Informacje na temat form wsparcia oferowanego przez inkubatory przedsiębiorczości w województwie opolskimPobieranie 63.05 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar63.05 Kb.


Informacje na temat form wsparcia oferowanego przez inkubatory przedsiębiorczości w województwie opolskim


Lp.

Nazwa Inkubatora

Obszar działalności Inkubatora

Miejsce lokalizacji Inkubatora

Możliwość udostępnienia powierzchni biurowej


Liczba miejsc/ wielkość powierzchni przeznaczonych dla nowopowstałych firm


Okres w jakim przedsiębiorcy mogą korzystać z pomieszczeń biurowych inkubatora

Branże/grupy docelowe Inkubatora, do których skierowane jest wsparcie

Zakres oferowanego szkolenia/ doradztwa

InneInkubator Przedsiębiorczości w Opolu "ADMIN"

 • wynajem pomieszczeń biurowych,

 • szkolenia dla MSP oraz osób zainteresowanych założeniem firmy,

 • doradztwo i opieka dla MSP,

Opole, ul. Jodłowa

TAK

do 3 lat funkcjonowania, wyjątkowo po okresie 3 lat

wszystkie

 • promocja i reklama

 • Public Relations,

 • finanse,

 • dotacje,

 • prawo,

brakOpolski Inkubator Przedsiębiorczości przy Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości"

preferencyjny wynajem powierzchni biurowej i magazynowej dla osób rozpoczynających, prowadzących i rozszerzających działalność gospodarczą

Opole - w lokalizacjach: 1. 10 Studenckiej

Dywizji Zmechanizowanej 4 2. Damrota 4 3. Sempołowskiej 1TAK

Zgodnie z lokalizacjami zapisanymi w pkt. miejsce lokalizacji inkubatora:

 1. 6 pomieszczeń - ok. 100 m2,

 2. 5 pomieszczeń - ok. 100 m2,

 3. 6 pomieszczeń - ok.140 m2,

do 3 lat na warunkach preferencyjnych

wszystkie

 • pomoc w znalezieniu zagranicznych partnerów handlowych lub technologicznych,

 • pomoc w znalezieniu dodatkowych funduszy na rozwój przedsiębiorstwa,

 • pomoc w znalezieniu przepisów i standardów dotyczących wybranej działalności na rynkach międzynarodowych,

 • pomoc przy pozyskaniu środków finansowych na prace badawczo-rozwojowe,

 • pomoc przy zdobyciu nowych technologii i nowoczesnych rozwiązań,

 • pomoc w ochronie własności intelektualnej i posiadanych patentów,

 • pomoc w rozwiązaniu trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej wraz z jej dostosowaniem się do wymogów lokalnych przepisów,

3


3.

Inkubator przedsiębiorczości branży budowlanej w Oleśnie "Macrobau Sp. z o.o."

powiat oleski

Olesno,

ul. H. Brodatego 3TAK

17 miejsc o powierzchni 1701,21 m2

3 lata

branża budowlana

indywidualne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności, w tym doradztwo prawne lub księgowo-finansowe, szkolenia z zakresu najnowszych technologii i materiałów w branży budowlanej

brakRegionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku

 • miasto Prudnik,

 • powiat prudnicki,

 • gmina Prudnik,

1. Prudnik, Plac

Zamkowy 2, 2. Prudnik, PlacWolności 6,

TAK

Zgodnie z lokalizacjami zapisanymi w pkt. miejsce lokalizacji inkubatora:

 1. 35 lokali o powierzchni 906 m2,

 2. 12 lokali o powierzchni 912 m2,

1. od grudnia 2012r. 2. od czerwca 2013r.

wszystkie z wyjątkiem działalności produkcyjnej uciążliwej dla bezpośredniego otoczenia (np. generującej hałas)

 • wynajem powierzchni biurowych, magazynowych,

 • wynajem wyposażenia biurowego i komputerowego,

 • zapewnienie obsługi administracyjnej,

 • udostępnienie infrastruktury informacyjnej (fax, ksero itp.),

 • doradztwo prawno-podatkowe,

 • szkolenia, indywidualne,

 • konsultacje,

 • pomoc w pozyskaniu kapitału na rozwój działalności gospodarczej,

brakAkademicki Inkubator Przedsiębiorczości działający przy Wydziale Ekonomicznym w Opolu,
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

 • preinkubacja,

 • inkubacja,

 • pozyskiwanie inwestorów,

 • szkolenia,

 • księgowość,

 • usługi prawne,

 • spotkania biznesowe,

45-372 Opole, ul. Augustyna Kośnego 72

TAK

 • sala konferencyjna na 12 osób (przystosowana do wideokonferencji),

 • sala pracy: 4 miejsca (każde wyposażone w komputer),

do 2 lat

firmy usługowe, na prowadzenie których nie są wymagane specjalistyczne pozwolenia (sanepid, akcyza, Komisja Nadzoru Finansowego, transport itp.)

szkolenia w zakresie:

 • pozyskiwania kapitału na firmę,

 • marketing w małej firmie,

 • savoir vivre w biznesie,

 • księgowość w małej firmie,

 • tworzenie i rozliczanie umów cywilnoprawnych,

doradztwo w zakresie:

 • prowadzenia księgowości,

 • zapytań księgowych,

 • weryfikacji oraz tworzenia umów cywilnoprawnych,

 • działań marketingowych oraz prawnych,

 • pozyskiwania finansowania,

 • pozyskiwania inwestora,

 • promocja wybranych firm w mediach lokalnych oraz ogólnokrajowych poprzez artykuły prasowe, audycje, wywiady itp.,

 • dostęp do biura od 6.00-22.00 przez 7 dni w tygodniu poprzez indywidualną kartę wejścia (możliwość korzystania z 40 biur na terenie Polski),

 • udział w spotkaniach biznesowych oraz w cenie pakietu informacja o firmie na giełdzie zleceń AIP,

 • pakiet Benefits for Business,Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego

województwo opolskie

45-054 Opole,
ul. Grunwaldzka 31

TAK - na chwilę obecną wszystkie miejsca są zarezerwowane pod działalności gospodarcze

w momencie pozyskania nowych powierzchni pod wynajem do UMWO zostanie przekazana informacja nt. ilości i powierzchni miejsc pod wynajem dla nowopowstałych firm

do 2 lat od umiejscowienia w AIP UO

studenci i absolwenci UO zamierzający założyć, zakładający i prowadzący swoją działalność gospodarczą

 • administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,

 • finansowanie oraz źródła finansowania działalności gospodarczej,

 • działalność gospodarcza typu spin-off i spin-out,

 • marketing w działalności gospodarczej,

 • przygotowanie wniosków o finansowanie zewnętrzne działalności gospodarczej,

 • pomoc starterom w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna i księgowa,

 • szkolenia w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,

 • doradztwo i coaching,

 • pomoc w informatyzacji przedsiębiorstw,

 • udostępnianie przestrzeni internetowej,

 • poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji,

 • pomoc w wypełnianiu wniosków i biznesplanów,

 • inna pomoc niezbędna osobom startującym z prowadzeniem działalności gospodarczej,Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości

powiat

kluczborski46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza

TAK

 • 8 pomieszczeń warsztatowych o łącznej powierzchni 298 m2,

 • 10 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 192 m2,

pomieszczenia warsztatowe: od kwietnia 2012r. pomieszczenia biurowe: min. 3 lata inkubacji

osoby bezrobotne w tym: kobiety, osoby młode i niepełnosprawne, osoby aktywne zawodowo rozpoczynające działalność gospodarczą, nowopowstałe firmy w powiecie kluczborskim

 • doradztwo biznesowe,

 • doradztwo w pozyskiwaniu funduszy na rozwój przedsiębiorstw, w tym z UE,

 • doradztwo księgowe, prawne, marketingowe,

 • wynajem powierzchni biurowo-warsztatowych na preferencyjnych warunkach,

 • możliwość elastycznego wykorzystania sprzętu biurowego,

 • dostęp do profesjonalnej obsługi administracyjnej, sekretarskiej,

 • promocja firm z inkubatora, kompleksowa obsługa księgowa i prawna,

 • dostęp do finansowania poprzez regularne spotkania z bankami i przedstawicielami funduszy venture capital,

 • kooperacje z firmami z innych inkubatorów,Namysłowski Inkubator Przedsiębiorczości

powiat namysłowski

46-100 Namysłów, ul. Łączańska 11

TAK

obecnie wolne 4 lokale (60m2), całość ok. 500 m2

3 lata

osoby fizyczne zainteresowane otworzeniem działalności gospodarczej, nowopowstałe firmy, firmy już istniejące na rynku

 • doradztwo z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych,

 • doradztwo księgowe, prawne, w zakresie tworzenia biznesplanów itp. oraz z zakresu zakładania działalności gospodarczej,

wsparcie lokalowe i techniczneATMOTERM S.A.

województwo

opolskie


45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4A

TAK

10 przedsiębiorstw o powierzchni 700 m2

2013r. - 2016r.

ochrona środowiska i IT

doradztwo w zakresie ochrony środowiska i IT

 • obniżenie kosztów działalności poprzez scedowanie całości spraw środowiskowych do profesjonalisty,

 • możliwość założenia własnej firmy i prowadzenia działalności w przyjaznym otoczeniu i przy niskich kosztach,Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej

 • na chwilę obecną AIP PO nie dysponuje powierzchnią na wynajem, a w związku ze zmianami organizacyjnymi nie jest w stanie przedstawić oferty na udzielanie doradztwa,


Opracowała:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Referat Europejskiego Funduszu Społecznego
Opole, 26 marca 2012r.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna