InformacjaPobieranie 64.36 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar64.36 Kb.


9130/02/2009

Lublin, dnia lutego 2009 r.
INFORMACJA


o stanie mienia komunalnego Województwa Lubelskiego

na dzień 31 grudnia 2008 r.

1. Dane dotyczące przysługujących Województwu Lubelskiemu praw własności.

Województwo Lubelskie posiada z mocy prawa łącznie 70 jednostek organizacyjnych, w szczególności: • OPIEKA ZDROWOTNA - 23 jednostki – obejmuje 183 nieruchomości gruntowych przewidzianych do przejęcia, z tego 177 przejęto decyzjami Wojewody

 • EDUKACJA - 26 jednostek – obejmuje 49 nieruchomości gruntowych przewidzianych do przejęcia, z tego 46 przejęto decyzjami Wojewody

 • KULTURA - 11 jednostek – obejmuje 47 nieruchomości gruntowych przewidzianych do przejęcia, z tego 42 przejęto decyzjami Wojewody INNE – 10 jednostek – obejmuje 104 nieruchomości gruntowych przewidzianych do przejęcia, z tego 96 przejęto decyzjami Wojewody.

Mienie powyższych jednostek stanowi łącznie 382 nieruchomości gruntowych, z czego przejęto na stan Województwa Lubelskiego 361 nieruchomości
( bez dróg). Z w/w jednostek 53 posiada nieruchomości gruntowe, a pozostałe 17 ich nie posiada, działając na zasadzie najmu lub dzierżawy.

Stan zawansowania w zakresie przejmowania mienia na stan Województwa Lubelskiego wynosi 94,5 %.

Wojewoda Lubelski wydał 655 decyzji administracyjnych potwierdzających nabycie mienia przez Województwo Lubelskie, w tym 399 decyzji dotyczy nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie.

Wartość mienia przejętego z mocy prawa przez Województwo Lubelskie, potwierdzonego prawomocnymi decyzjami Wojewody Lubelskiego, wynosi 295,25 mln zł.


Po uprawomocnieniu się decyzji, do Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych, kierowane są sukcesywnie wnioski o ujawnienie zmiany właściciela nieruchomości ze Skarbu Państwa na Województwo Lubelskie.
Wg stanu na dzień 31.12.2008 r. Województwo Lubelskie uzyskało na podstawie prawomocnych decyzji oraz umów cywilno – prawnych mienie o wartości 420,461 mln zł,
w tym :

- grunt 124,141 mln zł

- budynki, budowle, lokale 175,240 mln zł

- mienie ruchome 121,570 mln zł

Razem : 420,951 mln zł

a ze względu na sposób uzyskania mienia, wartość powyższego mienia kształtuje się j.n.:

- z mocy prawa 295,250 mln zł

- na wniosek 113,130 mln zł

- w innej formie 12,571 mln zł

Razem : 420,951 mln zł

Uzyskano łącznie 1.272,96 ha gruntów, z tego nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi publiczne stanowią 788,05 ha, co stanowi ok. 283,5 km.


Nieruchomości pod drogi zostały przejęte w trybie:

- art.73 ustawy Przepisy wprowadzające..., co stanowi 57,51 ha,

- art. 60 w/w ustawy, co stanowi 700,87 ha,

- art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania


i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), co stanowi 14, 06 ha,

- art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co stanowi 0,39 ha,- pozostałe 15,22 ha przejęte zostały na podstawie aktów notarialnych (umowa kupna – sprzedaży, umowa darowizny ).
Nieruchomości te dotyczą dróg j.n. o przebiegu :

 • Nr 698 : Siedlce – Łosice – Konstantynów – Terespol,

 • Nr 741: Powiat Puławy – Gmina Puławy,

 • Nr 747 : Iłża - Lipsko - Solec nad Wisłą - Opole Lub. – Bełżyce – Konopnica,

 • Nr 759 : Piotrowice – rz. Wisła – Zabełcze – Opoka Duża,

 • Nr 801 : Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy,

 • Nr 803 : Siedlce – Stoczek Łukowski,

 • Nr 807 : Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków,

 • Nr 808 : Łuków – Serokomla – Kock,

 • Nr 809 : Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno,

 • Nr 811 : Sarnaki – Konstantynów – Biała Podlaska,

 • Nr 812 : Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw,

 • Nr 813 : Międzyrzec Podlaski – Parczew – Ostrów Lubelski – Łęczna,

 • Nr 815 : Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów,

 • Nr 816 : Terespol – Kodeń – Sławatycze – Włodawa – Dorohusk – Horodło – Zosin,

 • Nr 818 : Przewłoka – Wyryki – Adampol,

 • Nr 819 : Parczew – Kołacze – Łowcza – Wola Uhruska,

 • Nr 821 : Klementynów – Ostrów Lubelski,

 • Nr 824 : Żyrzyn – Puławy– Opole Lubelskie – Józefów - Annopol,

 • Nr 828 : Garbów – Krasienin – Niemce - Jawidz,

 • Nr 829 : Łucka – Łęczna – Biskupice,

 • Nr 832 : Wola Rudzka – Poniatowa – Krężnica Okrągła,

 • Nr 830: Lublin - Nałęczów,

 • Nr 833 : Chodel – Kraśnik,

 • Nr 834 : Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa – Stara Wieś III,

 • Nr 835 : Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska,

 • Nr 836 : Bychawa – Kębłów,

 • Nr 837 : Piaski – Żółkowska – Nielisz – Sitaniec,

 • Nr 838 : Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice,

 • Nr 839 : Cyców – Siedliszcze – Marynin – Pawłów – Rejowiec,

 • Nr 841 : Cyców – Wierzbica - Staw,

 • Nr 842 : Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw,

 • Nr 843 : Chełm – Kraśniczyn – Zamość,

 • Nr 844 : Chełm – Hrubieszów,

 • Nr 846 : Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn,

 • Nr 849 : Zamość – Jacnia – Józefów – Wola Obszańska,

 • Nr 850 : Tomaszów Lubelski – Józefówka – Alojzów,

 • Nr 852 : Józefówka – Nowosiółki – Witków,

 • Nr 853 : Annopol – Kosin – Antoniów – Gorzyce,

 • Nr 855 : Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola,

 • Nr 857 : Janów Podlaski – Potok Wielki – Modliborzyce,

 • Nr 858 : Zarzecze – Biłgoraj –Zwierzyniec – Szczebrzeszyn,

 • Nr 867 : Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów - Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne.

Łącznie uzyskana powierzchnia budynków, budowli i lokali wynosi 487.877,51 m², a uzyskana kubatura budynków, budowli i lokali wynosi 1.597.965,44 m³.

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. Województwo Lubelskie zbyło mienie
o łącznej wartości 18,96 mln zł.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym


w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach , udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.
Kolejnym etapem po przejęciu mienia na stan Województwa Lubelskiego jest przekazywanie go jednostkom organizacyjnym w odpowiednią formę władania, co wynika
z obowiązujących przepisów.

Zgodnie z uchwałami podjętymi w 2001 r. Zarząd Województwa Lubelskiego wyraził wolę przekazania w nieodpłatne użytkowanie na działalność statutową,

nieruchomości Województwa Lubelskiego 20 jednostkom ochrony zdrowia,
z których wydzielono wcześniej mienie zbędne do działalności statutowej.

Przekazanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie zostało zrealizowane na dzień


31 grudnia 2008 r. w odniesieniu do następujących jednostek ochrony zdrowia:

 1. Centrum Onkologii w Lublinie

 2. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Lublinie

 3. SP ZOZ Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu

 4. Wojewódzka Przychodnia Skórno – Wenerologiczna w Lublinie

 5. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zamościu ( połączenie i przekształcenie
  w Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
  w Lublinie )

 6. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
  w Lublinie

 7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

 8. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie –SP ZOZ O/Krasnystaw

 9. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ Chełm – Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego we Włodawie

 10. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli

 11. Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

 12. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Psychicznie
  i Nerwowo Chorych w Celejowie

 13. SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy

 14. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Lublinie

 15. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej

 16. Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
  w Zamościu

 17. SP Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

 18. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej w Lublinie

 19. Szpital Neuropsychiatryczny im. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

 20. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc
  w Adampolu.

Przekazanie pozostałych nieruchomości służących statutowej działalności
w nieodpłatne użytkowanie jednostkom ochrony zdrowia jest w toku przygotowania.

Przekazano nieruchomości w użytkowanie wieczyste jednostkom: 1. Okręgowy Szpital Kolejowy SP ZOZ w Lublinie

 2. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie SP ZOZ Nałęczów.

W zakresie jednostek edukacji na 26 jednostek przejętych z mocy prawa


– 16 jednostek posiada nieruchomości gruntowe, 1 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a 9 z nich nie posiada nieruchomości ( tylko mienie ruchome).

Dla uporządkowania sposobu władania nieruchomościami jednostek edukacji Zarząd Województwa Lubelskiego wydał łącznie 13 decyzji przekazujących w trwały zarząd nieruchomości tym jednostkom. Dotyczy to: 1. Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju

 2. Medycznego Studium Zawodowego w Parczewie

 3. Medycznego Studium Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim

 4. Medycznego Studium Zawodowego w Zamościu

 5. Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu

 6. Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu

 7. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, w skład którego wchodzi Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego
  w Lublinie (połączenie zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/762/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 lipca 2006 r.)

 8. Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Chełmie

 9. Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie

 10. Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej – Filia w Radzyniu Podlaskim

 11. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie

 12. Zespołu Szkół Medycznych w Chełmie

 13. Medyczne Studium Zawodowe w Puławach.

W przypadku 4 jednostek zostały wydane decyzje o zarządzie przez inne jednostki administracji publicznej (przed wejściem w życie reformy administracyjnej),
w związku z czym nie zachodzi potrzeba ich wzruszania, gdyż mają one nadal umocowanie prawne.

W dniu 7 marca 2007 r. podpisana została umowa sprzedaży, całego przysługującego udziału Województwa Lubelskiego, wynoszącego 33/100 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-dydaktycznym tj. działce Nr 16 o pow. 0,2304 ha położonej w Lublinie przy ul. Szkolnej 16 ( będącej w trwałym zarządzie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie) - na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia


z siedzibą w Warszawie - za cenę zgodną z operatem szacunkowym określoną na kwotę 996.000,00 zł.
Instytucje kultury mają szczególnie złożoną sytuację prawną
w zakresie władania nieruchomościami. Wojewoda Lubelski do dnia 31.12.1998 r. nie wydał decyzji deklaratoryjnych w trybie art. 202 ustawy o gospodarce nieruchomościami, potwierdzających nabycie z mocy prawa przez instytucje kultury – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności budynków i urządzeń znajdujących się na tych nieruchomościach.

W tej sytuacji Zarząd Województwa Lubelskiego zobowiązał instytucje kultury do uregulowania praw do nieruchomości w trybie art. 202 j.w. i wystąpienia do Wojewody Lubelskiego z odpowiednimi wnioskami .

W związku z tym, na ich wniosek, wydano 19 decyzji Wojewody Lubelskiego przekazujących nieruchomości w użytkowanie wieczyste w odniesieniu do:


 1. Muzeum Lubelskiego ( Zamek Lubelski) dla Lublina – obręb Kalinowszczyzna,
  ul. Bramowa oraz dla Oddziałów w Kraśniku i Nałęczowie - (5 decyzji)

 2. Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - ( 10 decyzji)

 3. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie – ( 2 decyzje)

 4. Muzeum Wsi Lubelskiej – ( 1 decyzja )

 5. Ośrodek Praktyk Teatralnych „ Gardzienice” – ( 1 decyzja )

 6. Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie – ( 1 decyzja ).

Aktualnie toczą się postępowania w trybie tego artykułu w odniesieniu do pozostałych instytucji.

Po regulacji przez Wojewodę Lubelskiego dotyczącej oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości instytucjom kultury, następuje przejmowanie tych nieruchomości


z mocy prawa decyzją Wojewody Lubelskiego na stan Województwa.

Z 11 instytucji kultury do dnia 31.12.2008 r. Wojewoda Lubelski przekazał decyzjami na stan Województwa Lubelskiego mienie n/w jednostek: 1. Dom Muzyki w Kraczewicach

 2. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie

 3. Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

 4. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

 5. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

 6. Teatr im. J. Osterwy

 7. Muzeum Lubelskie (nieruchomości w Nałęczowie i Kraśniku, Muzeum Regionalne w Lubartowie, Oddział Dworek Wincentego Pola – ul. Floriańska 4, Kalinowszczyzna oraz Oddział Historii Miasta Lublina - ul. Bramowa 1
  w Lublinie, ul. Zamkowa 9 w Lublinie )

 8. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

 9. Muzeum Wsi Lubelskiej.

W odniesieniu do innych jednostek Wojewoda Lubelski wydał łącznie


72 decyzje, w tym:

 1. 33 decyzje dotyczące nieruchomości Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
  i Urządzeń Wodnych w Lublinie – w następujących miejscowościach: Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Radzyń Podlaski, Biała Podlaska, Okuninka, Chełm, Krasnystaw, Włodawa, Janów Lubelski, Ryki, Lubartów, Opole Lubelskie, Łuków, Parczew, Majdan Sopocki, Zamość, Lublin - ul. Karłowicza 4, Sosnowica, Żelizna, Wiski, Oleśniki, Borowica , Dorohucza, Kropiwki, Brzeziny , Dratów

 2. 22 decyzje dotyczące nieruchomości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie
  w odniesieniu do oddziałów jednostki w terenie w miejscowościach : Biała Podlaska, Hrubieszów, Bychawa, Parczew, Zamość, Puławy, Chełm, Włodawa

 3. 17 decyzji dotyczących nieruchomości m.in. Wojewódzkiego Biura Geodezji
  i Terenów Rolnych w Lublinie w odniesieniu do Lublina, Białej Podlaskiej, Chełma
  i Zamościa.

Nieruchomości „innych jednostek” j.w. przekazywane są tym jednostkom
w określone formy władania (trwały zarząd, wieczyste użytkowanie).
Szczegółowe dane zawarte są w tabelach stanowiących Załączniki Nr 1 i Nr 2.
3. Dane o stanie posiadania nieruchomości gruntowych na dzień 31 grudnia 2008 r.
Szczegółowe dane o aktualnym stanie posiadania nieruchomości gruntowych obrazuje tabela stanowiąca Załącznik Nr 3.

Powierzchnia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Lubelskiego wynosi 1.144,3976 ha o wartości 159,818 mln zł.


4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
Z danych będących w posiadaniu Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego wynika, że na dzień 31 grudnia 2008 r. wniesione zostały opłaty za władanie nieruchomościami w kwocie 156,88 tys. zł, w tym:

 • użytkowanie wieczyste - 104,32 tys. zł

 • trwały zarząd - 52,56 tys. zł

Dane te dotyczą opłaty rocznej wnoszonej przez jednostki zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami w terminie do 31 marca każdego roku.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
W 2000 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie przekazywania nieruchomości zbędnych do działalności statutowej jednostek – do gospodarowania i administrowania przez Lubelską Wojewódzką Dyrekcję Inwestycji
z/s w Chełmie – do momentu ich sprzedaży.

Administrowanie to polega m.in. na dokonywaniu podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do procedury ich zbycia.

LWDI administruje m.in. nieruchomościami j.n.:


  • nieruchomość położona w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14 (działka Nr 2111/11- budynek użyteczności publicznej – biurowy - usługi medyczne),

- nieruchomość położona w Białej Podlaskiej przy ul. Okopowej 3a ( działka
Nr 366/13 – 1 lokal mieszkalny ),

  • nieruchomości położone w Białce k/Parczewa – Ośrodek Wczasowo- Kolonijny ( działki Nr 781/5, 781/16, 781/23 – pustostan ),

  • nieruchomości położone w Adampolu ( działki Nr 125/10, 125/11, 125/12 – budynki mieszkalne, działka Nr 125/8 – 4 garaże, działka Nr 119/31 – budynek użyteczności publicznej),

  • nieruchomości położone w Radecznicy ( działka Nr 2137/1 przy
   ul. Klasztorna 3 - lokale mieszkalne – 8 szt., działka Nr 2136/1 przy
   ul. Parkowa 4 - lokale mieszkalne – 7 szt. ),

  • nieruchomość położona w Suchowoli ( działka Nr 41/7 – budynki mieszkalne, garaże ),

  • nieruchomość położona w Zamościu przy ul. Sienkiewicza 5 ( działka Nr 28/7 – garaże),

  • nieruchomość położona w Zamościu przy ul. Szczebrzeska 11 „i” ( działka
   Nr 11/3 – budynek Przychodni ),

  • nieruchomość położona w Dęblinie przy ul. Kolejowa 20 ( działka Nr 2363/17 – budynek Przychodni ),

  • nieruchomość położona w Zamieściu ( działka Nr 1724/2 – budynek mieszkalny ),

  • nieruchomość położona w Cholewiance ( działka Nr 185/2 – budynek gospodarczo-usługowy ),

  • nieruchomości położone w Lublinie :

  1. działka Nr 4/13 - obiekt Teatru i Filharmonii przy ul. M.C. Skłodowskiej 5, działka Nr 4/12 - Dom Aktora przy ul. Radziszewskiego 2a – lokale mieszkalne i lokal użytkowy,

  2. działka Nr 1/8 przy ul. Abramowickiej 2-20 – lokale mieszkalne – 3 szt.,

  3. działka Nr 1- pustostan – budynek po byłej Przychodni Kolejowej przy
   ul. Kunickiego 26,

  4. działka Nr 2/37 – budynek Przychodni przy ul. Nowy Świat 5 ,

  5. działka Nr 50/3 – budynek biurowo-magazynowy przy ul. Bursaki 17,

  6. działki Nr 1, 2 – budynek mieszkalny przy ul. Zagrobskiej 1-3 .

Ponadto LWDI przejęło w administrowanie nieruchomości położone w Leszkowicach
gm. Ostrówek oraz w Niedźwiadzie i Niedźwiadzie Kolonia gm. Niedźwiada pod budowę „Międzynarodowego Portu Lotniczego Lublin – Niedźwiada” o łącznej powierzchni
178,1567 ha i wartości 3.346.968 zł.

Nadal prowadzony jest proces sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym – lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom w miejscowościach: Radecznica, Biłgoraj, Lublin, Sosnowica, Żelizna, Borowica, Oleśniki.

W 2009 r. zaplanowano przetargi na sprzedaż nieruchomości
w miejscowościach:


 1. Radecznica

 2. Hrubieszów

 3. Chełm

 4. Krasnystaw

 5. Dorohucza

 6. Biłgoraj

 7. Janów Lubelski

 8. Białka k/Parczewa

 9. Zamość

 10. Wierzbica

 11. Lubartów

 12. Sosnowica

 13. Lublin

 14. Dęblin

 15. Suchowola

Województwo Lubelskie wykonuje prawa akcjonariusza w spółce Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Świdniku. Dotychczas Województwo Lubelskie posiadało 333 akcje Spółki. W dniu 28 czerwca 2007 r. Sejmik Województwa Lubelskiego wyraził zgodę na nabycie 830 akcji Spółki o wartości emisyjnej w kwocie 124.500 zł - Uchwała


Nr VIII/136/07 (Województwo Lubelskie nabyło 666 akcji od Syndyka DMP za 99.900 zł) oraz objęcie akcji spółki w zamian za wkład pieniężny w wysokości 375.500 zł - Uchwała
Nr VIII/136/07 ( Województwo Lubelskie objęło 2500 akcji za 375.375 zł ).

W dniu 16 stycznia 2008 r. Województwo Lubelskie dokonało objęcia 35 000 akcji Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. o wartości 3.500.000 zł.

Dnia 28 lutego 2008 r. Województwo Lubelskie na podstawie umowy pomiędzy Województwem Lubelskim a Lubelskim Rynkiem Hurtowym S.A. dokonało nabycia 66 akcji imiennych, zwykłych serii A o numerach od 1697 do 1762 w Spółce Port Lotniczy S.A.
o wartości 9.900, 00 zł.

W dniu 20 maja 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. dokonało kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki


o kwotę 6 000.000 zł - nowo emitowane akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki objął Samorząd Województwa Lubelskiego w dniu 10 czerwca 2008 r.

W dniu 28 października 2008 r. Województwo Lubelskie objęło na podstawie umowy 50.000 akcji o wartości 5.000.000,00 zł.


W dniu 17 września 2004 r. zawarta została umowa nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Województwa Lubelskiego własności 6.000 akcji w spółce Lubelski Rynek Hurtowy w Elizówce S.A. o wartości nominalnej 100,00 zł każda, co stanowi 1,2 % akcji Spółki
(0,82 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy).

W dniu 20 grudnia 2004 r. doszło do podpisania aktu notarialnego, w którym przedstawiciele Województwa Lubelskiego wraz z przedstawicielami 24 samorządów


z terenu Województwa Lubelskiego zawiązali spółkę akcyjną pod firmą „Międzynarodowy Port Lotniczy Lublin – Niedźwiada S. A.” , przyjęli statut spółki, dokonali wyboru pierwszej Rady Nadzorczej oraz objęli akcje w/w spółki. Kapitał zakładowy spółki wynosi 530.000 zł,
z tego Województwo Lubelskie objęło akcje na sumę 125.000 zł – stanowi to 23,5 % akcji spółki. W dniu 23 maja 2005 r. spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Na posiedzeniu Sejmiku Województwa Lubelskiego w dniu 26 kwietnia 2004 r. podjęta została uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Lubelskiego do spółki Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, poprzez nabycie udziałów w spółce za kwotę 50.000 zł, co zostało wykonane w dniu 09.06.2004 r. aktem notarialnym: Rep A Nr 2618/04. Akt ten nie został zarejestrowany w sądzie.

10 stycznia 2005 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim i spółką Park Naukowo – Technologiczny Województwa Lubelskiego S.A.
18 stycznia 2005 r. podpisano kolejny akt notarialny o przystąpieniu do spółki z o.o. i objęciu udziałów w tej spółce. W dniu 25.02.2005 r. zarejestrowano udział Województwa Lubelskiego w spółce o wartości 50.000 zł – stanowi to 21,2 % kapitału zakładowego.
W dniu 13 września 2004 r. Sejmik Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia Województwa Lubelskiego do Spółki Akcyjnej „Park Naukowo – Technologiczny Województwa Lubelskiego S.A.” i objęcia akcji w tej spółce.

W dniu 31 stycznia 2005 r. Sejmik Województwa Lubelskiego podjął uchwałę


w sprawie utworzenia i przystąpienia Województwa Lubelskiego do Spółki Akcyjnej „Park Naukowo – Technologiczny Województwa Lubelskiego S.A.” i objęcia akcji w tej spółce. Jednocześnie Sejmik postanowił objąć akcje w zamian za wkład niepieniężny w postaci nakładów poniesionych przez Województwo Lubelskie na budowę Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Lublinie oraz wkład pieniężny w wysokości 625.000 zł.
W dniu 14 maja 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Park Naukowo – Technologiczny Województwa Lubelskiego S.A. z siedzibą w Lublinie podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.100.000 zł poprzez emisję akcji przeznaczonych dla dotychczasowego akcjonariusza Samorządu Województwa Lubelskiego. Objecie akcji przez Województwo Lubelskie nastąpiło w dniu 3 czerwca 2008 r.
Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A. – 1 grudnia 2004 r. podwyższono kapitał spółki
o aport Województwa Lubelskiego w postaci nakładów poniesionych na budowę hali targowo-wystawienniczej oraz aport Gminy Lublin w postaci własności gruntu. Dokonano także niezbędnych zmian w Statucie Spółki. Dnia 19 czerwca 2005 r. Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował podwyższenie kapitału o aport Województwa Lubelskiego o wartości
15.758 tys. zł. W dniu 14 lipca 2005 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym podwyższono kapitał Spółki o kolejny aport Województwa Lubelskiego o wartości
4.086 tys. zł. W dniu 19 stycznia 2006 r. podpisana została umowa przeniesienia własności rzeczy ruchomych obejmujących wyposażenie hali targowo-wystawienniczej na rzecz Międzynarodowych Targów Lubelskich S.A. w Lublinie. W dniu 16 czerwca 2008 r. Województwo Lubelskie objęło 500 akcji nowej emisji o wartości 500.000,00 zł w Spółce Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie.
W dniu 22 grudnia 2008 r. na mocy ustawy Województwo Lubelskie przejęło udziały o wartości 69.880.000,00 zł, Spółki PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o.

Informacja o stanie mienia komunalnego opracowana została zgodnie z zasadami dotyczącymi trybu przekazywania – przejmowania mienia Skarbu Państwa na rzecz Samorządu Województwa Lubelskiego, pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Zarządem Województwa Lubelskiego. Składniki mienia określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego


z przekazywania ( Dz. U. z dnia 19 lutego 1999 r.).


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna