Informacja Burmistrza TyszowiecPobieranie 63.33 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar63.33 Kb.
Informacja

Burmistrza Tyszowiec

z dnia 5 października 2015 r.

Na podstawie § 10 ust. l i 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. (M.P. Nr 30 poz. 345 z póżn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 114/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - podaję do wiadomości publicznej składy obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych

na dzień 25 października 2015 roku.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Tyszowcach Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tyszowcach

Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 25, 22-630 Tyszowce Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 25, 22-630 Tyszowce 

tel. (84) 66-19-688 tel. (84) 66-19-688 1. Anna Lizak zam. Podbór zgłoszona przez           1. Karolina Twardowska zam. Podbór zgłoszona przez

   Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"                            Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"

 1. Violetta Knaga zam. Tyszowce zgłoszona przez 2. Elżbieta Drączak zam. Tyszowce zgłoszona przez

­­­­­­­­­­­­­­­­Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica

 1. Justyna Magdalena Bochen zam. Tyszowce zgłoszona      3. Dorota Bożena Okalska zam. Tyszowce zgłoszona przez

­­­­­­­­­­­­­­­­   przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy

 1. Łukasz Stepuch zam. Czartowczyk zgłoszony przez 4. Elżbieta Czerwińska zam. Czartowczyk zgłoszona przez

      Komitet Wyborczy Samoobrona Komitet Wyborczy Samoobrona

 1. Mieczysław Krzysztof Zabłocki zam. Klątwy 5. Grażyna Mołdoch zam. Tyszowce zgłoszona przez

      zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Obywatelska RP 1. Joanna Kolanowska zam. Tyszowce zgłoszona  przez  6. Andrzej Adamczuk zam. Mikulin zgłoszony przez

"Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Polskie Rodziny Razem" 1. Ilona Teresa Rudnik zam. Tyszowce zgłoszona  przez  7. Przemysław Stasiuk zam. Tyszowce zgłoszony przez

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość "Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców

Polskie Rodziny Razem" 1. Justyna Fedzioryna zam. Tyszowce zgłoszona  przez  8. Lucyna Maria Skrzecz zam. Zamłynie zgłoszona przez

Komitet Wyborczy KORWiN Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 1. Maria Antoszewska zam. Tyszowce zgłoszona przez          9. Teresa Medak zam. Tyszowce zgłoszona przez

Burmistrza Tyszowiec w trybie art. 182 § 2a Burmistrza Tyszowiec w trybie art. 182 § 2a

Kodeksu wyborczego (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póżn. zm.) Kodeksu wyborczego (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póżn. zm.)Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Tyszowcach Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Przewalu

Dom Pomocy Społecznej, ul. Wielka 101, 22-630 Tyszowce Szkoła Podstawowa, Przewale 41A, 22-630 Tyszowce

tel. (84) 66-19-277 tel. (84) 66-10-282


 1. Jolanta Teresa Jędrzejowska zam. Podbór 1. Anna Maria Jakubiak zam. Podbór zgłoszona przez

   zgłoszona przez  Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"                  Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"                          

 1. Anna Dyniec zam. Tyszowce zgłoszona przez 2. Dorota Janina Czarnecka zam. Tyszowce zgłoszona przez

Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica

 1. Bogdan Wiktor Piluś zam. Tyszowce zgłoszony                 3. Elżbieta Agnieszka Bartosiewicz zam. Tyszowce zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy

 1. Magda Kisiel zam. Czartowczyk zgłoszona przez  4. Elżbieta Nowosielska zam. Czartowczyk zgłoszona przez

      Komitet Wyborczy Samoobrona Komitet Wyborczy Samoobrona

 1. Bożena Obszyńska zam. Tyszowce zgłoszona przez 5. Barbara Małgorzata Kowalczuk zam. Tyszowce zgłoszona

      Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

 1. Małgorzata Stepuch zam. Czartowczyk zgłoszona    6. Romuald Stasiuk zam. Tyszowce zgłoszony przez

przez "Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców "Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców

Polskie Rodziny Razem" Polskie Rodziny Razem" 1. Marta Kościołko zam. Tyszowce zgłoszona  przez  7. Agnieszka Holuta zam. Przewale zgłoszona przez

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 1. Irena Zofia Bardyga zam. Tyszowce zgłoszona  przez  8. Diana Bardyga zam. Tyszowce zgłoszona przez

Komitet Wyborczy KORWiN Komitet Wyborczy KORWiN

 1. Wiesława Jurkiewicz zam. Tyszowce zgłoszona przez 9. Grażyna Kraś zam. Tyszowce zgłoszona przez

Burmistrza Tyszowiec w trybie art. 182 § 2a                      Burmistrza Tyszowiec w trybie art. 182 § 2a                     

Kodeksu wyborczego (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póżn. zm.)      Kodeksu wyborczego (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póżn. zm.)     

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Czartowczyku Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Perespie

Szkoła Podstawowa, Czartowczyk 43A, 22-630 Tyszowce Szkoła Podstawowa, Perespa 5, 22-630 Tyszowce

tel. (84) 66-19-661 tel. (84) 66-10-102


 1. Edyta Lesiuk zam. Zamłynie zgłoszona     1. Ewa Dajczak zam. Podbór zgłoszona przez

   przez Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"                       Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"                          

 1. Mirosława Jadwiga Skórzyńska zam. Tyszowce   2. Henryk Torula zam. Tyszowce zgłoszony przez

zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica

Zjednoczona Lewica 1. Dorota Maria Okalska zam. Tyszowce zgłoszona  3. Halina Mieczysława Proć zam. Klątwy zgłoszona przez

­­­­­­­­­­­­­­­­   przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy      Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy

 1. Barbara Przekaza zam. Czartowczyk zgłoszona przez  4. Natalia Kulasza zam. Czartowczyk zgłoszona

      Komitet Wyborczy Samoobrona przez Komitet Wyborczy Samoobrona

 1. Maria Bartosiewicz zam. Tyszowce zgłoszona przez  5. Dorota Wojtaszek zam. Przewale zgłoszona przez

      Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

 1. Kinga Dominika Dyniec zam. Tyszowce zgłoszona   6.  Bogdan Stanisław Wybranowski zam. Perespa – Kol.

przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo

Ludowe


 1. Waldemar Kolanowski zam. Tyszowce zgłoszony  przez  7. Zbigniew Duda zam. Tyszowce zgłoszony przez

"Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców "Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców

Polskie Rodziny Razem" Polskie Rodziny Razem" 1. Anna Monika Opalska zam. Zamłynie zgłoszona  przez  8. Katarzyna Joanna Bardega zam. Tyszowce zgłoszona przez

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

 1. Renata Badowska zam. Tyszowce zgłoszona przez   9. Danuta Pawliszak zam. Wojciechówka zgłoszona przez

Burmistrza Tyszowiec w trybie art. 182 § 2a                       Burmistrza Tyszowiec w trybie art. 182 § 2a

Kodeksu wyborczego (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póżn. zm.)      Kodeksu wyborczego (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póżn. zm.)Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Kazimierówce Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Czartowcu

Szkoła Podstawowa, Kazimierówka 36, 22-630 Tyszowce      Budynek po byłej Szkole Podstawowej, Czartowiec 6,

tel. (84) 66-10-113                                                                       22-630 Tyszowce, tel. (84) 66-12-138 1. Mariusz Kazimierz Sołdaczuk zam. Mikulin zgłoszony  1. Wiesława Biedunkiewicz zam. Podbór zgłoszona przez

   przez Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"                       Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15"

 1. Anna Krystyna Hawryluk zam. Tyszowce zgłoszona  2. Barbara Bronisława Torula zam. Tyszowce zgłoszona przez

­­­­­­­­­­­­­­­­ przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica

Lewica


 1. Halina Wanda Piluś zam. Tyszowce zgłoszona                 3. Monika Aleksandrowicz zam. Klątwy zgłoszona przez

­­­­­­­­­­­­­­­­   przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy

 1. Iwona Agata Bogusz zam. Czartowczyk zgłoszona  4. Paulina Kobielarz zam. Czartowczyk zgłoszona

      przez Komitet Wyborczy Samoobrona przez Komitet Wyborczy Samoobrona

 1. Rafał Adam Siwek zam. Tyszowce zgłoszony przez  5. Elżbieta Ćmil zam. Czartowczyk zgłoszona przez

      Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

 1. Edmund Ryszard Czernij zam. Kazimierówka zgłoszony  6. Mariola Karolina Wasyluk zam. Przewale zgłoszona przez

przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 1. Monika Zrol zam. Tyszowce zgłoszona  przez  7. Monika Marcela Rusinowska zam. Tyszowce zgłoszona

"Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Polskie Rodziny Razem" 1. Maria Pereć zam. Przewale zgłoszona  przez    8. Magdalena Żukowska zam. Tyszowce zgłoszona przez

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Komitet Wyborczy KORWiN

 1. Jadwiga Kuźmińska zam. Tyszowce zgłoszona przez 9. Maria Kloc zam. Tyszowce zgłoszona przez

Burmistrza Tyszowiec w trybie art. 182 § 2a                        Burmistrza Tyszowiec w trybie art. 182 § 2a

Kodeksu wyborczego (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póżn. zm.) Kodeksu wyborczego (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póżn. zm.)      


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna