Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty gmina kielce 25-303 kielce, ul. Rynek 1Pobieranie 112.65 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar112.65 Kb.
Znak sprawy: Or-III.271.1.58.2011
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
GMINA KIELCE

25-303 KIELCE, ul. RYNEK 1
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), cyt. dalej jako: Pzp, w imieniu Zamawiającego informuję,
iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie, dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I” realizowanego przez Gminę Kielce współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 jako najkorzystniejsze na poszczególne zadania wybrane zostały oferty Wykonawców:

Zadanie 1: Zestaw piśmienny trzy-elementowy: długopis + roller+ ołówek - w ilości 400 sztuk

AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz

ul. Szara 14, 00 - 420 Warszawa

z ceną brutto za wykonanie zadania 3.522,72 złZadanie 2: Zestaw piśmienny dwu-elementowy: długopis+ pióro - w ilości 400 sztuk

GM GADGETS Grzegorz Majewski

ul. Cementowa 3, 10 - 429 Olsztyn

z ceną brutto za wykonanie zadania 3.365,28 złZadanie 3: Skórzane etui na wizytówki osobiste ze skóry naturalnej - w ilości 300 sztuk

P.P.H.U. „PANDA 2" Przedsiębiorstwo Branży Skórzanej, 34 - 713 Skawa 727


ZAKŁAD W KRAKOWIE, ul. Fredry 2, 30-605 Kraków

z ceną brutto za wykonanie zadania 5.535,00 złZadanie 4: Portfel ze skóry naturalnej - w ilości 300 sztuk

‘’AUTENTIC’’ JACEK ŚLEBZAK

ul. Czerwonych Beretów 14, 00-910 Warszawa

z ceną brutto za wykonanie zadania 9.446,40 złZadanie 5: Składana torba na zakupy granatowa - w Ilości 200 sztuk

PRACOWNIA USŁUG REKLAMOWYCH „Tewa”

ul. Małopolska 10, 25 - 341 Kielce

z ceną brutto za wykonanie zadania 2.348,07 złZadanie 6: Torba na dokumenty i laptopa - w ilości 300 sztuk

GM GADGETS Grzegorz Majewski

ul. Cementowa 3, 10 - 429 Olsztyn

z ceną brutto za wykonanie zadania 15.689,88 złZadanie 7: Parasol - w ilości 100 sztuk

GM GADGETS Grzegorz Majewski

ul. Cementowa 3, 10 - 429 Olsztyn

z ceną brutto za wykonanie zadania 2.051,64 zł


Zadanie 8: Przenośna pamięć do komputerów typu Flash Drive USB - w ilości 100 sztuk

CZWÓRKA Sp. z o.o.


ul. Gen. M. Bołtucia 26, 05-092 Łomianki

z ceną brutto za wykonanie zadania 6.327,12 zł


Zadanie 9: Torba papierowa laminowana - w ilości 1000 sztuk

GM GADGETS Grzegorz Majewski

ul. Cementowa 3, 10 - 429 Olsztyn

z ceną brutto za wykonanie zadania 3.247,20 zł


Zadanie 10: Kubek - w ilości 500 sztuk

GM GADGETS Grzegorz Majewski

ul. Cementowa 3, 10 - 429 Olsztyn

z ceną brutto za wykonanie zadania 11.045,40 zł


Zadanie 11: Folder formatu A5 - w ilości 2000 egzemplarzy

AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz

ul. Szara 14, 00 - 420 Warszawa

z ceną brutto za wykonanie zadania 2.829,00 zł


Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty na dane zadanie dokonano na podstawie kryterium oceny ofert: „cena – 100%”, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert:


Numer oferty

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
cena - 100%

1

2

3

Zadanie 1: Zestaw piśmienny trzy-elementowy: długopis + roller + ołówek – w ilości 400 sztuk

1

BAZARNIK Sp. z o.o. ,ul. Nowy Świat 66, 00-357 Warszawa

2,02 pkt

4

AUH Elwira Dariusz Płaczkiewicz, ul. Szara 14, 00-420 Warszawa

100,00 pkt

7

Agencja Reklamowa Cieślik "STUDIO L" Sp. J., ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków

59,67 pkt

10

PRACOWNIA USŁUG REKLAMOWYCH „Tewa”, ul. Małopolska 10, 25-341 Kielce

86,59 pkt

11

GM GADGETS Grzegorz Majewski, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

98,90 pkt

1

2

3

Zadanie 2: Zestaw piśmienny dwu-elementowy: długopis+ pióro – w ilości 400 sztuk

1

BAZARNIK Sp. z o.o. ,ul. Nowy Świat 66, 00-357 Warszawa

2,59 pkt

4

AUH Elwira Dariusz Płaczkiewicz, ul. Szara 14, 00-420 Warszawa

83,82 pkt

6

EASY BTL Barbara Fabianowicz, ul. Żeglugi Wiślanej 10a/32, 03-043 Warszawa

75,75 pkt

7

Agencja Reklamowa Cieślik "STUDIO L" Sp. J., ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków

57,00 pkt

10

PRACOWNIA USŁUG REKLAMOWYCH „Tewa”, ul. Małopolska 10, 25-341 Kielce

87,34 pkt

11

GM GADGETS Grzegorz Majewski, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

100,00 pkt

Zadanie 3: Skórzane etui na wizytówki osobiste ze skóry naturalnej - w ilości 300 sztuk

1

BAZARNIK Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 66, 00-357 Warszawa

21,96 pkt

4

AUH Elwira Dariusz Płaczkiewicz, ul. Szara 14, 00-420 Warszawa

37,02 pkt

5

‘’AUTENTIC’’ JACEK ŚLEBZAK, ul. Czerwonych Beretów 14, 00-910 Warszawa

78,95 pkt

6

EASY BTL Barbara Fabianowicz, ul. Żeglugi Wiślanej 10a/32, 03-043 Warszawa

33,86 pkt

7

Agencja Reklamowa Cieślik "STUDIO L" Sp. J., ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków

33,33 pkt

8

P.P.H.U. „PANDA 2" Przedsiębiorstwo Branży Skórzanej, 34-713 Skawa 727,

ZAKŁAD W KRAKOWIE, ul. Fredry 2, 30-605 Kraków


100,00 pkt

9

TAPS” P.P.H.U. Export-Import, ul. Będzińska 16, 62-800 Kalisz

50,00 pkt

10

PRACOWNIA USŁUG REKLAMOWYCH „Tewa”, ul. Małopolska 10, 25-341 Kielce

35,51 pkt

11

GM GADGETS Grzegorz Majewski, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

60,02 pkt

Zadanie 4: Portfel ze skóry naturalnej - w ilości 300 sztuk

1

BAZARNIK Sp. z o.o.,ul. Nowy Świat 66, 00-357 Warszawa

37,49 pkt

5

‘’AUTENTIC’’ JACEK ŚLEBZAK, ul. Czerwonych Beretów 14, 00-910 Warszawa

100,00 pkt

6

EASY BTL Barbara Fabianowicz, ul. Żeglugi Wiślanej 10a/32, 03-043 Warszawa

41,09 pkt

7

Agencja Reklamowa Cieślik "STUDIO L" Sp. J., ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków

43,39 pkt

8

P.P.H.U. „PANDA 2" Przedsiębiorstwo Branży Skórzanej, 34-713 Skawa 727,

ZAKŁAD W KRAKOWIE, ul. Fredry 2, 30-605 Kraków


75,29 pkt

9

TAPS” P.P.H.U. Export-Import, ul. Będzińska 16, 62-800 Kalisz

62,44 pkt

10

PRACOWNIA USŁUG REKLAMOWYCH „Tewa”, ul. Małopolska 10, 25-341 Kielce

43,94 pkt

11

GM GADGETS Grzegorz Majewski, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

54,62 pkt

Zadanie 5: Składana torba na zakupy granatowa – w ilości 200 sztuk

2

RewersArt Agencja reklamowo-projektowa Agnieszka Piskorska, ul. Teodorówka 54b, 38-450 Dukla

47,42 pkt

4

AUH Elwira Dariusz Płaczkiewicz, ul. Szara 14, 00-420 Warszawa

98,91 pkt

6

EASY BTL Barbara Fabianowicz, ul. Żeglugi Wiślanej 10a/32, 03-043 Warszawa

75,93 pkt

7

Agencja Reklamowa Cieślik "STUDIO L" Sp. J., ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków

63,63 pkt

10

PRACOWNIA USŁUG REKLAMOWYCH „Tewa”, ul. Małopolska 10, 25-341 Kielce

100,00 pkt

1

2

3

Zadanie 6: Torba na dokumenty i laptopa – w ilości 300 sztuk

2

RewersArt Agencja reklamowo-projektowa Agnieszka Piskorska, ul. Teodorówka 54b, 38-450 Dukla

79,08 pkt

4

AUH Elwira Dariusz Płaczkiewicz, ul. Szara 14, 00-420 Warszawa

80,84 pkt

6

EASY BTL Barbara Fabianowicz, ul. Żeglugi Wiślanej 10a/32, 03-043 Warszawa

77,49 pkt

7

Agencja Reklamowa Cieślik "STUDIO L" Sp. J., ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków

78,74 pkt

10

PRACOWNIA USŁUG REKLAMOWYCH „Tewa”, ul. Małopolska 10, 25-341 Kielce

83,98 pkt

11

GM GADGETS Grzegorz Majewski, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

100,00 pkt

Zadnie 7: Parasol - w ilości 100 sztuk

2

RewersArt Agencja reklamowo-projektowa Agnieszka Piskorska, ul. Teodorówka 54b, 38-450 Dukla

68,06 pkt

4

AUH Elwira Dariusz Płaczkiewicz, ul. Szara 14, 00-420 Warszawa

81,37 pkt

6

EASY BTL Barbara Fabianowicz, ul. Żeglugi Wiślanej 10a/32, 03-043 Warszawa

75,20 pkt

7

Agencja Reklamowa Cieślik "STUDIO L" Sp. J., ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków

64,15 pkt

10

PRACOWNIA USŁUG REKLAMOWYCH „Tewa”, ul. Małopolska 10, 25-341 Kielce

74,10 pkt

11

GM GADGETS Grzegorz Majewski, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

100,00 pkt

Zadanie 8: Przenośna pamięć do komputerów typu Flash Drive USB – w ilości 100 sztuk

3

CZWÓRKA Sp. z o.o., ul. Gen. M. Bołtucia 26, 05-092 Łomianki

100,00 pkt

4

AUH Elwira Dariusz Płaczkiewicz, ul. Szara 14, 00-420 Warszawa

97,89 pkt

6

EASY BTL Barbara Fabianowicz, ul. Żeglugi Wiślanej 10a/32, 03-043 Warszawa

86,90 pkt

7

Agencja Reklamowa Cieślik "STUDIO L" Sp. J., ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków

87,19 pkt

10

PRACOWNIA USŁUG REKLAMOWYCH „Tewa”, ul. Małopolska 10, 25-341 Kielce

81,75 pkt

11

GM GADGETS Grzegorz Majewski, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

73,15 pkt

Zadanie 9: Torba papierowa laminowana – w ilości 1000 sztuk

4

AUH Elwira Dariusz Płaczkiewicz, ul. Szara 14, 00-420 Warszawa

69,47 pkt

7

Agencja Reklamowa Cieślik "STUDIO L" Sp. J., ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków

66,00 pkt

10

PRACOWNIA USŁUG REKLAMOWYCH „Tewa”, ul. Małopolska 10, 25-341 Kielce

65,97 pkt

11

GM GADGETS Grzegorz Majewski, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

100,00 pkt

Zadanie 10: Kubek – w ilości 500 sztuk

2

RewersArt Agencja reklamowo-projektowa Agnieszka Piskorska, ul. Teodorówka 54b, 38-450 Dukla

48,22 pkt

4

AUH Elwira Dariusz Płaczkiewicz, ul. Szara 14, 00-420 Warszawa

84,60 pkt

7

Agencja Reklamowa Cieślik "STUDIO L" Sp. J., ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków

81,64 pkt

10

PRACOWNIA USŁUG REKLAMOWYCH „Tewa”, ul. Małopolska 10, 25-341 Kielce

94,98 pkt

11

GM GADGETS Grzegorz Majewski, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

100,00 pkt

1

2

3

Zadanie 11: Folder formatu A5 – w ilości 2000 egzemplarzy

2

RewersArt Agencja reklamowo-projektowa Agnieszka Piskorska, ul. Teodorówka 54b, 38-450 Dukla

67,45 pkt

4

AUH Elwira Dariusz Płaczkiewicz, ul. Szara 14, 00-420 Warszawa

100,00 pkt

7

Agencja Reklamowa Cieślik "STUDIO L" Sp. J., ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków

45,93 pkt

10

PRACOWNIA USŁUG REKLAMOWYCH „Tewa”, ul. Małopolska 10, 25-341 Kielce

92,00 pkt

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bożena Janicka/ - /

Dyrektor Wydziału OrganizacyjnegoKielce, dnia 05 października 2011 r.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna