Informacje o autorzePobieranie 323.85 Kb.
Strona4/10
Data10.05.2016
Rozmiar323.85 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Wartość rynku sprzedaży fonogramów w internecie w Polsce

Analizy wielkości sprzedaży nagrań w formatach cyfrowych są trudne. Wynika to z problemów z raportowaniem sprzedaży formatów cyfrowych. Po pierwsze, raportowanie takie jest z natury trudniejsze niż raportowanie sprzedaży nośników fizycznych (np. powstaje pytanie: jak liczyć utwór odsłuchany w formie strumienia? czy taki utwór musi być przesłuchany do ostatniej sekundy czy wystarczy w połowie?). Po drugie, procedury raportowania sprzedaży i konsumpcji nagrań w formatach cyfrowych nie funkcjonują jeszcze tak dobrze jak w przypadku formatów tradycyjnych30. Dlatego też dane dotyczące sprzedaży formatów należy interpretować ostrożnie i w zestawieniu z danymi o sprzedaży nośników fizycznych. Te drugie zaprezentowane są na kolejnych wykresach.


Wykres 4.1. Nominalna wartość rynku fizycznych nośników audio w Polsce w kolejnych latach wyrażona w milionach PLN31. Źródło: ZPAV.

Wykres 4.2. Liczba fizycznych nośników audio sprzedanych w Polsce w kolejnych latach (w milionach sztuk). Przez nośniki fizyczne rozumiane są single, LPs, kasety, DVD audio oraz płyty CD32. Źródło: ZPAV.

Wykres 4.3. Nominalna wartość rynku video muzycznego (DVD i VHS) w Polsce w kolejnych latach wyrażona w milionach PLN. Źródło: ZPAV.
Pierwsze publicznie dostępne informacje o kondycji polskiego rynku formatów cyfrowych zostały zaprezentowane w raporcie Polskiego Centrum Informacji Muzycznej Rynek Muzyczny w Polsce. Raport33. Dane te ukazane są w tabeli 4.1.
Tab. 4.1. Sprzedaż muzyki cyfrowej w Polsce według formatu w latach 2006 i 2007

Rok

Pliki muzyczne sprzedawane w internecie (jako procent całego rynku muzyki cyfrowej w Polsce)

Sprzedaż za pomocą telefonów komórkowych (jako procent całego rynku muzyki cyfrowej w Polsce)

Subskrypcje

Razem (w milionach USD)

Razem (w milionach PLN)

Zmiana

2007

8%

92%

0%

2,2

6,2

472,3%

2006

14%

85%

1%

0,4

1,1

-

Źródło: POLMIC, 2008, s. 8.

Dane zaprezentowane w tabeli 4.1. trudno jest dziś zweryfikować (szczególnie wziąwszy pod uwagę wspomniane powyżej trudności z mierzeniem i raportowaniem sprzedaży nagrań online). Potwierdzają one powszechną opinię, że polski rynek muzyki cyfrowej zaczął rozwijać się przede wszystkim w sferze mobilnej, a rynek plików w latach 2006-2007 był bardzo niewielki.

Wziąwszy pod uwagę postęp w raportowaniu danych dotyczących sprzedaży formatów cyfrowych, z większym zaufaniem można podejść do informacji przekazanej przez respondenta34, z której wynika, że w 2011 rynek formatów cyfrowych w Polsce stanowił 6,7% rynku formatów fizycznych, co dawałoby ok. 22 mln PLN. Dane te są jednak prawie na pewno niepełne, co wynika z tego, że nie wszystkie podmioty przesyłały do ZPAV raporty dotyczące sprzedaży, a zatem faktyczna wartość rynku formatów cyfrowych w Polsce mogła być w 2011 r. nieco wyższa. Dodatkowych informacji na temat wartości krajowego rynku formatów cyfrowych dostarcza raport porównujący sprzedaż formatów cyfrowych w Polsce w pierwszych kwartałach 2012 i 2013 r. Wynika z niego, że w pierwszym kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży formatów cyfrowych wyniosły w Polsce 7 242 999 PLN wobec 4 729 175 w analogicznym okresie 2012 r., co daje wzrost o 53,16%35. Najszybciej rosły przychody z „serwisów wspieranych reklamami i z serwisów strumieniowych audio-video”36 (tzn. serwisów działających w modelu reklamowym, np. YouTube lub wspierana reklamami darmowa oferta Spotify) – z 1 477 833 PLN pierwszym kwartale 2012 r. do 2 840 484 PLN w pierwszym kwartale 2013 r., co daje wzrost o 92,21%. Przychody z opłat wnoszonych przez płacących abonament użytkowników serwisów subskrypcyjnych wyniosły w pierwszym kwartale 2013 r. 1 758 532 PLN (wobec 1 096 857 PLN w analogicznym okresie 2012 r.), co daje wzrost o 60,32%37. Istotną kategorią jest też przychód z pobrań online wynoszący w pierwszym kwartale 2013 r. 1 882 829 PLN (wobec 1 467 524 PLN w analogicznym okresie 2012 r.), choć należy zauważyć, że dynamika wzrostu tej części rynku jest zauważalnie niższa i wynosi 28,3%38.

Obraz sytuacji uzupełniają informacje przekazane przez respondentów. Niektóre wytwórnie fonograficzne szacują, że udział formatów cyfrowych w ich przychodach sięga ok. 30%39.

Szacunki respondenta reprezentującego globalny koncern muzyczny wskazują, że przychód z dystrybucji cyfrowej wynosi w przypadku tej firmy w Polsce ok. 25%-30% przychodów ze sprzedaży fizycznej40. W kolejnych latach można spodziewać się publikacji dokładniejszych danych.
5. Charakterystyka podmiotowa rynku usług dostępu do muzyki na terytorium Polski41
Podmioty oferujące usługi dostępu do muzyki na terytorium Polski można podzielić na dwie kategorie: serwisy zagraniczne oraz serwisy krajowe. Pochodzenie serwisu oferującego treści muzyczne jest istotne z punktu widzenia zależności pomiędzy kosztami pozyskania obszernego katalogu nagrań a przychodami jakie może osiągnąć dany serwis na terytorium, na którym świadczy swoje usługi. Problem przed jakim stają serwisy funkcjonujące wyłącznie na rynku polskim polega na niekorzystnej proporcji nakładów jakie należy ponieść, by pozyskać dostęp do dużego katalogu nagrań w stosunku do wielkości rynku jaki zdecydowało się obsługiwać. Pokazują to np. następujące słowa respondentów: „my działamy na określonym terytorium, terytorium naszego kraju, a musimy zbudować taką samą technologię, którą ktoś inny buduje na terytorium, załóżmy, całego świata42”.

Innymi słowy, każdy serwis, który chce udostępnić konsumentom obszerny katalog, musi ponieść istotne koszty pozyskania praw do treści muzycznych, niezależnie od wielkości obsługiwanego rynku. Premiuje to graczy działających globalnie, a zarazem stawia w nieco gorszej pozycji serwisy ograniczające się wyłącznie do polskiego rynku. Stają one wobec dylematu: mniejszy katalog, a co za tym idzie niższe koszty i możliwość konkurowania ceną lub większy katalog, a w konsekwencji wyższe koszty i wyższe ceny.

Co ciekawe, lokalne serwisy, takie jak Muzodajnia, czy Muzo, nie są w stanie uzyskać od globalnych wytwórni muzycznych tych samych katalogów muzycznych, co globalni gracze, jak iTunes czy Spotify43. W efekcie, światowi gracze deklarują dysponowanie 20 milionowym katalogiem, a polskie serwisy mogą zaoferować maksymalnie 4-6 milionów utworów44. Można zaryzykować tezę, że zaistniała sytuacja może wynikać z większej aktywności globalnych serwisów na polu pozyskiwania treści. Z jednej strony, serwisom działającym w skali globalnej łatwiej jest sfinansować aktywne docieranie do właścicieli mniej popularnych treści. Z drugiej strony natomiast, najwięksi globalni gracze są w stanie wynegocjować z właścicielami najpopularniejszych nagrań oferowanie ich wyłącznie w jednym serwisie (np. nagrania zespołu The Beatles w iTunes, a zespołu Metallica w Spotify). Uzyskanie tego typu wyłączności dużo kosztuje, co może wyjaśniać czemu w takich umowach biorą udział przede wszystkim największe podmioty. Omawiając trudności mniejszych serwisów należy zauważyć, że nie bez znaczenia jest również fakt opłat za serwery, a więc miejsce składowania plików muzycznych. Światowe serwisy mogą używać jednego miejsca na wszystkie kraje – te same opłaty muszą ponieść polskie serwisy, choć skala ich biznesu jest dużo mniejsza45. Powyższe aspekty stawiają polskie serwisy w niekorzystnej pozycji konkurencyjnej w stosunku do globalnych firm.

Do serwisów zagranicznych obecnych na polskim rynku można zaliczyć46: iTunes (http://www.apple.com/itunes), Deezer (http://www.deezer.com), WIMP (http://WIMP.pl), Spotify (http://www.spotify.com) oraz Rara (https://www.rara.com/). Każdy z tych serwisów można określić mianem globalnego gracza. Każdy, za wyjątkiem iTunes47, można określić mianem serwisu subskrypcyjnego wykorzystującego streaming. Do serwisów globalnych, które funkcjonują w Polsce można dodać YouTube (http://www.youtube.com/), choć nie jest on przedsięwzięciem stricte muzycznym.


Poza potentatami, istnieje również szereg serwisów nastawionych na bezpośrednią komunikację pomiędzy artystami a odbiorcami, umożliwiających prezentację nagrań i zarabianie indywidualnym artystom nie współpracującym z tradycyjnymi wytwórniami muzycznymi lub reprezentowanym przez małe wytwórnie niezależne lub tzw. netlabele48. Do takich serwisów można zaliczyć np. Bandcamp (http://bandcamp.com/), SoundCloud (http://soundcloud.com/) oraz Mixcloud (http://www.mixcloud.com/).

Do serwisów polskich można zaliczyć serwisy Muzo (http://www.muzo.pl/), Muzodajnia (http://muzodajnia.pl), iplay (http://iplay.pl/) oraz Empik (http://www.empik.com/). Serwis Muzo jest związany z największą polską firmą medialną – Cyfrowym Polsatem, co daje mu szanse konkurowania z największymi graczami. Pośrednio związek z Polsatem ma również serwis Muzodajnia, który został stworzony przez Polkomtel (za Polkomtelem i Cyfrowym Polsatem stoi ten sam właściciel – Zygmunt Solorz-Żak). Muzodajnia w ciągu kilku lat zbudowała silną pozycję na polskim rynku nagrań online. Wynikało to m.in. z wykorzystania związku serwisu z siecią telefonii komórkowej, co umożliwiało korzystanie z systemu pobierania opłat sieci Plus. Dzięki doliczeniu opłaty za korzystanie z serwisu do rachunku za telefon osiągane są oszczędności kosztów obsługi finansowej kupowania muzyki w sieci. W efekcie sprzedawca i nabywca plików nie muszą korzystać z pośrednika finansowego (np. firmy realizującej płatności kartami kredytowymi), co przekłada się na niższe ceny płacone przez konsumentów.

Ponadto, należy wspomnieć o serwisie iplay, który był jednym z pionierów sprzedaży plików w Polsce, i obok Soho.pl jest jedynym, który przetrwał do dziś. Iplay, poza plikami w formacie mp3 i wma, do 31.08.2013 r. oferuje możliwość subskrypcji, jednak po tym terminie usuwa tę opcję ze swojej oferty. Innym serwisem z zauważalnym potencjałem jest Empik, który uruchamiając sprzedaż plików w modelu „płać za ściągnięcie” uzupełnił swoją ofertę innych produktów kultury.

Poza wymienionymi serwisami, funkcjonuje szereg firm, które sprzedają nagrania w formie plików lub dzwonków za pośrednictwem sieci lub w inny sposób wykorzystują treści muzyczne (np. jako dostawcy rozwiązań technologicznych związanych z muzyką, szczególnie w sektorze telefonii).

Są to m.in. Soho.pl (http://www.soho.pl/), Polish Sound (http://www.polishsound.com/), NuPlays (http://nuplays.pl/), Mobila (http://www.mobila.pl/), Papla (http://www.papla.pl/), PlayTheMusic (http://www.playthemusic.pl/), Mood (http://www.mood.pl/), Wind Mobile (http://www.windmobile.pl). Firmy te wykorzystują zazwyczaj treści muzyczne dostarczane przez agregatorów49.

Warto wspomnieć jeszcze o dwóch serwisach, które realizują nieco inny model, nie związany z pozyskiwaniem treści muzycznych największych wytwórni. Są to: Sound Park (http://soundpark.pl) oraz wspomniany w punkcie 3 MegaTotal.pl (http://www.megatotal.pl). Sound Park, który można uznać za polski odpowiednik serwisu Bandcamp, adresuje swoją ofertę przede wszystkim do artystów indywidualnych i wytwórni niezależnych50. Charakterystyczną cechą serwisu Sound Park jest wykorzystanie do sprzedaży nagrań widżetów, które mogą być osadzane na stronach artystów i ich profilach w serwisie społecznościowym Facebook. Według informacji przekazanych przez twórców serwisu, większość nagrań sprzedawana jest za pośrednictwem strony Sound Park i widżetów zamieszczonych na stronach artystów. Sprzedaż za pośrednictwem widżetów osadzonych na profilach artystów w serwisie Facebook to ok. 10% całej sprzedaży Sound Park51. Wśród nagrań dostępnych w serwisie największy udział w sprzedaży mają nagrania należące do gatunków takich jak Metal/Punk (34,28%) oraz HipHop & Rap (30,90%)52.

Drugi ze wspomnianych serwisów – MegaTotal.pl jest pierwszą polską platformą finansowania społecznościowego. MegaTotal został założony przez łódzką agencję kreatywną Sfera w 2007 r. W przeciągu ponad pięciu lat działalności MegaTotal pomógł w zebraniu funduszy na nagranie 97 płyt, z czego 75 już się ukazało, a pozostałe są w trakcie realizacji53. Wartość finansowanych projektów waha się od 5000 PLN do 40 000 PLN54. Łączna wartość ukończonych do tej pory projektów przekracza 765 655 PLN55. MegaTotal.pl prowadzi także sklep internetowy (http://www.megatunes.pl/), w którym można kupić pliki muzyczne artystów wydanych dzięki wsparciu społeczności użytkowników serwisu oraz nagrania innych artystów.


Do tej listy należałoby dodać serwisy, które już zakończyły działalność:

  • OnetPlejer – sklep, który funkcjonował przy portalu Onet.pl. Serwis oferował zarówno możliwość zakupu, jak i odsłuchiwania plików muzycznych (4 PLN za zakup 1 pliku lub możliwość odsłuchania 400 utworów; system premiował zakup większych ilości utworów). Pliki zapisane były w formacie WMA z zabezpieczeniami DRM w jakości 128 kbps. Serwis był w stanie zaoferować duży wybór plików muzycznych dzięki współpracy z brytyjską firmą OD2 (przejętą w 2006 r. przez Nokię)56.

  • Melo.pl - sklep z plikami, który funkcjonował w modelu „płać za ściągnięcie” przy portalu Interia.pl. W 2009 r. cena za ściągnięcie jednego utworu wahała się w większości przypadków od 1,99 PLN do 3,29 PLN, a cena całego albumu wynosiła około 29,99 PLN; sklep oferował pliki WMA zabezpieczone technologiami DRM; zakończył działalność 31.12.2009 r57.

  • mp3.pl - sklep z plikami, który funkcjonował w modelu „płać za ściągnięcie” przy portalu Wirtualna Polska. Sklep ten był obsługiwany przez serwis iplay co skutkowało tym, że katalog utworów mp3.pl pokrywał się z częścią katalogu serwisu iplay, a ceny były zbliżone. Serwis mp3.pl oferował pliki mp3 (320 kbps) bez zabezpieczeń DRM58.

  • 3pm.pl – niewielki sklep oferujący nagrania polskich artystów w cenach 1,22 - 2,44 PLN za plik. Oferował on możliwość zapłaty w dwóch formach - za pomocą pośrednika PayU oraz poprzez SMS (w przypadku wyboru tej formy płatności kupujący ponosili dodatkowo koszty SMS, wynoszące 50% - w efekcie osoba kupująca plik muzyczny za 1,22 PLN, płaciła za SMS 2,44 PLN).59

  • Niagaro – serwis firmowany przez Grupę Eurozet; oferował możliwość odsłuchiwania i ściągania muzyki oraz funkcje społecznościowe. Według informacji podawanych przez Eurozet w katalogu serwisu znajdowało się ponad 2 milionów polskich i zagranicznych utworów60.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna