Imie i NazwiskoPobieranie 14.87 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar14.87 Kb.

Imie i Nazwisko: ………………………………………………


 1. (1 pkt.)Która funkcja do obsługi klawiatury przyjmuje wartość True po wciśnięciu dowolnego klawisza

 1. Readln

 2. Keypressed

 3. Repeat…until

 4. ReadKey
 1. (1 pkt.)Która z podanych pętli jest równoważna (jeśli chodzi o drukowane wyniki) podanej konstrukcji: x:=0; repeat x:=x+1; writeln(x); until x > 10;

 1. for x:=1 to 10 do writeln(x);

 2. for x:=0 to 10 do writeln(x);

 3. for x:=1 to 11 do writeln(x);

 4. for x:=10 to 1 do writeln(x);
 1. (1 pkt.)Który nagłówek funkcji jest prawidłowy?:
  a) function wynik(A,B:integer; nazwa:string);
  b) function wynik(A,B:integer; nazwa:string): integer;
  c) function wynik(A,B:integer, nazwa:string): integer;
  d) function wynik(A;B:integer; nazwa:string):integer;
 1. (1 pkt.)Aby zbudować tablice 3 na 3 elementy należy zastosować instrukcje?

 1. for i:=1 to 1 do for j:=1 to 2 writeln(i,' ',j,' ',k);

 2. for i:=1 to 3 do for j:=1 to 1 writeln (i,' ',j,' ',k);

 3. for i:=1 to 1 do for j:=2 to 3 writeln (i,' ',j,' ',k);

 4. żadna tego nie wykona.
 1. (3 pkt.)Wyjaśnij pojęcia (Append, Seek, Eoln) 1. (2 pkt.)Wyjaśnij pojęcie Def. debuger, program? 1. (3 pkt.)Jak działają funkcja read i readln. Podaj składnie 1. (4 pkt.)Różnica między pętlą : repeat…until a while…do 1. (4 pkt.)Podaj strukturę deklaracji poszczególnych bloków programu w paskalu 1. (3 pkt.)Co oznaczają zapisy

Liczba: array[1..30] of byte - ………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Tablica [1..25] - ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Randomize - ………………………………………………………………………………Liczba := liczba+1 - ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………


 1. (3 pkt.)Napisz procedurę, która:

 1. zmieni kolor linii na czerwony

…………………………………………………………………………………………

 1. zmieni styl linii na dowolny przez ciebie wybrany

……………………………………………………………………………………………


 1. narysuje linie, która będzie przekątną ekranu monitora (rozdzielczość 640x480).

……………………………………………………………………………………………


 1. (3 pkt.)Zadeklaruj przykładowy rekord o trzech elementach 1. (5 pkt.)Napisz program, który narysuje dwie elipsy E1 i E2 o środku w punkcie centralnym ekranu monitora. Elipsa E1 ma obramowanie koloru niebieskiego, elipsa E2 koloru czerwonego. Pola P1, P2 wypełnione jest kolorem żółtym, a P3 i P4 kolorem zielonym. Wymiary elipsy dobierz dowolnie według uznania.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna