Informacja z realizacji budżetu Gminy Gaworzyce za 2014 rokPobieranie 50.11 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar50.11 Kb.
Informacja z realizacji budżetu Gminy Gaworzyce za 2014 rok


Lp.

Wyszczególnienie

Plan

na 2014 rok

Wykonanie

za 2014 rok

1.

Dochody

13.805.297,15

13.752.673,06

2.

Wydatki

16.376.154,41

16.012.065,47

3.

Deficyt / Nadwyżka

-2.570.857,26

-2.259.392,41

4.

Przychody

4.224.598,58

4.292.787,47

5.

Rozchody

1.653741,32

1.653.741,32

6.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)


1.035.315,621.027.519,53

7.

Zobowiązania wymagalne ogółem : w tym

0,00

0,00
a) wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych


0,00


0,00
b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem


0,00


0,00

8.

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego


84.000,00


83.926,05

9.

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

0,00

0,00
10.

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

-

-

11.

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg , odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie

500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Załącznik nr 112.

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej


Załącznik nr 2


  • zgodnie z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. , poz.885 ze zm. )

Załącznik nr 1Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków udzielono

ulg,odroczeń,umorzeń i rozłożeń na raty zaległy podatek za 2014 rok.

(Podstawa prawna:Ustawa o finansach publicz.-Dz.U. z 2013r.,poz.885 ze zm.-art.37,pkt2f)

Odroczenie, rozłożenie na raty
Lp

Imię i nazwisko lub nazwa

Rodzaj preferencji

1

Andrzej Szałęga

Odroczenie terminu zapłaty

2

Ryszard Rygiel

Odroczenie terminu zapłaty

3

Hieronim Pucyk

Odroczenie terminu zapłaty

4

Kucharek Tadeusz

Odroczenie terminu zapłaty

Gaworzyce, dnia 20 maja 2015r.

Załącznik nr 2


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014r. udzielono pomocy publicznej-

(Podstawa prawna:Ustawa o finansach publiczn.- Dz.U. z 2013r.,poz.885 -art.37§1pkt.2lit.g)


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej na podstawie art.5 ustawy z dnia 10.03.2006r.(Dz.U.z 2006r.nr 52,poz.379)
1.Baca Czesława

2.Barylak Danuta

3.Badecki Jan

4.Chuda Grażyna

5.Budzinowski Bronisław

6.Borowicz Sławomir

7.Budzinowski Paweł

8.Boczula Jan

9.Budzinowski Ryszard

10.Chołoda Edward

11.Cielecki Bogdan

12.Cielecki Jerzy

13.Czart Łukasz

14.Czekalski Tadeusz

15.Demski Tomasz

16.Droszczak Wojciech

17.Drzewiecki Zbigniew

18.Gabrysz Józef

19.Dudziak Daniel

20.Fartuszyński Damian

21.Frątczak Magdalena

22.Fortuna Leszek

23.Frąckowiak Paweł

24.Gabrysz Andrzej

25.Gabrysz Józef

26.Golonka Tomasz

27.Gabrysz Lucyna

28.Gabrysz Marian

29.Gabrysz Edward

30.Gabrysz Krzysztof

31.Gabrysz Stanisław

32.Ganczarski Adam

33.Gągół Teresa

34.Galik Wiesław

35.Gosp.Rolne Adam Wotejnia

36.Heleniak Wiesław

37.Frankiewicz Jarosław

38 Jagieła Janusz

39.Jakubionek Dariusz

40.Jaremkiewicz Mieczysław

41.Jurga Stanisław

42.Jefimik Władysław

43.Mackiewicz Artur

44.Jędrzejczak Leszek

45.Kaczanowski Mieczysław

46.Kaczmarek Zdzisław

47.Kowalski Jarosław

48.Kroczak Lucyna

49.Gosp.Rolne s.c.Lisowicz,Rajzer

50.Maślak Marcin

51.Kucharek Eugeniusz

52.Kuczak Zbigniew

53.Kuklasińska Anna

54.Kuntschke-Gabrysz Alina

55.Kinas Stanisław

56.Kozak Zbigniew

57.Kozłowski Krzysztof

58.Kuczak Jan

59.Kuczak Łukasz

60.Kurek-Cywińska Marzena

61.Kocik Tadeusz

62.Kroczak Roman

63.Klarzyński Piotr

64.Kurnicki Czesław

65.Kazimirowicz Krzysztof

66.Łuniewski Grzegorz

67.Maślak Tadeusz

68.Mazurkiewicz Tadeusz

69.Mały Zdzisław

70.Marek Daniel

71.Marek Jarosław

72.Markowski Krzysztof

73.Mazur Czesław

74.Minichowski Ryszard

75.Michalski Mieczysław

76.Młynarczyk Janusz

77.Mleczko Mirosław

78.Nicpoń Henryk

79.Nicpoń Tadeusz

80.Nierychlewski Sławomir

81.Osmoła Mariusz

82.Ota Tomasz

83.Gaik Beata

84.Pawlik Andrzej

85.Pawliszyn Danuta

86.Piechnik Stanisław

87.Matkowski Piotr

88.Podlak Ryszard

89.Piechowiak Grzegorz

90.Raczkowski Ryszard

91.Rokaszewicz Kazimierz

92.Różycki Grzegorz

93.Rygiel Krzysztof

94.Rygiel Ryszard

95.Rąpała Janusz

96.Rygiel Tadusz

97.Rzeszowska Barbara

98.Raczkowski Mariusz

99.Sawiniec Ryszard

100.Sieledczyk Wiesław

101.Strachowski Adam

102.Stroka Maria

103.Samul Jan

104.Skiba Ewelina

105.Stupnicki Stanisław

106.Szałęga Andrzej

107.Szałęga Paweł

108.Szałęga Stanisław

109.Szozda Eugeniusz

110.Szwagrzyk Jacek

111.Szymańska Anna

112.Tchorzewska Bogusława

113.Trzeszcz Jerzy

114.Ulewicz Adam

115.Urbaniak Roman

116.Urbańczyk Zbigniew

117.Urbańczyk Zygmunt

118.Wieleba Sylwester

119.Woś Józef

120.Wota Maciej

121.Woźniak Wiesław

122.Woźniak Waldemar

123.Wyrwa Eugeniusz

124.Woś Krzysztof

125.Zielonka Mariusz

126.Zielonka Edyta

127.Koło Łowieckie „Jaźwiec”

Ulgi z tytułu kupna gruntów na podstawie art.12 ustawy z 15.11.1984r. o podatku rolnym

(tekst jednolity Dz.U z 2006r. Nr 136,poz.969 ze zm)
1. Błasiak Zofia

2. Mackiewicz-Szpinda Jolanta

3. Raczkowski Mariusz

4. Chołoda Edward

5. Szwagrzyk Jacek

6. Pawliszyn Danuta  1. Boczula Paweł

  2. Rygiel Krzysztof

  3. Rąpała Janusz

  1. Wasilewski Karol

  2. Lisowicz Jerzy

Pomoc de minimis na podstawie art.67a§ 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej

(Dz.U. z 2012r. poz.749 z późn.zm)
1.Andrzej Szałęga

2.Ryszard Rygiel

3.Hieronim Pucyk

4.Kucharek Tadeusz


Pomoc de minimis na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

na podstawie art.70b ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256,

poz.2572 ze zm).

1.Salon Fryzjerski Halina Przybyła

2.Zakład Mechaniki Pojazdowej Andrzej Kruszyński

3.Studio Kosmetyczno-Fryzjerskie Marlena Kościańska

4.PHU Gaworzyce Radosław Hajduk

5.Zakład Fryzjerski Zbigniew Leśko

6.Zakład Fryzjerski Bożena Stępień

7.Zakład Fryzjerski Piotr Jasiński8.OHP Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach


Gaworzyce,dnia 20.05.2015r.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna