Iii ogólnopolskie seminarium barokowe w suwałkach dla wokalistóW, klawesynistów I instrumentalistóWPobieranie 32.43 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar32.43 Kb.
III. OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM BAROKOWE W SUWAŁKACH DLA WOKALISTÓW, KLAWESYNISTÓW I INSTRUMENTALISTÓW

W DNIACH 22 – 23 SIERPNIA 2011 R.

- skierowane jest do młodych adeptów sztuki wokalnej i klawesynowej, oraz instrumentalistów. Daje możliwość zgłębiania tajników stylistyki i wykonawstwa muzyki instrumentalnej, wokalnej, wokalno – instrumentalnej, zwłaszcza zdobnictwa epoki baroku oraz zastosowania zasad retoryki w praktyce wykonawczej. W Seminarium Barokowym mogą wziąć udział zarówno zaawansowani uczniowie szkół średnich, studenci i absolwenci wyższych uczelni muzycznych, uczniowie pobierający naukę prywatnie oraz pedagodzy. Istnieje możliwość uczestnictwa w Seminarium w charakterze uczestnika - obserwatora.1. Zajęcia rozpoczynają się przesłuchaniem kwalifikacyjnym na uczestników aktywnych III. Ogólnopolskiego Seminarium Barokowego w Suwałkach ( max. 8 klawesynistów, instrumentalistów i 8 wokalistów – do decyzji Prowadzącej) w dniu 22 sierpnia 2011 r. godz. 10.00 w Sali Koncertowej Biblioteki Publicznej Biblioteki Publicznej w Suwałkach ul. E. Plater 33A, tel. 87 565 62 46, 565 62 48
2. Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają Uczestnicy lub delegujące szkoły, uczelnie i instytucje. Opłata za udział w Seminarium Barokowym wynosi:

- 300 zł ..........dla uczestników aktywnych ( bez noclegów i wyżywienia )

- 200 zł ..........dla uczestników obserwatorów ( bez noclegów i wyżywienia )
3. Zajęcia odbywać się będą naprzemiennie w dwóch Grupach.
I Grupa 10.00 – 13.00 / przerwa obiadowa / II Grupa 15.00 – 18.00

Przewiduje się bezpłatne korzystanie z ćwiczeniówek w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach; tel/fax: 87 566 47 35, adres e – mail: psmsuwalki@neostrada.pl

aktualizacja danych adresowych na stronie internetowej www.psmsuwalki.pl
4. Udział w Seminarium jest potwierdzany Dyplomem wydawanym każdemu Uczestnikowi III. Ogólnopolskiego Seminarium Barokowego w Suwałkach.
5. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach na hasło ,,Kurs Wokalny – Seminarium Barokowe” (w/g ilości wolnych miejsc):

* w Hotelu Dom Nauczyciela ul. Kościuszki 120, 16 – 400 S-ki; tel. 87 566 69 00, 566 69 08; tel/fax: 87 566 62 70; e-mail:biuro@domnauczyciela.suwalki.pl; www.domnauczyciela.suwalki.pl można dokonać rezerwacji obiadów tzw. abonamentowych (do godz. 10.00, oprócz soboty i niedzieli )

* Bursa Szkolna, ul. Szkolna 2, 16–400 Suwałki, tel. 87 566 31 29 wew. 18, e-mail:bsz11@wp.pl

( kontakt z P. Agnieszką Omilianowicz )

* Internat Policealnej Szkoły Medycznej ,ul. Sejneńska 30, 16–400 Suwałki, tel. 87 566 24 50 internat.psm.suwalki@op.pl (bez preferencji na hasło, ceny do indywid. negocjacji)

* Hotel Restauracja Suwalszczyzna, ul. T. Noniewicza 71 A,16 – 400 Suwałki, tel.87 566 59 22, 87 565 19 36, 565 19 00; fax: 87 565 19 00 ; www.hotelsuwalszczyzna.pl

* Hotel Hańcza, ul. Wojska Polskiego 2, 16 – 400 Suwałki, tel. 87 566 66 33, 566 66 44, fax: 87 566 66 33; www.hotelhancza.com, (bez preferencji na hasło, ceny do indywid. negocjacji)
6. Wypełnioną czytelnie Kartę Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty za Seminarium (na konto Stowarzyszenia Edukacji Muzycznej w Suwałkach) prosimy nadsyłać do dnia 15 lipca 2011 roku na adres: Marlena Borowska; Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia - Wydział Wokalny, ul. Noniewicza 83; 16 – 400 Suwałki (z dopiskiem ,,Seminarium Barokowe”)
7. UWAGA! Uczestnicy proszeni są o nadesłanie nut utworów, które będą opracowywane

z Prof. Lilianną Stawarz na w/w adres PSM I i II st. w Suwałkach.
Dla najlepszych Uczestników Seminarium Barokowego przewidywane są Wyróżnienia Prezydenta Miasta Suwałk

oraz Dyplomy z Wyróżnieniem i Dyplomy Uznania.

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W WARSZAWIE

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II ST. W SUWAŁKACH - WYDZIAŁ WOKALNY

STOWARZYSZENIE EDUKACJI MUZYCZNEJ W SUWAŁKACH

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SUWAŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY I SZTUKI W SUWAŁKACH

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W SUWAŁKACH

KLUB DYWIZJONU 1747 W SUWAŁKACH

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH

I N F O R M A T O RIII. OGÓLNOPOLSKIE

SEMINARIUM BAROKOWE
DLA WOKALISTÓW,

KLAWESYNISTÓW I INSTRUMENTALISTÓW

PROWADZONE PRZEZ


PROF. LILIANNĘ STAWARZ

KLAWESYN
SUWAŁKI 22 – 23 SIERPNIA 2011 r.
******************************************************************************************
KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE I ORGANIZACYJNE:
MARLENA BOROWSKA

KIEROWNIK SEKCJI WOKALNEJ WYDZIAŁU WOKALNEGO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA W SUWAŁKACH WICEPREZES STOWARZYSZENIA EDUKACJI MUZYCZNEJ W SUWAŁKACH

PROF. LILIANNA STAWARZ

W 1988 r. ukończyła z wyróżnieniem studia w klasie klawesynu warszawskiej Akademii Muzycznej u prof. Władysława Kłosiewicza, a w 1990 r. uzyskała dyplom Conservatoire National de Region de Rueil - Malmaison w klasie Huguette Dreyfus. Jest laureatką pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej w Krakowie (II nagroda), Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, finalistką Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego w Paryżu. Uczestniczyła w licznych kursach mistrzowskich poświęconych problemom wykonawczym muzyki baroku (Akademia Musicale w Sienie, kursy mistrzowskie w Innsbrucku, Villecrose, Krakowie). Od 1991 związana jest z Warszawską Operą Kameralną, gdzie oprócz współpracy jako muzyk klawesynista - kameralista, występuje oraz prowadzi od klawesynu i pozytywu dzieła instrumentalne, i wokalno -instrumentalne takie jak: J. S. Bach - Pasja wg św. Marka-, opery: H. Purcell - Dido and Aeneas, D. Scarlatti - Tetide in Sciro (CD), G. Händel - Rinaldo (jako asystent Wł. Kłosiewicza), Pieśni i Aryje - utwory XVIII wiecznych polskich kompozytorów, cykle koncertów – Marcin Mielczewski znany i nieznany, utwory - Antoniego Milwida i Marcina Żebrowskiego. Nagrała także sześć płyt kompaktowych z muzyką instrumentalną i wokalno-instrumentalną XVII wieku: Opera Ognia - M. Mielczewskiego oraz płytę z dziełami kompozytora polskiego baroku - Damiana Stachowicza. Brała także udział z Jean-Claude Malgoirem przy przygotowaniu i wykonywaniu oper: J. B. Lully- Alceste, A. Vivaldi- Calone in Utica, C. Monteverdi - Il Ritorno d`Ulisse In Patria, A. Campra - Tancrede .

Od 15 lat członkiem zespołu muzyki dawnej Il Tempo, z którym nagrała kilka CD, uczestniczyła w licznych koncertach i liczących się festiwalach muzyki dawnej, w kraju i za granicą (Brugia, Bruksela, Utrecht, Moskwa, Nowy York, Nowy Brunszwik, Rzym, Berlin). W dziedzinie kameralistyki współpracowała m.in. z Agatą Sapiechą, Simonem Standagem, Markiem Coudlem, Jamesem Oxleyem, Małgorzatą Wojciechowską (CD), Arturem Stefanowiczem (CD), Olgą Pasiecznik (CD), Martą Boberska, Dorotą Lachowicz, Janem Staniendą (CD) i in.

W 2005 roku ukazała się jej pierwsza solowa płyta z utworami C. Ph. E. Bacha wydana przez CD Accord, a w styczniu 2007 roku 2CD ze Suitami Klawesynowymi HWV 426 - 433 G. Fr. Händla wydana przez Fundację Pro Musica Camerata. Od 1993 r. jest wykładowcą letnich kursów Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie, gdzie oprócz zajęć ze studentami uczestniczy w licznych koncertach. Jest adiunktem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na wydziale w Białymstoku, gdzie od 2003 prowadzi klasę klawesynu. W listopadzie 2008 uzyskała tytuł doktora habilitowanego.


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA


********************************************************************************************************** III. OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM BAROKOWEGO W SUWAŁKACH PROWADZONEGO PRZEZ PROF. LILIANNĘ STAWARZ / KLAWESYN
Zgłaszam swój udział w III. Ogólnopolskim Seminarium Barokowym w Suwałkach w dniach 22 – 23 sierpnia 2011 r. w charakterze: uczestnika aktywnego, obserwatora (niepotrzebne skreślić).  1. Imię i nazwisko ..............................................................................................................................................
  1. Data i miejsce urodzenia ................................................................................................................................
  1. Rodzaj instrumentu.........................................................................................................................................
  1. Rok studiów / klasa, pedagog.........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
  1. Osobisty adres kontaktowy oraz adres e - mail ……………………………………………………………

...................................................................................................................................................................................
  1. Telefon............................................................................................................................................................
  1. Adres kontaktowy oraz e-mail Szkoły lub Uczelni……………………………………………..…………

…………...................................................................................................................................................................

Prosimy o przekazanie całości opłaty za Kurs – 300 zł za uczestnika aktywnego do dnia 15 lipca 2011 r. na konto:
Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej, ul. Noniewicza 83, 16 – 400 Suwałki

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE TARTAK ODDZIAŁ W SUWAŁKACH69 9367 0007 0010 0017 3629 0001

( z dopiskiem ,,opłata za Seminarium Barokowe”)
(w przypadku zakwalifikowania się w charakterze uczestnika obserwatora po przesłuchaniu kwalifikacyjnym, różnica kwoty zostanie zwrócona bezpośrednio lub przelewem na konto uczestnika)
- lub 200 zł za uczestnika obserwatora ( dla tych, którzy nie przewidują przystąpienia do przesłuchania kwalifikacyjnego - prosimy o przekazanie w/w sumy 200 zł do dnia 15 lipca 2011 r. roku na w/w konto).
Tak, wyrażam zgodę na przekazanie 100 zł bezzwrotnej zaliczki tytułem uczestnictwa w III. Ogólnopolskim Seminarium Barokowym w Suwałkach prowadzonym przez Prof. Liliannę Stawarz w charakterze: uczestnika aktywnego, obserwatora ( niepotrzebne skreślić ).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). oraz dokonanie i publikowanie bezpłatnych: dokumentacji zdjęciowej, nagrań podczas dokumentacji zajęć oraz Koncertów Kursów Wokalnego, Orkiestrowego i Seminarium Barokowego.

....................................................................... ............................................................ / zgoda Uczelni/Szkoły na udział uczestnika w Kursie/ / czytelny podpis uczestnika/UWAGA! Kontakt z Kierownikiem Seminarium: tel. kom. 602 133 403

e – mail:marlena.vocal@gmail.com
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna