Informacja o wyborze ofertyPobieranie 26.82 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar26.82 Kb.
Jarosław, dnia 2011.05.11.

UG.2214/5/11INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
I. Zamawiający:

Nazwa = URZAD GMINY JAROSŁAW


Adres = UL. PIEKARSKA 5
Kod pocztowy = 37-500
Miejscowość = JAROSŁAW
Województwo = PODKARPACKIE
II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP = TAK
Nr BZP = na portalu UZP 65400 - 2011
Data zamieszczenia = 05.04.2011 r.
III. Rodzaj zamówienia = ROBOTY BUDOWLANE
Tryb udzielania zamówienia = PRZETARG NIEOGRANICZONY
IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego = BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TUCZEMPACH (TUCZEMPY - ADAMÓWKA), GM. JAROSŁAW

V. Wybór najkorzystniejszej oferty:

zad. 1.a. Nazwa = „WODO -GAZ” JÓZEF SŁOTA

zad. 1.b. Adres = 37-200 PRZEWORSK, UL. KRAKOWSKA 23,

zad. 1.c. Województwo = PODKARPACKIE,

zad. 1.d. Cena wybranej oferty = 179 290,84 PLN – BRUTTO.

zad. 1.e. Uzasadnienie wyboru: WYBRANY WYKONAWCA SPEŁNIŁ WSZYSTKIE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU, A OFERTA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM OKREŚLONYM W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWIERA NAJNIŻSZĄ CENĘ WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KRYTERIUM CENA 100 %.

Zad. 1.f. Termin zawarcia umowy: ZGODNIE Z ART. 94 UST. 1 PKT. 2 USTAWY PZP – UMOWA NA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BĘDZIE ZAWARTA NIE SZYBCIEJ NIŻ 17.05.2011 R. W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO.


VI. Informacje o Wykonawcach:

Wykonawcy, którzy złożyli oferty = 8

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania - 0

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – 2


WYKAZ WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PORÓWNANIEM ZŁOŻONYCH OFERT I PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ PO POPRAWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OMYŁEK RACHUNKOWYCH (ZESTAWIENIE TABELARYCZNE)

Nr oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko i imię

oraz adres wykonawcyWarunki udziału w postępowaniu

Liczba pkt. kryterium

cena

100 %

Cena oferty brutto

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO „FORTIS” MARIUSZ GŁOWIK

35-350 RZESZÓW, UL. WĄSACZA 8

Spełnia

/nie spełnia*53,20

337 034,48

2.

WODO – GAZ” JÓZEF SŁOTA

37-200 PRZEWORSK, UL. KRAKOWSKA 23

Spełnia

/nie spełnia*100,00

179 290,84

3.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT – INŻYNIERYJNYCH „GEO”

37-550 RADYMNO, UL. ZŁOTA GÓRA 19A

Spełnia

/nie spełnia*47,20

379 868,87

4.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA

WIT-MAR” M.LIS i D.LIS SPÓŁKA JAWNA37-500 JAROSŁAW, UL. PODZAMCZE 33

Spełnia

/nie spełnia*83,49

214 745,05

5.

ZAKŁAD KOMUNALNY „CIESZKOM” SP. Z O.O.

37-611 CIESZANÓW, UL. RYNEK 6/2

Spełnia

/nie spełnia*ODRZUCONA

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

158 470,94

6.

SANAKIEWICZ SPÓŁKA Z O.O.

SZÓWSKO, UL. KS. CZARTORYSKICH 29

37-500 JAROSŁAW

Spełnia

/nie spełnia*80,76

222 017,82

7.

USŁUGOWY ZAKŁAD WODNO-KANAL. C.O. i GAZ, ROMAN SZUL

37-200 PRZEWORSK, ROZBÓRZ 381

Spełnia

/nie spełnia*ODRZUCONA

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

270 600,06

8.

EKO - BUD” DARIUSZ CYNK

37-200 PRZEWORSK, UL. SOBIESKIEGO 46

Spełnia

/nie spełnia*30,74

583 287,34


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna