Instytut Fizjologii i Patologii SłuchuPobieranie 24.54 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar24.54 Kb.

Instytut
Fizjologii i Patologii Słuchu

Institute of physiology and pathology of hearing

Dyrektor: Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński

Warszawa, dnia 23.10.2012 r.

IFPS/ 68 /12OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113. póz. 759 ze zm.) zamawiający – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie zawiadamia, o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH – WG 19 PAKIETÓW – Nr sprawy: IFPS/68/12
  1. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

PAKIETY 1, 6, 10

Nazwa: METECH S.C. K. DEMIANIUK D. KARPIŃSKI

Adres: ul. Tawułkowa 6 G, 04-953 Warszawa

PAKIETY 2, 5, 18

Nazwa: ARNO-MED SP. Z O.O.

Adres: ul. KOLEJOWA 24, 55-081 MIETKÓW

PAKIETY 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

Nazwa: ZALIMP INVEST SP. Z O.O.

Adres: ul. RAFII 10, 04-255 WARSZAWA

PAKIETY 7, 19

Nazwa: ERBE POLSKA SP. Z O.O.

Adres: ul. MARCONICH 8, 02-954 WARSZAWA

PAKIET 9

Nazwa: MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O.

Adres: ul. OSTROBRAMSKA 101, 04-041 WARSZAWA

PAKIET 11

Unieważnione – brak ofert


Uzasadnienie: oferty spełniają wszystkie warunki i wymagania zamawiającego oraz uzyskały najwyższą ocenę

punktową wg kryterium (ów) opisanych w SIWZ.
  1. W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy


Cena oferty brutto (zł)

Punktacja

1


MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O.

04-041 WARSZAWA, ul. OSTROBRAMSKA 101

4.644,00 – PAKIET 9

100 pkt.

2

ZALIMP INVEST SP. Z O.O.

04-255 WARSZAWA, ul. RAFII 10

297.093,96 – PAKIETY 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

93,33 pkt. – PAKIET 1, 90,50 pkt. – PAKIET 6, 88,33 pkt. – PAKIET 10, 100 pkt. – PAKIETY 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

3

ARNO-MED SP. Z O.O.

55-081 MIETKÓW, ul. KOLEJOWA 24

571.927,22 – PAKIETY 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

68,85 pkt. – PAKIET 1, 100 pkt. – PAKIET 2, 65,13 pkt. – PAKIET 3, 64,90 pkt. – PAKIET 4, 100 pkt. – PAKIET 5, 34,31 pkt. – PAKIET 6, 37,24 pkt. – PAKIET 8, 63,86 pkt. – PAKIET 10, 50,51 pkt. – PAKIET 12, 61,87 pkt. – PAKIET 13, 47,66 pkt. – PAKIET 14, 49,67 pkt. – PAKIET 15, 55,47 pkt. – PAKIET 16, 57,41 pkt. – PAKIET 17, 100 pkt. – PAKIET 18

4

ELITE SP. Z O.O.

03-571 WARSZAWA, ul. KORZONA 111/8

20.017,94 – PAKIETY 2, 14, 18

35,72 pkt. – PAKIET 2, 46,66 pkt. – PAKIET 14, 35,72 pkt. – PAKIET 18

5

ERBE POLSKA SP. Z O.O.

02-954 WARSZAWA, ul. MARCONICH 8

23.224,32 – PAKIETY 7, 19

100 pkt. – PAKIET 7, 100 pkt. – PAKIET 19

6

METECH S.C. K. DEMIANIUK D. KARPIŃSKI

04-953 WARSZAWA, ul. TAWUŁKOWA 6 G

386.660,68 – PAKIETY 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

100 pkt. – PAKIET 1, 98,35 pkt. – PAKIET 3, 97,24 pkt. – PAKIET 4, 100 pkt. – PAKIET 6, 54 pkt. – PAKIET 8, 100 pkt. – PAKIET 10, 74,46 pkt. – PAKIET 12, 94,41 pkt. – PAKIET 13, 54,33 pkt. – PAKIET 14, 73,54 pkt. – PAKIET 15, 80,51 pkt. – PAKIET 16, 84,69 pkt. – PAKIET 17

7

4 MED DOROTA OSLZEWSKA

05-091 ZĄBKI, ul. NIEPODLEGŁOSCI 9

12.884,40 – PAKIET 14

39,98 pkt. – PAKIET 14
  1. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust.1 pkt. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr Witold Cieśla


01-943 Warszawa, ul. Zgrupowania AK Kampinos 1, Polska tel.: (+48-22) 3118102,

fax: (+48-22) 3118118e-mail: sekretariat@ifps.org.pl http:/www.ifps.org.pl

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna