Informacja prasowa 18 grudnia 2012 rPobieranie 27.76 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar27.76 Kb.
Informacja prasowa

18 grudnia 2012 r.


SAP wprowadza na rynek nową wersję SAP® Afaria® - rozwiązania do zarządzania flotą urządzeń mobilnych
Najnowsza wersja SAP Afaria oferuje udoskonalone narzędzia do zarządzania urządzeniami mobilnymi z systemami iOS i Android oraz ich bezpieczeństwem, ulepszony portal aplikacji oraz prostszy portal samoobsługowy, ułatwiający wprowadzanie kolejnych urządzeń i zarządzanie nimi
Walldorf, Niemcy, 18 grudnia 2012 r. Firma SAP AG zaprezentowała najnowszą wersję oprogramowania SAP® Afaria®, jednego z najlepszych na świecie1 rozwiązań do zarządzania środowiskiem urządzeń mobilnych w przedsiębiorstwach. W nowej wersji znajduje się szereg ulepszonych funkcji integracyjnych i dystrybucyjnych, które pozwolą firmom efektywniej zarządzać dużą liczbą różnorodnych urządzeń, w tym również urządzeniami prywatnymi, które pracownicy wykorzystują w celach służbowych. Z myślą o rosnącej liczbie mobilnych aplikacji biznesowych SAP usprawnił też strukturę portalu aplikacji i portalu samoobsługowego, aby zapewnić użytkownikom biznesowym łatwość korzystania z narzędzi SAP Afaria, znaną im z portali konsumenckich.
Z danych firmy Forrester Research wynika, że w Ameryce Północnej i Europie ponad dwie trzecie pracowników samodzielnie wybiera smartfony i tablety używane przez nich do pracy2. W związku z tym firmy opracowują programy umożliwiające korzystanie z urządzeń prywatnych w pracy (ang. Bring Your Own Device — BYOD), które wymagają bardzo skalowalnego, zaawansowanego rozwiązania do zarządzania środowiskiem mobilnym w całym przedsiębiorstwie. Rozwiązanie takie może działać lokalnie lub w chmurze, musi jednak skutecznie zarządzać wszystkimi zróżnicowanymi urządzeniami i aplikacjami mobilnymi pojawiającymi się w środowisku pracy oraz obejmować je odpowiednią ochroną.
Według firmy analitycznej IDC rozwiązanie SAP Afaria odpowiada na kluczowe potrzeby przedsiębiorstw w zarządzaniu środowiskami mobilnymi (Enterprise Mobile Management – EMM). Wśród potrzeb tych można wymienić tradycyjne zarządzanie urządzeniami mobilnymi (Mobile Device Management – MDM), a także zarządzanie pełnym cyklem życia urządzeń, aplikacji i danych mobilnych w całej firmie oraz ich bezpieczeństwem. Najnowsza wersja rozwiązania SAP Afaria ma wyeliminować złożoność tych procesów poprzez zapewnienie odpowiedniej ochrony wszystkich danych zapisywanych i przesyłanych za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Oprogramowanie to pozwoli firmom zyskać lepszą kontrolę i uzyskać dokładniejsze informacje na temat szerokiej gamy wykorzystywanych urządzeń. Ułatwi im również zdalne tworzenie kopii zapasowych i usuwanie danych w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia oraz udostępnianie poprawek, nowych wersji i aktualizacji dla użytkowników mobilnych.
„W naszym ostatnim raporcie nt. rynku rozwiązań do zarządzania środowiskiem mobilnym w przedsiębiorstwie firma IDC zaleca klientom stosowanie narzędzi, które umożliwiają jednoczesne zarządzanie i zabezpieczanie urządzeń i aplikacji mobilnych” — powiedziała Stacy Crook, menedżerka programu badań środowisk mobilnych w firmie IDC. „SAP Afaria spełnia szerokie wymagania przedsiębiorstw pod względem wykorzystania zarówno firmowych urządzeń mobilnych, jak i tych przynoszonych do pracy przez pracowników. Do kluczowych czynników, na które warto zwrócić uwagę, należy pełna obsługa cyklu życia aplikacji i urządzeń, narzędzia do analizy wszystkich zgromadzonych i objętych zarządzaniem danych, duża skalowalność, elastyczność i wysoki poziom zaawansowania oprogramowania oraz możliwość wdrożenia zarówno na własnych serwerach, jak i w chmurze”.
Klienci dowodzą skuteczności strategii zarządzania środowiskiem mobilnym w przedsiębiorstwie

Firma SAP ma na całym świecie ponad 197 000 klientów. Podczas wdrażania nowoczesnych platform mobilnych wielu z nich korzysta z sieci umożliwiającej współpracę między klientami i partnerami skupionymi wokół rozwiązania SAP Afaria. W ten sposób klienci uzyskują bardzo dużą skalowalność pozwalającą im obsługiwać wielu użytkowników mobilnych i opracowują zaawansowane usługi oraz rozwiązania stworzone na podstawie mobilnej platformy SAP® i rozwiązania SAP Afaria.


„Jako czołowy brytyjski dostawca rolet i okiennic obsługujemy krajowy rynek liczący 63 mln mieszkańców. Kluczem do sukcesu jest dla nas obsługa klienta na najwyższym poziomie” — powiedział Julian Bond, dyrektor ds. informacji, komunikacji i technologii w firmie Hillarys Blinds Ltd. „Mamy 1000 konsultantów rozsianych po całej Wielkiej Brytanii, dlatego możliwość zdalnego zarządzania ich urządzeniami i zapewnienie ich połączenia z naszymi procesami podstawowymi niezależnie od miejsca i czasu ma dla nas kluczowe znaczenie. Aplikacje mobilne stworzone na podstawie mobilnej platformy SAP® i rozwiązania SAP Afaria pomagają nam utrzymać czołową pozycję na rynku, a także instalować właściwe produkty w wyznaczonym terminie. Mamy nadzieję, że najnowsza wersja rozwiązania SAP Afaria wzmocni jego czołową pozycję w branży. Z niecierpliwością oczekujemy na możliwość skorzystania z nowych funkcji biznesowych”.
„Swisscom to największy operator i integrator systemów w Szwajcarii. Nawiązaliśmy współpracę z firmą SAP, aby zaspokoić rosnące potrzeby naszych 8,2 mln klientów w zakresie innowacyjnych usług mobilnych” — powiedział Adrian Bisaz, dyrektor ds. mobilności w firmie Swisscom. „Chcemy objąć naszym programem cały cykl życia środowisk mobilnych, w tym zarządzanie urządzeniami mobilnymi, rozpowszechnianie aplikacji mobilnych poprzez sklep z aplikacjami i opracowywanie aplikacji za pomocą platformy mobilnej SAP. Jesteśmy przekonani, że najnowsza wersja rozwiązania SAP Afaria w połączeniu z platformą mobilną SAP znacznie zoptymalizuje wszystkie obszary naszej oferty usług mobilnych”.
„Jako jeden z pierwszych partnerów firmy SAP w dziedzinie zarządzanych usług mobilnych, firma VeliQ niemal dziesięć lat temu była jednym z pionierów w tej dziedzinie” — powiedział Alex Bausch, założyciel i dyrektor generalny firmy VeliQ. „Rozwiązanie SAP Afaria udostępnia prosty model samoobsługowy i stanowi podstawę naszej mobilnej platformy udostępnianej w formie usługi (ang. mobile platform-as-a-service — mPaaS), która obejmuje zabezpieczenia urządzeń i zarządzanie aplikacjami mobilnymi. Cieszymy się już teraz na dalszą ścisłą współpracę z firmą SAP nad rozwijaniem naszej oferty mPaaS, która umożliwi tworzenie nowych, innowacyjnych usług bazujących na integracji środowisk mobilnych, chmury i dużych zbiorów danych”.

Kluczowe funkcje najnowszej wersji rozwiązania SAP Afaria

 • Integracja w obrębie firmy

  • Ściślejsza integracja katalogów zapewni połączenie z różnymi katalogami w celu uwierzytelniania i przydzielania. Pozwoli to stworzyć godne zaufania reguły i uprościć rejestrowanie użytkowników systemów rozproszonych. Konfiguracja reguł ma obejmować rozpowszechnianie danych przechowywanych w katalogach, aby usprawnić rejestrowanie urządzeń w ramach programów BYOD.

  • Zoptymalizowana kontrola dostępu do poczty elektronicznej i naprawa urządzeń zwiększy skalowalność i bezpieczeństwo dla dużych organizacji, które dysponują wieloma komponentami kontroli dostępu do firmy w rozproszonym środowisku.

  • Szersze zarządzanie certyfikatami PKI zapewni precyzyjną, bezpieczną kontrolę nad zarządzaniem certyfikatami i ich dostarczaniem.

 • Zarządzanie aplikacjami

  • Optymalizacja portalu z aplikacjami uprości jego obsługę przez udostępnienie użytkownikom dobrze znanego im środowiska, które można oznaczyć logo określonej firmy. Wprowadzone zmiany pozwolą podnieść wydajność pracowników mobilnych za pomocą wskazówek i instrukcji dotyczących sposobów wykorzystania najbardziej przydatnych aplikacji mobilnych.

  • Nowe interfejsy API dla rozwiązania SAP Afaria oraz reguły aplikacji umożliwią instalację bezinterwencyjną, która pozwoli administratorom tworzyć i bezpiecznie wdrażać aplikacje bez potrzeby wprowadzania większości informacji konfiguracyjnych — takich jak adres serwera, domena czy nazwa użytkownika — przez samych użytkowników. Ma to pomóc w znacznym ograniczeniu liczby zgłoszeń do stanowiska pomocy i stworzeniu przyjaznego systemu rejestrowania.

 • Usługi informatyczne w zakresie BYOD (Bring Your Own Device) – prywatnych urządzeń pracowników, które są wykorzystywane do pracy, i urządzeń służbowych

  • Modernizacja portalu samoobsługowego uprości interfejs stosowany przez użytkowników mobilnych do rejestrowania urządzeń i zarządzania nimi w systemie. Umożliwi też przedsiębiorstwom tworzenie własnych interfejsów niestandardowych.

  • Szeroka obsługa programu Samsung SAFE dla urządzeń z systemem Android i dodatkowymi funkcjami poczty elektronicznej i ochrony.

  • Udoskonalenia stworzone z myślą o systemie iOS zapewnią lepsze wykrywanie przypadków usunięcia ograniczeń dostępu narzuconych przez producenta (tzw. jailbreak) i zoptymalizowaną obsługę w regionach, w których takie urządzenia dominują. Planowane są również rozszerzenia funkcji do konfiguracji i zarządzania aplikacjami w systemie iOS.

„SAP jest niekwestionowanym liderem w zakresie rozwiązań MDM (zarządzania urządzeniami mobilnymi), a teraz także EMM (zarządzania środowiskiem mobilnym w przedsiębiorstwach). Przekonujemy do siebie klientów, ponieważ platforma SAP Afaria jest skalowalna i zaspokaja rosnące potrzeby dużych organizacji” — powiedział Sanjay Poonen, prezes i dyrektor działu rozwiązań mobilnych w firmie SAP. „W miarę przechodzenia od zarządzania wyłącznie urządzeniami mobilnymi (MDM) do zarządzania całym środowiskiem mobilnym w przedsiębiorstwie (EMM) widzimy, że stopniowo będzie realizowana nasza wizja połączenia z pomocą rozwiązań SAP miliarda urządzeń. Reakcje klientów potwierdzają, że idziemy w dobrym kierunku. Oferowana przez SAP najwszechstronniejsza platforma mobilna w branży zapewnia nam najlepszą pozycję do ochrony inwestycji klientów”.

Firma SAP oferuje również narzędzia do szybkiego wdrażania rozwiązania SAP Afaria, (SAP Afaria Rapid Deployment Solution), które pomagają przyspieszyć ten proces dzięki skonfigurowanemu fabrycznie oprogramowaniu i zdefiniowanym wstępnie usługom.
Nowe rozwiązanie SAP Afaria można bezpłatnie testować przez 14-dni. Można również zapoznać się bliżej z SAP Afaria, klikając łącze do zrzutów ekranowych: “Screenshots: SAP to Launch Latest Version of SAP Afaria.” Wypowiedzi klientów, którzy z powodzeniem korzystają z tej platformy, są dostępne na stronie z materiałami wide: “Video: SAPPHIRE NOW from Madrid in 2012 — Mobile Solutions in the Cloud Panel.” Dodatkowe informacje można też znaleźć w serwisie prasowym firmy SAP.
1IDC, raport „Worldwide Mobile Enterprise Management Software 2012 – 2016 Forecast and Analysis and 2011 Vendor Shares” (Prognoza i analiza dotycząca światowego rynku oprogramowania do zarządzania środowiskiem mobilnym w przedsiębiorstwie na lata 2012-2016 oraz zestawienie udziałów dostawców w tym rynku w 2011 r.), Stacy Crook, wrzesień 2012 r.

2Forrester Research, „Building A Business Case For A Bring-Your-Own-Device (BYOD) Program” (Opracowywanie analizy opłacalności programów BYOD), Michele Pelino, 23 października 2012 r.
O SAP

SAP, lider na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, pomaga uzyskiwać lepsze wyniki organizacjom każdej wielkości i z każdej branży. Rozwiązania firmy SAP pozwalają przedsiębiorstwom i ich pracownikom efektywniej współpracować i lepiej wykorzystywać posiadane informacje biznesowe w celu zdobycia przewagi nad konkurencją ― zarówno na zapleczu, jak i na sali spotkań zarządu, w magazynie i w sklepie, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych i urządzeń przenośnych. Aplikacje i usługi SAP umożliwiają ponad 197 000 klientów prowadzenie działalności w sposób przynoszący zyski, szybkie dostosowywanie się do nowych warunków oraz ciągły rozwój. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sap.com.Materiały graficzne i filmowe dla mediów:

Aby przejrzeć i pobrać cyfrowe materiały i wysokiej jakości zdjęcia dla prasy, zapraszamy na stronę www.sap.com/photos. Na tej platformie znajdują się także materiały w wysokiej rozdzielczości, które mogą Państwo wykorzystać w swoich kanałach medialnych. Strona www.sap-tv.com pozwala natomiast przeglądać relacje wideo na różne tematy. Dostępne tam filmy użytkownicy mogą zamieszczać na własnych stronach internetowych. Można też przesyłać łącza do filmów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub uruchomić subskrypcję kanałów RSS z SAP TV.


Informacje o firmie SAP można również śledzić w serwisie Twitter: @sapnews@sustainableSAP.
Kontakt dla mediów:

Dominika Krzyżanowska-Kidała, +48 22 541 67 34, dominika.krzyzanowska-kidala@sap.com


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna