Informacja nr 130 10. 03. 2006 Spis treści: Poszukiwani są partnerzy do 8 projektu (ist) 6pr szkolenie „Jak przygotować wniosek o dofinansowanie konferencji I kursów szkoleniowych w ramach stypendiów Marie Curie w 6 pr”Pobieranie 40.09 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar40.09 Kb.
Informacja nr 130 10.03.2006
Spis treści:

1. Poszukiwani są partnerzy do 8 projektu (IST) 6PR

2. Szkolenie „Jak przygotować wniosek o dofinansowanie konferencji i kursów szkoleniowych w ramach stypendiów Marie Curie w 6 PR”, Kraków, 22 marca 2006

3. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia – publikacja

4. Konferencja "Second European Interregional Workshop on Technology Development in Vehicle Design and Transport Telematics", Berlin, 24 marca 2006

5. Międzynarodowa konferencja w zakresie e-learningu w edukacji, Warszawa, 6 kwietnia 2006

6. „Zrównoważony rozwój Polski oparty na innowacyjnych technologiach komunikacji i informacji (ICT)”, Zakopane, 7-9 czerwca 2006

7. Nowe elementy serwisu CORDIS dostępne w języku polskim

8. Międzynarodowa konferencja "Energia sloneczna i budownictwo ekologiczne", Solina, 17-20 maja 2006

9. Stypendia Fulbrighta na rok 2007-2008
Informacje przekazuje:

Biuro Grantów i Współpracy z Regionem, A-1, pok. 141

mgr Anna Szajdak

tel: 320-21-76

e-mail: anna.szajdak@pwr.wroc.pl

mgr inż. Elżbieta Mazurek

tel. 320-28-46

e-mail: granty@pwr.wroc.pl


1. Poszukiwani są partnerzy do 8 projektu 6PR
1.1. PARTNER SEARCH ID: IT164

DATE: 07/03/06

CALL: IST Call 6

RESEARCH PRIORITY: Research Addressing work and business challenges

STRATEGIC OBJECTIVE: 2.6.2 Ambient Assisted Living (AAL) in the Ageing Society

EVALUATION SCHEME: One-step

DEADLINE: 25/04/2006

TYPE OF PROJECT: SSA

PROPOSAL NAME: GO-AAL/ Governace & Ambient Assisted Living Technology

SUBJECT: Ambient assistend living technology

KEYWORDS: AAL, ageing, best available results, state-of-art, domotics for all, user friendly technology for elederly

FURTHER INFO: http://www.ideal-ist.net/view.php?id=IT164


1.2. PARTNER SEARCH ID: UK195

DATE: 02/03/06

CALL: IST Call 6

RESEARCH PRIORITY: Communication & software technologies

STRATEGIC OBJECTIVE: 2.6.3 Advanced search technologies for digital audio-visual content

EVALUATION SCHEME: One-step

DEADLINE: 25/04/2006

TYPE OF PROJECT: STREP

PROPOSAL NAME: V-Lab: Semantic content analysis of video

SUBJECT: Semantic content analysis of high value video content, employing ontology-enabled human interpre-tation and collaborative automated analysis by computational agents to generate computer-processable metadata.

KEYWORDS: Computational agent; computer vision; content analysis; database; metadata; natural history and biology, Semantic Web; video content, Vannotea, wild-life film

FURTHER INFO: http://www.ideal-ist.net/view.php?id=UK195


1.3. PARTNER SEARCH ID: BG14

DATE: 01/03/06

CALL: IST Call 6

RESEARCH PRIORITY: Complex problem solving in science, engineering, business and for society

STRATEGIC OBJECTIVE: 2.6.5 International Co-operation

EVALUATION SCHEME: One-step

DEADLINE: 25/04/2006

TYPE OF PROJECT: SSA

PROPOSAL NAME: Enhancing the Competence of the Balkan Countries in the eProcurement area

SUBJECT: The project will address key issues that are of concern across the Balkan region, such as the improvement of public services, institutional reinforcement and decision making.

KEYWORDS: eProcurement, eGovenment, the Balkan Region

FURTHER INFO: http://www.ideal-ist.net/view.php?id=BG14


1.4. PARTNER SEARCH ID: UK196

DATE: 02/03/06

CALL: IST Call 6

RESEARCH PRIORITY: Complex problem solving in science, engineering, business and for society

STRATEGIC OBJECTIVE: 2.6.5 International Co-operation

EVALUATION SCHEME: One-step

DEADLINE: 25/04/2006

TYPE OF PROJECT: STREP

PROPOSAL NAME: MOTIF-China: Mobile digital videO devices and service seamless inTeroperabIlity platForms in China

SUBJECT: The MOTIF-China project aims to build up a new generation of mobile digital video application system with interoperability and standard conformance test platform for the emerging huge mobile TV market in China. By cooperating with the only broadcasting planning institute in China, this project creates a unique opportunity for both European and Chinese companies in mobile digital video service for seamless digital services and mobile device interoperability between China and EU.

KEYWORDS: Mobile TV, DVB-H, DVB-H, China, Value added service, Test platform, Standard, Interoperability, 3G and beyond 3G

FURTHER INFO: http://www.ideal-ist.net/view.php?id=UK196


1.5. PARTNER SEARCH ID: CY1

DATE: 02/03/06

CALL: IST Call 6

RESEARCH PRIORITY: Complex problem solving in science, engineering, business and for society

STRATEGIC OBJECTIVE: 2.6.1 Advanced Robotics

EVALUATION SCHEME: One-step

DEADLINE: 25/04/2006

TYPE OF PROJECT: STREP

PROPOSAL NAME: HURO 

SUBJECT: The design and construction of a robot that can be used as an assistant to elderly people and people with disabilities.

KEYWORDS: robotics, control engineering,mechanical engineering, AI software, HCI, assistive technology

FURTHER INFO: http://www.ideal-ist.net/view.php?id=CY1


1.6. PARTNER SEARCH ID: DE174

DATE: 28/02/06

CALL: IST Call 6

RESEARCH PRIORITY: Research Addressing work and businesschallenges

STRATEGIC OBJECTIVE: 2.6.2 Ambient Assisted Living (AAL) in the Ageing Society

EVALUATION SCHEME: One-step

DEADLINE: 25/04/2006

TYPE OF PROJECT: IP

PROPOSAL NAME: aktivTV - The first interactive TV channel forgeneration 50plus

SUBJECT: With new state-of-the-art technology a new future platform for entertainment, information, education,


communication/dialog, transaction and service is built, personalizedfor the generation 50plus. The aim is to actively involve the audience and to establish aktivTV as the main platform for the activities of the target group. With its all new idea of content and service, aktivTV offers comfortable and safe access to the world of digital TV and internet, according to individual customers’ needs.

KEYWORDS: interactive TV, iTV, database management, content management, security, VoIP, mobile services

FURTHER INFO: http://www.ideal-ist.net/view.php?id=DE174

1.7. PARTNER SEARCH ID: IL184

DATE: 09/03/06

CALL: IST Call 6

RESEARCH PRIORITY: Research Addressing work and business challenges

STRATEGIC OBJECTIVE: 2.6.2 Ambient Assisted Living (AAL) in the Ageing Society

EVALUATION SCHEME: One-step

DEADLINE: 25/04/2006

TYPE OF PROJECT: SSA

PROPOSAL NAME: CommSup - Supportive Communities and Enabling Technologies in the Aging Society

SUBJECT: Implementation of Supportive Communities and Assisting Information and Communication in the Aging Society.

KEYWORDS: Aging in Place, Supprotive Communities, ICT, care givers, social, economic

FURTHER INFO: http://www.ideal-ist.net/view.php?id=IL184


1.8. PARTNER SEARCH ID: AT58

DATE: 02/03/06

CALL: IST Call 6

RESEARCH PRIORITY: Complex problem solving in science, engineering, business and for society

STRATEGIC OBJECTIVE: 2.6.1 Advanced Robotics

EVALUATION SCHEME: One-step

DEADLINE: 25/04/2006

TYPE OF PROJECT: STREP

PROPOSAL NAME: H2RAT - A Haptic Handling Robot for Assistance Tasks

SUBJECT: The objective of the proposed project is to develop a haptic handling robot for the assistance of human experts in critical tasks that have to be realized with high accuracy in accordance to a predefined procedure, under obstacles such as high inaccessibility for applying a tool, and with perhaps scanty visibility in the working area.

KEYWORDS: Electro-Rheological Fluids (ERF), steerable brakes

FURTHER INFO: http://www.ideal-ist.net/view.php?id=AT582. Szkolenie „Jak przygotować wniosek o dofinansowanie konferencji i kursów szkoleniowych w ramach stypendiów Marie Curie w 6 PR”, Kraków, 22 marca 2006
Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska wraz z Lokalnym Punktem Akademii Rolniczej w Krakowie i Lokalnym Punktem Programów Europejskich przy Collegium Medicum UJ organizuje szkolenie pt. „Jak Przygotować wniosek o dofinansowanie konferencji i kursów szkoleniowych Marie Curie w 6 Programie Ramowym”.
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane informacje na temat ostatniego konkursu w ramach Marie Curie, który zamyka się 17 maja 2006 roku. Konferencje, kursy szkoleniowe mogą dotyczyć wszystkich dziedzin i powinny być przeznaczone dla młodych naukowców. Głównym wykładowcą szkolenia będzie Pani Marta Muter, która jest osobą odpowiedzialną w Krajowym Punkcie Kontaktowym za stypendia Marie Curie. Szkolenie odbędzie się 22 marca 2006 roku na Politechnice Krakowskiej w sali „Kotłownia na kampusie przy ul. Warszawskiej 24, w godz. 11.00 - 15.00.
Warunkiem uczestniczenia w spotkaniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: sekretariat@transfer.edu.pl lub faxem: (12) 632-47-95 do dnia 20 marca 2006.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o imprezie prosimy o kontakt z Anną Armuła:


tel.: (12) 628-28-45; e-mail: aarmula@transfer.edu.pl

3. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia – publikacja

Publikacja prezentuje najciekawsze, praktyki w zakresie szeroko rozumianego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, jakie wdrożono na świecie. http://www.pi.gov.pl//upload/dokumenty/publikacje/ipa.pdf


4. Konferencja "Second European Interregional Workshop on Technology Development in Vehicle Design and Transport Telematics", Berlin, 24 marca 2006
Projekt Innotrax (www.innotrax.de) zaprasza firmy i jednostki badawcze obszaru mikro/nanotechnologii, optyki/fotoniki oraz telematyki  do wzięcia udziału w "Second European Interregional Workshop on Technology Development in Vehicle Design and Transport Telematics".
Potwierdzono już udział: Siemens AG Transportation Systems, DaimlerChrysler AG REI, Fraunhofer FIRST, carMEQ AG  (subsidiary company from VW), ignalbau Huber, TelematicsPro  (network initiative for
telematics and telematics applications).
Celem Forum jest stworzenie sieci wspolpracy firm produkujących dla transportu. Informacja i rejestracja na stronie http://www.laser-optik-berlin.de/en/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=45

5. Międzynarodowa konferencja w zakresie e-learningu w edukacji, Warszawa, 6 kwietnia 2006
"E-Europe - Miedzynarodowa konferencja w zakresie e-learningu w edukacji" pod patronatem Krajowej Agencji Leonardo da Vinci odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2006 roku w Warszawie

http://www.pi.gov.pl/?newsId=230&templId=226. „Zrównoważony rozwój Polski oparty na innowacyjnych technologiach komunikacji i informacji (ICT)”, Zakopane, 7-9 czerwca 2006
Zapraszamy do udziału w X Konferencji „Miasta w Internecie”, której motywem przewodnim będzie „Zrównoważony rozwój Polski oparty na innowacyjnych technologiach komunikacji i informacji (ICT)”.

To doroczne, tradycyjne rzecz można, spotkanie środowisk profesjonalistów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce koncentrować się będzie na prezentacji kluczowych zamierzeń władz państwowych, regionalnych i lokalnych związanych z finansowaniem zrównoważonego rozwoju kraju z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań ICT. Znaczące miejsce zajmą także bezpośrednie konsultacje i debata publiczna między przedstawicielami administracji a reprezentantami sektora firm ICT oraz naukowo-badawczego zorientowana wokół „gorących tematów” czerwca 2006 roku: Planu Informatyzacji państwa, wdrożenie ustawy o podpisie elektronicznym oraz obowiązków samorządów lokalnych wynikających z realizacji ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Szczegółowe informacje nt. konferencji znajdą Państwo pod adresem:http://konferencja2006.mwi.pl
7. Nowe elementy serwisu CORDIS dostępne w języku polskim

CORDIS, Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju, ciągle wzbogaca swoje zasoby w różnych językach i obecnie zawiera znaczącą ilość informacji w języku polskim. Duży zakres serwisów CORDIS jest obecnie dostępny w sześciu językach Wspólnoty (niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i polskim).

Liczba serwisów informacyjnych dostępnych po polsku była stopniowo zwiększana od ubiegłego roku i obecnie obejmuje stronę główną CORDIS i sekcję Przewodnik. Zadaniem sekcji CORDIS Przewodnik jest przybliżenie serwisu osobom odwiedzającym CORDIS po raz pierwszy oraz pomoc dotychczasowym użytkownikom w lepszym poznaniu pełnego zakresu dostępnych informacji. Jest ona portalem do wielu serwisów tematycznych CORDIS, źródłem przeglądu najnowszych wiadomości i najważniejszych zagadnień poruszonych w serwisie oraz wskazówek dla użytkowników chcących uzyskać więcej informacji o CORDIS. Dostępne są w niej również użyteczne linki, punkt informacyjny i funkcje wyszukiwania, a także dokumenty i broszury na temat serwisów i usług CORDIS.

Uruchomienie pełnej polskiej wersji sekcji CORDIS Przewodnik sprawiło, że portal ten jest dostępny w języku największego z nowych państw członkowskich UE. Dzięki temu CORDIS może służyć znacznie większej grupie użytkowników w ich własnym języku.

Ze strony głównej i sekcji Przewodnik w języku polskim użytkownicy uzyskają dostęp do wielu innych serwisów i usług CORDIS. Polska wersja Przewodnika jest furtką do różnych serwisów CORDIS, dotyczących i obejmujących między innymi:

- programy badań i rozwoju technologicznego (BRT) oraz inne inicjatywy,

- innowacje,

- serwisy informacyjne,

- krajowe i regionalne punkty dostępu,

- usługi interaktywne.

Serwis Co nowego, który również został udostępniony w języku polskim, pomaga odwiedzającym zapoznać się z najnowszymi zmianami wprowadzonymi na stronie internetowej CORDIS (w tym również archiwum materiałów z ostatnich sześciu miesięcy i całego roku 2005).

Rosnąca dostępność serwisów i usług CORDIS w języku polskim świadczy o zaangażowaniu w dotarcie do jak największej liczby użytkowników w wielu społecznościach językowych. Wprowadzenie języka polskiego oznacza, że CORDIS uwzględnia teraz sześć najpowszechniej używanych języków UE.

Strony serwisu CORDIS w języku polskim dostępne są pod następującymi adresami:

Strona główna: http://cordis.europa.eu.int/pl/home.html

Przewodnik: http://cordis.europa.eu.int/guidance/pl/

Co nowego: http://icadc.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?CALLER=WN_PL&ACTION=R8. Międzynarodowa konferencja "Energia sloneczna i budownictwo ekologiczne", Solina, 17-20 maja 2006

W dniach 17-20 maja b.r. w ośrodku w Solinie, odbędzie się pierwsza Międzynarodowa Konferencja "Energia słoneczna i budownictwo ekologiczne" połączona z Jubileuszem X-lecia Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej. Na konferencję zostali zaproszeni goście zagraniczni, światowej sławy naukowcy z zakresu energetyki odnawialnej i budownictwa.

Termin składania referatów upływa 15 marca. Szczegółowe informacje można znależć na stronach internetowych: http://www.prz.edu.pl/wbiis/zbo

 
9. Stypendia Fulbrighta na rok 2007-2008

Uprzejmie informujemy, że Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza kolejne dwa konkursy na rok akademicki 2007-2008: Fulbright Advanced Research Awards oraz Fulbright Graduate Student Grants.

I. Stypendia badawcze Fulbright Advanced Research Awards oferowane są w dwu kategoriach:Senior Grants – stypendium przyznawane jest na okres 5 miesięcy dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych na etacie co najmniej adiunkta. Miesięczna wysokość stypendium: od 2500 $ do 2900 $.

Junior Grants – stypendium przyznawane jest na okres 5 lub 9 miesięcy dla słuchaczy studiów doktoranckich, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych przed doktoratem. Miesięczna wysokość stypendium: od 1250 $ do 1650 $.

Termin składania dokumentów do Senior i Junior Grants: 9 czerwca 2006

II. Stypendia studenckie, Fulbright Graduate Student Grants, przeznaczone są dla studentów ostatnich lat studiów i absolwentów wyższych uczelni w Polsce, którzy planują podjęcie studiów magisterskich lub doktoranckich w USA. Stypendium pokrywa koszt czesnego i koszty utrzymania w pierwszym roku studiów do sumy 30.000 $.

Termin składania dokumentów: 8 maja 2006

Stypendyści otrzymują fundusze przeznaczone na koszty utrzymania i ubezpieczenie w czasie trwania pobytu w USA. Koszty podróży pokrywają wspólnie Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Komisja Fulbrighta.

Wymagane formularze zgłoszeniowe można otrzymać pocztą elektroniczną pisząc na adres fulbright@fulbright.edu.pl. Formularze dostępne są również na stronie internetowej: www.fulbright.edu.pl .


KONIEC

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna