Imię i nazwisko Katarzyna JanusPobieranie 8.26 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar8.26 Kb.

Imię i nazwisko

Katarzyna Janus

Tytuł lub stopień naukowy

doktor

Stanowisko

adiunkt

Zakład

Literatury Antycznej i Staropolskiej

Termin dyżuru w semestrze letnim 2012/2013

wtorek 13.00-13.30, 15.00-16.30 tyg. parzyste, 13.00-15.00 tyg. nieparzyste

czwartek 13.00-14.00Prowadzone zajęcia w semestrze letnim 2012/2013

język łaciński z elementami kultury antycznej, seminarium dyplomowe, podstawy estetyki, tradycje biblijne i antyczne, nauki pomocnicze

Adres e-mail/ telefon

katarzynajanusx@wp.pl

Dyscyplina naukowa
Zakres prac badawczych

tradycje antyczne i biblijne w kulturze, poezja polsko – łacińska XVI wieku, etyka – estetyka – literatura

Wybrane publikacje

1. „Probabilitas addenda est” – O prawdopodobieństwie w traktacie M. K. Sarbiewskiego „De perfecta poesi”, Meander” r. LVIII : 2003, z.3;

2. Wokół pojęcia twórczości. Ze studiów nad De perfecta poesi M. K. Sarbiewskiego, w: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Historia i Teoria Literatury X, Częstochowa 2006;

3. Las – przestrzeń życia , poezji i znaczeń w wybranych utworach M. K. Sarbiewskiego, [w:] Las w kulturze polskiej V, red. W. Łysiak, Olsztyn 2006;

4. Pro lingua Latina. Uwagi na temat nauczania języka łacińskiego na studiach polonistycznych, [w:] Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia, red. P. Bury, D. Czajkowska-Ziobrowska, Poznań 2008;5. E fide et ratione humanitas constat. Jana Pawła Encyklika „Wiara i rozum” – refleksje filologa,[w:] Wiara i rozum człowieka XXI wieku, red.
A. Kowalski, Częstochowa 2008.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna