Inspekcja sanitarna na Pomorzu Zachodnim w latach 1954-2004 / [zespół red. Małgorzata Domagała-Dobrzycka et al.]; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecińskie Towarzystwo "Pogranicze"Pobieranie 12.71 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.71 Kb.

 1. Inspekcja sanitarna na Pomorzu Zachodnim w latach 1954-2004 / [zespół red. Małgorzata Domagała-Dobrzycka et al.] ; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Szczecińskie Towarzystwo "Pogranicze".Szczecin : Szczecińskie Towarzystwo "Pogranicze" : "Dokument" Oficyna Archiwum Państwowego, 2005.
 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna / Alicja Gutkowska ; Zrzeszenie Prawników Polskich, Zarząd Wojewódzki w Warszawie.Warszawa : ZPP ZW, 1983 (Warsz : D1).
 1. Państwowa inspekcja sanitarna, Ochrona dóbr kultury, Ochrona przeciwpożarowa, Ochrona przyrody : wg stanu prawnego na dzień 4 I 1963 / Janina Szydłowska ; Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; przy współudz. Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Zrzeszenia Prawników Polskich.Warszawa : Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej w Budownictwie, 1963
 1. Stan sanitarny województwa świętokrzyskiego 2005 / Państwowa Inspekcja Sanitarna ; [zesp. aut.: Lech Szpaderski, Dariusz Perkowski].Kielce : Wydawnictwo "Bogart", 2006.
 1. Biuletyn Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie / Państwowa Inspekcja Sanitarna ; [zespół red. Janusz Bukowski et al.].Kraków : WSSE, 2003-.
 1. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia zawodowego w szpitalach publicznych : seminarium, Wrocław 8 i 9 września 2003 r., Poznań 10 i 11 września 2003 r. / Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska. [Wrocław : Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof.Jana Rosnera], 2003.
 1. Status społeczno-zawodowy i świadomość profesjonalna kadry kierowniczej Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Janusz A. Indulski, Andrzej Boczkowski ; Szkoła Zdrowia Publicznego.Łódź : Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera,1998 (Łódź : DWN).
 1. Program działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz poprawy stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju w latach1978-1990 / Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich : zlec. przez MZiOS. Departament Inspekcji Sanitarnej, 1978 (Ciesz. : CDW).
 1. Ochrona zdrowia w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz. Katowice : Wydaw. Katowickie przy Fundacji dla Wspierania Śląskiej Humanistyki : na zlec. Akademii Ekonomicznej, 1991 (Kiel. : KZG).
 1. Ochrona zdrowia jako problem konsumpcji społecznej : praca zbiorowa / Lucyna Frąckiewicz, Barbara Iwankiewicz-Rak, Grażyna Hereźniak ; pod red. Lucyny Frąckiewicz. Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1991 (Kiel. : KZG).
 1. Zdrowie i jego ochrona / pod red. Lucyny Frąckiewicz. Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1988 (Katow. : UŚ).
 1. Ekologizm w ochronie zdrowia / [red. Jan W. Dobrowolski, Shashi B. Vohora] ; Polska Akademia Nauk. Oddział Ochrony Zdrowia Społecznego.Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,1989 (Biel.Biała : BZG).
 1. Ochrona zdrowia ludności wiejskiej : (ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny) / Stanisław Kosiński, Stanisław Tokarski.Warszawa ; Łódź : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987 (Łódź : ZGWN).
 1. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna na obszarach mieszkaniowych / Katarzyna Ufnalewska. Warszawa : IKŚ, 1983 (Warsz : PIE, [1984]).
 1. Ochrona zdrowia w samorządzie lokalnym : doświadczenia polskich miast / Adam Kozierkiewicz, Marzena Kulis ; współaut. Stanisław Bobrzyk [et al. ; Harvard & Jagiellonian Consortium for Health]. Kraków : "Vesalius" : Fundacja Zdrowia Publicznego, 1999.
 1. Zarządzanie ochroną zdrowia w powiecie : poradnik dla samorządów / Cezary Włodarczyk, Stojgniew Sitko ; współpr. Krystyna Czarniecka [et al.] ; Doradcze Konsorcjum Powiatowe. Kraków : "Vesalius" : Fundacja Zdrowia Publicznego, 1999.
 1. Ochrona zdrowia w latach 90-tych XX wieku / Mieczysław Wyględowski ; przedm. Jerzy Woy-Wojciechowski. Częstochowa : [Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie], cop. 2000.
 1. Zdrowie i jego ochrona : między teorią a praktyką / pod red. Violetty Korporowicz ; [wprow. Katarzyna Żukrowska].Wyd. 2 (zm. i popr.).Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006.
 1. Organizacja ochrony zdrowia. Cz. 1 ogólna, Teoria organizacji, organizacja, ochrona zdrowia jako dyscyplina naukowa / Henryk Matuszewski.Kraków : [s. n.], 1971 (Nowohucka Drukarnia Przemysłu Terenowego).
 1. Rejonizacja służby zdrowia a dostępność usług medycznych / Mirosław Grochowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Instytut Gospodarki Przestrzennej.Warszawa : UW. WGiSR. IGP, 1988 (Warsz. : "Universitas").
 1. Samorząd terytorialny organizatorem ochrony zdrowia. Katowice : ŚZGiP, cop. 2000.
 1. Programy dla zdrowia w społeczności lokalnej : podręcznik /pod red. Zofii Słońskiej i Barbary Woynarowskiej. Warszawa : Zakład Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 2002.
 1. Samorządowa promocja zdrowia : podręcznik dla urzędników / Krzysztof Krajewski-Siuda, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Krzysztof Kaczmarek. Katowice : Śląska Akademia Medyczna, cop. 2006.
 1. Samorząd terytorialny a regionalna i lokalna polityka ochrony zdrowia / Jakub Berezowski. Opole : Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2009.
 1. USTRÓJ organów ochrony prawnej: Część szczegółowa / Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki. - Zakamycze : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2005. - 379s. ; 23cm
 1. OCHRONA praw jednostki. / red. Zdzisław Brodecki. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. - 707[1]s. ; 24cm
 1. REGULACJE prawne ochrony zdowia. / red. Adam Górski, Paweł Dzienis. - Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2006. - 178s. ; 24cm
 1. WPROWADZENIE do polityki społecznej. / red. Renata Gabryszak, Dariusz Magierek. - Warszawa : Difin, 2009. - 270s., rys., tab. ; 24cm
 1. WSPÓŁCZESNE wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia. / red. Roman Lewandowski, Ryszard Walkowiak. - Olsztyn : Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, 2009. - 208s., rys., tab. ; 24cm
 1. ZARZĄDZANIE w ochronie zdrowia. Narzędzia pracy menedżera / red. Aldona Frączkiewicz-Wronka. - Katowice : Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej Katowice, 2001. - 303s. ; 24cm


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna