IP/11/103 Bruksela, dnia 28 stycznia 2011 r. Komisarz Andris Piebalgs z wizytą w Etiopii: rozmowy na temat wzmacniania wzajemnych relacji i podpisanie projektu dotyczącego zmian klimatu o wartości 13,7 mln euroPobieranie 10.39 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.39 Kb.


IP/11/103

Bruksela, dnia 28 stycznia 2011 r.Komisarz Andris Piebalgs z wizytą w Etiopii: rozmowy na temat wzmacniania wzajemnych relacji i podpisanie projektu dotyczącego zmian klimatu o wartości 13,7 mln euro

W dniu 31 stycznia Andris Piebalgs, europejski komisarz ds. rozwoju, spotka się z premierem Etiopii Melesem Zenawim oraz innymi członkami rządu w Addis Abebie. Spotkanie to jest okazją do wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju między Unią a Etiopią, która jest ważnym partnerem regionalnym UE, otrzymującym największą część unijnych środków pomocy. Komisarz Piebalgs rozważy możliwości wspierania rządowej pięcioletniej strategii krajowej dotyczącej wzrostu gospodarczego i transformacji oraz podpisze porozumienie w sprawie wdrożenia w Etiopii postanowień światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu.

Przed wizytą komisarz Piebalgs powiedział: „Etiopia jest cennym partnerem UE i mamy nadzieję na dalsze wzmacnianie naszych relacji. Szczególnie oczekuję pogłębienia naszego dialogu w kwestii osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, jak również w sprawie polityki gospodarczej. Cieszy mnie fakt, że na forach międzynarodowych Etiopia stoi na czele debaty o zmianach klimatu. Jest ona również jednym z priorytetowych krajów, wybranych przez UE na potrzeby projektów pod egidą światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Podpisanie umowy o dotację w wysokości 13,7 mln euro ma istotne znaczenia dla wsparcia Etiopii w tworzeniu gospodarki odpornej na zmiany klimatu”.

Komisarz Piebalgs spotka się z:


  • premierem Melesem Zenawim,

  • Desalegnem Hailemariamem, wicepremierem oraz ministrem spraw zagranicznych,

  • Sufianem Ahmedem, ministrem finansów i rozwoju gospodarczego,

  • Teferą Deribewem, ministrem rolnictwa.

Rozmowy będą dotyczyły przede wszystkim nowej inicjatywy Etiopii na rzecz osiągnięcia milenijnych celów rozwoju oraz wzrostu gospodarczego. W roku 2010 rząd Etiopii przyjął pięcioletnią strategię krajową nazwaną planem wzrostu i transformacji, która ma służyć zagwarantowaniu wysokiej stopy rocznego wzrostu gospodarczego oraz postępu w osiąganiu milenijnych celów rozwoju, szczególnie w dziedzinach: zdrowia, edukacji oraz dostępu do wody. Strategia krajowa pozwoli UE na podjęcie wzmożonego dialogu politycznego skupionego na kluczowych aspektach reformy, takich jak wdrożenie nowej polityki przemysłowej lub modernizacja krajowego systemu bankowego.

Z tego względu Komisarz Piebalgs spotka się także z zarządem giełdy towarowej oraz z przedsiębiorcami.Podpisanie projektu na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu

Komisarz Andris Piebalgs wraz z ministrem finansów i rozwoju gospodarczego Sufianem Ahmedem podpiszą umowę o dotację w wysokości ponad 13,7 mln euro na wdrożenie w Etiopii postanowień światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Głównym celem tego programu jest wspomaganie gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla i odpornej na zmiany klimatu. Projekt ten będzie wdrożony w niektórych działach wodnych wzdłuż dorzecza Nilu. Szacuje się, że korzyści z tego projektu odniesie około 110 000 gospodarstw domowych w pięciu regionach. Zakłada się następujące działania:  • instytucjonalne wsparcie polityki i programów, głównie na rzecz agencji ochrony środowiska,

  • zwiększenie świadomości zainteresowanych stron na temat zmiany klimatu oraz podniesienie poziomu ich wiedzy,

  • identyfikacja oraz testowanie praktyk dotyczących zmian klimatu w konkretnych dziedzinach.

Kontekst

Spośród wszystkich krajów AKP Etiopia jest jednym z największych beneficjentów otrzymujących środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR). Całkowita kwota krajowa otrzymana w ramach dziesiątej edycji EFR na lata 2008–2013 wynosi 644 mln euro. Największym darczyńcą pomocy na rzecz Etiopii jest UE jako całość (tzn. Komisja Europejska oraz państwa członkowskie UE), przeznaczając środki w wysokości około 1 mld euro rocznie (stanowiące 40% całkowitej oficjalnej pomocy dla Etiopii). UE jest też głównym rynkiem eksportowym dla produktów etiopskich. Średnia stopa wzrostu gospodarczego w ostatnich pięciu latach wyniosła 10%. Na rok 2010 prognozowane jest spowolnieniem do 7%.

Światowy sojusz na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu (GCCA), powołany do życia w 2007 r. przez Komisję Europejską, ma na celu pogłębienie dialogu, współpracy oraz zwiększenie wsparcia w zakresie zmiany klimatu pomiędzy krajami europejskimi oraz krajami rozwijającymi się, najbardziej narażonymi na skutki zmian klimatu, w szczególności takimi jak kraje najsłabiej rozwinięte (LDC) oraz małe rozwijające się państwa wyspiarskie. Główne zadania GCCA to: umowy finansowe zawierane z wybranymi krajami-beneficjentami, wydarzenia w zakresie dialogu regionalnego wspierające współpracę w sprawach zmian klimatu oraz pomoc techniczna, np. rozwój projektów i budowanie zdolności.

Więcej informacji:

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid:http://ec.europa.eu/europeaid/index_pl.htm

Strona internetowa europejskiego komisarza ds. rozwoju, Andrisa Piebalgsa:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Strona internetowa Przedstawicielstwa UE w Etiopii:http://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm

Strona internetowa światowego sojusz na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu:http://www.gcca.eu/pages/1_2-Home.html©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna