Informacje o autorzePobieranie 323.85 Kb.
Strona2/10
Data10.05.2016
Rozmiar323.85 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Wprowadzenie

Potrzeba stworzenia systemu sprzedaży online treści muzycznych w formatach cyfrowych zaistniała niedługo po pojawieniu się sieci wymiany plików (peer-to-peer) takich jak np. Napster. Po 2001 r., kiedy ostatecznie zamknięto sieć Napster, podjęto szereg prób uruchomienia serwisów sprzedających treści muzyczne online w formatach cyfrowych. Większość tego typu inicjatyw, m.in. powstałe z udziałem największych wytwórni muzycznych sklepy PressPlay i MusicNet, nie powiodła się1. Pierwszy sklep z plikami muzycznymi, który osiągnął globalny sukces – iTunes Music Store - został stworzony przez firmę Apple w 2003 r. Od tego czasu notuje się systematyczny wzrost rynku treści muzycznych online (zob. tab. 1).


Tab. 1.1. Rynek muzyki cyfrowej na świecie w latach 2004-2012

Rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Przychody w mld USD

0,4

1,2

2,2

2,9

4,3

4,7

4,8

5,1

5,6

Udział przychodów ze sprzedaży nowych formatów w całym rynku fonograficznym

2%

5%

11%

15%

20%

27%

29%

32%

34%

Źródło: kolejne edycje raportów Digital Music Report opublikowanych przez IFPI, 2009-2013. Na wartości zamieszczone w wierszu drugim składają się przychody ze sprzedaży plików, subskrypcji i sprzedaży za pomocą telefonów komórkowych obliczone według stałych kursów dolara do walut lokalnych.
W USA już w 2009 r. rynek formatów cyfrowych szacowany był na ok. 40% rynku fonograficznego, podczas gdy w Europie jego udział wynosił jedynie około 15%2. W kolejnych latach proporcje te nie uległy znaczącej poprawie. Przykładowo, w 2012 r. w USA sprzedano 1,6 miliarda utworów, podczas gdy w Europie jedynie 391 milionów3.

Jednym z powodów wolniejszego rozwoju elektronicznego rynku treści muzycznych w Europie jest terytorialny charakter praw autorskich, który przesądza o tym, że otworzenie sklepu oferującego dostęp do nagrań online na terenie całej UE jest dużo trudniejsze niż np. uruchomienie takiego przedsięwzięcia w USA4. Niniejszy raport ukazuje przyczyny problemu oraz dokonuje analizy proponowanych rozwiązań w kontekście rozwoju rynku nagraniowego w Polsce.


  1. Zwyczaje korzystania z internetu w Polsce

Sposoby korzystania z internetu w Polsce są przedmiotem kilku analiz, m.in. Diagnozy Społecznej 20115. Można się z niej dowiedzieć, że6: • w pierwszej połowie 2011 r. dostęp do internetu posiadało 61,1% gospodarstw domowych, a w pierwszej połowie 2013 r. 66,9%7;

 • 15% korzystających z internetu (9% gospodarstw domowych) wykorzystuje do łączenia się z siecią telefon komórkowy (dane za 2011 r.);

 • jako główne przyczyny braku dostępu do sieci respondenci wymieniali „internet nie jest nam potrzebny” (44,0%), „brak odpowiedniego sprzętu” (31,2%), „brak odpowiednich umiejętności” (25,8%) oraz „koszt dostępu jest zbyt duży” (22,4%);

 • ponad 35% niekorzystających z internetu ma do niego dostęp w domu;

 • korzystanie z internetu jest silnie związane z wiekiem (im wyższy tym mniejszy jest odsetek respondentów korzystających z sieci) oraz wykształceniem (im wyższe tym większy jest odsetek respondentów korzystających z sieci);

 • korzystanie z internetu jest także związane z zamożnością oraz wielkością miejscowości zamieszkania, jednak związek ten jest słabszy niż w przypadku wieku i wykształcenia;


 • 19% użytkowników internetu to osoby korzystające z niego do 2 godzin tygodniowo, 42% użytkowników korzysta do 7 godzin tygodniowo, 22% użytkowników korzysta przynajmniej 21 godzin tygodniowo, 12% użytkowników korzysta 40 i więcej godzin tygodniowo;

 • osoby korzystające z internetu rzadziej oglądają telewizję niż osoby niekorzystające;

 • 68% osób korzystających z internetu (ponad 40% Polaków) ma konto w którymś z serwisów społecznościowych;

 • internauci bardziej aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym, choć wpływ na to może mieć przede wszystkim to, że wśród osób używających sieci dominują osoby młodsze i lepiej wykształcone, co przekłada się na wspomnianą aktywność;

 • odsetek osób ściągających muzykę i filmy z internetu rośnie – w 2009 r. wynosił 20,7%, a w 2011 r. 27,4%8.

Bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z treści muzycznych w sieci dostarcza raport Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści9. Można się z niego dowiedzieć, że najpopularniejszymi źródłami muzyki były dla respondentów radio (91%), pliki muzyczne oraz skopiowane płyty CD (81%), internetowe serwisy strumieniowe, np. YouTube (71%), płyty CD (55%) i koncerty (30%)10. Raport poświęca dużo uwagi osobom ściągającym treści z sieci. Wśród przyczyn pobierania muzyki z internetu wskazuje się większy wybór niż w oficjalnych kanałach dystrybucji (73%), zbyt wysoką cenę oryginalnych treści (72%), wygodę (67%), aktualność treści dostępnych w sieci (56%), brak lepszej alternatywy w miejscu zamieszkania (15%)11.

Ponieważ temat korzystania z treści muzycznych w sieci jest złożony oraz podlega szybkim zmianom, wskazane jest przeprowadzenie odrębnego badania poświęconego wyłącznie temu zagadnieniu.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna