Imię I nazwisko pracownika ue w Katowicach stopień/tytuł naukowyPobieranie 17.32 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar17.32 Kb.

OPIEKUNOWIE NAUKOWI DOKTORANTÓW - BAZA

Imię i nazwisko pracownika UE w Katowicach

stopień/tytuł naukowy

Maciej Mitręga, Prof. UE dr hab.


Linki: http://scholar.google.pl/citations?user=iKX1hqkAAAAJ&hl=pl

http://maciejmitrega.pl/index.php/home

Katedra

Badań Rynkowych i Marketingu

Wydział

Informatyki i Komunikacji

Specjalność naukowa/obszary badań realizowanych przez pracownika

marketing relacji, CRM – zarządzania relacjami z kientami, sieci międzyorganizacyjne i zdolności sieciowe, zarządzanie relacjami B2B, alianse, metodyka badań naukowych w marketingu

Kierunki prac naukowo-badawczych

Dotychczasowe prace naukowe dotyczyły głównie istoty relacji i zarządzania relacjami z kontrahentami w różnych przekrojach sektorowych i instytucjonalnych. W ostatnich latach obszar zainteresowań badawczych uległ rozszerzeniu i można do niego zaliczyć:

Networking biznesowy i sieci B2B,

Networking akademicki,

Marketing relacji (B2B i B2C),

Zdolności sieciowe i alianse strategiczne,

Marketing w mediach elektronicznych.Doktoranci M. Mitręgi prowadzą badania naukowe w takich obszarach jak: strategie proinnowacyjne i współtworzenie wartości z klientami, prosumpcja, programy lojalnościowe, advergaming, zarządzanie konfliktem w relacjach z klientami, marketing relacji na rynku usług zdrowotnych.

Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat (może być odnośnik do strony www, na której wykaz się znajduje)


Lista kluczowych publikacji anglojęzycznych:

 1. Mitrega, et al. (2012). "Networking capability in business relationships—Concept and scale development." Industrial Marketing Management 41(5): 739-751.  

 2. Mitręga, M. & J. Zolkiewski (2012). "Negative consequences of deep relationships with suppliers: An exploratory study in Poland." Industrial Marketing Management 41(5): 886-894.

 3. Mitrega, M. (2012). "Network partner knowledge and internal relationships influencing customer relationship quality and company performance." Journal of Business & Industrial Marketing 27(6): 486-496. DOI: 10.1108/08858621211251488,

 4. M. Mitrega, et al. (2011), 'Networking capability, networking outcomes, and company performance', 27th Annual Conference of the IMP Group Glasgow

 5. Mitręga, M. & J. M. Katrichis (2010), Benefiting from dedication and constraint in buyer–seller relationships, Industrial Marketing Management, Industrial Marketing Management 39: 616-624

 6. Mitręga, M. (2006) Building Strong Relationships between Services’ Providers and Consumers: Evidence from Poland, Transformations in Business & Economics, Vol. 5, No 2 (10), 2006, ss. 148-162

Lista kluczowych publikacji polskojęzycznych:

 1. Mitręga, M. (2013), Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, Problemy Zarządzania, vol. 11, nr 1 (40), ss. 40-63.

 2. Mitręga, M. (2012) Wykorzystanie metodyki badań interaktywnych w marketingu, Marketing i Rynek, nr 12, ss. 18-22.

 3. Mitręga, M. (2012) Tajny agent jako technika monitorowania relacji biznesowych, Przegląd Organizacji, numer 8, ss. 7-10.

 4. Mitręga, M. (2012), Reklama w grach komputerowych – wstępne badania postaw graczy w Polsce, Marketing i Rynek, nr 6, czerwiec, ss. 30- 36.

 5. Mitręga, M. (2011), Zdolności sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw a jakość relacji z klientami, Handel Wewnętrzny, wrzesień-październik, (tom II), ss. 27-32.

 6. Mitręga, M. (2010), Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, (praca habilitacyjna)

 7. M. Mitręga, M. (2009), Zależność i zaufanie w relacjach na rynku B2B, [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, pr. zb. pod red. L. Garbarskiego i J. Tkaczyk, Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa, ss. 463-474.

 8. Mitręga, M. (2008), Determinanty korzystnych relacji z klientami. W poszukiwaniu różnych strategii marketingu relacji na rynku B2B, Marketing i Rynek, 3, ss. 13-19.

 9. Mitręga, M. (2005) Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa, (wydanie II w roku 2010).

Szersza lista publikacji dostępna tutaj:

http://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=iKX1hqkAAAAJ&view_op=list_works&pagesize=100


Preferowana forma kontaktu

(np. telefon, poczta elektroniczna)

maciej.mitrega@ue.katowice.pl

tel. 32 / 257 75 80Sekretariat: tel. +48 32 257-79-81
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna