Informacja obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 1 w Godzieszach Wielkich z dnia 20 sierpnia 2015 rPobieranie 58.29 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar58.29 Kb.
INFORMACJA
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 1 w Godzieszach Wielkich

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym /Dz. U. z 2015 r. poz. 318/ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 1 w Godzieszach Wielkich powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 1. Danuta Barbara Miller - Przewodniczący Komisji

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Daria Dziwińska - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Stowarzyszenie ”Obywatele Przeciw Bezprawiu”

Członkowie:


 1. Paulina Biernat - Stowarzyszenie Koliber

 2. Katarzyna Barbara Garncarz- Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

 3. Kamil Piotr Młynek - Prawo i Sprawiedliwość

 4. Ewelina Agnieszka Judasz - Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich

Obywatele24.pl

 1. Martin Jan Pazdecki - Sojusz Lewicy Demokratycznej

 2. Teresa Krystyna Szymańska - Polskie Stronnictwo Ludowe

 3. Małgorzata Mielcarek - wskazana przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie

   Przewodniczący

                 /pieczęć Komisji/  Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 1

     w Godzieszach Wielkich


Danuta Barbara Miller

INFORMACJA
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 2 w Godzieszach Wielkich

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym /Dz. U. z 2015 r. poz. 318/ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 2 w Godzieszach Wielkich powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 1. Krystyna Garncarz - Przewodniczący Komisji

FUNDACJA „Szansa Dla Gmin”

 1. Marzena Anna Cuper - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Stowarzyszenie ”Obywatele Przeciw Bezprawiu”

Członkowie:


 1. Marika Sylwia Kostera - Stowarzyszenie Koliber

 2. Edward Józef Drużbiak - Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

 3. Jacek Wojciech Pytliński - Prawo i Sprawiedliwość

 4. Damian Zbigniew Rzeźniczak - Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich

Obywatele24.pl

 1. Tomasz Robert Kubiak - Sojusz Lewicy Demokratycznej

 2. Bogdan Grzegorz Dymarczyk – Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Elżbieta Bożena Rafalak - wskazana przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie

   Przewodniczący

                 /pieczęć Komisji/  Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 2

     w Godzieszach Wielkich


Krystyna Garncarz


INFORMACJA
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 3 w Woli Droszewskiej

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym /Dz. U. z 2015 r. poz. 318/ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 3 w Woli Droszewskiej powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 1. Iwona Agata Kasik - Przewodniczący Komisji

wskazana przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie

 1. Adam Bogdan Migasiewicz - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Prawo i Sprawiedliwość
Członkowie:


 1. Lidia Aurelia Małecka - Stowarzyszenie Koliber

 2. Łukasz Wojciech Karolak - Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

 3. Teresa Jadwiga Kostera - FUNDACJA „Szansa dla Gmin”

 4. Wiktor Kopyciński - Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich

Obywatele24.pl

 1. Mirosław Artur Walęcki - Sojusz Lewicy Demokratycznej

 2. Agata Katarzyna Krawczyk- - Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Daniel Paweł Kij - Polskie Stronnictwo Ludowe

   Przewodniczący

                 /pieczęć Komisji/  Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 3

     w Woli Droszewskiej


Iwona Agata Kasik

INFORMACJA
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 4 w Wolicy

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym /Dz. U. z 2015 r. poz. 318/ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 4 w Wolicy powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 1. Anna Jasińska - Przewodniczący Komisji

Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

 1. Piotr Karol Kasperkiewicz - Zastępca Przewodniczącego Komisji Stowarzyszenie KoliberCzłonkowie:


 1. Teresa Górecka - FUNDACJA „Szansa dla Gmin”

 2. Mariusz Krzysztof Szyszkiewicz- Prawo i Sprawiedliwość

 3. Edmund Urbaniak - Sojusz Lewicy Demokratycznej

 4. Beata Stoicka - Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 5. Leszek Urbaniak - Polskie Stronnictwo Ludowe

 6. Natasza Sylwia Kurc - Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”

 7. Alicja Garncarz - wskazana przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie

   Przewodniczący

                 /pieczęć Komisji/  Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 4

     w Wolicy


Anna Jasińska
INFORMACJA
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 5 w Starej Kakawie

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym /Dz. U. z 2015 r. poz. 318/ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 5 w Starej Kakawie powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 1. Arkadiusz Dziwiński - Przewodniczący Komisji

Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu

 1. Marta Paulina Jabłońska - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Członkowie:


 1. Kamila Kinga Małecka - Stowarzyszenie Koliber

 2. Karolina Agata Bogacka - Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

 3. Elżbieta Komorowska - FUNDACJA „Szansa dla Gmin”

 4. Filip Jakub Migasiewicz - Prawo i Sprawiedliwość

 5. Henryk Strzelecki - Sojusz Lewicy Demokratycznej

 6. Dariusz Wojciech Malczewski - Polskie Stronnictwo Ludowe

 7. Józef Eugeniusz Gilicki - wskazany przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie

   Przewodniczący

                 /pieczęć Komisji/  Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 5

     w Starej Kakawie


Arkadiusz Dziwiński

INFORMACJA
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 6 w Żydowie

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym /Dz. U. z 2015 r. poz. 318/ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 6 w Żydowie powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 1. Iwona Kupajczyk - Przewodniczący Komisji

Sojusz Lewicy Demokratycznej

 1. Katarzyna Józefa Jędrasiewicz - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
Członkowie:


 1. Anna Karolak - Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

 2. Ewa Teresa Sołtysiak - FUNDACJA „Szansa dla Gmin”

 3. Monika Bożena Stawicka - Prawo i Sprawiedliwość

 4. Aleksandra Antczak - Polskie Stronnictwo Ludowe

 5. Krystyna Łuczak - Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”

 6. Grażyna Stanisława Kokocińska- wskazana przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie

   Przewodniczący

                 /pieczęć Komisji/  Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 6

     w Żydowie


Iwona Kupajczyk

INFORMACJA
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 7 w Saczynie

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym /Dz. U. z 2015 r. poz. 318/ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 7 w Saczynie powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 1. Ewa Katarzyna Pawlik-Wiśniewska - Przewodniczący Komisji

wskazana przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie

 1. Agnieszka Kotala - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”
Członkowie:


 1. Dawid Marcin Kasperkiewicz - Stowarzyszenie Koliber

 2. Agnieszka Monika Peśla - Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

 3. Andżelika Strzyż - FUNDACJA „Szansa dla Gmin”

 4. Kamila Anna Witczak - Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich

Obywatele24.PL

 1. Anna Aleksandra Knop - Sojusz Lewicy Demokratycznej

 2. Maria Jolanta Szymańska - Polskie Stronnictwo Ludowe

 3. Teresa Wojtysiak - Stowarzyszenie Solidarni 2010

   Przewodniczący

                 /pieczęć Komisji/  Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 7

     w Saczynie


Ewa Katarzyna

Pawlik- Wiśniewska

INFORMACJA
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 8 w Stobnie Siódmym

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym /Dz. U. z 2015 r. poz. 318/ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 8 w Stobnie Siódmym powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 1. Maciej Jakub Jopek - Przewodniczący Komisji

Stowarzyszenie na Rzecz Wolnego Handlu

 1. Oliwia Maria Nadarzycka - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Stowarzyszenie Solidarni 2010
Członkowie:


 1. Edyta Anna Więcław - Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

 2. Alicja Maria Przybył - FUNDACJA „Szansa dla Gmin”

 3. Bożena Kacprzak - Prawo i Sprawiedliwość

 4. Ewa Joanna Nowak - Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich

Obywatele24.PL

 1. Anita Ewa Białożył - Sojusz Lewicy Demokratycznej

 2. Magdalena Olszewska - Polskie Stronnictwo Ludowe

 3. Katarzyna Stysiak - wskazana przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie

   Przewodniczący

                 /pieczęć Komisji/  Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 8

     w Stobnie Siódmym


Maciej Jakub Jopek

INFORMACJA
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 9 w Borku

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym /Dz. U. z 2015 r. poz. 318/ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 9 w Borku powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 1. Elżbieta Teresa Juszczak - Przewodniczący Komisji

Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

 1. Magdalena Sylwia Kapitaniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Stowarzyszenie na Rzecz Wolnego Handlu
Członkowie:


 1. Monika Przybył - FUNDACJA „Szansa dla Gmin”

 2. Anna Młynek - Prawo i Sprawiedliwość

 3. Tadeusz Mikołaj Krzywda - Sojusz Lewicy Demokratycznej

 4. Monika Jarecka-Mielcarek - Polskie Stronnictwo Ludowe

 5. Renata Kania - Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”

 6. Dorota Nadarzycka - Stowarzyszenie Solidarni 2010

 7. Roman Wardęga - wskazany przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie

   Przewodniczący

                 /pieczęć Komisji/  Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 9

     w Borku


Elżbieta Juszczak

INFORMACJA
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 10 w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym /Dz. U. z 2015 r. poz. 318/ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 10 w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 1. Karina Magdalena Warga - Przewodniczący Komisji

FUNDACJA „Szansa dla Gmin”

 1. Grażyna Jadwiga Wardęga - Zastępca Przewodniczącego Komisji

wskazana przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie
Członkowie:


 1. Iwona Agnieszka Wodyńska - Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA

 2. Monika Agnieszka Sobczyk-Pogorzelec - Prawo i Sprawiedliwość

 3. Krystyna Pawliczak - Sojusz Lewicy Demokratycznej

 4. Ewa Miller - Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 5. Arleta Kij - Polskie Stronnictwo Ludowe

 6. Edyta Magdalena Filipowicz - Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”

   Przewodniczący

                 /pieczęć Komisji/  Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 10

  w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole ZOZChorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

Karina Magdalena Warga


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna