Informacja dla pacjenta Zabieg stentowania zwężenia tętnicy szyjnej Dlaczego wykonujemy zabieg?Pobieranie 34.76 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar34.76 Kb.
Informacja dla pacjenta

Zabieg stentowania zwężenia tętnicy szyjnej
1.Dlaczego wykonujemy zabieg?

Istotne zwężenie tętnicy szyjnej może być powodem zatorowości naczyń mózgowych i w efekcie doprowadzić do udaru mózgu. Zabieg ma na celu wyłącznie zapobieganie wystąpieniu udaru mózgu. Ubytki neurologiczne które wystąpiły wcześniej zazwyczaj sie nie cofają.2. Co jest podstawą do postawienia diagnozy?

Badanie ultrasonograficzne z obrazowaniem dopplerowskim w kolorze wykonane przez doświadczonego w ocenie tętnic szyjnych lekarza radiologa. W wypadku wątpliwości dotyczących stopnia zwężenia wykonuje się TK (tomografia komputerowa), arteriografię DSA(arteriografia cyfrowa), MR (rezonans

magnetyczny)

.

Ryc.1,2 Usg tętnic szyjnych, anatomia tętnic szyjnych

3. Kto powinien mieć wykonany zabieg - wskazania do stentowania tętnicy szyjnej.

Wyłącznie pacjenci którzy mogą uzyskać korzyść z zabiegu . Na podstawie aktualnego stanu wiedzy i dużych międzynarodowych badań ustalono że do takiego leczenia powinno się kwalifikować:

-pacjentów objawowych (udar, TIA, amaurosis fugax) i bezobjawowych ze zwężeniem 70-99%

-pacjentów objawowych i bezobjawowych ze zwężeniem 70-99% przy zamkniętej drugiej tętnicy szyjnej wewnętrznej

- pacjentów objawowych (udar, TIA, zaniewidzenie napadowe) ze zwężeniem tętnicy szyjnej ponad 60%

- pacjentów bezobjawowych ze zwężeniem tętnicy szyjnej ponad 60% u chorych z obecnością w obrazie KT ogniskiem niedokrwiennym w półkuli mózgowej korespondującej ze zwężeniem

- pacjentów z restenozą (nawrót zwężenia po wcześniejszej operacji) bezobjawowych 70-99%, objawowych powyżej 60 %.

4. Kto wykonuje zabieg i jakie wyposażenie jest niezbędne.

- specjaliści radiologii zabiegowej którzy mają doświadczenie w tego typu zabiegach

- OIOM

- ultrasonografia z opcją kolorowego dopplera- możliwość wykonania arteriografii

- możliwość wykonania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego

- możliwość prowadzenia kontroli po zabiegu

- optymalne jest wykonywanie zabiegów w wyspecjalizowanych ośrodkach naczyniowych.5. Jakie leki brać przed zabiegiem?

Pacjenci powinni otrzymywać wszystkie brane dotychczas leki.Szczególnej uwadze podlega jedynie stosowanie leków przeciwpłytkowych i doustnych antykoagulantów.

Pacjenci przed zabiegiem stentowania powinni otrzymywać kwas acetylosalicylowy w dawce do 75mg/dzień (Acard, Acesan, Polocard, Aspirin itp.) oraz Clopidogrel (Pletal, Areplex, Zyllt, Trombex, Clopidix itp.) co zmniejsza ryzyko wykrzepiania w naczyniu w trakcie i po zabiegu.

U pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe (warfarynę, acenokumarol- Sintrom, Syncumar) na minimum 5 dni przed zabiegiem lek zastępuje się heparynami drobnocząsteczkowymi (zastrzyki podskórne - clexane, fraxiparine lub fragmin) a po zabiegu powraca sie do poprzedniego dawkowania.

6. Jakie znieczulenie stosuje się w czasie zabiegu?

Zabieg jest niebolesny dlatego wykonuje się tylko znieczulenie miejscowe w miejscu wkłucia w pachwinie.

Ryc.3,4 Nakłucie pachwiny do CAS, stent umieszczany wewnątrz naczynia.
7. Jaka jest technika zabiegu?

Angioplastyka balonowa z wszczepienieniem stentu i użyciem protekcji mózgu. Wszystkie urządzenia wprowadza się przez pachwinę, nakłuwając w tym miejscu tętnicę i robiąc małą dziurkę. Nie stosuje się żadnego ciecia chirurgicznego. Cewnik balonowy i neuroprotekcję usuwa się po zabiegu. Stent

(specjalny implant utrzymujący drożność światła tętnicy) zostaje na stałe w tętnicy.Ryc. 5,6 Technika zabiegu, rozprężenie stentu w zwężonej tętnicy szyjnej .

8. Kiedy angioplastyka tętnicy szyjnej z wszczepieniem stentu jest postępowaniem z wyboru?

Angioplastyka przezskórna ze wszczepieniem stentu jest postępowaniem z wyboru w sytuacji, w których operacja jest przeciwwskazana lub ma wysoki stopień ryzyka. Sytuacja taka ma miejsce gdy pacjent jest w ogólnie złym stanie zdrowia lub ma inne poważne choroby towarzyszące.

Innymi sytuacjami w których powinno wykonać się angioplastykę balonowa ze wszczepieniem stentu są;

- ponowne zwężenie (restenoza) po uprzednio wykonanej operacji

- zwężenie tętnicy szyjnej 70-99% u pacjenta po naświetlaniach aplikowanych w obrębie szyi, po operacji Crile’a, po operacji tarczycy, po laryngiectomii.

- znaczne zwężenie bliższego (w obrębie klatki piersiowej) odcinka tętnicy szyjnej wspólnej, lub pnia ramienno-głowowego

-warunki anatomiczne utrudniające wykonanie operacji.

9. Jak długo można czekać na zabieg?

Objawowe zwężenia (amaurosis fugax, TIA, udar) - najszybciej jak to możliwe.

Bezobjawowe zwężenia krytyczne – również powinny być wykonano szybko, ale nie muszą być natychmiastowe.

Bezobjawowe zwężenia >70% oraz bezobjawowe zwężenia > 70% z zamkniętą drugą tętnicą szyjną w nie wymagają natychmiastowego zabiegu.9. Jakie jest postępowanie po zabiegu?

Po zabiegu pacjent musi leżeć 12 godzin ze względu na ryzyko postania krwiaka w pachwinie. Po udanym zabiegu pacjent może opuścić szpital na drugi dzień. W sytuacjach skomplikowanych pobyt bywa dłuższy. Ocena USG operowanej tętnicy - do pół roku po zabiegu, następnie co 6-12 miesięcy. Stosowanie leków przeciwpłytkowych – kwas acetylosalicylowy 75 mg (aspiryna) na stałe, clopidogrel w dawce 75mg co najmniej 3 miesiące po zabiegu.10. Jakie są możliwe komplikacje wczesne i późne po zabiegu?

Związane z zabiegiem

W przypadku pacjentów objawowych - po wcześniej przebytym udarze, TIA lub zaniewidzeniu napadowym ryzyko poważnych powikłań (udar/zgon) wynosi ok 4-5 %.

U pacjentów bezobjawowych, ryzyko poważnych powikłań (udar/zgon) jest mniejsze niż 3%.

Udar i TIA (udar którego objawy cofają sie w ciągu 24 godzin) może wystąpić w czasie zabiegu z powodu uwolnieniem drobnych fragmentów miażdżycy lub skrzeplin, skurczu naczyń lub zakrzepicy naczyń. Zawał mięśnia sercowego, zależny od stanu tętnic wieńcowych.

Krwawienie śródczaszkowe, rzadkie powikłanie w razie obecności potencjalnych ognisk krwawienia w mózgu.

Ponadto mogą wystąpić mniejsze powikłania jak krwiak okolicy wkłucia w pachwinie.

Bardzo rzadko może wystąpić uszkodzenie naczyń krwionośnych (przerwanie i/lub nadmierne rozciągnięcie ściany naczynia, naderwanie fragmentu ściany naczynia powodujące gromadzenie się krwi w ścianie w formie wybrzuszenia lub tętniaka, oraz nieprawidłowe połączenia pomiędzy tętnicą a żyłą) lub poważniejsze krwawienie z tętnicy, którą trzeba zeszyć operacyjnie.

Związane z kontrastem

Podczas badania arteriograficznego, do krwiobiegu wstrzykiwany jest barwnik (środek kontrastowy) w celu lepszego uwidocznienia naczynia. U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne na stosowany barwnik. W większości przypadków ryzyko jest niewielkie ale bardzo rzadko (1 na 3000) reakcja może być ciężka i może wymagać natychmiastowego leczenia lekami. Kontrast może, u niektórych pacjentów wpływać na funkcjonowanie nerek. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że pacjent jest zagrożony takim ryzykiem, należy podejmuje się szczególne środki ostrożności aby zmniejszyć możliwość wystąpienia tego problemu.źne powikłania, czyli nawrót zwężenia po stentowaniu występuje bardzo rzadko do 3% .
Podpis pacjenta data Podpis lekarza

........................................... ......................................................
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna