Innowacje w praktyce” Panelowe Spotkania Dyskusyjne pan o/LublinPobieranie 121.87 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar121.87 Kb.
Innowacje w praktyce”

Panelowe Spotkania Dyskusyjne PAN O/Lublin

22-23.X.2015 - Konferencja - Wystawa - Warsztaty

ARENA LUBLIN- aule wykładowe, ul. Stadionowa 1II Ogólnopolska Konferencja (dzień I)


09.00-15.00

Rejestracja uczestników

09.45-10.00

Otwarcie Konferencji i Wystawy - wskazanie miejsca do prezentacji posterów


Aula nr 1 (22.X.2015)


Termin

Temat

Prelegent

Symbol Panelu

Bioinformatyka

10.00-10.30

Personalizowane aplikacje technologiczne profilowania komórek macierzystych człowieka

prof. UM dr hab.

Janusz Kocki1K

10.30-10.50

Wykorzystanie technologii informacyjnych do wspomagania procesu identyfikacji sygnałów biologicznych (EEG, EKG)

mgr inż.

Kamil Jonak2K

10.50-11.20

Human intentional action estimation using EMG or EEG signals

prof. dr hab. inż.

Yoshiaki Hayashi

3K

11.20-11.40

Przerwa kawowa

Technologie materiałowe cz.1

11.40-12.00

Implanty stosowane w radiologii zabiegowej

prof. dr hab.

Tomasz Jargiełło4K

12.00-12.20

Implanty stosowane w neuroradiologii zabiegowej

dr hab.

Maciej Szajner5K

12.20-12.40

Nanotechnologia w medycynie i w farmacji

dr hab. n. farm.

Anna Bogucka-Kocka6K

12.40-13.00

Wykorzystanie egzoszkieletu w rehabilitacji chodu pacjentów neurologicznych

Grzegorz Boczula


7K

13.00 –13.20

Przerwa kawowa


Technologie materiałowe cz.2

13.20-13.40

Rozwiązania biotechnologiczne a optymalizacja wyników wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaka aorty

dr n. med.

Marcin Feldo8K

13.40–14.00

Optymalizacja protezoplastyki kolana za pomocą spersonalizowanych przymiarów jednorazowych

prof UWM dr hab med

Jan Blacha

9K

14.00-14.20

Zastosowanie skanerów 3D do projektowania „protez na miarę”

dr inż.

Jarosław Zubrzycki10K

14.20-14.40

Zastosowania systemu stapiania laserowego proszków metalicznych w aplikacjach medycznych

dr inż.

Bogdan Dąbrowski

11K

14.40-14.45

Przerwa kawowa
Termin

Temat

Prelegent

Symbol Panelu
14.45-15.00

Oficjalne otwarcie Panelowych Spotkań Dyskusyjnych

Innowacje w medycynie w nowej perspektywie finansowania UE
15.00-15.30

„Innowacje w medycynie – perspektywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”

prof. dr hab. inż.

Krzysztof Kurzydłowski

Dyrektor NCBR


W1
15.30-15.55

Możliwości finansowania projektów B+R w obszarze zdrowia

dr inż. Izabela Rzepczyńska

Z-ca Dyrektora Działu Zarządzania Programami NCBiR


W2

15.55-16.00

Przerwa

Innowacyjne technologie, urządzenia i wyroby medyczne
16.00-16.20

„Obrazowanie medyczne z wykorzystaniem hyperpolaryzacji i ultra wysokiego pola magnetycznego elitarną specjalizacją lubelskiego ośrodka naukowego ECOTECH-COMPLEX”

dr hab.

Radosław Pietura12K
16.20-16.40

Zaawansowane oprogramowanie Rapid Prototyping do wykonywania symulacji chirurgicznych i przymiarów śródoperacyjnych

dr inż.

Jarosław Zubrzycki13K

16.40-17.00

Instytut Informatyki UMCS – Wybrane rozwiązania innowacyjne z obszaru medycyny

prof. dr hab.

Paweł Mikołajczak14K


Aula nr 2 (22.X.2015)

Termin

Temat

Prelegent

Symbol Panelu

Diagnostyka obrazowa oraz oparta na innych technikach detekcji

10.00-10.20

Ultradźwięki XXI wieku w personalizowanej diagnostyce medycznej

dr n. med.

Gustaw Chołubek15K

10.20-10.40

Znaczenie przestrzennej elektrokardiografii w predykcji nagłej śmierci sercowej

prof. dr hab.

Andrzej Jaroszyński16K

10.40-11.00

Aktualne możliwości wykorzystania techniki 3D w tomografii komputerowej

prof. UM dr hab. Witold  Krupski

17K

11.00-11.20

Dyfuzyjna tomografia optyczna do monitorowania krwotoków śródmózgowych u wcześniaków. Algorytmy tworzenia obrazów 3D z uwzględnieniem płynu rdzeniowo-mózgowego CSF

prof. dr hab. inż.

Jan Sikora

18K


11.20-11.40

Przerwa kawowa

Produkty innowacyjne w medycynie

11.40-11.55

Spersonalizowane projektowanie architektoniczne dla pacjentów ze spektrum autyzmu.

dr inż. Bartłomiej Kwiatkowski

19K

12.00-12.15

ADHD - wiele problemów, wiele obrazów. Konieczność spersonalizowanego podejścia w diagnostyce i terapii

dr Jacek Bogucki

20K

12.15-12.30

Współczesne zagrożenia i szanse rozwoju racjonalnego żywienia

dr Bogdan Szponar

21K

12.30-12.45

Preparat bakteryjny oraz medium liofilizacyjne

dr hab.

Adam Waśko22K

12.45-13.00

Otrzymywanie i zastosowanie kwasów dikarboksylowych w przemyśle spożywczym

dr

Marcin Podleśny


23K


13.00-13.20

Przerwa kawowa

Panelowe Spotkania Dyskusyjne w KOMISJACH PAN O/Lublin

13.20-13.50KOMISJA PODSTAW I ZASTOSOWAŃ FIZYKI I CHEMII W TECHNICE, ROLNICTWIE I MEDYCYNIE - przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas

P1


  • Stanowisko do badań wypełnień stomatologicznych w warunkach jednoczesnych oddziaływań cieplnych i mechanicznych (dr hab. inż. Jacek Hunicz, prof.PL)

  • Neuroinformatyka w zastosowaniach medycznych

(dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. UMCS)

13.50–14.20KOMISJA NAUK MEDYCZNYCH  -przewodniczący: dr hab. Janusz Kocki, prof. UM

P2


Wiek XXI czasem smutnych ojców ? Wokół zagadnień ojcowskiej depresji poporodowej (dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. WSEI)

  • Zastosowanie nowoczesnych metod diagnostyki genetycznej w medycynie personalizowanej (dr hab. Janusz Kocki, prof. UM)

14.20-14.50KOMISJA BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN, ELEKTROTECHNIKI, BUDOWNICTWA -przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Tarkowski

P3


(dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. PL)

  • Hałas w transporcie lotniczym. Problemy badań i ograniczania wpływu na środowisko naturalne (dr hab. inż. Jarosław Pytka, prof. PL)

14.50-15.00

Przerwa

Innowacyjne technologie, urządzenia i wyroby cz.1


15.00-15.20

Zastosowanie robotów w rehabilitacji kończyny górnej

Adrian Michałek


KK2

24K


15.20-15.55

Pomiary geometrii i struktury powierzchni w medycynie i implantologii

Damian Marzec

25K

15.55-16.00

Przerwa

Innowacyjne technologie, urządzenia i wyroby cz. 2

16.00-16.20

Projektowanie i wytwarzanie implantów stomatologicznych z wykorzystaniem metod inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania

Jacek Cieślik


26K

16.20-16.40

Projektowanie i wykonanie zindywidualizowanych

implantów medycznych – doświadczenie własneMarcin Elgalal

27KII Ogólnopolska Konferencja (dzień II)
Aula nr 1 (23.X.2015)


Termin

Temat

Prelegent

Symbol Panelu

Prezentacje kół naukowych cz. 1

9.00-9.20

Od studenta do naukowca – czyli dokąd prowadzi naukowa dociekliwość?


Dr Anna Boguszewska-Czubara

K 28

9.20-9.45

Pyłek kwiatowy jako główne źródło białka roślinnego w użyciu kulturystów.

Mirosław Sławiński, Michał Zarobkiewicz

K 29

9.45-10.10

Zastosowanie nowoczesnych technik badawczych w analizie substancji leczniczych.

Kamila Stelmaszczyk, Joanna Skarbek, Katarzyna Stępień

K 30

10.10-10.35

Medical Rapid Prototyping - Know-how druku 3D jako narzędzie przy planowaniu zabiegów ortopedycznych.

Paweł Ozga ,Magdalena Cykowska-Błasiak

K 31

10.35-11.00

Przerwa kawowa

Prezentacje kół naukowych cz. 2

11.00-11.20

Betatrofina – wróg numer 1 cukrzycy?

Badanie stężenia betatrofiny u pacjentek z cukrzycą ciążową oraz u zdrowych kobiet ciężarnych.Kamila Tuzim


K 32

11.20-11.45

Dwie twarze kapsaicyny. Potencjalne działanie antynowotworowe ekstraktów z owoców i pestek papryki

Joanna Szydełko,

Magdalena SzydełkoK 33

11.45-12.10

Ciemna strona dopalaczy. Wpływ mefedronu na profil wolnych aminokwasów.

Krzysztof Jankowski

Piotr TarkowskiK 34

12.10-12.35

Metale ciężkie w surowcach roślinnych i produktach zielarskich

Katarzyna Cichocka, Eliza Blicharska

K 35

12.35-13.00

Przerwa kawowa

Prezentacje kół naukowych cz. 3

13.00-13.20

Mefedron w 3 odsłonach: czym jest?, jak działa? , co powoduje?. Testy behawioralne do oceny działania związków psychoaktywnych u zwierząt doświadczalnych.

Katarzyna Kaszubska


K 36

13.20-13.45

Badanie poziomu wiedzy na temat szczepień na grypę przeprowadzone wśród rodziców dzieci leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie oraz jego efekt na wprowadzanie innowacji w akcjach profilaktycznych

Paula Hołub,

Beata BranachK 37

13.45-14.15

Jak ocena poziomu wiedzy na temat raka piersi i jego czynników ryzyka wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wpływa na poprawę jakości prowadzonych działań profilaktycznych

Paula Hołub,

Wioletta BalK 38

14.15-15.00

Zakończenie Konferencji


Aula nr 2(23.X.2015)


Termin

Temat

Prelegent

Symbol Panelu

Prezentacje Start-up

10.30-10.50

Vitageum - odczytywanie i interpretacja informacji zawartych w ludzkim DNA

dr Adam Kuzdraliński

K 39

10.50 -11.05

NEXBIO Sp. z o.o.

dr Adam Kuzdraliński

K 40

11.05-11.25

Trisamaya Cosmetic Technology

pof. dr.hab.

Shakti UpadhyayK 41

11.25-11.45

10 zdań o LPNT S.A.

Marta Wielgus-Piotrowska,

Ilona Dąbrowska  K 42

11.45-12.30

Przerwa kawowa

Innowacje w technice i medycynie

12.30-12.50

Innowacyjne narzędzia w projektowaniu ortez oraz obuwia na miarę - skanery i drukarki 3D

CADexpert

K 43

12.50-13.20

Balansowanie linii produkcyjnej z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego

Wojciech Danilczuk

K 44
Sesja posterowa dla studentów, studentów doktorantów oraz kół naukowych

Konkurs na najlepszy poster -wyniki konkursu 23.10.2015 godz. 12.35


WYCIECZKA do Lubelskiej Strefy Ekonomicznej Zwiedzanie Przedsiębiorstwa "GT 85”

Informacje organizacyjne: godziny 13.00–14.30

(konieczne wcześniejsze zapisy (przez stronę www lub podczas rejestracji)

IV WYSTAWA "Innowacje w praktyce"

Hol (2 dni) 22/23.X.2015Prezentowany będzie sprzęt badawczy wiodących firm polskich i zagranicznych oraz nowych technologii z  obszarów: innowacji w technice, medycynie, farmacji, rehabilitacji, zdrowia, dietetyki, fitness, sportu..


WARSZTATY

Dzień 1 (22.X.2015) UWAGA: ilość miejsc ograniczona- zapisy przez stronę www


Termin

Temat

Prowadzący

Symbol Panelu
10.00-12.00

Warsztat kreatywności, czyli jak przekraczać swoje mentalne granice.

mgr

Mirosław UrbanWA1

12.00-15.00

Warsztaty Design Thinking cz. 1Dr inż.

Aneta Tor-Świątek,

dr inż.

Mariusz SkwarczyńskiWA2WARSZTATY

Dzień 2 (23.X.2015)


Termin

Temat

Prowadzący

Symbol Panelu
12.00-15.00

Warsztaty Design Thinking cz. 2Dr inż.

Aneta Tor-Świątek,

dr inż.

Mariusz SkwarczyńskiWA3

13.00-15.00

Warsztat kreatywności, czyli jak przekraczać swoje mentalne granice.

mgr

Mirosław UrbanWA4
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna