Iii rok wydział lekarski patomorfologia ogólnaPobieranie 110.24 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar110.24 Kb.
Wykaz preparatów mikroskopowych omawianych na ćwiczeniach z patomorfologii III i IV rok

III ROK WYDZIAŁ LEKARSKI

Patomorfologia ogólna
Ćwiczenie 1: Zaburzenia w krążeniu cz. I

1

Focus haemorrhagicus cerebri – ognisko krwotoczne w mózgu

3

Venostasis hepatis recens – przekrwienie żylne wczesne (ostre) wątroby

4

Venostasis inveterata pulmonis – przekrwienie żylne przetrwałe (przewlekłe) płuca

5

Venostasis inveterata hepatis – przekrwienie żylne przetrwałe (przewlekłe) wątroby

14

Oedema pulmonis – obrzęk płuca

259

Haemorrhagia subarachnoidealis – krwotok podpajęczynówkowyĆwiczenie 2: Zaburzenia w krążeniu cz. II

10

Embolia cellularis carcinomatosa – zator z komórek rakowych

11

Infarctus anaemicus renis – zawał niedokrwienny nerki

11a

Infarctus recens myocardii – wczesny zawał mięśnia sercowego

1

Infarctus ruber pulmonis – zawał czerwony płuca

290

Thrombus parietalis – skrzeplina przyściennaĆwiczenie 3: Zmiany wsteczne cz. I

15

Atrophia fusca myocardii – zanik brunatny mięśnia sercowego

17

Steatosis hepatis – stłuszczenie wątroby (bawienie hematoksyliną i eozyną)

18

Steatosis hepatis – stłuszczenie wątroby (bawienie Sudanem III)

22

Hyalinisatio – szkliwienie

20

Calcificatio – zwapnienieĆwiczenie 4: Zmiany wsteczne cz. II

28

Amyloidosis renis – skrobiawica nerki (barwienie czerwienią Saturna)

39

Necrosis coagulativa caseosa (tuberculosis nodi lymphatici) –

martwica skrzepowa serowata (gruźlica węzła chłonnego)40

Necrosis colliquativa (ulcus ventriculi) – martwica rozpływna (wrzód żołądka)

43

Steatonecrosis Balser – martwica tkanki tłuszczowej typu Balsera

S/35

Cystsis epidermalis – torbiel naskórkowaĆwiczenie 5: Kolokwium z zaburzeń w krążeniu i zmian wstecznychĆwiczenie 6: Zmiany postępowe

44

Hypertrophia myocardii – przerost mięśnia sercowego

48

Granulatio gigantocellularis – ziarnina olbrzymiokomórkowa

48.I

Granulatio recens – ziarnina wczesna

192

Hyperplasia nodularis prostatae – rozrost guzkowy gruczołu krokowego

287

Metaplasia planoepithelialis in broncho – metaplazja płaskonabłonkowa w oskrzeluĆwiczenie 7: Stany przedrakowe i nowotwory nabłonkowe cz. I

30

Leukokeratosis laryngis – rogowacenie białe krtani

286

Dysplasia in epithelio plano colli uteri – dysplazja nabłonka płaskiego szyjki macicy (CIN – cervical intraepithelial neoplasia)

90

Carcinoma praeinvasivum colli uteri (CIN III) – rak przedinwazyjny szyjki macicy

63

Papilloma planoepitheliale – brodawczak płaskonabłonkowy

242

Carcinoma planoepitheliale keratodes laryngis – rak płaskonabłonkowy rogowaciejący w krtaniĆwiczenie 8: Nowotwory nabłonkowe cz. II

65

Cystadenoma mucinosum ovarii – torbielakogruczolak śluzowy jajnika

285

Adenoma coli – gruczolak jelita grubego

68

Adenocarcinoma recti – rak gruczołowy odbytnicy

69

Carcinoma microcellulare pulmonis – rak drobnokomórkowy płuca

71a

Carcinoma metastaticum – rak przerzutowy w mózgu


Ćwiczenie 9: Nowotwory nienabłonkowe

54

Fibroma – włókniak

55

Fibrosarcoma – włókniakomięsak

61

Leiomyoma – mięśniak

62

Leiomyosarcoma – mięśniakomięsak gładkokomórkowy

172

Lipoma – tłuszczak

IHC

Odczyn immunohistochemiczny (Ki-67) w komórkach nowotworowych


Ćwiczenie 10: Zapalenia cz. I

103

Pneumonia cruposa (pneumonia lobaris) – płatowe zapalenie płuc

106

Appendicitis phlegmonosa – ropowicze zapalenie wyrostka robaczkowego

153

Rhinitis polyposa – zapalenie błony śluzowej jamy nosowej z tworzeniem polipów

216

Pericarditis fibrinosa – włóknikowe zapalenie osierdziaĆwiczenie 11: Zapalenia cz. II

109

Tuberculosis miliaris pulmonis – gruźlica prosowata płuc

111

Caverna tuberculosa pulmonis – jama gruźlicza płuca

123

Trichinosis – włośnica

120

Actinomycosis – promienica

151

Sarcoidosis – sarkoidozaĆwiczenie 12: Kolokwium ze zmian postępowych, nowotworów i zapaleńĆwiczenie 13: Praktyczne aspekty patomorfologii
  • Ćwiczenie „Praktyczne aspekty patomorfologii” polega na dokonaniu oceny mikroskopowej wycinków z materiału pooperacyjnego jelita grubego z guzem, pobranych rutynowo przez patomorfologa w trakcie badania makroskopowego.

Ocena ta ma posłużyć sformułowaniu rozpoznania patomorfologicznego wg wzoru zgodnego z ogólnie obowiązującymi standardami. Celem ćwiczenia jest przybliżenie specyfiki pracy patomorfologa oraz wskazanie korzyści wynikających z właściwej współpracy pomiędzy klinicystą a patomorfologiem.

  • Ćwiczenie 13 stanowi pierwszy z dwóch elementów procesu poznawania rutynowej działalności Katedry – przedstawiane treści będą uzupełnione o część praktyczną w czasie ćwiczenia nr 3 tzw. „laboratoryjnego” w bloku przedpołudniowych zajęć z patomorfologii klinicznej.Patomorfologia narządowa

Ćwiczenie 14: Patomorfologia serca

11a

Infarctus recens myocardii – wczesny zawał mięśnia sercowego

13

Organisatio infarctus myocardii – organizacja zawału mięśnia sercowego

180

Cicatrix post infarctum myocardii – blizna pozawałowa mięśnia sercowego

115

Myocarditis rheumatica – reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego

291

Myocarditis gigantocellularis – olbrzymiokomórkowe zapalenie mięśnia sercowegoĆwiczenie 15: Patomorfologia naczyń

19

Atherosclerosis aortae – miażdżyca aorty

21

Arterio – et arteriolosclerosis renis – stwardnienie tętnic i tętniczek nerkowych

179

Periarteritis nodosa – guzkowe zapalenie tętnic

196

Glomerulosclerosis – intercapillaris diabetica – cukrzycowe stwardnienie kłębków nerkwych

176a

Haemangioma – naczyniak krwionośnyĆwiczenie 16:
Kolokwium z patomorfologii serca i naczyńĆwiczenie 17: Patomorfologia układu oddechowego cz. I

S/46

Polpus nasalis – polip jamy nosowej

164

Nodulus laryngealis – guzek krtaniowy

130

Emphysema pulmonum – rozedma płuc

24

Membranae hyalineae pulmonis – błony szkliste w płucu

231

Apneumatosis foetalis – niedodma płuca płoduĆwiczenie 18: Patomorfologia układu oddechowego cz. II

225

Bronchiectases et bronchitis purulenta – rozstrzenia i ropne zapalenie oskrzeli

101

Bronchitis purulenta et bronchopneumonia – ropne zapalenie oskrzeli i odoskrzelowe zapalenie płuc

163

Komórki nowotworowe w plwocinie (rak niedrobnokomórkowy – NSCLC)

121

332

Aspergillosis pulmonis – kropidlak płuc

Carcinoma planoepitheliale pulmonis

Ćwiczenie 19:
Kolokwium z patomorfologii układu oddechowegoĆwiczenie 20: Patomorfologia wątroby cz. I

254(a)

Hepatitis chronica in cirrhosim vertens – przewlekłe zapalenie wątroby przechodzące w marskość

253

Cirrhosis hepatis – marskość wątroby (barwienie hematoksyliną i eozyną)
Cirrhosis hepatis – marskość wątroby (barwienie wg Massona – trichrom Masson)

250

Carcinoma hepatocellulare – rak wątrobowokomórkowy

250a

Carcinoma cholangiocellulare – rak z nabłonka przewodów żółciowych

252

Tuberculosis miliaris hepatis – gruźlica prosowata wątrobyĆwiczenie 21: Patomorfologia wątroby cz. II i patomorfologia trzustki

230

Metastasis carcinomatis in hepate (adenocarcinoma mucinosum) –

przerzuty raka w wątrobie (rak śluzowy)249

Metastasis carcinomatis in hepate (carcinoma microcellulare) –

przerzuty raka w wątrobie (rak drobnokomórkowy)182a

Cholecystitis chronica exacerbata erosiva – przewlekłe zaostrzone zapalenie pęcherzyka żółciowego z nadżerkami

228

Adencarcinoma vesicae felleae – rak gruczołowy pęcherzyka żółciowego

247

Necrosis haemorrhagica pancreatis – martwica krwotoczna trzustkiĆwiczenie 22:
Kolokwium z patomorfologii wątroby i patomorfologii trzustkiĆwiczenie 23: Patomorfologia jamy ustnej i ślinianek

S/105

Sialadenitis chronica –przewlekłe zapalenie ślinianki

72

Ameloblastoma - szkliwiak

74

Tumor mixtus glandulae parotis (adenoma polymorphum) –

guz mieszany (gruczolak wielopostaciowy) ślinianki przyusznej220

Cylindroma glandulae parotis – oblak ślinianki przyusznej

S/279

Granuloma gigantocellulare periphericum – ziarniniak olbrzymiokomórkowy obwodowy


Ćwiczenie 24: Patomorfologia żołądka i jelit

288A

Gastritis chronica atrophica cum metaplasia intestinalis –

przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka z obecnością metaplazji jelitowej184

Carcinoma exulcerans ventriculi – owrzodziały rak żołądka

184a

Adenocarcinoma mucocellulare ventriculi – gruczolakorak śluzowokomórkowy żołądka

(barwienie hematoksyliną i eozyną)184b

Adenocarcinoma mucocellulare ventriculi – gruczolakorak śluzowokomórkowy żołądka

(barwienie mucykarminem)226

Infarctus ruber ilei – zawał czerwony jelita

241

Oxyuriasis processus vermiformis – owsica wyrostka robaczkowego

192

Morbus Crohn – choroba CrohnaĆwiczenie 25:
Kolokwium z patomorfologii przewodu pokarmowegoĆwiczenie 26: Patomorfologia układu moczowego

105

Pyelonephritis acuta - ostre odmiedniczkowe (ropne) zapalenie nerek

135

Pyelonephritis chronica – przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek

108a

Glomerulonephritis diffusa proliferativa acuta – ostre rozlane rozplemowe postreptokokowe/poinfekcyjne kłębuszkowe zapalenie nerek

70

Carcinoma clarocellulare renis – rak jasnokomórkowy nerki

195

Carcinoma transitionale (urotheliale) – rak z nabłonka przejściowego (urotelialny)

330

Adenocarcinoma prostatae – rak gruczołowy sterczaĆwiczenie 27: Patomorfologia układu rozrodczego cz. I

89

Ectropion (portio vaginalis cervicis uteri) – tzw. nadżerka gruczołowa części pochwowej szyjki macicy

89A

Erosio glandularis in statu epidermisationis - nadżerka gruczołowa w stanie epidermizacji

261

Polypus glandularis cervicalis – polip szyjkowy gruczołowy

141

Carcinoma planoepitheliale colli uteri – rak płaskonabłonkowy szyjki macicy

302

Cystes Nabothi – torbiele NabothaĆwiczenie 28: Patomorfologia układu rozrodczego cz. II

124

Endometrium – phasis proliferativa – endometrium fazy rozrostowej

125

Endometrium – phasis secretiva – endometrium fazy wydzielniczej

45

Hyperplasia endometrii simplex – prosty rozrost endometrium

129

Adenocarcinoma corporis uteri – rak gruczołowy trzonu macicy (wycinek z materiału pooperacyjnego)

129A

Adenocarcinoma corporis uteri – rak gruczołowy trzonu macicy (wyskrobiny z jamy macicy)

303

Endometriosis externa – gruczolistość (endometrioza zewnętrzna)Ćwiczenie 29: Patomorfologia układu rozrodczego cz. III

6

Graviditas tubaria – ciążą jajowodowa

92

Mola hydatidosa – zaśniad groniasty

93

Chorioncarcinoma – nabłoniak kosmówkowy

289

Placenta et funiculus (graviditas obsoleta) - łożysko i pępowina z ciąży obumarłejĆwiczenie 30:
Kolokwium z patomorfologii układu moczowego i rozrodczego


IV ROK WYDZIAŁ LEKARSKI

Ćwiczenie 1: Patomorfologia tkanek miękkich

55

Fibrosarcoma

56

Chondroma

57

Chondrosarcoma

58

Osteoma

60

Osteosarcoma

189

Granuloma eosinophylicum

187

Cystis aneurysmatica ossisĆwiczenie 2: Patomorfologia przewodu pokarmowego

330

Carcinoid

184

Adenocarcinoma ventriculi (Carcinoma exulcerans ventriculi)

184a

Carcinoma mucinosum ventriculi

106

Appendicitis phlegmonosa

241

Oxyuriasis processus vermiformis

68

Adenocarcinoma tubulare recti

288

Gastritis chronica atrophica

72

Adamantinoma

74

Tumor mixtus glandulae parotis (adenoma polymorphum)

220

Cylindroma glandulae parotisĆwiczenie 3: Patomorfologia wątroby i trzustki

17

Steatosis hepatis

254(a)

Hepatitis chronica activa in cirrhosim vertens

253

Cirrhosis hepatis

230

Metastasis carcinomatis in hepate (carcinoma mucinosum)

246

Pancreatitis acutaĆwiczenie 4: Patomorfologia układu rozrodczego

65

Cystadenoma mucinosum papillare ovarii

96

Folliculoma

97

Teratoma adultum ovarii

98

Dysgerminoma/seminoma

37

Cystes folliculares ovarii

192

Hyperplasia nodularis prostatae

91

Carcinoma planoepitheliale colli uteri

129

Adenocarcinoma corporis uteriĆwiczenie 5: Patomorfologia układu nerwowego

1

Focus haemorrhagicus cerebri

80

Glioblastoma multiforme

81

Meningioma

82

Neurilemmoma

201

Meningoencephalitis purulenta

78

Astrocytoma fibrillare

222

RetinoblastomaĆwiczenie 6: Patomorfologia gruczołu piersiowego i ciąży

66

Fibroadenoma mammae

94

Dysplasia benigna mammae (Mastopathia fibrosa et cystica)

95

Carcinoma infiltrans mammae

159

Tumor phyllodes

92

Mola hydatidosa

93

Chorioncarcinoma

308

Graviditas extrauterina tubaria

307

Villi choriales et deciduaĆwiczenie 7: Patomorfologia układu oddechowego

69a

Carcinoma macrocellulare pulmonis

103

Pleuropneumonia (hepatisatio grisea)

171

Pneumonia lipidosa

310

Pneumonia caseosaĆwiczenie 8: Patomorfologia węzłów chłonnych, śledziony, grasicy i szpiku

50

Hyperplasia reactiva nodi lymphatici

51

Lymphoma malignum lymphocyticum (nodus lymphaticus in lymphadenosi)

116

Lymphogranulomatosis maligna

71

Carcinoma metastaticum nodi lymphatici

88

Plasmacytoma

53

Hepar in myelosi

26

Amyloidosis lienis circumscripta (barwienie hematoksyliną i eozyną)
Amyloidosis lienis circumscripta (barwienie czerwienią Saturna)Ćwiczenie 9: Patomorfologia skóry

323

Keratosis seborrhoica

322

Carcinoma basocellulare

67B

Carcinoma planoepitheliale keratodes

206

Pilomatrixoma

232

Naevus pigmentosus dermalis

84

Melanoma malignum

73A

DermatofibromaĆwiczenie 10: Patomorfologia nerek i dróg moczowych

11

Infarctus anaemicus renis

70

Carcinoma clarocellulare renis

108a

Glomerulonephritis proliferativa endocapillaris acuta exudativa

135

Pyelonephritis chronica

265

Nephroblastoma

195

Carcinoma urotheliale


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna