Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr. 54/Infr/JW4220/2013Pobieranie 5.55 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar5.55 Kb.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr. 54/INFR/JW4220/2013,

prowadzonego w trybie : przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest :

Roboty elektryczne w budynku nr 50 w kompleksie wojskowym m. Słupsk

Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4220, Lędowo-Osiedle 1N, 76-271 Ustka,

tel: 59-81-51-686, 59-81-51-608 faks : 59-81-51-578,

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wybrany wykonawca: ACOMA Sp. z o.o., ul. Emilii Gierczak 14/10, 78-100 Kołobrzeg Uzyskana ilość punktów:

- kryterium nr 1 – 100,00 pkt.

Punktacja łączna - 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza cenowo i niepodlegająca odrzuceniu.

Wykonawca 2: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, Krzysztof Łobocki, ul. Piłsudskiego 5/8,

76-200 Słupsk

Uzyskana ilość punktów:

- kryterium nr 1 – 90,48 pkt.

Punktacja łączna - 90,48 pkt.

Wykonawca 3: „Elektrosep” Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 2, 76-200 Słupsk

Uzyskana ilość punktów:

- kryterium nr 1 – 71,79 pkt.

Punktacja łączna - 71,79 pkt.Wykonawca 4: „Imex- Inel” Zakład Usługowo-Handlowy, Zdzisław Dempc, ul. Pokoju 18, 84-200 Wejherowo Uzyskana ilość punktów:

- kryterium nr 1 – 93,24 pkt.Punktacja łączna - 93,24 pkt.
Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 26/ 07/2013 r.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna