Instrukcja obsługi I konserwacji systemu mtiPobieranie 72.98 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar72.98 Kb.INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

SYSTEMU MTI


Urządzenie do wstrzeliwania przekładek winno być eksploatowane zgodnie z tą instrukcją.

Zaleca się uważne przeczytanie i zrozumienie niniejszej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Instrukcja jest integralną częścią maszyny i winna być należycie przechowywana.


Zakład Automatyki Przemysłowej i Użytkowej

„MODUS”


ul. Rączna 22

30-741 Kraków


tel. 012 650 64 90

602 120 990


fax 012 650 64 91

Kraków – Poland 2005SPIS TREŚCI
 1. Zakres zastosowań systemu MTI 3
  1. Funkcje i charakterystyka interfejsu operatora ATI-15 3

  2. Funkcje i charakterystyka głowicy HTI-15 3


  1. Charakterystyka zasobnika taśmy CTI-15 3

  2. Parametry zasilacza PTI-12 3

 1. Ogólne warunki techniczne 4

 2. Sposób instalacji 4

 3. Instrukcja obsługi i konserwacji systemu MTI 5

  1. Wprowadzanie nastaw 5

  2. Funkcje dodatkowe 6

  3. Przyciski sterujące 7

  4. Konserwacja – część elektryczna 7

  5. Konserwacja – część mechaniczna 7

  6. Usuwanie problemów 7

  7. Ogólne zasady regulacji głowicy HTI-15 8

 4. Deklaracja zgodności WE 9

 5. Karta gwarancyjna 10


 1. Zakres zastosowań systemu MTI

1.1 Funkcje i charakterystyka interfejsu operatora ATI-15

 • Maksymalny pakiet : do 9999

 • Zakres licznika pakietu : 9999

 • Precyzyjne i niezawodne odliczanie zadanych pakietów

 • Korekta zliczania przy wyjmowaniu arkuszy do kontroli - przycisk odejmowanych arkuszy

 • Łatwe nastawy z klawiatury

 • programowane opóźnienie cięcia

 • programowana długość paska

 • programowana wielkość pakietu

 • Automatyczna synchronizacja wstrzeliwania

 • Czytelny wyświetlacz nastaw wielkości pakietu

 • Czytelny wyświetlacz licznika pakietu

 • Programowe ograniczenie długości paska do 50 cm

 • Podtrzymanie pamięci nastaw przy zaniku zasilania1.2 Funkcje i charakterystyka głowicy HTI-15

 • Praca z maszynami do 20000 arkuszy na godzinę

 • Montaż głowicy wstrzeliwującej pasek na:

 • utrząsaczu bocznym

 • utrząsaczu tylnym

 • ramieniu uchylnym

 • statywie

 • Testowana żywotność napędu : > 500 000 wstrzeleń

 • Testowana żywotność utwardzonego noża bez ostrzenia : > 500 000 cięć

 • Kontrola przesuwu paska

 • Usztywniające kształtowanie paska podczas przesuwu

 • Samoczyszczące rolki przesuwające

 • Współpraca również z papierem woskowanym1.3 Charakterystyka zasobnika taśmy CTI-15

 • Szerokość taśmy znaczącej 15 mm

 • Pojemność rolki taśmy – 200 m – 2000 pasków o 10 cm długości

 • Łatwa wymiana elementów gumowych przesuwających taśmę

 • Taśma znacząca pokryta tworzywem zapobiegającym odciąganiu w stosie

 • Hamulec zapobiegający niekontrolowanemu rozwijaniu taśmy1.4 Parametry zasilacza PTI-12

Wszystkie podzespoły zasilane są napięciem bezpiecznym i odseparowane galwanicznie od maszyny drukującej lub sztancującej.


Dopuszcza się wyłącznie transformator ze znakiem B o następujących parametrach: • 25VA; 12V AC


 1. Ogólne warunki techniczne • Warunki zasilania panelu operatora – wymagane napięcia i prądy źródła:

 • transformator ze znakiem bezpieczeństwa B 12V AC ; 2,08A • Panel operatora połączony jest z pozostałymi elementami systemu MTI trzema kablami:

 • kabel zasilający - 4 styki ( dostarczający napięcia z zasilacza 9V AC oraz 12V AC )

 • kabel głowicy przesuwająco-tnącej – 8 styków ( sterowanie napędem taśmy i gilotyną, sprzężenie zwrotne z hallotronu mierzącego faktyczną długość paska, przycisk wolnego wprowadzania nowej taśmy )

 • kabel do licznika impulsów - 6 styków ( 2 styki łączone z sygnałem stałoprądowym 24V DC ; polaryzacja sygnału jest dowolna lub opcjonalnie łączone są z czujnikiem optycznym ). Pozostałe styki używane są do diagnostyki urządzenia i celów serwisowych. 1. Sposób instalacji


Instalację systemu MTI wykonuje autoryzowany serwis producenta.

Po zakończeniu czynności instalacyjnych: interfejsu operatora, głowicy wstrzeliwarki i zasobnika, zasilacza oraz sygnału z licznika wystarczy połączyć kablami poszczególne urządzenia, jak na rys.


230V~ZASILACZ12V AC , 2.08A

INTERFEJS

OPERATORA

- KONSOLA

GŁOWICA

PODAJĄCO-

TNĄCA

4 PTI 4 4

8 HTI 8
6


IMP


ZACISKI LICZNIKA ARKUSZY

2


 1. Instrukcja obsługi i konserwacji systemu MTI

Obsługa automatu do wstrzeliwania przekładek jest bardzo łatwa.


Przed korzystaniem z systemu MTI należy zapoznać się z instrukcją jego obsługi co pozwoli na optymalne eksploatowanie urządzenia.
System MTI jest przeznaczony do dzielenia stosu wydrukowanych arkuszy na pakiety o zadanej przez operatora wielkości. Proces wstrzeliwania pasków jest współbieżny z drukowaniem i wykładaniem arkuszy na maszynie offsetowej.
System MTI składa się z:

 • zasilacza

 • interfejsu operatora

 • głowicy przesuwająco-tnącej

 • zasobnika taśmy

 • opcjonalnie: wyposażenie dodatkowe czujnik optyczny arkuszy
 • Zasilacz – bezwzględnie ze znakiem B : 25VA; 12V AC zapewnia całkowicie bezpieczne eksploatowanie urządzenia.
 • Interfejs operatora ( inne stosowane nazwy – sterownik, panel operatora, konsola operatorska ) składa się z klawiatury, przycisków sterujących oraz dwóch czteropozycyjnych wyświetlaczy.

Klawiatura służy do wprowadzania żądanych wartości parametrów zapewniających optymalną pracę systemu.
  1. Wprowadzanie nastawPiktogram OPÓŹNIENIE służy do określenia chwili cięcia arkusza.

Naciśnięcie przycisku uruchamia tryb wprowadzania dowolnej liczby z klawiatury – mruga czerwony wyświetlacz nastaw. Klawisz DEL zeruje poprzednią wartość. Wprowadzona z klawiatury nowa wartość określa po ilu arkuszach od wstrzelenia paska nastąpi jego odcięcie przez gilotynę. Ustawioną wartość należy potwierdzić przyciskiem Enter.Piktogram DŁUGOŚĆ PASKA służy do określenia długości paska.

Naciśnięcie przycisku uruchamia tryb wprowadzania dowolnej liczby z klawiatury – mruga

czerwony wyświetlacz nastaw. Klawisz DEL zeruje poprzednią wartość. Wprowadzona z

klawiatury nowa wartość określa zadaną przez operatora długości paska. Ustawioną wartość

należy potwierdzić przyciskiem Enter.
Piktogram WIELKOŚĆ PAKIETU służy do określenia co ile arkuszy

automat będzie wstrzeliwał paski. Naciśnięcie przycisku uruchamia tryb wprowadzania

dowolnej liczby z klawiatury – mruga czerwony wyświetlacz nastaw. Klawisz DEL zeruje

poprzednią wartość. Wprowadzona z klawiatury nowa wartość określa co ile arkuszy nastąpi

automatyczne wstrzelenie paska. Ustawioną wartość należy potwierdzić przyciskiem Enter.
Nastawione i zaakceptowane wartości są automatycznie zapisywane do pamięci nieulotnej co sprawia, że system pamięta ostatnie nastawy. Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu pojawiają się zapamiętane wartości z ostatniej pracy. Jeśli nowa praca ma polegać na zaznaczaniu takiej samej ilości arkuszy jak poprzednia to operator nie musi dokonywać żadnych nowych nastaw.
4.2 Funkcje dodatkowe


 • zmiana trybu pracy:

 • wciśnięty przycisk „0” podczas inicjalizacji

 • po ukazaniu się na zielonym wyświetlaczu znaku – można zmienić tryb pracy

 • „0” oznacza odmierzanie długości paska przez pomiar obrotów rolki dociskowej-opcja

- „1” oznacza czasowe odmierzanie długości paska – ustawienie domyśle


 • podczas pracy urządzenia:

 • przycisk „1” udostępnia sumę wszystkich arkuszy wyjętych do kontroli

 • przycisk „2” udostępnia pełny nakład od chwili uaktywnienia przycisku START

 • przycisk „3” udostępnia ilość pakietów od chwili uaktywnienia przycisku START

 • przycisk „1” + przycisk żółty – pojedynczy takt cięcia gilotyny

 • przycisk „2” + przycisk żółty – podwójny takt cięcia gilotyny

Przyciski sterujące umożliwiają: • zablokowanie zliczania arkuszy - zgaszona czerwona dioda LED w polu czerwonego przycisku

 • odblokowanie zliczania arkuszy - zapalona czerwona dioda LED w polu czerwonego przycisku

 • skorygowanie ilości arkuszy w pakiecie jeśli z pakietu usunięty został arkusz kontrolny

 • ręczne wstrzelenie paska w dowolnej chwili4.3 Przyciski sterujące

Przycisk blokuje zliczanie arkuszy – czerwona dioda LED związana z tym

przyciskiem nie świeci. Ponowne użycie przycisku odblokowuje zliczanie arkuszy i umożliwia

automatyczne wstrzeliwanie pasków – czerwona dioda LED świeci. Każde naciśnięcie przycisku

zapalające czerwoną diodę powoduje wstrzelenie paska – początek zliczania.


Po pobraniu arkusza ze stosu należy nacisnąć przycisk co spowoduje skorygowanie

licznika arkuszy o 1 tak by oddzielona paskami liczba arkuszy w pakietach zgadzała się z nastawioną

wartością. Pobranie kilku arkuszy winno być skorygowane przez kilkakrotne naciśnięcie przycisku

odpowiadające ilości pobranych arkuszy. Przez 1 s po uruchomieniu przycisku wyświetlany jest na

wyświetlaczu zielonym - symbol pobieranie arkuszy, a na wyświetlaczu czerwonym liczba

skorygowanych arkuszy dla danego pakietu. Po wstrzeleniu paska rozpoczynającego nowy pakiet

liczba ta jest automatycznie zerowana.
Uruchomienie przycisku umożliwia wstrzelenie paska o nastawionej długości w dowolnej chwili. Służy on do testowego wstrzelenia paska oraz oznaczania stosu zgodnie z doraźnymi potrzebami operatora.


 • Zliczanie arkuszy wymaga doprowadzenia do systemu MTI sygnału np. z licznika maszyny.

Oznacza to konieczność połączenia 2 przewodów interfejsu operatora do zacisków w maszynie.

Dla komfortu użytkownika są one odseparowane elektrycznie od maszyny.

Opcjonalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie dodatkowego czujnika optycznego.


 • Głowica przesuwająco-tnąca zapewnia wstrzelenie paska z odpowiednią prędkością, o odpowiedniej długości, w odpowiedniej chwili. Za precyzyjne, niezawodne i zsynchronizowane z pracą maszyny wykonanie operacji odpowiada spójny system MTI.
  1. Konserwacja – część elektryczna

Sterownik ATI-15 nie wymaga czynności konserwacyjnych. Podczas eksploatacji należy dbać jedynie o utrzymywanie sterownika w czystości, chronić go przed uszkodzeniami mechanicznymi (głównie kable) i nie dopuścić do zalania wodą lub innym płynem.

Nie należy usuwać plomb na sterowniku. W razie problemów wezwać autoryzowany serwis.


  1. Konserwacja – część mechaniczna

Głowica wstrzeliwująco-tnąca HTI-15 wymaga okresowych czynności konserwacyjnych.

Należy do nich:


 • czyszczenie rolek napędowych

 • regulacja docisku

 • okresowa wymiana elementów gumowych – po wykonaniu 500 000 wstrzeleń

 • okresowa wymiana noży – po wykonaniu 500 000 cięć

 • utrzymywanie w czystości
  1. Usuwanie problemów
Usterka

Przyczyna

Usunięcie

System wyłączony

 • brak napięcia

 • uszkodzony kabel zasilający

 • uszkodzony sterownik

 • Sprawdzić napięcie na zaciskach PTI

1-2 winno być 9V AC

3-4 winno być 12V ACBrak przesuwu paska

 • pasek zablokowany

 • rolka papieru zablokowana

 • rolka papieru pusta

 • pęknięty element gumowy rolki napędowej

 • uszkodzony kabel

 • uszkodzony silnik

 • brak docisku
 • sprawdzić zator paska

 • sprawdzić opory rolki

 • sprawdzić rolkę papieru

 • wymienić element gumowy

 • naprawić lub wymienić kabel

 • sprawdzić silnik – podając napięcie 12V DC – ewentualnie wymienić silnik

 • wyregulować docisk
Nierównomierny przesuw paska

 • obecność smaru na rolce napędowej

 • słaby docisk

 • zużyty oring

 • wyczyścić rolkę napędową

 • wyregulować docisk

 • wymienić oring 10x2,5

Brak cięcia – nóż wykonuje ruch

 • złe ustawienie noża

 • zbyt słaby docisk krawędzi noża

 • złe ustawienie elektromagnesu

 • wyregulować ustawienie noża wyregulować docisk

 • ustawić elektromagnes

Brak cięcia – nóż nie wykonuje ruchu

 • brak napięcia na elektromagnesie

 • mechaniczna blokada noża

 • sprawdzić kabel elektromagnesu

 • usunąć blokadę

W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt z Autoryzowanym Serwisem Producenta.Tel. 012 650 64 90 fax 012 650 64 91 602 120 990

4.7 Ogólne zasady regulacji głowicy HTI-15
 1. Prawidłowa praca głowicy HTI-15 wymaga właściwych ustawień regulacyjnych.
 1. Prawidłowe cięcie wymaga poprawnego ustawienia noża tnącego (ruchomego) względem noża nieruchomego – krawędzie noży winny być równoległe, co sprawdzamy wizualnie po ręcznym dociśnięciu do samego dołu noża tnącego.
 1. Brak równoległości noży korygujemy podkładając 1 lub więcej warstw paska papieru o szerokości ok. 3 mm. W przypadku 2 lub więcej warstw zaginamy pasek ( 3 mm – harmonijka ) i ucinamy ( 3 mm ).
 1. Pasek podkładamy po poluzowaniu 2 śrub mocujących nóż stały. Jeśli noże się blokują, pasek podkładamy z tyłu między korpusem a nożem stałym umieszczając go pionowo. Jeśli noże się rozchodzą, pasek podkładamy z przodu między korpusem a nożem stałym, również umieszczając go pionowo. Następnie dokręcamy śruby mocujące nóż stały i sprawdzamy ręcznie równoległe ustawienie noży. Ewentualnie korygujemy ilość warstw paska. Z reguły regulacja wymaga 0, 1 lub 2 warstw paska.
 1. Prawidłowe cięcie wymaga także ustawienia właściwego kąta między nożami. Osiągamy to wciskając ręcznie rdzeń elektromagnesu do końca i sprawdzając stopień pokrywania się noży ( nie więcej niż 0.5 mm ). Ewentualną regulację wykonujemy po wcześniejszym poluzowaniu nakrętki samohamownej noża tnącego. Po ustawieniu dokręcamy nakrętkę i sprawdzamy ręcznie kąt po wciśnięciu rdzenia elektromagnesu.
 1. Prawidłowa praca głowicy wymaga także, właściwego ustawienia elektromagnesu. Ustalona pozycja elektromagnesu nie może blokować wzajemnego przemieszczania się rdzenia elektromagnesu i noża. Regulacji dokonujemy luzując dwie śruby mocujące elektromagnes, umieszczone w podstawie głowicy i po skorygowaniu położenia elektromagnesu dokręcając je ponownie.
 1. Sprawdzenie prawidłowych ustawień głowicy wykonujemy poza maszyną trzymając ją w ręce lub umieszczając w wygodnym miejscu. Podłączamy głowicę do sterownika, wprowadzamy np. 2 m paska i przyciskamy na chwilę czerwony przycisk w głowicy. Sterownik przesuwa pasek i po 2 sek. go obcina. Czynność powtarzamy np. kilkanaście razy. Po bezbłędnej pracy głowicy podczas testu można ją zamontować w maszynie.
 1. Opisana procedura wyczerpuje wszystkie czynności regulacyjne i jest zawsze skuteczna o ile nie występują usterki głowicy HTI-15 lub sterownika ATI-15.
 1. Ewentualne usterki głowicy lub sterownika usuwa serwis producenta. Telefon 0602 120 990 oraz 012 650 64 90 fax 012 650 64 91
 1. Udzielamy bezpłatnych telefonicznych konsultacji dotyczących właściwej eksploatacji i prawidłowych ustawień wstrzeliwarki przekładek.
 1. Życzymy by eksploatacja urządzenia była łatwa i efektywna.

5. Deklaracja zgodności WE

Deklaruję zgodność wykonania maszyny:

Liczarka arkuszy, typ MTI-15, nr fabryczny 526 z wymienionymi aktami prawnymi i normami zharmonizowanymi:


 • Dyrektywa 98/37/WE dotycząca maszyn – Rozporządzenie MGPiPS z dnia 10 kwietnia 2003 roku

 • Dyrektywa 73/23/EWG dotycząca urządzeń elektrycznych zaprojektowanych do stosowania w określonych przedziałach napięć - Rozporządzenie MGPiPS z dnia 12 marca 2003 roku

 • Dyrektywa 89/336/EWG dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej - Rozporządzenie MI z 2 kwietnia 2003 roku

 • Norma PN-EN 292-1:2000 Maszyny – Bezpieczeństwo – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania - Podstawowa terminologia, metodologia

 • Norma PN-EN 292-2:2000 Maszyny – Bezpieczeństwo – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania - Zasady i wymagania techniczne

 • Norma PN-EN 60204-1:2001 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Wymagania ogólne

Zakład Automatyki Przemysłowej i Użytkowej „MODUS”

Ul. Rączna 22

30-741 KrakówKraków 05.01.2003r. ……………………………KARTA GWARANCYJNA
Nazwa towaru


Automatyczna wstrzeliwarka przekładek MTI-15

Typ


ATI-15 ( sterownik )

HTI-15 ( głowica )

Numer fabryczny


526

526

Rok produkcji


2005

2005

Data sprzedaży

podpis i pieczęć sprzedawcy


Podpis Klienta


Warunki Gwarancji Systemu MTI 1. Gwarancja Zakładu Automatyki Przemysłowej i Użytkowej „MODUS” dotyczy urządzenia do wstrzeliwania pprzekładek - system MTI-15.

 2. ZAPiU „MODUS” gwarantuje sprawne działanie urządzenia, na które wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem użytkowania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi i Konserwacji.

 3. ZAPiU „MODUS” udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od daty sprzedaży urządzenia. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ZAPiU „MODUS” ważnej karty gwarancyjnej oraz potwierdzeniu zgodności w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.

 4. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, po dostarczeniu urządzenia do Autoryzowanego Serwisu Producenta, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym:
  7 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia sprzętu do serwisu.

 5. Gwarancję wydłużana jest o czas usuwania usterek gwarancyjnych.

 6. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych , lub niewłaściwej eksploatacji ( nieprzestrzeganie warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi i Konserwacji ).

 7. Gwarancją nie są objęte czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. czyszczenie i konserwacja, wymiana elementów gumowych, wymiana i regulacja noża, regulacja docisku rolek, sprawdzenie działania.

 8. Gwarancją nie są objęte roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w Instrukcji Obsługi i Konserwacji.

 9. Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia dokonania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych lub usunięcia plomb gwarancyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów niezgodnych z przeznaczeniem.

 10. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot kwoty ceny zakupu, jeżeli w okresie gwarancji Autoryzowany Serwis Producenta dokona czterech napraw, a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

 11. Wybór sposobu załatwiania reklamacji należy do gwaranta.

 12. Szczegółowe uprawnienia Nabywcy i obowiązki gwaranta wynikające z gwarancji określa Kodeks Cywilny.

ADNOTACJE NAPRAW GWARANCYJNYCHLp.

Data przyjęcia

Data naprawy

Usterka i uwagi serwisu

Gwarancję przedłużono do

Podpis i pieczęć serwisu

1.
2.
3.
4.ADRESY SERWISÓW:


SERWIS CENTRALNY: ZAPiU „MODUS”

ul. Rączna 22

30-741 Kraków
tel. 012 650 64 90

602 120 990fax 012 650 64 91
www.modus.isn.pl modus@isn.pl
SERWISY REGIONALNE: INFORMACJE W SERWISIE CENTRALNYM©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna