Instrukcja w/s wypłacenia artystom wykonawcom zaliczek a`conto przyszłych tantiemPobieranie 4.57 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar4.57 Kb.
l.dz.140480/2013

Warszawa, 28 marca 2013 rokuInstrukcja w/s wypłacenia artystom wykonawcom zaliczek

a`conto przyszłych tantiem

(Instrukcja wydana przez Dyrektora Biura Wykonawczego w trybie § 51 ust.3 Statutu ZAW STOART)

1).Zaliczkę udziela się na wniosek artysty wykonawcy..

2).Zaliczkę może otrzymać artysta, który na podstawie prognozy opartej na podstawie dokumentacji posiadanej przez STOART otrzyma wynagrodzenie w ciągu najbliższych dwóch okresów rozliczeniowych.

3).Wysokość zaliczki wynosić może maksymalnie 60% przewidywanej wysokości tantiem w najbliższych kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych.

4).Zaliczka jest potrącana z wypłat tantiem naliczonych za najbliższy lub kolejne okresy rozliczeniowe.

5). Zaliczka wypłacana jest w kasie STOART lub na konto wskazane przez wnioskującego.Dyrektor Biura Wykonawczego

ZAW STOART

Włodzimierz Wiśniewski©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna