Instytut bibliotekoznawstwa I informacji naukowejPobieranie 146.59 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar146.59 Kb.


INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ


AKADEMIA PEDAGOGICZNA

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
BIBLIOTEKA


Biuletyn nabytków

za rok 2002R.7 KRAKÓW 2003

Oprac. Halina Grzywacz

S P I S T R E Ś C I
0 DZIAŁ OGÓLNY

1. Nauka i wiedza w ogólności ......................................................... 6

2. Metodyka i technika pracy umysłowej...........................................6

3. Informacja naukowa i automatyzacja......................................... ...6

4. Książka w ogólności...................................................................... 7

5. Technika i metody pracy informacyjnej........................................ 7

6. Informatyka i technika komputerowa............................................ 7

7. Internet........................................................................................... 8

8. Normy............................................................................................ 8


 1. Bibliografia.....................................................................................9

 2. Katalogi.Inwentarze.......................................................................10

 3. Bibliotekarstwo..............................................................................10

 4. Polityka biblioteczna. Prawo biblioteczne.....................................12

 5. Administracja biblioteki. Katalogowanie......................................12

 6. Biblioteki ogólne...........................................................................14

 7. Czytelnictwo..................................................................................15

16. Czasopiśmiennictwo. Prasoznawstwo......................................... .15

17. Varia............................................................................................. 16


I FILOZOFIA
1. Filozofia......................................................................................... 16
II RELIGIA

1. Religia..................................................................................................16


III NAUKI SPOŁECZNE
1. Socjologia...................................................................................... 17

2. Nauki polityczne........................................................................ .. .18

3. Marketing. Prawo . ........................................................................ 18

ꗬÁYЕြ¿ကЀ蜚 1. 橢橢埳埳Е䀀㶑 㶑 윈￿¤￿¤￿¤]ਾਾਾਾਾਾ$੢头头头P妄µ妘DŽ੢뫚ì屌屢(岊岊岊嵩嵩嵩귡귣귣귣귣귣귣$믆Ǵ붺œ긇೓ਾ嵩嵥嵩嵩嵩긇......................... ..20

 2. Biblioterapia................................................................................ ...21

IV NAUKI STOSOWANE. NAUKI TECHNICZNE
 1. Reklama i propaganda.Public relations. Organizacja

i zarządzanie.................................................................................. 21

2. Działalność wydawnicza. Księgarstwo..........................................22 1. Introligatorstwo..............................................................................23

V SZTUKA
1. Sztuka............................................................................................. 23


VI JĘZYKOZNAWSTWO. LITERATURA
1. Językoznawstwo............................................................................ 23
VII NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA POLSKA. LITERATURA OBCA
1. Nauka o literaturze........................................................................ 24

2. Literatura dla dzieci........................................................................24

3. Historia literatury polskiej............................................................. 26

4. Literatura polska............................................................................ 26

5. Literatura obca............................................................................... 26
VIII BIOGRAFIA NAUKI POMOCNICZE. HISTORIA
1. Biografia........................................................................................ 26

3. Nauki pomocnicze. Historia kultury............................................. 26

4. Historia Polski................................................................................ 27

I DZIAŁ OGÓLNY

 1. Nauka i wiedza w ogólności.

KUSIAK, Michał

Jak pisać ? / Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński. – Bielsko-Biała, [2002]

13 395


PAŃSTWA świata : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Mołdawy. – [ Wyd. 2 zm. i rozsz]. – Warszawa, 1998

13 498


 1. Metodyka i technika pracy umysłowej

----------------------------------------------

BOJAR, Bożena

Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych / Bożenna Bojar. – Warszawa, 2002

M 3206


ŚCIBOR, Eugeniusz

PATIN : polsko-angielski tezaurus informacji naukowej = polish-english thesaurus of information science / Eugeniusz Ścibor, Joanna Tomasik-Beck. – Warszawa, 2001

13 465


 1. Informacja naukowa i automatyzacja.

---------------------------------------------

OBSŁUGA informacyjna w bibliotekach warszawskich : materiały z konferencji. Problemy obsługi informacyjnej w bibliotekach warszawskich, Warszawa Biblioteka Narodowa, 9 V 2001 r. / [ oprac. red. Jolanta Kosim, Halina Fedyma]. – Warszawa, 2002

13 434


 1. Książka w ogólności

-----------------------

JENNETT, Sean

The making of books / Sean Jennett. – [London], [1951]

13 424, 13532

KENYON, Frederic G.

Books and readers Greece and Rome / Frederic G. Kenyon. – Ed. 2. – Oxford, 1951

13 530

KRAKÓW – Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T.5 / pod red. Jerzego Jarowieckiego. – Kraków, 2001M 3208

KSIĄŻKA i prasa w systemie komunikacji społecznej : przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy / pod red. Marii Judy. – Lublin, 2002

13 543

KSIĄŻKA szkolna 2001 : informator / red. Łukasz Gołębiewski, Wioletta Wielgosz. – Warszawa, 200113 462

McLEAN, Ruarii

Victorian book design : color printing / Ruarii McLean. – London, 1963

13 426


ŁUKASZEWICZ, Adam

Świat papirusów/ Adam Łukaszewicz. – Warszawa, 2001

M 3187

MARESZ, BarbaraZe Lwowa do Katowic : przedwojenne księgozbiory lwowskie i kresowe w Bibliotece Śląskiej / Barbara Maresz. – Katowice, 2002

13 529


McMURTRIE, Douglas C.

The book : the Story of printing and Bookmaking / Douglas C. McMurtrie. – London [ et al.], 1943

13 430

SOCHA, IrenaPrzykładne, użyteczne i zabawne : o polskich książkach dla młodego odbiorcy na Śląsku w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku / Irena Socha. – Katowice, 2001

13 297


STRZYŻEWSKA, Zofia

Konfiskaty warszawskich zbiorów publicznych po powstaniu listopadowym : Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Materiały i dokumenty z archiwów rosyjskich / Zofia Strzyżewska. – Warszawa, 2000

13 327

SZOCKI, JózefDomowy świat książek : wybrane zbiory polskie XIX wieku / Józef Szocki. – Kraków, 2000

M 3181


ZAJĄC, Michał

Promocja książki dziecięcej : podręcznik akademicki / Zając Michał. – Warszawa, 2000

M 3220 1. Technika i metody pracy informacyjnej

------------------------------------------------------
JANUSZKO, Wojciech

Systemy informacji gospodarczej / Wojciech Januszko. – Warszawa, 2001

13 435


 1. Informatyka i technika komputerowa

--------------------------------------------------
DANOWSKI, Bartosz

Komputer PC : ćwiczenia praktyczne / Bartosz Danowski. – Gliwice, 2002

M 3192

GRAF, JanuszMS Word 2000 PL dla każdego / Janusz Graf. – Gliwice, cop. 2000

13 325


KAMIŃSKI, Bogdan

Quark XP Press 4 : programy w praktyce / Bogdan Kamiński.- Wyd. 2. – Warszawa, cop. 2001

13 301

KOWALCZK, GrzegorzMS Word 2002/XP : ćwiczenia praktyczne / Grzegorz Kowalczyk. – Gliwice, 2002

13 326


KOSTERA-KOSTERZEWSKI, Marek

Quark Xpress 4.1 : ćwiczenia praktyczne / Marek Kostera-Kosterzewski. – Gliwice, 2002

13 352

SZNAJDER, AndrzejMarketing wirtualny / Andrzej Sznajder. – Kraków, 2000

13 453


WINDOWS 2000 Professional : wersja polska [ Dokument elektroniczny]. – Warszawa, cop. 2000

F 168 1. Internet

-------------
KŁOPOTEK, Mieczysław Alojzy

Inteligentne wyszukiwarki internetowe / Mieczysław Alojzy Kłopotek. – Warszawa, 2001

13 349

MILLER, MichaelABC komputera i internetu / Michael Miller. – Gliwice, 2002

13 480


PEARROW, Mark

Funkcjonalność stron internetowych / Mark Pearrow. – Gliwice, 2002

13 397

PŁOSKI, ZdzisławKomputer, internet : encyklopedyczny słownik szkolny / Zdzisław Płoski. – Wrocław, cop.2002

13 497


SACHS, Tammy

Podstawy projektowania stron internetowych / Tammy Sachs, Gary R. McClain, Ph.D. – Gliwice, cop. 2002

13 481

TADEUSIEWICZ, RyszardSpołeczność Internetu / Ryszard Tadeusiewicz. – Warszawa, 2002

13 310


9. Normy

--------------

DOKUMENTACJA. Zasady szeregowania bibliograficznego. – Luty 2001. – Warszawa, 2001. – PN-ISO7154

13 322


HASŁO opisu bibliograficznego. Hasło korporatywne. – Marzec 2001. – Warszawa, 2001. – PN-N-01230

13 317


HASŁO opisu bibliograficznego. Hasło tytułowe. – Marzec 2001. – Warszawa, 2001. – PN-N-01231

13 318


INFORMACJA i dokumentacja. Międzynarodowa statystyka biblioteczna. – Luty 1998. – Warszawa, 1998. – PN-N-ISO 2789

13 320


INFORMACJA i dokumentacja. Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN). – Luty 1997. – Warszawa, 1997. – PN-N-ISO 2108

13 319


INFORMACJA i dokumentacja.Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych ( ISSN). – Luty 2001. – Warszawa, 2001. – PN-N-ISO 3297

13321


INFORMACJA i dokumentacja. Przygotowywanie i adiustacja rękopisów elektronicznych. – Sierpień 2000. – Warszawa, 2000. – PN-N-ISO 12083

13 323


INFORMACJA i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części. – Grudzień 1999. – Warszawa, 1999. – PN-ISO 690-2

13 314


INFORMACJA i dokumentacja. Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie, języki słowiańskie i niesłowiańskie. – Obow. od sierpień 2000. – Warszawa, 2000. – PN-ISO9

13 324


KOMPOZYCJA wydawnicza książki. Karty tytułowe ( Zmiana A 1). – Zmiana do PN-N-01222.1 : 1978 ; obow. od 1997. – Warszawa, 1997. – PN-N-01222-1/A1

13 316


OPIS bibliograficzny. Dokumenty kartograficzne. – Marzec 2001. – Warszawa, 2001. – PN-N-01152-5

13 315
10. Bibliografia.

----------------------
BIBLIOGRAFIA niezależnych wydawnictw Ciągłych z lat 1976 – 1990 : indeksy /

[ oprac. Stefania Skwirowska i Joanna Podurgiel ]. – Warszawa, 2001

13 433

BIBLIOGRAFIA Bibliografii Polskich 2000 / oprac. Danuta Urbańska. – Warszawa,2002

13 477


BIBLIOGRAFIA polska 1901 – 1939. T.5, Cz – Dn / red. t. Bożena Dobrzyńska [ i in.]. – Warszawa, 2002

13 526


BIBLIOGRAFIA Zawartości Czasopism 1996 –1999 [ Dokument elektroniczny]. –

Warszawa, cop. 2000. – 1 dysk optyczny ( CD – ROM)

F 167

ESTREICHER, KarolBibliografia polska Karola Estreichera. Cz. 3, Ogólnego zbioru Tom 34, z.2, Załuskowska – Zazdrość. – Kraków, 2000

13 524


GRUCHAŁA, Janusz Z.

Iucunda familia librorum : humaniści renesansowi w świecie książki / Janusz Z. Gruchała. – Kraków, 2002

13 500
JANKISZ, Ewa

Bibliografia rozpraw zawartych w sprawozdaniach szkolnych za lata 1843 – 1998 w zbiorach Biblioteki Głównej WSP w Rzeszowie. Cz.1, Polonica / Ewa Jonkisz. – Rzeszów, 2000

13 302

KACZYŃSKA, JadwigaJan Józef Lipski : monografia bibliograficzna / Jadwiga Kaczyńska. – Warszawa, 2001

13 518


POLSKA Bibliografia Bibliologiczna : 1999 / oprac.Marzena Przybysz – Warszawa, 2002

13 367


POLSKA Bibliografia Bibliologiczna : 2000 / oprac.Teresa Pawlikowa. – Warszawa, 2002

13 488


PRZEWODNIK Bibliograficzny 1980 – 1999 [ Dokument elektroniczny] / Biblioteka Narodowa. – Warszawa, cop. 2000. – 1 dysk optyczny (CD-ROM)

F 166


SKALSKA-ZLAT, Marta

Bibliografia w Polsce 1945 – 1996 : naukoznawcza analiza dyscypliny / Marta Skalska-Zlat. – Wrocław, 2002

M 3189

SKWIROWSKA, StefaniaBibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych 1976 – 1990 / Stefania Skwirowska. – Warszawa, 2001

13 432


SKWIROWSKA, Stefania

Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976 – 1990 : indeksy / [ oprac. Stefania Skwirowska i Joanna Podurgiel]. – Warszawa, 2001

13 433

11. Katalogi. Inwentarze.--------------------------

PASZKIEWICZ, Urszula

Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 1 / Urszula Paszkiewicz. – Warszawa, 2000

13 377


12. Bibliotekarstwo.

-------------------

BAILEY, Martha J.

The Special Librarian as a Supervisor or Middle Manager / Martha J. Bailey. – Secend Edition. – Washington, cop. 1986

13429

BIBLIOTEKI na przełomie wieków : Forum Czytelnicze VI Kielce, 30 maja – 2 czerwca 1999. – Warszawa, 199913 379

BIBLIOTEKI powiatowe w Polsce : informator / [ oprac. danych Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska, Anna Majcher]. – Wyd. 2. – Warszawa, 2002

M 3212

BIBLIOTEKI Publiczne w Liczbach : 2000 / [ Jerzy Maj i in.]. – Warszawa, 2001


13 303

ARMS, Caroline

CAMPUS strategies for libraries and electronic information / Caroline Arms, [Bedford Mass]. – Bedford. Cop. 1990

13 535


ELEKTRONICZNE publikacje w bibliotekach / red. nauk. Maria Kocójowa. – Kraków, 2002

M 3225
FAIRBANK, Alfred


A book of scripts / Alfred Fairbank. – London, [1952]


13 421
GĘBOŁYŚ, Zdzisław

Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w latach 1789 – 1871 : teoria i praktyka / Zdzisław Gębołyś. – Katowice, 2002

13 403

GREAT books of the Western World Encyclopaedia Brittannica, inc , in collaboration with the Uniwersity of Chicago / [ Robert Maynard Hutchins, editor in chief]. T. 1, 2. – Chicago, [1952]13 538, 13 539

GWIOŹDZIK, Jolanta

Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI – XVIII wiek) / Jolanta Gwioździk. – Katowice, 2001

13 370
JENNETT, Sean


The making of books / Sean Jennett. – [ London], 1951


13 424

KEENAN, Stella

Concise dictionary of library and information science / Stella Keenan, Colin Johnston. – 2 ed. – Lodon, 2000

13 466

LIBRARY leadership : visualizing the future. – Phoenix, Ariz., 1982


13 540

ŁYSAKOWSKI, Adam

Mój pamiętnik 1911 – 1919 : fragmenty / Adam Łysakowski ; wybór i przygot. do druku Maria Dembowska. – Warszawa, 2002

13 398
NETWORKS for Networkes : critical Issues in Cooperative Library Development / Barbara Evans Markuson and Blancha Wools. – New York, 1980

13 423

PASZKIEWICZ , Urszula

Informator o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939 – 1945 : ( bez ziem wschodnich) / red. nauk. Barbara Bieńkowska ; oprac. Urszula Paluszkiewicz, Janusz Szymański ; [ współpr. Grażyna Dudzicka i in.]. – Poznań, 2000

13 372


RATAJEWSKI, Jerzy

Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach / Jerzy Ratajewski ; do druku przygot. Zbigniew Żmigrodzki ; przy współpr. Elżbiety Gondek. – Warszawa, 2002

M 3193, M 3205
[ SAINTBURY, George ]

A golden book/ [George Saintsbury]. – Chicago, 1937


13 427

STEINBERG, S.H.


Five hundred years of printing / S.H. Steinberg [ Sigfrid Henry]. – London, [1966]


13 533

SZOCKI, Józef

Księgozbiory domowe w Galicji Wschodniej ( 1772 – 1918)/ Józef Szocki. – Kraków, 2001

M 3182, 13 243


VADEMECUM bibliotekarza : praktyczne i aktualne informacje dla bibliotekarzy / pod red. Lucjana Bilińskiego. – Warszawa, 2003

13 479


13. Polityka biblioteczna

--------------------------

BIBLIOTEKA multimedialna. Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych / red. Jolanta Grzema. – Katowice3, 2001

M 3186


LIBRARY education and leadership : essays in honor of Jane Anne Hannigan /edited by Sheila S. Intner and Kay E. Vandergrift. – Metuchen, N.J., 1990

13 534


SHUMAN, Bruce A.

The library of the future : alternative scenarios for the information profession / Bruce A. Shuman. – Englewood, Colo., 1989

13 537

WOJCIECHOWSKI, JacekIdee i rzeczywistość : bibliotekarstwo pragmatyczne / Jacek Wojciechowski. – Warszawa, 2002

13 437, M 3227

14. Administracja biblioteki. Katalogowanie.

-------------------------------------------------

CZERMIŃSKI, Jurand

Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki / Jurand B. Czermiński. – Gdańsk, 2002

13 510

DROŻDŻ, AndrzejFormat MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego / Andrzej Drożdż, Marek Stachyra. – Warszawa, 2002

13 391


GŁOWACKA, Ewa

Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej/ Ewa Głowacka. – Toruń, 2000

M 3178

HASŁO osobowe w opisie katalogowym wg nowej normy : wskazówki dla bibliotekarzy szkolnych : praca zbiorowa. – Kraków, 200113 365

JANOWSKA, Maria

Tytuł serii : zasady tworzenia rekordu kartoteki haseł wzorcowych w Bibliotece Narodowej / Maria Janowska. – Warszawa, 2002

13 527


KATHPALIA, Yash Pal

Conservation and resoration of archive materials / Yash Pal Kathpalia. – Paris, 1973

13 531

KWAŚNY papier : zagrożenie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych / pod red. Tomasza Łojewskiego i Zdzisława Pietrzyka. – Kraków, 200113 305

ŁYSAKOWSKI, Adam

Katalog przedmiotowy. Cz.1, Teoria / Adam Łysakowski ; [ wstęp Jadwiga Woźniak ; oprac. i red. tekstu Marianna Banacka ]. – Warszawa, 2002

M 3215


DRAWINGS, Midleton Bernard C.

The restoration of leather bindings / [by]Bernard C. Middleton Drawings

by Aldren A.. - Chicago, 1972

13 425
NAŁĘCZ, Barbara

Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla wydawnictwa ciągłego / Barbara Nałęcz. – Warszawa, 2001

13 390


OCHRONA narodowego zasobu bibliotecznego : materiały i dokumenty ze szkolenia dyrektorów bibliotek, których zbiory w całości lub w części tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny Kraków, kwiecień 2001r. / [red. Krzysztof Sałaciński . – Warszawa, 2001

13 394


SWIANIEWICZ, Jerzy

Pakiet Mak : edycja i drukowanie / Jerzy Swianiewicz. – Wyd. 4 rozszerz. i popr. Stan na dzień 1 sierpnia 2002 r.

13 528

RADWAŃSKI, AleksanderJak komputeryzować bibliotekę : poradnik / Aleksander Radwański. – Warszawa, 2000

M 3149, M 3061

WOJCIECHOWSKI, Jacek

Organizacja i zarządzanie w bibliotekach / Jacek Wojciechowski. – Warszawa, Kraków, 1998

13 368

ZNAWCY rękopisów / [ red. t. Hanna Zasadowa, Mirosława Kocięcka. – Warszawa, 200213 392


 1. Biblioteki ogółne

----------------------

BATOROWSKA, Hanna


Szkolne centrum informacji / Hanna Batorowska, Barbara Kamińska-Czubała. – Kraków, 2002

13 405


BIBLIOTEKA otwarta dla czytelników niepełnosprawnych. Materiały z konferencji Grudziądz 2001 – Warszawa 2002 / [ oprac. Red. Ewa Stachowska Musiał, Franciszek Czajkowski ]. – Warszawa, 2001

M 32 13


BIBLIOTEKI publiczne wobec Unii Europejskiej : materiały pokonferencyjne, Przysiek – Chełmża, 17 – 19 września 2001 / [ oprac. red. Jan Krajewski, Dorota Sawicka ]. – Toruń, cop. 2002

13 354


COUGHLIN, Caroline M.

Lyle’s administration of the college library / by Caroline M. Coughlin, Alice Gertzog. - 2-th ed. – Metuchen [ et al.], 1992

13 428

DRZEWIECKI, MarcinBiblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły / Marcin Drzewiecki. – Warszawa, 2001

M 3194, M 3223

DZIAŁALNOŚĆ bibliotek publicznych : wytyczne IFLA /UNESCO / oprac. przez zespół pod przewodnictwem Philipa Gilla. – Warszawa, 2002

M 3217


HALL, Richard B.

Financing public library buildings / Richard B. Hall. – New Yor ; London, 1994

13 419

KSIĄŻKA i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert. – Warszawa, 2002M 3214, M 3195

MARKETING i jakość usług bibliotek akademickich : ogólnopolska IV Konferencja Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych, Wrocław, 9-11 maja 2002 / pod red. Stefana Kubowa. – Wrocław, [2002]

13 501

RÓŻYCKI, EdwardAlembekowie i ich księgozbiory : z dziejów kultury umysłowej mieszczaństwa lwowskiego okresu renesansu i baroku / Edward Różycki. – Katowice, 2001

M 3221, 13369

SANIEWSKA, Danuta

Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska. – Wyd. 5 uzup. i popr. – Warszawa, 2000

13 366


SOSIŃSKA-KALATA, Barbara


Klasyfikacja : struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych / Barbara Sosińska-Kalata. – Warszawa, 2002

M 3196, M 3218

STANDARDY wyposażenia i obudowy medialnej przedmiotów ogólnokształcących : szkoła podstawowa / red. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski / Warszawa, 2002

13 388, 13389

STRZYŻEWSKA, Zofia

Konfiskaty warszawskich zbiorów publicznych po Powstaniu Listopadowym : Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk : materiały i dokumenty z archiwów rosyjskich / Zofia Strzyżewska. – Warszawa, 2000

13 374

STASZEK, GrażynaBiblioteka w zreformowanej szkole / Grażyna i Janusz Staszekowie. – Kraków, 2001

M 3188


STRATY bibliotek w czasie II wojny światowej w granicach Polski z 1945 roku : wstępny raport o stanie wiedzy / Barbara Bieńkowska ; red. nauk. Andrzej Męłżyński. – Warszawa, 1994

13 402


ZAJĄC, Michał

Promocja książki dziecięcej : podręcznik akademicki. – Warszawa, 2000

M 3220, M 3222

16. Czytelnictwo

---------------

FEDOROWICZ, Małgorzata

Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych : zarys dziejów, formy, obieg społeczny / Małgorzata Fedorowicz. – Toruń, 2002

13 412


MARKOWIAK – LUTY, Celina

Scenariusze wystaw / Celina Markowiak – Luty. – Warszawa, 2002

13 362

SPOTKANIA z książką : scenariusze imprez czytelniczych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Wróbel. – Kraków, 200113 363

STRAUS, Grażyna

Czytanie książek u progu liceum / Grażyna Straus. – Warszawa, 2002

M 3233


ŻUKOWSKA, Izabela

Praca z aktywem czytelniczym / Izabela Żukowska. – Warszawa, 2002

13 361

17. Czasopiśmiennictwo. Prasoznawstwo.---------------------------------------------

BAŁABUCH, Henryk

Nie tylko cenzura : prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach 1865 – 1915 / Henryk Bałabuch. – Lublin, 2001

13 490


HOMBEK, Danuta

Prasa i czasopisma polskie XVIII wieku w perspektywie bibliologicznej / Danuta Hombek. – Kraków, 2001

13 308

KOWALCZYK, RyszardWczoraj i dziś prasy lokalnej w Polsce / Ryszard Kowalczyk. – Poznań, 2002

M 3226


KOWALCZYK, Ryszard

Zarys dziejów prasy lokalnej w Polsce / Ryszard Kowalczyk. – Poznań, 1999

M 3232

KUNCZIK, MichaelWprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu / Michael Kunczik, Astrid Zipfel ; [ tł. z niem. Jerzy Łoziński, Wojciech Łukowski]. – Warszawa, 2000

13 547


MOCZKODAN, Rafał

„Życie Akademickie” – „Kontynenty” : bibliografia zawartości / Rafał Moczkodan. – Toruń, 2001

13 378

PRASA dawna i współczesna : praca zbiorowa. Cz. 1 - 3 / pod red. Bogumiły Kosmanowej. – Poznań, 2000 – 200113 513, 13 514, 13515

KOWALCZYK, Ryszard

Prasa lokalna w Polsce / Ryszard Kowalczyk. – Poznań, 2000

M 3231


ZIOMECKI, Mariusz

Vademecum redaktora / Marian Ziomecki. – Poznań, 2001

13 411

18. Varia------

FIRLEJ-BUZON, Aneta

Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce / Aneta Firlej-Buzon. – Warszawa, 2002

13 438


GRYGOWSKI, Dariusz

Dokumenty nieksiązkowe w bibliotece / Dariusz Grygowski. – Warszawa, 2001

M 3191

KEMPA, AndrzejBibliofilskie silva rerum : szkice, notatki, wypisy / Andrzej Kempa. – Warszawa, 2002

13 393


I FILOZOFIA
MARUSZEWSKI, Tomasz

Psychologia poznania / Tomasz Maruszewski. – Wyd. 2 rozszerz. – Gdańsk, 2002

13 443

REBER, Arthur S.Słownik psychologii / Arthur S. Reber ; pod red. nauk. Idy Kurcz i Krystyny Skarżyńskiej ; [ tł. Barbara Janasiewicz-Kruszyńska i in.]. – Warszawa, 2002

13 545


SZYMANEK, Krzysztof

Sztuka argumentacji : słownik terminologiczny / Krzysztof Szymanek. – Warszawa, 2001

13 311
II RELIGIA
BIBLIA dla każdego. [ T]. 4, [ Księga kronik]. – [ 2001]

13 299
GĘBAROWICZ, Mieczysław

Psałterz Floriański i jego geneza / Mieczysław Gębarowicz. – Wrocław, 1965. - Kserokopia

M 3204


SHANKS, Hershel

Tajemnica i znaczenie zwojów znad Morza Martwego / Hershel Shanks ; z ang. przeł. Olga Zienkiewicz. – Warszawa, cop. 2002

13 450

TYLOCH, Witold JózefRękopisy z Qumran nad Morzem Martwym / Witold Tyloch ; wstęp i konsultacja nauk. Stanisław Medala. – Wyd. 2. – Warszawa, 2001

13 449
III NAUKI SPOŁECZNE
 1. Socjologia

-------------

BERNACKI, Włodzimierz

Od modernizmu do postmodernizmu : obraz społeczeństwa modernistycznego w literaturze krytycznej / Włodzimierz Bernacki. – Kraków, 2000

13 503


BLEJA-SOSNA, Barbara

Kim jestem, kim mogę być ? : ścieżki edukacyjne : ćwiczenia ucznia klasy VI szkoły podstawowej : materiały pomocnicze dla uczniów oraz nauczycieli-wychowawców i nauczycieli przedmiotów skorelowane z Poradnikiem ścieżek edukacyjnych dla klasy VI szkoły podstawowej / Barbara Bleja-Sosna, Maria Składanowska. -–Toruń, [2000]

13 471

EDUKACJA medialna / Janusz Gajda [ i in.]. – Toruń, 200213 355, 13 400, M 3200

ENCYKLOPEDIA socjologii. T. 4, S – Ż. – 2002

13 522

GRIFFIN, EmPodstawy komunikacji społecznej / Em Griffin. – Gdańsk, 2003

13 544


LINTON, Ralph

Kulturowe podstawy osobowości / Ralph Linton. – Warszawa, 2000

M 3184

MIKRUT, ADAMWybrane metody statystyki opisowej dla pedagogów. – Kraków, 2001

13 549


NOWEL, Ewa

Program Partner : procesy komunikacyjne : zeszyt ćwiczeń / Ewa Nowel. – Kielce, 2002

13 410

TROMPENAARS, FonsSiedem wymiarów kultury : znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej / Fons Trompenaars, Charles Hampden-Turner ; przekł. [z ang.] Bogumiła Nawrok. – Kraków, 2001

13 454 1. Nauki polityczne

----------------------

GÓRSKI, Artur

Władza polityczna w myśli Stanisława Cata-Mackiewicza / Artur Górski. – Kraków, 1999

13 504


THOMSON, Oliver

Historia propagandy / Oliver Thomson ; z ang. przeł. Stanisław Głąbiński. – Warszawa, cop. 2001

13 448


 1. Marketing. Prawo.

----------------------

KARTA podstawowych praw Unii Europejskiej : tekst z objasnieniami Sekretariatu Konwencji / wprowadzenie i tł. Marek Antoni Nowicki. – Stan prawny na 1 stycznia 2001 r. – Kraków, 2001

13 455

KOMPENDIUM wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie : praca zbiorowa / pod red. Sławomiry Wronkowskiej i Marii Zmierczak. – Wyd. 8 uaktual. – Poznań, 200213 387

ORŻEWSKI, Wojciech

Elementy prawa w działalności wydawniczej : poradnik. – Wyd. 2. – Warszawa, 2000

13 445


PRAWO mediów : zbiór przepisów prawnych. Cz. 1, Prawo krajowe. - Stan prawny na dzień 1 czerwca 2002 r. / wybór i oprac. Jacek A. Żurawski. – Warszawa, 2002

13 399


SZTUCKI, Tadeusz

Promocja : sztuka pozyskiwania nabywców / Tadeusz Sztucki . – Wyd. 3. – Warszawa, 1999

M 3209

USTAWA o prawie autorskim i prawach pokrewnych : komentarz / Janusz Barta [ i in.]. – Wyd. 2 zaktual. i uzup., stan prawny na dzień 15 marca 2001 r. – Warszawa, cop. 200113 451

WOJNICKA, Elżbieta

Ochrona autorskich dóbr osobistych / Elżbieta Wojnicka. – Łódź, 1997

13 483


WRONKOWSKA, Sławomira

Zasady techniki prawodawczej : komentarz / Sławomira Wronkowska, Maciej Zieliński. – Warszawa, 1997

13 506


 1. Prawo oświatowe

---------------------

KOMOROWSKI, Tadeusz

Dyrektor szkoły w roli prawodawcy : poradnik prawno organizacyjny / Tadeusz Komorowski, Józef Pielachowski. – Wyd. 3 zaktualizowane i uzupełnione. – Poznań, 2001

13 342


KOMOROWSKI, Tadeusz

Prawo oświatowe w praktyce : poradnik dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty / Tadeusz Komorowski. – Wyd. 4. – Poznań, 2001

13 345
PIELACHOWSKI, Józef

Organizacja i zarządzanie oświata i szkołą : poradnik dla dyrektorów szkól oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących / Józef Pielachowski. – Wyd. 3 zaktual. – Poznań, 2002

13 343

PIELACHOWSKI, JózefRozwój i awans zawodowy nauczyciela czyli Jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów / Józef Pielachowski. – Poznań, 2000

13 344


SKŁADANOWSKI, Henryk

Awans zawodowy nauczyciela : najważniejsze zagadnienia prawne oraz zadania i wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stopnie awansu zawodowego z przykładowymi planami na nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego / Henryk Składanowski. – Toruń, 2000

13 385

SKŁADANOWSKI, HenrykAwans zawodowy nauczyciela. – Wyd. 2 rozszerz. Toruń, 2002

13 472


UJEDNOLICONA Karta Nauczyciela po zmianach z 17 grudnia 2001 r. – Poznań, 2002

13 348


UJEDNOLICONE ustawy o systemie oświaty oraz przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego po zmianach z 21 listopada 2001 r. – Poznań, 2002

13 347


 1. Oświata i wychowanie

---------------------------

BLEJA-SOSNA, Barbara

Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy IV w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli – zbiór ćwiczeń / Barbara Bleja-Sosna. – Toruń, [1999]

13 468


BLEJA-SOSNA, Barbara

Kim jestem, kim mogę być ? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych : dla klasy VI w szkole podstawowej : materiały pomocnicze dla nauczycieli – zbiór ćwiczeń / Barbara Bleja-Sosna, Maria Składanowska . – Toruń, [2000]

13 470

BORĘSEWICZ, PawełLetnia szkoła demokracji na polanie wśród akacji : [szkoła podstawowa IV – VI] / Paweł Boręsewicz. – Toruń, [2002]

13 474


DURAJ-NOWAKOWA, Krystyna

Studiowanie literatury przedmiotu / Krystyna Duraj-Nowakowa. – Kraków, 2002

13 386

FECHNER-SĘDZICKA, IwonaNauczyciele – rodzicom ; spotkania z rodzicami prowadzone metoda warsztatową w szkole podstawowej : scenariusze spotkań z celami i przykładami ćwiczeń, ankietami, zagadnieniami do przemyślenia i przedyskutowania / Iwona Fechner-Sędzicka. – Toruń, 2002

13 475
INFORMATYCZNE przygotowanie nauczycieli : dylematy kształcenia ustawicznego / pod red. Barbary Kędzierskiej i Jacka Migdałka. – Kraków, 2001

13 384

INTERAKTYWNE metody nauczania z przykładowymi konspektami : w nauczaniu przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkoły zawodowej i średniej : opracowanie zbiorowe / pod red. Marii Jadczak./ - Toruń, 200113 476

JAKOŚCIOWE orientacje w badaniach pedagogicznych : studia i materiały / red. Danuta Urbaniak-Zając, Jacek Piekarski. – Łódź, 2001

13 484

ŁOBOCKI, MieczysławWprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. – Kraków, cop. 2001

13 313


MOSIEK, Tadeusz

Dla nauczyciela i ucznia : od programów nauczania do egzaminów / Tadeusz Mosiek. – Warszawa, 2001

13 463

MOSIEK, TadeuszPodręczniki 2000/01 / Tadeusz Mosiek. – Warszawa, 2000

13 456


OPIS i analiza przypadku ; Teoria i praktyka : z przykładami ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / pod red. Henryka Składanowskiego. – Toruń, 2001

13 473


NOWEL, Ewa

Program Partner : procesy komunikacyjne : scenariusze lekcji / Ewa Nowel. – Kielce, 2002

13 410

OKOŃ, WincentyWprowadzenie do dydaktyki ogólnej / Wincenty Okoń. – Wyd. 4. - Warszawa, 1998

13 548


PIJAROWSKA, Renata

Sztuka prezentacji : dać szansę młodzieży, czyli Jak uczyć prezentacji : poradnik dla nauczycieli / Renata Pijarowska, Anna Maria Seweryńska. – Warszawa, cop. 2002

13 546

PUŚLECKI, WładysławModel pedagogicznej pracy naukowej / Władysław Puślecki. – Kraków, 2001

13 496


ROLA i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. – Toruń, 2002

13 441


STOPNIE awansu zawodowego nauczyciela : dokumenty, komentarze, plan rozwoju zawodowego, wzory pism. – Lublin, 2000

13 346


 1. Edukacja medialna

-----------------------

BORECKA, Irena

Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka. – Wałbrzych, 2002

13 499


EDUKACJA i reforma : nauczyciel i jego program autorski / red. nauk. Jadwiga Kędzierska. – Kraków, 2001

13 382


MEDIA i edukacja w dobie integracji : program i tezy. [Czwarta] IV Międzynarodowa Konferencja Poznań, 20 – 25 kwietnia 2002 / [ Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski i in. ]. – Poznań, 2002

13 360


MEDIA i edukacja w dobie integracji / pod red. Wacława Strykowskiego, Wojciecha Skrzydlewskiego. – Poznań, 2002

13 359


PAPIERSKA, Wiesława

Edukacja czytelnicza i medialna : poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy / Wiesława Papierska, Barbara Tomkiewicz. – Warszawa, 2000

13 364

SAWICKA, TeresaPoradnik : Edukacja czytelnicza i medialna gimnazjum I – III : materiały pomocnicze dla nauczycieli gimnazjum I – III / Teresa Sawicka. – Toruń, [2002]

M 3190


SAWICKA, Teresa

Poradnik : Edukacja czytelnicza i medialna : szkoła podstawowa IV – VI / Teresa Sawicka. – Wyd. 2 poszerz. – Toruń, [1999]

13 467

ŚCIEŻKI edukacyjne dla klasy I – III gimnazjum. Cz. 1, poradnik dla nauczycieli pracujących z programami i podręcznikami ARKI / Grażyna Koralewska [ i in.]. – Poznań, 200113 409

TECHNOLOGIA informacyjna w polskiej edukacji / red. Bronisław Siemieniecki. – Toruń, 2002

13 401


 1. Biblioterapia

----------------

BORECKA, Irena

Biblioterapia formą terapii pedagogicznej : skrypt dla studentów pedagogiki / Irena Borecka. – Wałbrzych, 2001

13 376
IV NAUKI STOSOWANE. NAUKI TECHNICZNE
 1. Reklama i propaganda. Public relations. Organizacja i zarządzanie.

--------------------------------------------------------------------------------

BEDNARSKI, Adam

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z organizacji i zarządzania / Adam Bednarski.


 • Wyd. 2 ( popr. i rozszerz.). – Toruń, 1996

13 552

BLEJA-SOSNA, Barbara

Kim jestem, kim mogę być ? : ścieżki edukacyjne : ćwiczenia dla ucznia klasy V szkoły podstawowej : materiały pomocnicze dla uczniów oraz nauczycieli – wychowawców i nauczycieli przedmiotów skorelowane z Poradnikiem ścieżek edukacyjnych dla klasy V szkoły podstawowej / Barbara Bleja-Sosna. – Toruń, [2000]

13 469


CAPLES, John

Skuteczna reklama / John Caples ; oprac. 5 wyd. Fred E. Hahn ; wprowadzenie

David Ogilvy, Gordon White ; przeł. Jolanta Pers. – Wyd. 2. – Kraków, 2001

13 452


EDUKACJA medialna w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Stanisława Juszczyka. – Toruń, 2002

13 442


GOBAN-KLAS, Krzysztof

Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia , telewizji i internetu / Krzysztof, Goban-Klas. – Warszawa ; Kraków, 1999

M 3098, M 3183, M 3185, M3210

12 439


NOWE media w komunikacji społecznej w XX wieku : antologia / projekt i red. naukowa Maryla Hopfinger. – Warszawa, cop. 2002

13 306


TRANSFORMACJA systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej po 1989 roku / pod red. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej. – Wrocław, 2002

13 357 1. Działalność wydawnicza. Księgarstwo.

-----------------------------------------------
CHAPPELL, Warren

A short history of the printed word / Warren Chappell. – New York, 1970

13 422

DRUKARZE dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 3 cz. 2, Mazowsze z Podlasiem / Krystyna Korotajowa [ et al.] ; pod red. Krystyny Korotajowej i Joanny Krauze-Karpińskiej. – Warszawa, 200113 517

GOŁĘBIEWSKI, Łukasz

Rynek książki w Polsce 2002 / Łukasz Gołębiewski. – Warszawa, 2002

13 459, 13 460

HLASTA, Stanley C.

Printing Types and now to use them / Stanley C. Hlasta. – Pittsburgh, 1950

13 418

JAKUCEWICZ, StefanPapier w poligrafii / Stefan Jakucewicz. – Warszawa, 1999

13 446


KAMIŃSKI, Bogdan

Komputerowe przygotowanie publikacji / Bogdan Kamiński. – Warszawa, 2002

13 431

LEE, MarshallBook making : the illustrated guide to design and production / Marshall Lee. – New York, 1966

13 420


LEWINSON, Jacek

Import i eksport publikacji w Polsce 2000 : informator / Jacek Lewinson. – Warszawa, 2000

13 457

ROZMOWY o rynku książki / rozmowy przeprowadził Łukasz Gołębiewski [ i in.]. – Warszawa, 200213 461

PIROŻYŃSKI, Jan

Johannes Gutenberg i początki ery druku / Jan Pirożyński. – Warszawa, 2001

M 3219


TAZBIR, Janusz

Edytorskie potknięcia / Janusz Tazbir. – Gdańsk, 1997

13 508

UPDIKE, Daniel BerkeleyPrinting types their history, forms and use a study in survivals / Daniel Berkeley Updike. – Wyd. 2. – Cambridge; Massachusetts, 1951

13 415, 13416

WALEWSKA, Jolanta

Raport o rynku książki akademickiej i naukowej / Jolanta Walewska. – Warszawa, 2001

13 464


 1. Introligatorstwo

-------------------

WATSON, Aldren A.

Hand Bookbinding a manual of instruction / Aldren A. Watson ; with Illustrations by the author. – New York, 1963

13 417
V SZTUKA


BANACKA, Marianna

Biskup Andrzej Stanisław Kostka Załuski i jego inicjatywy artystyczne / Marianna Banacka. – Warszawa, 2001

13 436

BROWN, Carol R.Selecting library furniture : a guide librarians, designers and architects / Carol R. Brown. – Phoenix, Arizona, 1989

13 414


CHRZANOWSKI, Andrzej

Reprografia legislacja i praktyka / Andrzej Chrzanowski. – Warszawa, 2002

13 458

SZYŁAK, JerzyKomiks i okolice kina / Jerzy Szyłak. – Gdańsk, 2000

13 509
VI JĘZYKOZNAWSTWO


GRZENIA, Jan

Słownik nazw własnych / Jan Grzenia. – Warszawa, 2002

13 356

MIODEK, JanSłownik ojczyzny polszczyzny / Jan Miodek. – Wrocław, 2002

13 381


NOWY słownik języka polskiego / red. t. Elżbieta Sobol ; oprac. haseł Lidia Drabik [ i in.]. - Warszawa, 2002

13 408


PODLAWSKA, Daniela

Leksykon nauki o języku / Daniela Podlawska. – Bielsko-Biała, 2002

13 493

SKARŻYŃSKI, MirosławSłownik przypomnień gramatycznych / Mirosław Skarzyński. – Kraków, 2000

13 383


WIELKI słownik angielsko-polski / red. nacz. Jadwiga Linde-Usiekniewicz. – Warszawa, 2002

13 413
VII NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA POLSKA. LITERATURA OBCA
 1. Nauka o literaturze

-----------------------

GRA z czytelnikiem : między konwencją a strategią / pod red. Marii Jakitowicz i Rafała Moczkodana. – Toruń, 2001

13 300

JAZOWSKA-GUMULSKA, MariaOswajanie z kulturą/ Maria Jazowska-Gumulska. – Kraków, 2001

M 3180


SZYŁAK, Jerzy

Komiks i okolice kina / Jerzy Szyłak. – Gdańsk, 2000

13 509

SZYMUTKO, StefanRzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i literaturoznawstwie / Stefan Szymutko. – Katowice, 1998

13 489


 1. Literatura dla dzieci

------------------------

BARAN, Zbigniew

W kręgu poezji religijnej dla dzieci / Zbigniew Baran. – Kraków, 2001

13 298


SŁOWNIK literatury dziecięcej i młodzieżowej / pod red. Barbary Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego ; aut. haseł Alicja Baluch [ et al.]. – Wrocław, cop. 2002

13 521


 1. Historia literatury polskiej

---------------------------------

ANDRZEJEWSKI, Tadeusz

Księga umarłych kapłana pisarza Neferhotep : papirus egipski Muzeum Czartoryskich w Krakowie/ Tadeusz Andrzejewski. – Kraków, 1951 [ Kserokopia]

M 3202

BARAŃSKA, Krystyna

Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej / Krystyna Barańska. – Warszawa, 2002

13 440

BERNACKI, MarekLeksykon powieści polskich XX wieku / Marek Bernacki, Mirosław Dąbrowski. – Bielsko-Biała, [2002]

13 485


BURKOT, Stanisław

Literatura polska w latach 1939 – 1989 / Stanisław Burkot. – Warszawa, 2002

M 3229

DRABAREK, BarbaraSłownik pojęć : historia literatury, historia sztuki, filozofia / Barbara Drabarek, Aleksandra Stachowicz. – Warszawa, cop. 1999

13 492


KISIEL, Marian

Zmiana : z problemów świadomości literackiej przełomu 1955 – 1959 w Polsce / Marian Kisiel. – Katowice, 1999

13 488

LIRYKA polska XX wieku : analizy i interpretacje. Seria 2 / pod red. Włodzimierza Wójcika ; przy współudz. Danuty Opackiej-Walasek. – Katowice, 200013 486

PROGRAMY i dyskusje literackie okresu Młodej Polski / oprac. Maria Podraza –Kwiatkowska. – Wyd. 3 przejrz. i uzup. – Wrocław, 2000

13 309

PRZEŁOMY – rok 1956 : studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej / pod red. Włodzimierza Wójcika ; przy wspóludz. Mariana Kisiela. – Katowice, 199613 487

SŁOWNIK badaczy literatury polskiej... Indeks do T. 1-5 / oprac. Małgorzata Szymańska. – Łódź, 2002

13 482

SŁOWNIK literatury polskiej XX wieku / pod red. Marka Pytasza. – Katowice, 200113 160

SORDYLOWA, Barbara

„Literatura polska „ Gabriela Korbuta : z dziejów polskiej bibliografii literackiej/ Barbara Sordylowa. – Kraków, 1971. - Kserokopia

M 3203


SUGIERA, Małgorzata

Dramaturgia Sławomira Mrożka / Małgorzata Sugiera. – Wyd. 2. – Kraków, cop. 1997

M 3228

WOKÓŁ Eco / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego ; przy współudz. Diany Pietruch-Reizes. – Katowice, 200013 444

ŻYCIE literackie drugiej emigracji niepodległościowej / pod red. Janusza Kryszaka i Rafała Moczkodana. – Toruń, 2001

13 396


 1. Literatura polska

---------------------

DOMAŃSKA, Antonina

Historia żółtej ciżemki :[ kaseta magnetofonowa ]/ Antonina Domańska ; czyta Jacek Rozenek. – Warszawa, 2001

F 171 – F 173

KONOPNICKA, Maria

Poezje / Maria Konopnicka : [ wybór Danuta Nikiel-Wroczyńska ; oprac. graf. Lucjan Ławnicki]. – Kraków, cop. 2000

13 495

LITERATURA staropolska : wybór tekstów. T. 1, Poezja / wybór i oprac. Piotr Borek i Roman Mazurkiewicz. – Kraków, 200213 494

PUBLICYSTYKA okresu pozytywizmu 1860 – 1900 : antologia / Stanisław Fita. – Warszawa, 2002

13 519

TREMBECKI, StanisławSofijówka / Stanisław Trembecki. – Warszawa, 2000

13 520


WYSPIAŃSKI, Stanisław

Hamlet / Stanisław Wyspiański ; oprac. Maria Prussak. – Wrocław, 1976

13 350


 1. Literatura obca

------------------
LINDVALL, Terry

Zaskoczeni śmiechem/ Terry Lindvall ; przeł. [z ang.] Tadeusz Szafrański ; [ wiersze

przeł. Marta Szafrańska – Brandt ]. – Warszawa, 2001

13 507
VIII BIOGRAFIA.NAUKI POMOCNICZE. HISTORIA
 1. Biografia

------------

ŁYSAKOWSKI, Adam

Mój pamiętnik 1911 – 1919 : fragmenty / Adam Łysakowski ; wybór i przygot. do druku Maria Dembowska. – Warszawa, 2002

13 408


POLSKI Słownik Biograficzny. T. 40 z. 1-4. – Kraków, 2000 – 2001

13 358


ZNAWCY rękopisów / [ red. t. Hanna Zasadowa, Mirosława Kocięcka. – Warszawa, 2002

13 402, 13 439 1. Nauki pomocnicze. Historia kultury

-------------------------------------------

SUCHMIEL, Jadwiga

Łucja Charewiczowa ( 1897 – 1943) / Jadwiga Suchmiel. – Częstochowa, 2001

13 525

ARCHIWISTYKA na studiach historycznych / pod red. Wandy Krystyny Roman. – Toruń, 2002

13 541


KOWALSKI, Krzysztof Maciej

Dawne inskrypcje pomorskie : studia epigraficzne / Krzysztof Maciej Kowalski. – Gdańsk, 2001

13 511

TECHNIKA archiwalna w XX wieku / pod red. Stanisława Sierpowskiego i Jarosława Wiśniewskiego. – Poznań, 200113 312

 1. Historia Polski

------------------

CZUBIŃSKI, Antoni

Polska i Polacy po II wojnie światowej : ( 1945 – 1989) / Antoni Czubiński. – Poznań, 1998

13 447


DUDEK, Antoni

Śladami PeeReLu : ludzie, wydarzenia, mechanizmy / Antoni Dudek. – Wyd. 2. – Kraków, 2001

13 505, M 3230

DZIEJE Krakowa. T. 5, Kraków w latach 1939 – 1945 / Andrzej Chwalba. – Kraków, 2002

13 542

KALENDARIUM dziejów Polski : od prahistorii do 1998 / red. nauk. Andrzej Chwalba ; aut. Jakub Basista [ i in.]. – Wyd. 3 popr. i poszerz. – Kraków, 1999M 3224

KERN, Ludwik Jerzy

Pogaduszki : Ludwik Jerzy Kern rozmawia z Tadeuszem Kurylewiczem [ i in. ]. – Kraków, 2002

M 3199


LWÓW : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa. T. 4 / pod red. Kazimierza Karolczaka. – Kraków, 2002

M 3207


ŁATYŃSKI, Marek

Nie paść na kolana : szkice o polskiej polityce lat powojennych / Marek Łatyński. – Wyd. 2 rozszerz. – Wrocław, 2002

13 516

ZAREMBA, MarcinKomunizm, legitymizacja, nacjonalizm : nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce / Marcin Zaremba. – Warszawa, 2001

M 3211
INDEKS

Andrzejewski Tadeusz 24 Dembowska Maria 11, 26

Arms Caroline 11 Dobrzyńska Bożena 9

Bailey Martha J. 10 Domańska Antonina 26

Baluch Alicja 24 Drabarek Barbara 25

Bałabuch Henryk 15 Drabik Lidia 24

Banacka Marianna 13, 23 Drawings Middleton B. 13

Baran Zbigniew 24 Drożdż Andrzej 12

Barańska Krystyna 25 Drzewiecki Marcin 14

Basista Jakub 27 Dudek Antoni 27

Basta Janusz 18 Dudzicka Grażyna 11

Batorowska Hanna 14 Duraj-Nowakowa Krystyna 19

Beck Joanna Tomasik Estreicher Karol 9

zob. Fairbank Alfred 11

Tomasik-Beck Joanna Fechner-Sędzicka Iwona 19

Bednarski Adam 21 Fedorowicz Małgorzata 15

Bernacki Marek 25 Fedyma Halina 6

Bernacki Włodzimierz 17 Firlej-Buzon Aneta 16

Bieńkowska Barbara 11, 15 Fita Stanisław 26

Biliński Lucjan 12 Frederić G. Kenyon 6

Bleja-Sosna Barbara 17, 19, 21 Gajda Janusz 17

Bogaj Andrzej 15 Gertzog Alice 14

Bojar Bożena 6 Gębarowicz Mieczysław 17

Borecka Irena 20, 21 Gębołyś Zdzisław 11

Boręsewicz Paweł 19 Gill Philip 14

Borek Piotr 26 Głąbiński Stanisław 18

Brown Caroll R. 23 Głowacka Ewa 12

Budyńska Barbara 10 Goban-Klas Krzysztof 22

Burkot Stanisław 25 Gołębiewski Łukasz 6, 22, 23

Buzon Aneta Firlej Gondek Elżbieta 12

zob. Górski Artur 18

Firlej-Buzon Aneta Graf Janusz 7

Caples John 22 Griffin Ewa 17

Cat-Mackiewicz Stanisław 18 Gruchała Janusz Z. 9

Chappell Warren 22 Grzema Jolanta 12

Charewiczowa Łucja 26 Grzenia Jan 23

Chrzanowski Andrzej 23 Grygowski Dariusz 16

Chwalba Andrzej 27 Gwioździk Jolanta 11

McClain Gary R. 8 Hall Richard B. 14

Coughlin Caroline M. 14 Hampden-Turner Charles 17

Czajkowski Franciszek 14 Hlasta Stanley C. 22

Czermiński Jurand 12 Hombek Danuta 15

Czubała Barbara Kamińska Hopfinger Maryla 22

zob. Hutchins Robert Maynard 11

Kaminska-Czubała Barbara Jadczak Maria 20

Czubiński Antoni 27 Jakitowicz Maria 24

Danowski Bartosz 7 Jakucewicz Stefan 22

Dąbrowski Mirosław 25 Janasiewicz-Kruszyńska Barbara 16

Jankisz Ewa 10 Kwiatkowska Maria Podraza

Janowska Maria 13 zob.

Januszko Wojciech 7 Podraza-Kwiatkowska Maria

Jarowiecki Jerzy 6 Kwiatkowski StefanM. 15

Jazowska-Gumulska Maria 24 McLean Rarii 6

Jennett Sean 6, 11 Lee Marshall 22

Jezierska Małgorzata 10 Leszczyński Grzegorz 24

Johnston Colin 11 Lewinson Jacek 23

Juda Maria 6 Lewowicki Tadeusz 20

Juszczyk Stanisław 22 Linde-Usiekniewicz Jadwiga 24

Kaczyńska Jadwiga 10 Lindvall Terry 26

Kalata Barbara Sosińska Linton Ralph 17

zob. Lipski Jan Józef 10

Sosińska-Kalata Barbara Łatyński Marek 27

Kamińska-Czubała Barbara 14 Ławnicki Lucjan 26

Kamiński Bogdan 7, 22 Łobocki Mieczysław 20

Karolczak Kazimierz 27 Łojewski Tomasz 13

Kathpalia Yach Pal 13 Łoziński Jerzy 16

Keenan Stella 11 Łukaszewicz Adam 7

Kempa Andrzej 16 Łukowski Wojciech 16

Kern Ludwik Jerzy 27 Łysakowski Adam 11,13,26

Kędzierska Barbara 20 Mackiewicz Stanisław Cat

Kędzierska Jadwiga 21 zob.

Kisiel Marian 25 Cat-Mackiewicz Stanisław

Kłopotek Mieczysław 8 Maj Jerzy 11

Kocięcka Mirosława 13, 26 Maresz Barbara 7

Kocójowa Maria 11 Markowiak-luty Celina 15

Komorowski Tadeusz 18 Markuson Barbara 11

Konopnicka Maria 26 Maruszewski Tomasz 16

Koralewska Grazyna 21 Mazurkiewicz Roman 26

Korotajowa Krystyna 22 Medala Stanisław 17

Kosmanowa Bogumiła 16 Mężyński Andrzej 15

Kostera-Kosterzewski Marek 8 Migdałek Jacek 20

Kosterzewski Marek Kostera Mikrut Adam 17

zob. Miller Michael 8

Kostera-Kosterzewski Marek Miodek Jan 24

Kowalczyk Grzegorz 8 Mołdawa Tadeusz 6

Kowalczyk Ryszard 15, 16 Moczkodan Rafał 16,24,25

Kowalski Krzysztof Maciej 27 Mosiek Tadeusz 20

Krajewski Jan 14 Mcmurtrie Douglas C. 7

Krauze-Karpińska Joanna 22 Musiał Ewa Stachowska

KruszyńskaBarbara Janasiewicz zob.

zob. Stachowska-Musiał Ewa

Janasiewicz-Kruszyńska Barbara Nałęcz Barbara 13

Kryszak Janusz 25 Nawrok Bogumiła 17

Kubów Stefan 14 Nikiel-Wroczyńska Danuta 26

Kunczik Michael 16 Nowakowa Krystyna Duraj

Kurcz Ida 16 zob.

Kurylewicz Tadeusz 27 Duraj-Nowakowa Krystyna

Kusiak Michał 6 Nowel Ewa 17, 20

Nowicki Marek A. 18 Składanowska Maria 17, 19

Ogilvy David 22 Składanowski Henryk 19, 20

Okoń Wincenty 20 Skrzydlewski Wojciech 21

Opacka-Walasek Danuta 25 Skalska-Zlat Marta 10

Orżewski Wojciech 18 Skwirowska Stefania 9, 10

Ostrowska-Dobek Bogusława 22 Sosna Barbara Bleja

Papierska Wiesława 21 zob.

Paszkiewicz Urszula 10, 11 Bleja-sosna Barbara

Pawlikowa Teresa 10 Sosińska-Kalata Barbara 15

Pearrow Mark 8 Sobol Elżbieta 24

Pers Jolanta 22 Socha Irena 7

Pielachowski Józef 18 Sordylowa Barbara 25

Pietruch_Reizes Diana 25 Stachowicz Aleksandra 25

Pietrzyk Zdzisław 13 Stachowska-Musiał Ewa 14

Pijarowska Renata 20 Stachyra Marek 12

Pirożyński Jan 23 Staszek Grażyna 15

Płoski Zdzisław 8 Staszek Janusz 15

Podlawska Daniela 24 Steinberg S. H. 12

Podraza-Kwiatkowska Maria 25 Straus Grażyna 15

Podurgiel Joanna 9, 10 Strykowski Wacław 21

Prussak Maria 26 Strzyżewska Zofia 7, 14

Przybysz Marzena 10 Suchmiel Jadwiga 26

Puślecki Władysław 20 Sugiera Małgorzata 25

Pytasz Marek 25 Swianiewicz Jerzy 13

Radwański Aleksander 13 Szafrańska Marta 26

Roman Wanda K. 27 Szafrański Tadeusz 26

Ratajewski Jerzy 12 Sznajder Andrzej 8

Reber Arthur S. 16 Szocki Józef 7, 12

Reizes Diana Pietruch Sztucki Tadeusz 18

zob. Szyłak Jerzy 23, 24

Pietruch-Reizes Diana Szymanek Krzysztof 16

Rozenek Jacek 26 Szymańska Małgorzata 25

Różycki Edward 14 Szymański Janusz 11

Rzepczyński Sławomir 6 Szymutko Stefan 24

Sachs Tammy 8 Ścibor Eugeniusz 6

Saintsbury George 12 Updike Daniel Berkeley 23

Sałaciński Krzysztof 13 Urbaniak-Zając Danuta 20

Saniewska Danuta 14 Urbańska Danuta 9

Sawicka Dorota 14 Usiekniewicz Jadwiga Linde

Sawicka Teresa 21 zob.

Seweryńska Anna Maria 20 Linde-Usiekniewicz Jadwiga

Sędziela Iwona Fechner Tadeusiewicz Ryszard 8

zob. Tazbir Janusz 23

Fechner-Sedziela Iwona Thomson Oliver 18

Shanks Hershel 17 Tomasik-Beck Joanna 6

Shuman Bruce A. 12 Tomkiewicz Barbara 21

Siemieniecki Bronisław 21 Trembecki Stanisław 26

Sierpowski Stanisław 27 Trompenaars Fons 17

Skarżyńska Krystyna 16 Turner Charles Hampden

Skarżyński Mirosław 24 zob. Hampden-Turner Charles

Tylicka Barbara 24

Tyloch Witold Józef 17

Walewska Jolanta 23

Watson Aldren A. 23

Wiśniewski Jarosław 27

White Gordon 22

Wojciechowski Jacek 12, 13

Wojnicka Elżbieta 18

Woods Blancha 11

Woźniak Jadwiga 13

Wójcik Włodzimierz 25

Wroczyńska Danuta Nikiel

zob.


Nikiel-Wroczyńska Danuta

Wronkowska Sławomira 18

Wróbel Elżbieta 15

Wyspiański Stanisław 26

Zając Danuta Urbaniak

zob.


Urbaniak-Zając Danuta

Zając Michał 7,15

Zaremba Marcin 27

Zasadowa Hanna 13, 26

Zieliński Maciej 18

Zienkiewicz Olga 17

Ziomecki Mariusz 16

Zipfel Astrid 16

Zlat Marta Skalska

zob.


Skalska-Zlat Marta

Zmierczak Maria 18

Zybert Elżbieta B. 14

Żmigrodzki Zbigniew 12, 25

Żukowska Izabela 15

Żurawski Jacek 18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna