Informacje o autorzePobieranie 323.85 Kb.
Strona1/10
Data10.05.2016
Rozmiar323.85 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


patryk gałuszka

Instytyut Ekonomii

Uniwersytet Łódzki


Raport dotyczący funkcjonowania elektronicznego rynku treści muzycznych w Polsce

2013
INFORMACJE O AUTORZE

Dr Patryk Gałuszka jest ekonomistą i medioznawcą zatrudnionym w Instytucie Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował zarządzanie oraz ekonomiczną analizę prawa na uniwersytetach w Bolonii, Berkeley, Rotterdamie oraz Łodzi. Przebywał na stażach badawczych w Max Planck Institute for the Study of Societies w Kolonii oraz Institute of Law and Economics w Hamburgu.

W październiku 2013 r. rozpoczyna pięciomiesięczny staż naukowy w Central European University's Institute for Advanced Study w Budapeszcie.

Dr Gałuszka jest autorem szeregu publikacji poświęconych funkcjonowaniu branży fonograficznej oraz nowym mediom. Do najważniejszych należą książka pt. "Biznes muzyczny. Ekonomiczne i marketingowe aspekty fonografii" oraz artykuły naukowe opublikowane w czasopismach First Monday i Virginia Sports and Entertainment Law Journal. Obecnie dr Gałuszka prowadzi badania dotyczące funkcjonowania serwisów finansowania społecznościowego (crowdfunding) oraz nowych form organizacji działalności fonograficznej.SPIS TREŚCI1.Wprowadzenie 6

2.Zwyczaje korzystania z internetu w Polsce 7

3.Modele udostępniania treści muzycznych w internecie w Polsce 9

4.Wartość rynku sprzedaży fonogramów w internecie w Polsce 15

6.Gotowość do płacenia za muzykę w wersji elektronicznej 25

7.Struktura ceny w poszczególnych modelach 27

8.Struktura repertuaru – jaki jest procent polskich treści w stosunku do treści zagranicznych 30

9.Wpływ piractwa internetowego na sposoby i trendy sprzedaży muzyki w sieci 31

10.Charakterystyka stosowanych zabezpieczeń przed nieuprawnionym kopiowaniem na rynku usług dostępu do muzyki online 37

11.Prognoza rynku muzycznego i zasad dostępu do muzyki w perspektywie 5 lat 39

12.Sposoby nabywania repertuaru przez sklepy internetowe 41

13.W jakim zakresie terytorialny charakter usług i sklepów internetowych wynika z terytorialności prawa autorskiego, a w jakim jest uwarunkowany czynnikami ekonomicznymi 49

14.Prognozowany wpływ wprowadzenia tzw. europejskiego paszportu licencyjnego, w oparciu o projekt Tytułu III Dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym na sytuację polskich podmiotów działających w obszarze udostępniania muzyki online 51

15.Podsumowanie i rekomendacje 62

16.Wykorzystane metody badawcze oraz lista respondentów 63
Spis diagramów i wykresów

Wykres 4.1. Nominalna wartość rynku fizycznych nośników audio w Polsce w kolejnych latach wyrażona w milionach PLN

Wykres 4.2. Liczba fizycznych nośników audio sprzedanych w Polsce w kolejnych latach

Wykres 4.3. Nominalna wartość rynku video muzycznego (DVD i VHS) w Polsce w kolejnych latach wyrażona w milionach PLN

Diagram 12.1. Podmioty zaangażowane w udzielanie licencji serwisowi udostępniającemu treści muzyczne online

Diagram 12.2. Proces nabywania repertuaru przez sklepy internetowe

Diagram 14.1. Trzy możliwe rozkłady popularności praw
Spis tabel

Tab. 1.1. Rynek muzyki cyfrowej na świecie w latach 2004-2012

Tab. 3.1. Modele udostępniania treści muzycznych w zależności od sposobu naliczania opłat i wykorzystywanego medium

Tab. 3.2. Porównanie modelu „płać za ściągnięcie” i modelu subskrypcyjnego

Tab. 4.1. Sprzedaż muzyki cyfrowej w Polsce według formatu w latach 2006 i 2007

Tab. 7.1. Struktura cen w modelu „płać za ściągnięcie”

Tab. 14.1. Podsumowanie prognozowanego wpływu wprowadzenia tzw. europejskiego paszportu licencyjnego na sytuację polskich podmiotów działających w obszarze udostępniania muzyki online

Najczęściej używane skróty


 • Digital Rights Management (DRM) – zarządzanie prawami cyfrowymi – termin służący nazwaniu różnych metod zabezpieczania treści przed nieuprawnionym kopiowaniem

 • Dyrektywa – Dyrektywa w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym (COM(2012) 372) w wersji zaproponowanej przez Komisję Europejską 11.07.2012 r.

 • GEMA – niemiecka organizacja zbiorowego zarządzania – Gesellschaft für elektroakustische und mechanische Apparate

 • formaty cyfrowe – wszelkie nowe, niefizyczne formaty zapisu nagrań – pliki, subskrypcje, formaty mobilne, etc.

 • IFPI – International Federation of the Phonographic Industry

 • internetowe pole eksploatacji – pole eksploatacji określane jako „udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym”

 • OZZ – organizacja zbiorowego zarządzania

 • PRS – brytyjska organizacja zbiorowego zarządzania – PRS for Music

 • SAWP - Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno- Muzycznych.

 • STOART - Związek Artystów Wykonawców STOART

 • ZAiKS – Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

 • ZPAV – Związek Producentów Audio-Video


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna