Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty gmina kielce 25-303 Kielce ul. Rynek 1Pobieranie 37.52 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar37.52 Kb.Znak sprawy: Or-III.271.15.2012
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
GMINA KIELCE

25-303 Kielce

ul. Rynek 1
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę pomocy
dydaktycznych w ramach projektu systemowego: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce
”- jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty Wykonawców:

Część I:

P.U.H. Meritum Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29 - cena brutto - 2 400,00 zł,
Część II:

NORDWECO Sp. z o.o., 71-130 Szczecin, ul. Wieniawskiego 21 - cena brutto - 11 991,09 zł,
Część III:

NOWA SZKOŁA sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź - cena brutto – 25 905,03 zł,
Część IV:

NOWA SZKOŁA sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź - cena brutto – 359,00 zł,
Część V:

KONKRET PLUS Leszek Ozioro, 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44 –

cena brutto – 2 810,65 zł.


Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą w każdej Części na podstawie kryterium oceny ofert: „cena – 100%”, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w przyjętym kryterium:Numer oferty


Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium cena

z wagą – 100%1

2

3

Część I

1

P.U.H. Meritum Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29

100,00

11

FRAMKO 2 Sp. jawna, J. Strykowski, S. Miazga, 25-013 Kielce, ul. Duża 22

71,66

12

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” sp. z o.o., 25-562 Kielce,

ul. Peryferyjna 1271,10

Część II

1

P.U.H. Meritum Adam Kruk, 20-709 Lublin, ul. Struga 29

74,94

2

NORDWECO Sp. z o.o., 71-130 Szczecin, ul. Wieniawskiego 21

100,00

3

SHADOK AV Piechuła Sp. k., 41-806 Zabrze, ul. Wolności 404

70,40

6

„CEZAS” Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Sp. z o.o., 00-204 Warszawa,

ul. Słomińskiego 174,96

8

AV Multimedia Małysz, Woźniak s.j., ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce

54,92

9

KONKRET PLUS Leszek Ozioro, 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

72,13

11

FRAMKO 2 Sp. jawna, J. Strykowski, S. Miazga, 25-013 Kielce, ul. Duża 22

80,56

12

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” sp. z o.o., 25-562 Kielce,

ul. Peryferyjna 1270,64

Część III

4

NOWA SZKOŁA sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź

100,00

5

ABC EUROSCIENCE Sp. z o.o., 00-815 Warszawa, ul. Sienna 82

76,24

7

COBRABID PWD Sp. z o.o., 02-134 Warszawa, ul. 1-go Sierpnia 32

71,15

12

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” sp. z o.o., 25-562 Kielce,

ul. Peryferyjna 1279,14

13

PUH DAKOTA, 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4A

71,95

Część IV

4

NOWA SZKOŁA sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź

100,00

7

COBRABID PWD Sp. z o.o., 02-134 Warszawa, ul. 1-go Sierpnia 32

52,18

12

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” sp. z o.o., 25-562 Kielce,

ul. Peryferyjna 1255,70

13

PUH DAKOTA, 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4A

44,98

Część V

4

NOWA SZKOŁA sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź

58,28

7

COBRABID PWD Sp. z o.o., 02-134 Warszawa, ul. 1-go Sierpnia 32

48,83

9

KONKRET PLUS Leszek Ozioro, 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

100,00

10

PROVENTO Grażyna Majkowska , 25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 12

57,01

12

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” sp. z o.o., 25-562 Kielce,

ul. Peryferyjna 1259,04

13

PUH DAKOTA, 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4A

46,89

Kielce, dnia 27. 04.2012 r.


z up. Prezydenta Miasta

Janusz Koza

Sekretarz Miasta©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna