieronimum Gratum...

Literatura podróżnicza polska - historia - 17 w.

Rękopisy polskie - historia - 17 w.

Europa – relacje z podróży – historia - 17 w.


Opracowanie opisów podróży.
W opisie przedmiotowym tych tekstów stosujemy temat Literatura podróżnicza , ewentualnie z adekwatnym przymiotnikiem etnicznym i stosownym określnikiem chronologicznym a także nazwę geograficzną z odpowiednim określnikiem chronologicznym i określnikiem formalnym – relacje z podróży, np.:
Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżników : wybór tekstów z lat 1795-1939 / do dr. przygot. oraz przypisami opatrzyli Janusz Gudowski [et al.]. – Warszawa, 2001
Huculi – 18-20 w.

Literatura podróżnicza - 18-20 w. - antologia

Pokucie (Ukraina) – 18-20 w. – relacje z podróży
Hiszpania malowniczo-historyczna : zapirenejskie wędrówki Polaków w latach 1838-1930 / antologię oprac. i wstępem opatrzył Piotr Sawicki. – Wrocław, 1996
Literatura podróżnicza polska - 19-20 w. - antologia

Hiszpania - 19-20 w. – relacje z podróży


W opisie przedmiotowym uwzględniamy autora tekstu budując hasło złozone z nazwy osobowej i określnika – relacje z podróży, np.:
Cisza jest dźwiękiem : podróż po Bośni / Juli Zeh. – Kraków, 2004

Zeh, Juli (1974- ) – relacje z podróży


Literatura podróżnicza niemiecka – 21 w.

Bośnia i Hercegowina - od 1991 r. – relacje z podróży


Diariusz podróży europejskiej w latach 1773-1774 / Teofila Konstancja z Radziwiłłów Morawska. – Wrocław, 2002
Morawska, Teofila Konstancja (1738-1818) – relacje z podróży

Literatura podróżnicza polska - 18 w.

Europa - 18 w. – relacje z podróży
Dziennik motocyklowy / Ernesto Che Guevara. – Izabelin, 2002
Guevara, Ernesto (1928-1967) – relacje z podróży

Literatura podróżnicza argentyńska – 20 w.

Ameryka Południowa – 1945-1989 r. – relacje z podróży
Cztery listy z Rzymu do Antoniego Edwarda Odyńca / Ludwik Górski. – Warszawa, 1878 [Odb. z „Kroniki Rodzinnej”]
Górski, Ludwik - (1818-1908) – relacje z podróży

Odyniec, Antoni Edward - (1804-1885) - korespondencja

Literatura podróżnicza polska – 19 w.

Papiestwo - 19 w.

Florencja (Włochy)- 19 w. – relacje z podróży

Rzym (Włochy) – 19 w. – relacje z podróżyLettres d'Espagne / Prosper Mérimée. - Bruxelles,1989

Mérimée, Prosper (1803-1870) – relacje z podróży

Literatura podróżnicza francuska - 19 w.

Hiszpania - 19 w. – relacje z podróży


Farys : pierwszy polski samotny rejs oceaniczny / Erwin Jerzy Weber. – Kraków, 2002
Weber, Erwin Jerzy (1907-1981) – relacje z podróży

Farys (jacht) – relacje z podróży

Literatura podróżnicza polska – 20 w.

Samotne rejsy – Polska - 1918-1939 r. – relacje z podróży

Pacyfik – żegluga - 1918-1939 r. – relacje z podróży

Tahiti (Francja) - 1918-1939 r. – relacje z podróży


Gdzie kończy się droga : samotna wyprawa po bezdrożach Azji / Erika Warmbrunn – Łódź, 2004
Warmbrunn, Erika - relacje z podróży

Literatura podróżnicza amerykańska – 20 w.

Turystyka rowerowa - Chiny - od 1989 r. – relacje z podróży

Turystyka rowerowa – Mongolia - od 1989 r. – relacje z podróży

Turystyka rowerowa – Wietnam - od 1989 r. – relacje z podróży

Chiny - od 1989 r. – relacje z podróży

Mongolia - od 1989 r. – relacje z podróży

Wietnam - od 1989 r. – relacje z podróży


Nadal pozostaje w użyciu hasło Podróżnictwo – literatura dla opracowania dokumentów nt. wątków podróży w literaturze, np.:
Terytorium a świat : wyobrażeniowe konfiguracje przestrzeni w literaturze portugalskiej od schyłku średniowiecza do współczesności / Ewa Łukaszyk. – Kraków, 2003
Literatura portugalska - tematyka - 15-20 w.

Podróżnictwo - literatura portugalska

Przestrzeń - literatura portugalska
Wędrowcy fikcyjnych światów : pielgrzym, rycerz i włóczęga / Anna Wieczorkiewicz. – Gdańsk, 1996
Alegoria – literatura - szkice

Literatura – tematyka - szkice

Podróżnictwo – literatura - szkice

Przestrzeń – filozofia - szkice

Rycerstwo – literatura - szkice
Motywy podróżnicze w twórczości Jana Potockiego / Janusz Ryba. – Wrocław, 1993
Potocki, Jan (1761-1815) - twórczość

Literatura polska – tematyka - 18-19 w.

Podróżnictwo - literatura polska
Określnik – podróżnictwo
Określnik – podróżnictwo nie będzie już stosowany do opracowywania opisów podróży, ale do opisu dokumentów na temat podróży po danym regionie, np.:
Pravda o russkih otkrytiâh v Amerike / A. Adamov. - Moskva,1952
Odkrycia geograficzne – Rosja - 17-19 w.

Podróżnictwo – Rosja - 17-19 w.

Alaska (Stany Zjednoczone) – podróżnictwo - 17-18 w.

Ameryka – podróżnictwo - 17-19 w.


Gdy Europa szukała Azji / Felix Alfred Plattner. – Kraków, 1975
Jezuici – Azja - 16-18 w.

Misje – katolicyzm – Azja - 16-18 w.

Azja – podróżnictwo - 16-18 w.
Nie będzie się natomiast stosować określnika – podróżnictwo po nazwach akwenów. Stosowany będzie określnik żegluga, np.:
Ani diabeł, ani głębina : dzieje odkryć Australii, opowiedziane ludziom, którym się bardzo spieszy / Lucjan Wolanowski. – Warszawa, 1987
Australia - podróżnictwo - historia

Indyjski, Ocean – żegluga - historiaOdkrycia geograficzne

Pacyfik – żegluga – historia


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna