Informacja o aktualnym stanie rolnictwa i leśnictwaPobieranie 130.98 Kb.
Strona1/4
Data10.05.2016
Rozmiar130.98 Kb.
  1   2   3   4
Informacja o aktualnym stanie
rolnictwa i leśnictwaStarostwo Powiatowe w Płońsku

Wydział Rolnictwa,

Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Płońsk, dn. 07.10.2008r.

INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ROLNICTWA I LEŚNICTWA

W 2008r.

Sytuacja polskiego rolnictwa od kilku lat staje się coraz trudniejsza. Szczególnie w ostatnich kilkunastu miesiącach zauważalna jest postępująca destabilizacja rynku rolnego, której konsekwencję odczuwają wszyscy obywatele. Maleją ceny na produkty rolne, natomiast systematycznie rosną koszty produkcji. W szybkim tempie kredyty bankowe – w tym preferencyjne dla rolnictwa – stają się niedostępne dla szerokiej rzeszy ludności.Czynniki podażowo-popytowe

Skup zbóż


Tegoroczne zbiory zbóż rozpoczęły się w połowie lipca, ale rolnicy wstrzymywali się ze sprzedażą zbóż do skupu. W pierwszym miesiącu nowego sezonu 2008/2009, tj. w lipcu br. skup zbóż podstawowych z mieszankami wyniósł ok. 330 tys. t (wg GUS). Poziom skupu był 2,7-krotnie wyższy niż w poprzednim miesiącu, ale o 34% niższy niż w tym samym okresie ub.r.

W analizowanym miesiącu skupiono ponad 193 tys. t pszenicy ogółem (w tym paszowej 56 tys. t), tj. 2-krotnie więcej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu do lipca 2007 r. skup tego ziarna był mniejszy o ok. 41%.

W ciągu miesiąca 4,5-krotnie wzrosła podaż żyta, którego w lipcu br. skupiono prawie 43 tys. t. W odniesieniu do porównywalnego okresu 2007 r. skup żyta był o niecałe 3% większy.

W analizowanym miesiącu zwiększyły się również dostawy jęczmienia do skupu i wyniosły 70,6 tys. t (w tym 31 tys. t jęczmienia paszowego i 26 tys. t browarnego).

Były one 5,6-krotnie wyższe niż miesiąc wcześniej, ale o 27% niższe niż przed rokiem.

W lipcu br. podmioty rynkowe skupiły blisko 25 tys. t kukurydzy, tj. o ok. 21% mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie skup tego ziarna był wyższy niż w tym samym okresie 2007 r. o ponad 11%.


Handel zagraniczny

W roku gospodarczym 2007/2008 wysokie ceny ziarna i koszty frachtu, jak również umacnianie się złotego nie sprzyjały eksportowi ziarna. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów z kraju wywieziono blisko 895 tys. t ziarna zbóż, tj. o ok. 1% mniej niż w poprzednim sezonie. W strukturze eksportu dominowała pszenica (48%), kukurydza (19%) i jęczmień (16%). Spośród krajów członkowskich UE głównym odbiorcą polskiego ziarna są Niemcy (568 tys. t), a spośród krajów trzecich Algieria (116 tys. t).Dobre zbiory zbóż w Polsce w 2007 r. istotnie wpłynęły na zmniejszenie importu. W zakończonym w czerwcu sezonie 2007/2008 do kraju przywieziono 1 425 tys. t ziarna zbóż Najwięcej ziarna przywieziono z Niemiec, Czech i Węgier.Działania interwencyjne

Unia Europejska rozpoczęła sezon 2008/2009 z niewielkimi zapasami interwencyjnymi zbóż. Według stanu na 17.08.08 r. w magazynach interwencyjnych UE pozostało ok. 53,7 tys. t ziarna, głównie kukurydzy przechowywanej na Węgrzech.

Jednak wobec zapowiedzi bardzo dobrych zbiorów zbóż w 2008 r., ich podaż na rynku wewnętrznym UE powinna być wystarczająca. Według szacunków Departamentu Rolnictwa USA produkcja zbóż w UE-27 może wynieść 297 mln t, tj. o ponad 16% więcej niż w poprzednim sezonie.

Agencja Rynku Rolnego administruje obrotem zbożami w handlu zagranicznym wydając pozwolenia na przywóz i wywóz ziarna zbóż oraz jego przetworów poza obszar celny UE. W sezonie 2008/2009 tj. od 1 lipca do 26 sierpnia 2008 r. ARR wydała pozwolenia na import 77,6 tys. t zbóż, w tym 39 tys. t kukurydzy i prawie 35 tys. t pszenicy. Jest to 20-krotnie więcej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Jednocześnie w bieżącym sezonie ARR wydała pozwolenia na eksport 100 t zbóż, wobec 105 t w tym samym okresie przed rokiem.


Zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi, Agencja Rynku Rolnego nadal realizuje dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Od 1 grudnia 2007 r. do 26 sierpnia br. z z przeznaczonych na ten cel środków ARR wypłaciła producentom zbóż ponad 47 mln zł (dopłacając 100 zł do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych kwalifikowanym ziarnem).


Krajowe ceny skupu zbóż

W lipcu br. odnotowano wyraźny, sezonowy spadek cen skupu zbóż. Jednak poziom cen był nadal znacząco wyższy niż przed rokiem. Według danych GUS przeciętna cena skupu pszenicy wyniosła 690 zł/t (bez VAT), tj. o 14,2% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o prawie 25% więcej niż rok wcześniej.

Ceny pszenicy wykazują duże zróżnicowanie w przekroju regionalnym. Za ziarno to najwięcej płacono w woj.: śląskim – 768 zł/t i lubelskim – 765 zł/t, a najmniej w woj.: pomorskim – 625 zł/t oraz lubuskim - 634 zł/t.

W lipcu br. nastąpił również znaczny spadek cen skupu żyta (o 19,3%), za które przeciętnie płacono 556 zł/t. Ziarno to było jednak droższe niż przed rokiem o ponad 16%.

Na terenie kraju ceny żyta były zróżnicowane od 513 zł/t w woj. pomorskim do 644 zł/t w woj. śląskim.

W analizowanym miesiącu cena skupu jęczmienia ogółem ukształtowała się na

poziomie 640 zł/t, a paszowego 601 zł/t. Były to ceny o ponad 15% niższe niż w poprzednim miesiącu, ale odpowiednio o 10% i 16% wyższe niż w analogicznym miesiącu 2007 r.

W lipcu br. kukurydza w skupie była niewiele tańsza niż w czerwcu br. (spadek o 0,3%) i wynosiła przeciętnie 746 zł/t. W porównaniu do cen sprzed roku kukurydza podrożała o ok. 30%.

Zwiększenie dostaw zbóż do skupu w sierpniu br. spowodowało dalszy spadek ich cen. Według danych MRiRW w dniach 18-24.08. br. za pszenicę konsumpcyjną średnio w kraju płacono 571 zł/t, za jęczmień paszowy 469 zł/t, a za żyto 452 zł/t. Ceny tych zbóż były niższe niż przed miesiącem o 20-29% i o 20-30% niższe niż przed rokiem. Od połowy sierpnia notowano również istotny spadek cen skupu kukurydzy. W dniach 18-24.08. br. cena tego ziarna kształtowała się na poziomie 680 zł/t, tj. o prawie 10% niższym niż miesiąc wcześniej i o 6% niższym niż przed rokiem.

  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna