Informacja z działAŃ burmistrza wielunia podejmowanych między sesjami rady miejskiej za okres 21. 05 16. 06Pobieranie 12.87 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.87 Kb.
INFORMACJA Z DZIAŁAŃ BURMISTRZA WIELUNIA PODEJMOWANYCH MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ

ZA OKRES 21.05 - 16.06
9.04.br. -

Burmistrz Wielunia uczestniczył w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKS, które odbyło się w Wieluniu.13.04.br. -

Burmistrz Wielunia podpisał list licencyjny z przedstawicielami władz samorządowych austriackiego regionu Weinviertal oraz Stowarzyszenia „Austriacki szlak bursztynowy”. Celem wizyty przedstawicieli regionu Weinviertal było nawiązanie współpracy na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej, w dziedzinie kultury, turystyki, oświaty i sportu z Gminą i Powiatem Wieluńskim.14. 04. -

Burmistrz uczestniczył w Łodzi w Urzędzie Wojewódzkim w spotkaniu dotyczącym prywatyzacji PKS w Wieluniu.22.04. -

Burmistrz wręczył przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat) 24 parom z terenu Miasta i Gminy Wieluń.22.04. -

Zarządzenie NR 327/05 Burmistrza Wielunia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wieluniu.25.04. -

Zarządzenie NR 329/05 Burmistrza Wielunia w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Wieluniu.28.04. -

wizyta Burmistrza w NFOŚ w Warszawie w sprawie realizacji inwestycji w Wieluniu – oczyszczalnia ścieków.3.05. -

udział Burmistrza Wielunia w uroczystych obchodach w Wieluniu 214. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, połączonych z Dniem Strażaka.4.05. -

udział Burmistrza w Sieradzu na spotkaniu samorządowców Podregionu Zachodniego Wojewódtwa Łódzkiego w sprawie kwalifikacji projektów na dofinansowanie ze ZPORR.4.05. -

grupa przedstawicieli strażaków z Adelebsen, który przebywali na Ziemi Wieluńskiej na zaproszenie władz Gminy Biała, odwiedziła Burmistrza Wielunia8.05. -

wspólnie z przedstawicielami władz powiatowych i związków kombatanckich w Gminie Wieluń uczczono 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej, przez zapalenie zniczy i złożenie kwiatów w miejscach upamiętniających to wydarzenie9.05. -

Burmistrz przekazał Komisji Rewizyjnej projekt zarządzenia w sprawie instrukcji wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy na zadania o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu zaopiniowania przez Komisję. Jest to realizacja wniosku Komisji z dnia 5.04. br.11.05. -

W sali 18 Urzędu Miejskiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wojtka Siudmaka, dotycząca projektu budowy pomnika „Wieczna miłość”.12-13.05 -

Burmistrz wziął udział w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, Starostów i Marszałków. Podsumowano 15 lecie odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce i wystosowane zostało przez uczestników konferencji przesłanie, z którym Burmistrz zapoznał radnych podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 20.05.br.19.05. -

Przeprowadzona została w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego kontrola archiwum akładowego przez Archiwum Państwowe w Łodzi oddział Sieradz20-22.05. -

Na zaproszenie Burmistrza miasta partnerskiego Orsterburg, Burmistrz Wielunia wziął udział w uroczystościach miejskich.


W tutejszym Urzędzie staż odbywa 5. stażystów; praktykę – 3. praktykantów.18.05 -

Burmistrz Wielunia wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które dotyczyło sprzedaży Spółdzielni gruntów będących własnością Gminy Wieluń, gdzie posadowione są budynki Spółdzielni.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna