Informacja 5 lat rudzkiego towarzystwa przyjacióŁ drzew organizacji pożytku publicznegoPobieranie 8.59 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar8.59 Kb.
INFORMACJA

5 LAT RUDZKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DRZEW

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
W dniu 28 września 2006 roku z inicjatywy Barbary i Adama Podgórskich powstaje Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew. Od tego momentu RTPD prowadzi stale przynoszącą efekty działalność popularyzatorską i promującą kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców miasta i regionu. W 2011 roku stowarzyszenie uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego.

W latach 2008, 2009 i 2010 roku RTPD realizuje autorskie projekty „Ruda a zielona” w trakcie których wytyczono w terenie, opisano i sfotografowano 26 tras turystyczno-edukacyjnych o charakterze historyczno-przyrodniczym obejmujących dzielnice Rudy Śląskiej oraz miast i gmin sąsiednich. Wydano pod jego redakcją 4 książkowe przewodniki „Ruda a zielona”, które bezpłatnie przekazano szkołom, bibliotekom, instytucjom i osobom w celach promocyjnych. Wyznaczone trasy są dostępne na witrynie http://www.rtpd.eu. Obecnie RTPD przymierza się do opracowania kolejnych 8 szlaków turystycznych o walorach ekologiczno-kulturowych oraz do wydania 5 części z cyklu przewodników.

RTPD zainicjowało i urzeczywistniło duże akcje sadzenia drzew w mieście, pod nazwami ”50 drzew na 50-lecie Rudy Śląskiej” i „Drzewa na 650 lecie Kochłowic”. Towarzyszyły temu inne przedsięwzięcia, zbieranie surowców wtórnych, konkursy plastyczne, zajęcia edukacyjne, wystawy, w których nagrodami były ksiązki, czasopisma, foldery, dyplomy. Mieszkańcom i uczniom przekazano łącznie do zasadzania około 1000 sadzonek drzew, które rosną obecnie w Rudzie Śląskiej.

Obecnie dla zaakcentowania własnego jubileuszu RTPD realizuje pod honorowym patronatem Grażyny Dziedzic, prezydent Miasta Ruda Śląska, akcję ekologiczno-edukacyjną pod nazwą „500 drzew na 5-lecie RTPD”. Szacuje się że mieszkańcy miasta otrzymają do posadzenia około 700 sadzonek różnych gatunków drzew.

Jest również współrealizatorem wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ekologii Ecoterra, II Rudzkich Dni Recyklingu.

W latach 2009 - 2010 RTPD dokonało inwentaryzacji i pomiarów oraz przedstawiło Radzie Miasta trzy wnioski o ustanowienie w mieście łącznie ponad 50 pomników przyrody.

Wydano także dwie ksiązki „Drzewa w pomniki zaklęte” (część I i II), opisujące okazałe drzewa w Rudzie Śląskiej.

W 2010 RTPD zgłosiło do udziału w ogólnopolskim i międzynarodowym plebiscycie na Drzewo Roku, Dąb Goduli w Rudzie, który znalazł się w gronie finalistów konkursu organizowanego przez Klub Gaja.

W roku 2010 RTPD przeprowadziło konkurs recytatorski pn „Drzewa ojczyste w poezji”, w którym uczestniczyło około 2000 uczniów. Wydano dwie kolejne publikacje; „Drzewa polskie. Ogród wierszy o drzewach” i „Oddam serce kwiatom. Ogród wierszy o kwiatach”. W tym samym roku przeprowadzono trójpłaszczyznowy konkurs plastyczny, poetycki i fotograficzny „Moja Ruda jest zielona”.

Osiągnięcia RTPD znajdują publiczne uznanie. Wyrazem jest nagroda Ekoaktywni 2010, przyznana RTPD przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2010 roku, nagroda „Lider Ekologii” przyznana przez Urząd Miasta i nagroda „Anioł Wolontariatu 2010” oraz przyznany w 2008 roku przez władze miasta Ruda Śląska, za działalność w RTPD tytuł „Kreator Zmian”.

W 2010 r. przewodniczący Zarządu RTPD, Adam Podgórski otrzymał prestiżową I Nagrodę Bonum Publicum im. Aleksandra Patkowskiego, przyznaną przez miasto Sandomierz za urzeczywistniane idei regionalizmu.

RTPD jest inicjatorem pomysłu utworzenia Arboretum Rudzkiego – unikatowego parku dendrologicznego, zawierającego kolekcje wybranych rodzajów i gatunków drzew i krzewów, mającego stanowić atrakcję turystyczną, ekologiczną i dydaktyczną w mieście i w regionie.Jest również Stowarzyszenie jednym z inspiratorów Rudzkiej Koalicji Organizacji Pozarządowych „Lepsze Miasto”, która rzuciła pomysł rewitalizacji terenów pokolejowych, pod nazwą „Po Kolei”.

Z inicjatywy RTPD ukazują się liczne artykuły o tematyce ekologicznej zamieszczanych w prasie lokalnej, oraz na portalu www.wiadomosci24.pl, www.kronikarz.org.pl; www.zielonalekcja.pl; www.ngo.pl.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna