Imię I nazwisko szkoła zadanie 1Pobieranie 14.19 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.19 Kb.
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………

Szkoła …………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 1
Chcesz ulokować 10.000 zł na lokacie terminowej. Rozważasz dwa warianty:

a) lokatę 30-dniową, odnawialną, z kapitalizacją odsetek, oprocentowaną 8% w skali roku (okres lokaty 90 dni),

b) lokatę 90-dniową, oprocentowaną 8% w skali roku.

Który wariant wybierzesz? Odpowiedź uzasadnij.Zadanie 2
W 2008 roku obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany wg skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad

Do
44 490 zł

19% - kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr

44 490 zł

85 528 zł

7 866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44 490 zł

85 528 zł
20 177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł

Jaki podatek zapłaci Adam Lipowski, który w 2008 r. zarobił 86 000 zł?Zadanie 3
Poniżej przedstawiony jest wykres obrazujący wycenę jednostek uczestnictwa funduszy zrównoważonych dwóch towarzystw inwestycyjnych: Cosinus i Sinus. Odczytaj z wykresu kiedy należało kupić, a kiedy sprzedać jednostki uczestnictwa towarzystwa Cosinus, aby osiągnąć maksymalny zysk. Ile wyniósłby ten zysk przy założeniu, że kupiłeś 550 jednostek, a sprzedałeś 300?


Zadanie 4
Poniższa tabela zawiera dane dotyczące kursu kupna i sprzedaży euro (1 EUR) w wybranych dniach.


Data

Kurs kupna

Kurs sprzedaży

31.12.2008 r.

4,1016

4,1844

13.01.2009 r.

4,0442

4,1260

18.02.2009 r.

4,8753

4,9737

19.03.2009 r.

4,5214

4,6128

a) 18.02.2009 r. nabyłeś 2 500 EURO, które sprzedałeś 19.03.2009 r. Oblicz i nazwij wynik tej transakcji.b) kiedy należałoby kupić, a kiedy sprzedać 100 EURO, aby najwięcej zyskać? Oblicz wynik.

Zadanie 5

Jaką kwotę musimy wpłacić do banku, aby po 5 latach otrzymać kwotę 10 000zł, jeżeli bank oferuje oprocentowanie roczne w wysokości 7%, a odsetki są kapitalizowane po roku?


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna