Instytut Pedagogiki Zakład Podstaw PedagogikiPobieranie 12.84 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar12.84 Kb.
Częstochowa, 8.04.2015 r.

Akademia im. Jana Długosza

w Częstochowie

Komunikat Nr 1

Instytut Pedagogiki

Zakład Podstaw Pedagogiki

Zaprasza na XI Międzynarodową Konferencję Naukową na temat:Edukacja – między tradycją a współczesnością(kontynuacje)

Konferencja odbędzie się w dniach: 26–27 września 2015 roku w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.


Konferencja skupia się na następującej problematyce:

 • Pogranicze kultur i człowiek pogranicza

 • Zetknięcie kultur – od edukacji wielokulturowej do międzykulturowej

 • Kształcenie kompetencji międzykulturowych

 • Konwencje komunikacyjno-społeczne a kondycja edukacyjna i kulturowa społeczeństw w czasach ponowoczesnych

 • Sposoby rozwiązywania problemów wynikłych ze styku kultur

 • Paradygmaty edukacji międzykulturowej

 • Tożsamość i podmiotowość międzykulturowa

 • Formy realizacji koncepcji edukacji międzykulturowej

 • Instytucjonalny wymiar edukacji międzykulturowej

 • Rola religii w wychowaniu międzykulturowym

 • Zróżnicowanie kulturowe a podstawowe standardy współczesnej edukacji

 • Wzorce myślenia oraz standardy zachowania, jako kategorie nowoczesnej edukacji międzykulturowej

 • Dyskurs w przestrzeni edukacyjnej, kulturowej i interkulturowej

 • Mniejszości w Polsce i Unii Europejskiej, jako problem edukacyjny

 • Szkolnictwo mniejszościowe na ziemiach polskich i w Polsce w XIX i XX wieku

 • Wymiar czasu w realiach współczesnej szkoły

 • Nauczyciel. Rodzice. Uczniowie. Perspektywa współpracy

 • Efektywność pracy szkoły XXI wieku

 • Współczesne trendy w wychowaniu młodego pokolenia

 • Edukacja europejska a edukacja globalna

 • Edukacyjne konteksty codzienności:

- Refleksja w codziennej praktyce edukacyjnej – teoretyczne rozważania, relacje z badań, inspiracje;

- Koncepcje, ideologie, paradygmaty w edukacji: refleksje, relacje z badań, codzienne doświadczenia;

- Edukacja w życiu codziennym (potencjał edukacyjny życia rodzinnego; praca zawodowa jako przestrzeń uczenia się; relacje

interpersonalne jako obszar edukacji; przestrzenie uczenia się w codzienności);

- Codzienność z perspektywy metodologii badań nad edukacją.
Skład Komitetu Naukowego Konferencji:

Przewodniczący - dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński

Z-ca Przewodniczącego - dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał

- prof. dr hab. Janusz Sztumski

- prof. dr hab. Renáta Tóthová (Uniwersytet w Bratysławie)

- prof. dr hab. Andrej Rajsky (Uniwersytet w Trnavie)

- doc. dr Dmytro Herciuk (Uniwersytet we Lwowie)

- dr Beata Zajęcka

- dr Mariola Mirowska

- dr Maria Janukowicz

- dr Beata Łukasik

- dr Monika Adamska-Staroń

- dr Agnieszka Kozerska

- dr Paweł Zieliński- dr Mirosław Łapot

Zgłoszenia uczestnictwa na załączonej KARCIE (dostępna również na stronie http://www.wp.ajd.czest.pl/zhitw/) należy przesłać do 15.05.2015 r. na adres: Instytut Pedagogiki, Akademia im. Jana Długosza, ul. Waszyngtona 4/8, p. 608; 42-200 Częstochowa z dopiskiem: KONFERENCJA ZPP lub na adres mailowy: zppajd@gmail.com, wg podanego wzoru KARTY.

Szczegółowe dane organizacyjne prześlemy w Komunikacie Nr 2


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna