II. Wskazówki metodyczne Opracowanie przedmiotowe wydawnictw ciągłych, cd czasopisma fachowe i naukowePobieranie 48.18 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar48.18 Kb.
II. Wskazówki metodyczne

Opracowanie przedmiotowe wydawnictw ciągłych, cd. czasopisma fachowe i naukowe
Zasady ogólne opracowania wydawnictw ciągłych ujęte zostały w Biuletynie JHP BN nr 6/2003 oraz nr 14/2005. Pozostają one aktualne.
Tematy ogólne etniczne określające rodzaj czasopisma i jego przynależność etniczną lub państwową, towarzyszą najczęściej innym tematom charakteryzującym bardziej szczegółowo treść czasopisma lub innego wydawnictwa ciągłego, np.:
Studia Angerburgica / Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie . – Węgorzewo, 1996-
Czasopisma etnograficzne polskie

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) – etnografia – czasopisma
Echo Obcojęzyczne : czasopismo językowe dla wszystkich = L'Écho Franco-Polonais :

journal linguistique pour tous / [red. odp. Michał Głuski]. - [Wyd.] FP, francusko-polskie. - Warszawa : Michał Głuski, 1935-1939. - 31 cm.

Czasopisma filologiczne polskie


Język francuski - nauczanie – czasopisma
Materiały Seminarium Geometrii i Grafiki Inżynierskiej : biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej / [Marian Palej red.]. - Gliwice : PTGiGI, 1996-.
Czasopisma matematyczne polskie

Geometria – czasopisma

Rysunek techniczny – czasopisma

Bibliografie, informatory o charakterze cyklicznym, wydawane corocznie wykazy, wydawnictwa danej uczelni, spisy publikacji pracowników danej instytucji opracowywane są wg swojego charakteru, niekoniecznie jako czasopisma, np.:


Polonica Zagraniczne : bibliografia / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Warszawa : BN. Instytut Bibliograficzny, 1960-.
Polonica – bibliografia
Sprawozdanie z Działalności Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego za Rok... / Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. – Białystok, 2000-.

Bibliotekarstwo powszechne – Polska - od 1989 r. – sprawozdanie

Podlaskie, województwo – bibliotekarstwo – od 1989 r.
Uwaga: W przypadku sprawozdań dodajemy określnik formalny tylko do tematu korporatywnego. Uwaga ta dotyczy również sprawozdań instytutów, szkół wyższych, towarzystw naukowych.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w latach 1981-1983 : sprawozdanie Dyrekcji za okres kadencji / Jerzy Kostrowicki. - [S.l., 1986].
Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego - sprawozdanie

Geografia – instytuty – Polska - 1944-1989 r.

Warszawa – nauka - 1944-1989 r.
Sprawozdanie Rektora AR z Działalności Uczelni w Roku ... / Akademia Rolnicza we Wrocławiu. - Wrocław, 1991-.

Akademia Rolnicza (Wrocław) - sprawozdanie

Rolnictwo - szkolnictwo wyższe – Polska - od 1989 r.

Wrocław (woj. dolnośląskie) - szkolnictwo wyższe - od 1989 r.


Pozostałe przykłady wydawnictw ciągłych, które są opracowywane według swojego przeznaczenia lub rodzaju, nie klasyfikowanych jako czasopisma zob. Biuletyn JHP BN6/2003 oraz nr 14/2005.
Stosowanie określników chronologicznych
Ulega zmianie część zapisów dotyczących stosowania określników chronologicznych, zamieszczonych w Biuletynie JHP BN 6/2003.
Nie stosujemy określników chronologicznych po tematach ogólnych wskazujących treść czasopisma, np.

Hotelarstwo – czasopisma

Socjolingwistyka – czasopisma
Nie stosujemy określników chronologicznych także po tematach określających czasopisma naukowe i specjalistyczne, czasopisma regionalne i lokalne, społeczno-kulturalne, polityczne i inne.
Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym : wydawnictwo Archiwów Państwowych. – Warszawa, 1927-
Czasopisma archiwistyczne polskie
Wiadomości Matematyczne / red. S. Dickstein. - Warszawa, 1897-1939

R. 1, z. 1 (1897)-R. 47 (1939).


Czasopisma matematyczne polskie
Można stosować określniki chronologiczne w odniesieniu do czasopism wydawanych w 19 w., w okresie międzywojennym oraz w czasie II wojny światowej:
Skarbona Wiejska : miesięcznik poświęcony sprawom gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych / [red. Marjan Grabowski]. - Warszawa, 1936-1939.
Czasopisma ekonomiczne polskie - 1918-1939 r.

Kasy zapomogowo-pożyczkowe – Polska - 1918-1939 r. - czasopisma


W tematach geograficznych dodawanych do tematów etnicznych, w których stosowane są określniki chronologiczne, dodajemy także analogiczne określniki, np.:
Kaliszanin : organ Ziemi Kaliskiej. – Kalisz 1893-1939.
Czasopisma regionalne i lokalne polskie – 19-20 w.

Gazety polskie - 19-20 w.

Kalisz (woj. wielkopolskie ; okręg) – 19-20 w. - czasopisma

Goniec Kujawski : dziennik polityczny, społeczny i literacki / red. Stanisław Cieszkowski. –
Włocławek 1915-1918. - R.1 (1915)-R.4 (1918).

Gazety polskie - 1901-1918 r.

Czasopisma regionalne i lokalne polskie – 1901-1918 r.

Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) - 1901-1918 r. - czasopisma


Uwaga: W przypadku gazet lokalnych obowiązkowo dodajemy temat Czasopisma regionalne i lokalne polskie.
Jeżeli nie stosujemy określnika chronologicznego przy tematach etnicznych, nie dodajemy go po temacie geograficznym, określającym zasięg czasopisma
Konfederat Śląska Cieszyńskiego : biuletyn Rejonu Cieszyńskiego Konfederacji Polski Niepodległej / [Rejon Śląska Cieszyńskiego KPN. – Cieszyn, 1996-
Konfederacja Polski Niepodległej - czasopisma

Czasopisma polityczne polskie

Czasopisma regionalne i lokalne polskie

Cieszyn (woj. śląskie ; okręg) – czasopisma


Jeżeli uznamy w katalogu czasopism za słuszne dodawanie określników chronologicznych do tematów etnicznych, wskazujących charakter czasopisma, np. Czasopisma regionalne i lokalne polskie, Czasopisma polityczne polskie.

Nie dodajemy określników chronologicznych do tematów geograficznych, wskazujących zasięg geograficzny czasopisma.


Wola / [Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"]. - Warszawa, 1982-1989.
NSZZ "Solidarność" - czasopisma

Czasopisma nielegalne polskie - 1980-1989 r.

Czasopisma związkowe polskie

Warszawa – Wola - czasopisma

Jeżeli opracowujemy czasopismo o szerokim profilu tematycznym lub o szerokim przeznaczeniu, nie musimy wybierać najważniejszego zakresu, można takie czasopismo opisać za pomocą kilku tematów.
Ziemia Raciborska : - miesięcznik historyczno-przyrodniczy / [red. nacz. Grzegorz Wawoczny].Racibórz, 1998-.
Czasopisma regionalne i lokalne polskie

Czasopisma historyczne polskie


Czasopisma przyrodnicze polskie


Racibórz (woj. śląskie ; okręg) - czasopisma
Zausznik : informator przyrodniczy gminy Przygodzice : [biuletyn informacyjny Kartoteki Przyrodniczej Gminy Przygodzice (KPGP)] / red. Mateusz Matysiak. – Przygodzice, 1995-.
Czasopisma przyrodnicze polskie

Czasopisma regionalne i lokalne polskie


Barycz (dolina) - fauna i flora - czasopisma


Przygodzice (woj. wielkopolskie ; okręg) – czasopisma

Czasopisma fachowe

czasopisma treści specjalnej, poświęconych popularyzowaniu i wdrażaniu osiągnięć naukowych w praktyce zawodowej; w potocznym znaczeniu często utożsamiane z technicznymi. W odróżnieniu od innych czasopism treści specjalnej (np. czasopism naukowych) charakteryzują się tym, że zawierają artykuły i materiały przeznaczone dla określonej grupy zawodowej; mają pomagać w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych; na ogół czasopisma fachowe unikają rozważań teoretycznych.

Czasopismo fachowe często zastępuje biuletyny wewnętrzne różnych instytucji.

(Encyklopedia prasy. Wrocław 1976).


Charakterystyka czasopisma fachowego składa się z tematu etnicznego Czasopisma fachowe polskie oraz tematu wskazującego przedmiot (treść) czasopisma:
Aerozole : czasopismo Polskiej Federacji Aerozolowej. – Warszawa, [19]97-[19]99.

- Niereg.


Czasopisma fachowe polskie

Aerozole - czasopisma


Biuro Perfekt : organizacja biura, artykuły biurowe, wyposażenie wnętrz i meble, technika biurowa, sprzęt komputerowy, systemy łączności / [red. nacz. Adrian Markowski]. - Warszawa, 1998-.
Czasopisma fachowe polskie

Biurowość – wyposażenie - czasopisma


Moja Kolej : KM : miesięcznik Spółki "Koleje Mazowieckie - KM" / [red. nacz. Donata Nowakowska]. - Warszawa, 2005-.
Koleje Mazowieckie - czasopisma

Kolejnictwo - Polska – czasopisma


Prasa zakładowa - Polska
Uwaga: Do tematu Prasa zakładowa nie dodajemy określników chronologicznych.
Kupiec i Rzemieślnik : miesięcznik poświęcony sprawom handlu i rzemiosła. - Wilno 1934-

1939

Czasopisma fachowe polskie – 1918-1939 r.


Handel - czasopisma

Rzemiosło - czasopisma

Wilno (Litwa) - handel i usługi - 1918-1939 r. - czasopisma

Do czasopism fachowych zaliczyć można także Czasopisma bibliotekarskie, rolnicze, techniczne i inne, nie dodajemy do nich tematu Czasopisma fachowe.


Bibliotekarz Podlaski : Białystok, Łomża, Suwałki / Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego ; [red. nacz. Jan Leończuk]. - Białystok, 2000-.
Czasopisma bibliotekarskie polskie

Podlaskie, województwo – czasopisma


Zrób To Sam : domowe prace wykończeniowe i remontowe. - Warszawa, 2006-
Mieszkania – remont – czasopisma

Czasopisma poradnikowe polskie

Czasopisma fachowe polskie
Na Papierze : sztuka papieru, sztuka druku : [kwartalnik dla koneserów papieru]. – Warszawa, 1998-.
Czasopisma fachowe polskie

Czasopisma poradnikowe polskie

Papier - czasopisma

Drukarstwo - czasopisma


Często czasopisma fachowe polskie zastępują biuletyny branżowe, wówczas dodawane są tematy korporatywne wskazujące stowarzyszenie, przedsiębiorstwo lub inne ciało zbiorowe, którego dokument dotyczy.
Dostrzegacz Biblioteczny : pismo informacyjne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie / [red. nacz. Zdzisław Bieleń]. - Lublin. - Niereg.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin) -czasopisma

Biblioteki publiczne - Polska - czasopisma


Czasopisma bibliotekarskie polskie


Lublin (woj. lubelskie) – bibliotekarstwo - czasopisma
Kwartalnik Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.Częstochowa, 2002-.
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Oddział (Częstochowa) - czasopisma

Czasopisma bibliotekarskie polskie

Częstochowa (woj. śląskie) – bibliotekarstwo - czasopisma
Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie ; [zespół red. Roman Ławrynowicz przewodn.]. – Olsztyn, 1999-.

Czasopisma bibliotekarskie polskie


Czasopisma regionalne i lokalne polskie

Warmińsko-Mazurskie, województwo – bibliotekarstwo – czasopisma


Czasopisma naukowe

czasopisma o treści specjalnej poświęcone utrwalaniu i upowszechnianiu oryginalnych wyników badań naukowych, wydawanych w zasadzie przez instytucje naukowe i przeznaczone dla środowisk naukowych.

(Encyklopedia prasy. Wrocław 1976).
Pozostają aktualne zasady ogólne podane w Biuletynie JHP BN 6/2003:
Czasopismo może być opatrzone jedynym tematem, wskazującym jego treść lub dziedzinę. Nie rozróżniamy w tematach poziomu i charakteru czasopisma – nie dodajemy np. tematu Czasopisma naukowe do wszystkich zeszytów wyższych uczelni. Temat Czasopisma komputerowe odnosi się zarówno do prac naukowych, popularnonaukowych, jak i poradnikowych.

Tematy Czasopisma naukowe, Czasopisma popularnonaukowe grupują w zasadzie czasopisma o tym charakterze dotyczące wielu dziedzin lub takie, dla których nie można było utworzyć tematu językowo-etnicznego, np. dla czasopism dotyczących grupy nauk (Nauki przyrodnicze).


Natura / Polskie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi. Oddział Ziemi Lubuskiej ; [kol. red. przewodn. Ireneusz Wróbel]. - Zielona Góra, 2003.

Czasopisma naukowe polskie


Nauki o Ziemi – czasopisma
Archiwum Heraldyczne / : czasopismo sześciomiesięczne poświęcone heraldyce, sfragistyce i genealogii : ze spisem rodzin szlachty polskiej / red. A. Chomicki. – Warszawa, 1937-1938.
Czasopisma historyczne polskie

Genealogia – czasopisma


Heraldyka – czasopisma

Sfragistyka – czasopismaActa Universitatis Lodziensis. Folia Informatica. – Łódź, 1999-.
Czasopisma komputerowe polskie
Wszystkie czasopisma medyczne powinny znaleźć się pod tematem Czasopisma medyczne, nie zależnie od poziomu naukowego lub przeznaczenia.
Alergologia Współczesna : kwartalnik dla lekarzy alergologów. - Katowice, 1999-.
Czasopisma medyczne polskie

Alergia - czasopisma
Roczniki Antropologii Wiedzy / Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. - Wrocław, 2005-
Antropologia społeczna – czasopisma

Czasopisma naukowe polskie


Nature : international weekly journal of science / [ed. Philip Campbell]. - London, 2004-.
Czasopisma naukowe angielskie

Nauki przyrodnicze - czasopisma


Czasopisma filologiczne
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica / [red. naukowo-dydaktyczna "Folia Litteraria Polonica" Krystyna Poklewska, Janina Kwaśniakowa]. - Łódź, 1998-.
Czasopisma filologiczne polskie

Literatura polska – historia - czasopisma


Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza / [kom. red. Stanisław Bąba et al.].- Poznań, 1994-.
Czasopisma filologiczne polskie

Język polski - czasopisma

Językoznawstwo - czasopisma
Czasopisma poświęconych dydaktyce lub metodyce nauczania przeznaczone dla nauczycieli powinny dodatkowo otrzymywać temat Czasopisma pedagogiczne polskie
Gazeta Akademii Językowej [Akademia Językowa "Callan" ; red. Aleksander Waszkiewicz]. – Płock, 2000-.

Czasopisma filologiczne polskie


Czasopisma pedagogiczne polskie

Język angielski – nauczanie - czasopisma


Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI / [red. nacz. Barbara Myrdzik]. – Kielce, [1999-2001]. - Poprzednio: Język Polski w Szkole

Czasopisma pedagogiczne


Język polski – nauczanie - szkoły podstawowe - czasopisma
The Polish Teacher Trainer : [a practical journal for foreign language teachers trainers, and student teachers, to share their experience and ideas / ed. Alistair Maclean]. - [Rzeszów], 1995-.
Czasopisma pedagogiczne polskie

Język angielski – nauczanie - czasopisma

Jeżeli czasopismo przeznaczone jest dla uczniów, dodajemy odpowiednio temat.


JJ Junior Journal : the magazine for young learners of english / [zespół red. Andrzej Szoszkiewicz et al.]. – Poznań, 1990-.

Czasopisma filologiczne polskie


Czasopisma młodzieżowe polskie

Język angielski – nauczanie - czasopismaCzasopisma bibliologiczneActa Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno -Społeczne. Bibliologia / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ; red. nauk. Janusz Tondel]. – Toruń, 1996-.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) - czasopisma

Czasopisma bibliologiczne polskie
Czasopisma prasoznawczeRocznik Historii Prasy Polskiej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza = Yearbook of the History of Polish Press / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Commission of Press Research ; [red. nacz. Jerzy Jarowiecki]. - Kraków, 1998-.

Czasopisma prasoznawcze polskie©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna