Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty gmina kielce 25-303 kielce ul. Rynek 1Pobieranie 142.29 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar142.29 Kb.
Znak sprawy: Or-III.271.1.12.2011

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
GMINA KIELCE

25-303 KIELCE

ul. RYNEK 1
Informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie na potrzeby Miasta Kielce wycen nieruchomości, wycen lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z obmiarami powierzchni tych lokali” jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty Wykonawców:

Zadanie 1:

Wykonawca: Wycena Nieruchomości Agata Wesołowska, ul. B. Chrobrego 66/2, 25-607 Kielce

za cenę brutto 18.450,00 zł

Zadanie 2:

Wykonawca: Wycena Nieruchomości Agata Wesołowska, ul. B. Chrobrego 66/2, 25-607 Kielce

za cenę brutto 735,54 zł

Zadanie 3:

Wykonawca: Agencja Obsługi Nieruchomości „PARCELA”, Wolica, ul. Zagórska 2, 26-060 Chęciny

za cenę brutto 1.480,00 zł

Zadanie 4:

Wykonawca: Agencja Obsługi Nieruchomości „PARCELA”, Wolica, ul. Zagórska 2, 26-060 Chęciny

za cenę brutto 1.480,00 zł

Zadanie 5:

Wykonawca: Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

za cenę brutto 2.195,00 zł

Zadanie 6:

Wykonawca: „Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335 Kielce

za cenę brutto 300,00 zł

Zadanie 7:

Wykonawca: Agencja Obsługi Nieruchomości „PARCELA”, Wolica, ul. Zagórska 2, 26-060 Chęciny

za cenę brutto 3.680,00 zł

Zadanie 8:

Wykonawca: Agencja Obsługi Nieruchomości „PARCELA”, Wolica, ul. Zagórska 2, 26-060 Chęciny

za cenę brutto 1.280,00 zł

Zadanie 9:

Wykonawca: Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

za cenę brutto 2.489,00 zł

Zadanie 10:

Wykonawca: Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29,25-252 Kielce

za cenę brutto 7.900,00 zł
Zadanie 11:

Wykonawca: „Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335 Kielce

za cenę brutto 10.740,00 zł

Zadanie 12:

Wykonawca: Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29,25-252 Kielce

za cenę brutto 7.440,00 zł

Zadanie 13:

Wykonawca: Value MeS Consulting mgr inż. Maciej Skoczylas, ul. Równa 19/23/1, 25-016 Kielce

za cenę brutto 9.000,00 zł

Zadanie 14:

Wykonawca: Value MeS Consulting mgr inż. Maciej Skoczylas, ul. Równa 19/23/1, 25-016 Kielce

za cenę brutto 9.000,00 zł

Zadanie 15:

Wykonawca: „Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335 Kielce

za cenę brutto 5.140,00 zł

Zadanie 16:

Wykonawca: Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29,25-252 Kielce

za cenę brutto 885,00 zł

Zadanie 17:

Wykonawca: Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29,25-252 Kielce

za cenę brutto 329,00 zł

Zadanie 18:

Wykonawca: Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29,25-252 Kielce

za cenę brutto 329,00 zł

Zadanie 19:

Wykonawca: „Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335 Kielce

za cenę brutto 350,00 zł
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na dane zadanie, na podstawie kryterium oceny ofert: „cena – 100%”, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium

cena - 100%Łączna punktacja

1

2

3

4

Zadanie 1

1

Biuro Wycen i Doradztwa Majątkowego PROFIT s. c., ul. Poniatowskiego 70/7,
37-450 Stalowa Wola

65,89

65,89

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

86,62

86,62

3

Kancelaria Nieruchomości Dorota Michnal - Świrad, ul. Kościuszki 66/7, 30-114 Kraków

51,97

51,97

5

Agencja Obsługi Nieruchomości „PARCELA”, Wolica, ul. Zagórska 2, 26-060 Chęciny

50,14

50,14

7

„Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335

83,86

83,86

8

Wycena Nieruchomości Agata Wesołowska, ul. B. Chrobrego 66/2, 25-607 Kielce

100,00

100,00

9

„TAKSOR-G” Biuro Wycen Majątkowych Góra Jadwiga, ul. E. Orzeszkowej 24/49, 25-435 Kielce

51,72

51,72

Zadanie 2

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

79,09

79,09

5

Agencja Obsługi Nieruchomości „PARCELA”, Wolica, ul. Zagórska 2, 26-060 Chęciny

62,33

62,33

7

„Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335 Kielce

91,94

91,94

8

Wycena Nieruchomości Agata Wesołowska, ul. B. Chrobrego 66/2, 25-607 Kielce

100,00

100,00

Zadanie 3

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

87,63

87,63

5

Agencja Obsługi Nieruchomości „PARCELA”, Wolica, ul. Zagórska 2, 26-060 Chęciny

100,00

100,00

7

„Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335 Kielce

98,67

98,67

8

Wycena Nieruchomości Agata Wesołowska, ul. B. Chrobrego 66/2, 25-607 Kielce

53,48

53,48

Zadanie 4

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

87,63

87,63

5

Agencja Obsługi Nieruchomości „PARCELA”, Wolica, ul. Zagórska 2, 26-060 Chęciny

100,00

100,00

7

„Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335 Kielce

98,67

98,67

8

Wycena Nieruchomości Agata Wesołowska, ul. B. Chrobrego 66/2, 25-607 Kielce

96,26

96,26

Zadanie 5

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

100,00

100,00

8

Wycena Nieruchomości Agata Wesołowska, ul. B. Chrobrego 66/2, 25-607 Kielce

79,31

79,31

Zadanie 6

5

Agencja Obsługi Nieruchomości „PARCELA”, Wolica, ul. Zagórska 2, 26-060 Chęciny

38,46

38,46

7

Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335 Kielce

100,00

100,00

8

Wycena Nieruchomości Agata Wesołowska, ul. B. Chrobrego 66/2, 25-607 Kielce

49,98

49,98

Zadanie 7

5

Agencja Obsługi Nieruchomości „PARCELA”, Wolica, ul. Zagórska 2, 26-060 Chęciny

100,00

100,00

Zadanie 8

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

51,43

51,43

5

Agencja Obsługi Nieruchomości „PARCELA”, Wolica, ul. Zagórska 2, 26-060 Chęciny

100,00

100,00

8

Wycena Nieruchomości Agata Wesołowska, ul. B. Chrobrego 66/2, 25-607 Kielce

86,79

86,79

Zadanie 9

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

100,00

100,00

7

„Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335 Kielce

82,97

82,97

Zadanie 10

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

100,00

100,00

4

Grupa Konsultingowa DEFIN sp. z o.o., ul. Wolności 127, 41-500 Chorzów

32,11

32,11

5

Agencja Obsługi Nieruchomości „PARCELA”, Wolica, ul. Zagórska 2, 26-060 Chęciny

46,80

46,80

7

„Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335 Kielce

87,78

87,78

Zadanie 11

1

Biuro Wycen i Doradztwa Majątkowego PROFIT s. c., ul. Poniatowskiego 70/7,
37-450 Stalowa Wola

58,69

58,69

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

88,18

88,18

4

Grupa Konsultingowa DEFIN sp. z o.o., ul. Wolności 127, 41-500 Chorzów

29,11

29,11

5

Agencja Obsługi Nieruchomości „PARCELA”, Wolica, ul. Zagórska 2, 26-060 Chęciny

46,13

46,13

7

Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335 Kielce

100,00

100,00

8

Wycena Nieruchomości Agata Wesołowska, ul. B. Chrobrego 66/2, 25-607 Kielce

80,85

80,85

Zadanie 12

1

Biuro Wycen i Doradztwa Majątkowego PROFIT s. c., ul. Poniatowskiego 70/7,
37-450 Stalowa Wola

50,96

50,96

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

100,00

100,00

4

Grupa Konsultingowa DEFIN sp. z o.o., ul. Wolności 127, 41-500 Chorzów

23,26

23,26

5

Agencja Obsługi Nieruchomości „PARCELA”, Wolica, ul. Zagórska 2, 26-060 Chęciny

47,94

47,94

7

„Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335 Kielce

95,38

95,38

8

Wycena Nieruchomości Agata Wesołowska, ul. B. Chrobrego 66/2, 25-607 Kielce

77,55

77,55

Zadanie 13

1

Biuro Wycen i Doradztwa Majątkowego PROFIT s. c., ul. Poniatowskiego 70/7,
37-450 Stalowa Wola

41,10

41,10

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

82,87

82,87

3

Kancelaria Nieruchomości Dorota Michnal - Świrad, ul. Kościuszki 66/7, 30-114 Kraków

34,88

34,88

4

Grupa Konsultingowa DEFIN sp. z o.o., ul. Wolności 127, 41-500 Chorzów

24,39

24,39

5

Agencja Obsługi Nieruchomości „PARCELA”, Wolica, ul. Zagórska 2, 26-060 Chęciny

38,66

38,66

7

„Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335 Kielce

73,17

73,17

8

Wycena Nieruchomości Agata Wesołowska, ul. B. Chrobrego 66/2, 25-607 Kielce

75,75

75,75

9

„TAKSOR-G” Biuro Wycen Majątkowych Góra Jadwiga, ul. E. Orzeszkowej 24/49, 25-435 Kielce

40,65

40,65

10

Value MeS Consulting mgr inż. Maciej Skoczylas, ul. Równa 19/23/1, 25-016 Kielce

100,00

100,00

Zadanie 14

1

Biuro Wycen i Doradztwa Majątkowego PROFIT s. c., ul. Poniatowskiego 70/7,
37-450 Stalowa Wola

34,88

34,88

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

81,97

81,97

3

Kancelaria Nieruchomości Dorota Michnal - Świrad, ul. Kościuszki 66/7, 30-114 Kraków

34,88

34,88

4

Grupa Konsultingowa DEFIN sp. z o.o., ul. Wolności 127, 41-500 Chorzów

24,39

24,39

5

Agencja Obsługi Nieruchomości „PARCELA”, Wolica, ul. Zagórska 2, 26-060 Chęciny

38,66

38,66

7

„Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335 Kielce

73,17

73,17

8

Wycena Nieruchomości Agata Wesołowska, ul. B. Chrobrego 66/2, 25-607 Kielce

75,75

75,75

10

Value MeS Consulting mgr inż. Maciej Skoczylas, ul. Równa 19/23/1, 25-016 Kielce

100,00

100,00

Zadanie 15

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

93,03

93,03

4

Grupa Konsultingowa DEFIN sp. z o.o., ul. Wolności 127, 41-500 Chorzów

35,72

35,72

7

Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335 Kielce

100,00

100,00

9

„TAKSOR-G” Biuro Wycen Majątkowych Góra Jadwiga, ul. E. Orzeszkowej 24/49, 25-435 Kielce

45,92

45,92

Zadanie 16

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

100,00

100,00

7

„Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335 Kielce

90,31

90,31

Zadanie 17

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

100,00

100,00

Zadanie 18

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

100,00

100,00

Zadanie 19

2

Wycena Nieruchomości i Projektowanie mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce i Wycena Nieruchomości Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce

81,59

81,59

7

Serw-Wycena” Grażyna Serwańska- Ciaś, ul. Jarońskich 2a, 25-335 Kielce

100,00

100,00

Kielce, dnia 26 kwietnia 2011 r. z up. Prezydenta MiastaJanusz Koza

Sekretarz Miasta


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna