Informacje na temat sprawy zwiazanej z Adamem Slomka w obronie lidera Konfederacji wystapił Prezes Stowarzyszenia Lida Nyska, radny Janusz SanockiPobieranie 20.25 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar20.25 Kb.

USOPAŁ informuje, iż rozsyła teksty różnych autorów, tak „z pierwszej ręki” jak i przedruki, traktujące o najistotniejszych problemach Polski i Świata. Kluczem doboru treści, nie jest zgodność poglądów Autorów publikacji z poglądami USOPAŁ, lecz decyduje imperatyw ważności tematu. Poglądy prezentowane przez Autorów tekstów, nie zawsze podzielamy. Uznając jednak, że wszelka wymiana poglądów i wiedzy, jest pożyteczna dla życia publicznego - prezentujemy nawet kontrowersyjne opinie, pozostawiając naszym czytelnikom ich osąd.

Informacje na temat sprawy zwiazanej z Adamem Slomka


- W obronie lidera Konfederacji wystapił Prezes Stowarzyszenia Lida Nyska, radny Janusz Sanocki,
Oświadczenie Ligi Nyskiej w obronie Adama Słomki

czwartek, 14 kwietnia 2011 11:33

 

Oświadczenie Ligi Nyskiej w obronie Adama Słomki

 

Zarząd Stowarzyszenia Liga Nyska protestuje przeciwko prokuratorsko-sądowym szykanom wobec pana Adama Słomki – wieloletniego działacza niepodległościowego, a w wolnej Polsce człowieka angażującego się w zwalczanie patologii w sądach i w prokuraturze. W wytoczeniu Adamowi Słomce procesu sądowego opartego na pomówieniach dwóch kryminalistów, a w końcu aresztowaniu go – do czego doszło w na początku kwietnia – i osadzeniu w areszcie, widzimy wyraźne szykany sądu i katowickiej prokuratury stosowane w zemście wobec człowieka, który ośmielił się oskarżyć katowickiego sędziego o powiązania z mafią.Sprawa Adama Słomki, podobnie jak sprawy Tadeusza Chołdy z Krakowa, sprawa Henryka Leśniaka z Kędzierzyna – i innych osób poddanych szykanom – w tym przymusowym badaniom psychiatrycznym ze strony sądów i prokuratur, setki spraw, które docierają z całej Polski pokazujących jak prokuratura i sądy chronią przestępców, a szykanują ludzi domagających się poszanowania interesu publicznego. Przypadki te ukazują ogrom zepsucia w tzw. „wymiarze sprawiedliwości”.

Domagamy się uwolnienia Adama Słomki, a także przeprowadzenia kontroli przez Ministerstwo Sprawiedliwości prawidłowości działań katowickiej prokuratury i sądu.

 

Za Zarząd Ligi NyskiejPrezes Stowarzyszenia

Radny Powiatu Nyskiego

(-) Janusz Sanocki

- Poręczenie złożył Przewodniczący Zarządu Regionu Solidarność'80, radny Ryszard Majdzik
 Kraków, 14.04.2011r.
                                                    Przewodniczący Wydziału II Karnego

                                                      Sądu Rejonowego w Myślenicach

                                                              SSR Katarzyna Proksa - Kosek

 

 P O R Ę C Z E N I E 

Ja niżej podpisany, Ryszard Majdzik Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"-80 były działacz opozycji demokratycznej, internowany i wielokrotnie aresztowany, obecnie będący radnym Rady Miejskiej w Skawinie wraz z Zarządem Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"-80 osobiście zapewniam, że oskarżony Adam Słomka, którego znam osobiście stawi się na każde wezwanie Sądu i nie będzie w żaden sposób utrudniał toczącego się postępowania.

NIniejszym składam również oświadczenie o przyjęciu obowiązków poręczającego.

Radny Rady Miasta w Skawinie

(-) Ryszard Majdzik

 ZŁOŻONO 15 KWIETNIA 2011 r. osobiście na biurze podawczym Sądu.
Z naszych informacji wynika, że w sprawie Adama Słomki interweniowali obecni parlamanatrzyści.

www.slomka.bloog.pl


Rada Polityczna

Warszawa, 15 kwietnia 2011 r.Prezydent RP

Pan Bronisław Komorowski

LIST   OTWARTY

 

 Szanowny Panie Prezydencie,
Rada Polityczna Konfederacji Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny zwraca się z apelem o pilną interwencję Pana Prezydenta w sprawie lidera Konfederacji Adama Słomki, który obecnie przebywa w jednostce penitencjarnej.

W dniu 1 kwietnia br. Adam Słomka - poseł na Sejm RP I,II,III kadencji, były członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Konstytucyjnego i polski przedstawiciel w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy został aresztowany na mocy listu gończego wystawionego przez Sąd Rejonowy w Myślenicach.

W 2006 r. Adam Słomka został postawiony w stan oskarżenia w sprawie rzekomych przestępstw wyborczych. W tym samym roku został bezzasadnie uwięziony na mocy decyzji podjętej przez Sąd Rejonowy w Katowicach - co potwierdził prawomocny wyrok Sądu. W dniu 24 grudnia 2009 r. w/wym. skierował subsydiarny akt oskarżenia obejmujący m.in. prezesa Sądu Rejonowego Katowice - Zachód.

Od wielu lat Adam Słomka ujawnia powiązania byłych funkcjonariuszy SB z wymiarem sprawiedliwości oraz organami ścigania. Naraża się tym na zemstę "w świetle kamer", która jest kalką metod białoruskich. Od lat 80-tych XX w. aktywnie działał na rzecz niepodległości naszego kraju. W PRL był więźniem politycznym zwolnionym z więzienia w 1986 r. po interwencji premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher i grupy angielskich parlamentarzystów.

Panie Prezydencie,

od lat 80-tych XX w. Adam Słomka działał  w ramach opozycji demokratycznej wraz z Panem Prezydentem na rzecz wolności. Dziś, 15 kwietnia 2011 r.. Sąd Rejonowy w Myślenicach - na podstawie spreparowanego aktu oskarżenia - ma decydować czy lider Konfederacji ma przebywać w dalszym ciągu w areszcie lub  być poddanym badaniom przez biegłych z zakresu psychiatrii.

Wydaje się to niemożliwym, lecz dzisiejsze posiedzenie Sądu wyznaczono na godz. 15:00, t.j. godzinę zamknięcia gmachu Sądu. Obawiamy się, że ma to na celu ukrycie sprawy przed mediami oraz publicznością.

Nie chcemy szukać analogii w tym, że "PRL-owska mafia w szeregach prokuratur i sądów" zezwala jedynie na głoszenie poglądów w ramach 4 parlamentarnych partii: PO, PiS, PSL i SLD. Bo to przypomina znane również Panu Prezydentowi czasy PZPR, ZSL,SD.Stąd apelujemy do Pana Prezydenta o interwencję lub poręczenie za Adama Słomkę – zapowiadając, że dalsze represje wobec naszego środowiska (za przyzwoleniem władz państwowych) zmuszą nas do poinformowania o nich wszystkich instytucji międzynarodowych, do których uda nam się dotrzeć.

Rada Polityczna KPN-OP

 


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna