Informacja o odrzuceniu ofert, informacja o wyborze ofert informacja o odrzuceniu ofertPobieranie 79.76 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar79.76 Kb.
SM/DZ/2012/ 20 /

Zabrze, dnia 10.02. 2012 r.


WSZYSCY WYKONAWCY
PRZETARG NIEOGRANICZONYNR 43/PN/11 NA DOSTAWY

MATERIAŁÓW REMONTOWO – BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH
INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT, INFORMACJA O WYBORZE OFERT


 1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT
  1. Działając zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający:

 1. odrzuca ofertę nr III złożoną przez Firmę Handlowo – Usługową „FENIX” Joanna Dobrowolska ul. Piastowska 40, 47 – 200 KĘDZIERZYN – KOŹLE w zakresie pakietu 5, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zgodnie z zapisem rozdziału IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA SIWZ o treści:

„Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pojedynczego pakietu. Wykonawca składając ofertę na pakiet 5 nie wycenił pełnego, zawartego w nim asortymentu ponieważ pominął:


 • zdublowaną pozycję 81 „Zawias drzwiowy wtopiony w teflon -W70” w ilości 30 szt.

 • pozycję 82 „Zamek meblowy- meblowy bębenkowy” w ilości w ilości 30 szt.

tym samym złożył ofertę niezgodną z SIWZ bo częściową w obrębie jednego pakietu.

  1. odrzuca ofertę nr VI złożoną przez Firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TEST Kłoda W. i Olejnicka D. Spółka Jawna, ul. Ludowa 24, 71 – 700 SZCZECIN w zakresie pakietu 2a, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Zgodnie z zapisem rozdziału IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA SIWZ o treści:

„Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pojedynczego pakietu.

Wykonawca składając ofertę na pakiet 2a nie wycenił pełnego zawartego w nim asortymentu ponieważ pominął zamieszczoną w nim: • pozycję 60 „Trójnik PCV 100 i 110 różne kąty” w ilości w ilości 5 szt.

tym samym złożył ofertę niezgodną z SIWZ bo częściową w obrębie jednego pakietu.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej sprostowanie do WYJAŚNIENIEŃ NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, w którym poinformował Wykonawców o popełnieniu błędu pisarskiego w zamieszczonych na stronie www.szpitalzabrze.pl w w/w wyjaśnieniach w zakresie dołączonego do nich Pakietu 2 a w pozycji 60 („Trójnik PCV 100 i 110 różne kąty”) polegający na błędnym zakreśleniu – zakrzyżykowaniu tej pozycji w kolumnach „Cena jedn. netto”, „Wartość netto”, „VAT” i „Wartość brutto”.


LP


Nazwa przedmiotu zamówienia

Ilość

J.m

Cena jedn. netto

Wartość netto

VAT

Wartość

brutto

60


Trójnik PCV 100 i 110 różne kąty

5

szt

61

Uchwyt EKO D-20

20

szt

Wprowadzona zmiana dotyczy wykreślonej pozycji 61 Uchwyt EKO D-20przedmiotowego pakietu zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami (art. 38 ust 1 PZP) do prowadzonego postępowania (patrz odpowiedź 4.12: Zamawiający wprowadza zmiany w pozycji 61 pakietu nr 2 zastępując zapis „Uchwyt EKO D-20” zapisem „Uchwyt do rur PP D-20”. Uwzględniając powyższe zastępuje PAKIET 2 PAKIETEM 2A. , w którym wykreśliła pozycję 61 zastępując ją pozycją 61a) i powinna wyglądać jak poniżej.LP


Nazwa przedmiotu zamówienia

Ilość

J.m

Cena jedn. netto

Wartość netto

VAT

Wartość

brutto

60


Trójnik PCV 100 i 110 różne kąty

5

szt

61

Uchwyt EKO D-20

20

szt
Wykonawca składając ofertę na pakiet 2a powinien wycenić pozycję 60 Trójnik PCV 100 i 110 różne kąty przedmiotowego pakietu. 1. Odrzuca ofertę nr X złożoną przez F. H. U. MERKURY Klaudia Grabowska,

ul. Kozielska 37, 44 – 156 SIERAKOWICE w zakresie pakietu 2a na podstawie, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ ponieważ zgodnie z zapisem rozdziału IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA SIWZ o treści:

„Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pojedynczego pakietu. Wykonawca składając swoja ofertę na pakiet 2a nie wycenił pełnego zawartego w nim asortymentu ponieważ pominął:


 • pozycję 33a „Nypel 1/2 ", 3/4" i 3/8" ocynk i mosiądz” w ilości 10 kg.

 • pozycję 61a „ Uchwyt do rur PP D-20 ” w ilości w ilości 20 szt.

tym samym złożył ofertę niezgodną z SIWZ bo częściową w obrębie jednego pakietu.


 1. INFORMACJA O WYBORZE OFERT

Informujemy, że w przetargu nieograniczonym 43/PN/11 na dostawy materiałów remontowo – budowlano – instalacyjnych (otwarcie 19/01/2012r o godz.1015) dokonano wyboru następujących ofert: 1. Firmie MAT – BUD MATERIAŁU BUDOWLANE Kula Kazimierz, ul. Pszczyńska 133, 44 – 100 GLIWICE, która złożyła najkorzystniejszą ofertę , zgodną z SIWZ i PZP w zakresie pakietów 1a, 3a, 4, 5 o wartości 114 280,58 brutto, słownie: sto czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt 58/100zł (w tym: pakiet nr 1a – 56 773,54 zł brutto, pakiet nr 3a – 8 124,15 zł brutto, pakiet nr 4 – 6 986,40 zł brutto, pakiet nr 5 – 42 396,49 zł brutto)

 2. Firmie Zakład Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski, ul. Kościuszki 1c, 44 – 100 GLIWICE, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, zgodną z SIWZ i PZP w zakresie pakietu 2a o wartości 23 347,98 zł brutto, słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści siedem 98/100 zł.

 3. Firmie METALZBYT – HURT Sp. z o.o. , ul. Bardowskiego 2, 43 – 300 BIELSKO – BIAŁA, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, zgodną z SIWZ i PZP w zakresie pakietu 6a, o wartości 6 321,28 zł brutto, słownie: sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 28/100 zł.


STRESZCZENIE OCENA I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT


PAKIET

NR

OFERTY


WYKONAWCA

KRYTERIUM CENA

100 PKT1a

IX


ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.,

ul. Portowa 14, 44 – 100 GLIWICE,

Adres Centrali: ul. Dziadoszańskia 10, 61 – 248 POZNAŃ

77,66 PKT
XII


MAT – BUD MATERIAŁU BUDOWLANE Kula Kazimierz,

ul. Pszczyńska 133, 44 – 100 GLIWICE


100 PKT
PAKIET

NR

OFERTY


WYKONAWCA

KRYTERIUM CENA

100 PKT2a

I


Przedsiębiorstwo Handlowe „SEA” Paweł Bronikowski, ul. Norbertańska 3, 09 – 402 PŁOCK

95,55 PKT


VI


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TEST Kłoda W. i Olejnicka D.

Spółka Jawna, ul. Ludowa 24, 71 – 700 SZCZECINODRZUCONA

X


F. H. U. MERKURY Klaudia Grabowska, ul. Kozielska 37,

44 – 156 SIERAKOWICEODRZUCONA

XI


PPHU „Biegańscy” Spółka Jawna, ul. 1 – go Maja 107,

41 – 706 RUDA ŚLĄSKA


99,73 PKT


XII


MAT – BUD MATERIAŁU BUDOWLANE Kula Kazimierz,

ul. Pszczyńska 133, 44 – 100 GLIWICE


99,55 PKT


XIII


Zakład Usług Technicznych WODAR Jacek Bobrowski

ul. Kościuszki 1c, 44 – 100 GLIWICE


100 PKT

XIV


Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego „UNICOL” Sp. z o.o.

Zakład Pracy Chronionej, ul. Hagera 17, 41 – 800 ZABRZE84,41 PKT


PAKIET

NR

OFERTY


WYKONAWCA

KRYTERIUM CENA

100 PKT


3a

V


MACRO ABRA Sp. z o.o., Al. Niepodległości 26 /30,

42 – 216 CZĘSTOCHOWA


91,19 PKT


VII


Firma Handlowo – Usługowa „AGMET”,

ul. Elsnera 13, 92 – 504 ŁÓDŹ


33,50 PKT


VIII

SKLEPY KOMFORT S.A., ul. Srebrzysta 14, 91 – 074 ŁÓDŹ

93,15 PKT
XII


MAT – BUD MATERIAŁU BUDOWLANE Kula Kazimierz,

ul. Pszczyńska 133, 44 – 100 GLIWICE


100 PKT

PAKIET

NR

OFERTY


WYKONAWCA

KRYTERIUM CENA

100 PKT4

VII


Firma Handlowo – Usługowa „AGMET”, ul. Elsnera 13,

92 – 504 ŁÓDŹ


39,91 PKT
XII

MAT – BUD MATERIAŁU BUDOWLANE Kula Kazimierz,

ul. Pszczyńska 133, 44 – 100 GLIWICE


100 PKT

PAKIET

NR

OFERTY


WYKONAWCA

KRYTERIUM CENA

100 PKT


5

II


METALZBYT – HURT Sp. z o.o. ,ul. Bardowskiego 2,

43 – 300 BIELSKO – BIAŁA


75,06 PKT


III


Firma Handlowo – Usługowa „FENIX” Joanna Dobrowolska

ul. Piastowska 40, 47 – 200 KĘDZIERZYN – KOŹLEODRZUCONA

VI


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TEST Kłoda W. i Olejnicka D.

Spółka Jawna, ul. Ludowa 24, 71 – 700 SZCZECIN


82,28 PKT


VII


Firma Handlowo – Usługowa „AGMET”,

ul. Elsnera 13, 92 – 504 ŁÓDŹ


45,16 PKT
XII

MAT – BUD MATERIAŁU BUDOWLANE Kula Kazimierz,

ul. Pszczyńska 133, 44 – 100 GLIWICE


100 PKT
PAKIET

NR

OFERTY


WYKONAWCA

KRYTERIUM CENA

100 PKT

6a

I


Przedsiębiorstwo Handlowe „SEA” Paweł Bronikowski, ul. Norbertańska 3, 09 – 402 PŁOCK

73,63 PKT
II

METALZBYT – HURT Sp. z o.o. , ul. Bardowskiego 2,

43 – 300 BIELSKO – BIAŁA


100 PKT

IV


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GAŁĄZKA” Stanisław Gałązka,

ul. Warszawska 117, 05 – 300 MIŃSK MAZOWIECKI


56,75 PKT


VII


Firma Handlowo – Usługowa „AGMET”,

ul. Elsnera 13, 92 – 504 ŁÓDŹ


64,66 PKT


XII


MAT – BUD MATERIAŁU BUDOWLANE Kula Kazimierz,

ul. Pszczyńska 133, 44 – 100 GLIWICE


73,50 PKT
TERMIN ZAWARCIA UMOWY
Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 w przypadku zamówień , których wartość jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

 • nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób,

 • przed upływem wyżej wymienionego terminu, po przesłaniu zawiadomienia o wyborze oferty – jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

.........................................................................Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna