Imię i nazwisko lub nazwa instytucji podejmującej Adopcję ul numer domu/mieszkania kod miejscowość telefon email zawód wyuczony zawód wykonywany rok urodzenia 1Pobieranie 13.28 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar13.28 Kb.
Proszę czytelnie wypełnić poniższe rubryki i właściwe zaznaczyć.

imię i nazwisko 

* lub 

nazwa instytucji podejmującej Adopcjęul.  numer domu/mieszkania 

kod  miejscowość

telefon email 

zawód wyuczony  zawód wykonywany 

rok urodzenia 

1

Zobowiązuję się do pomocy dziecku z franciszkańskiej misji w Kenii (spoza Domu Dziecka):a) imiona dziecka:b) adopcja anonimowa (pomoc najbiedniejszym dzieciom wg decyzji odpowiedzialnego misjonarza)

lub (niepotrzebne usunąć lub skreślić)

2

Zobowiązuję się do pomocy dziecku z Domu Dziecka w Limuru w Kenii:a) imiona dziecka:b) adopcja anonimowa (pomoc wszystkim dzieciom z Rehabilitacyjnego Domu Dziecka)


na okres:  roku

 szkoły podstawowej

 przez cały czas nauki szkolnej
Zobowiązuję się do wpłaty rocznej sumy ............. (od 750 zł lub od USD 200) dzielonej w ratach:  raz na rok

 raz na pół roku

 raz na kwartał

 raz na miesiąc


(Nazwa i numer konta zostaną podane w korespondencji indywidualnej.)

W przypadku zamiaru wycofania się z Adopcji na Odległość przed upływem zadeklarowanego okresu, wcześniej poinformuję o tym Sekretariat ds. Misji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sekretariat ds. Misji
do celów misyjnych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

miejscowość i data  podpis * UWAGA: W przypadku podjęcia adopcji przez instytucję lub grupę osób (np. szkoła, klasa, koło misyjne) proszę o podanie imienia, nazwiska, funkcji i kontaktu osoby pełnoletniej, odpowiedzialnej w imieniu instytucji za podjęcie i realizację Adopcji na Odległość. Proszę również o podstemplowanie Deklaracji.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna