J. H. Dąbrowskiego Rozkaz L 5/07 Zarządzenia I informacjePobieranie 24.19 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar24.19 Kb.
Związek Harcerstwa Polskiego Gliwice, 1 kwietnia 2007

Komendant Hufca Ziemi Gliwickiej

im. gen. J. H. Dąbrowskiego

Rozkaz L 5/07 1. Zarządzenia i informacje

  1. Informacje

   1. Podaję do wiadomości decyzję Komendanta Hufca Ziemi Gliwickiej nr 1/2007 z dnia 21 marca 2007 w sprawie przygotowań do IX Zjazdu Hufca. Treść decyzji jest dostępna w serwisie internetowym hufca.
 1. Hufiec

  1. Mianowania w Komendzie Hufca

   1. Mianuję przewodniczącym Komisji Historycznej dh. pwd. Tomasza Owoca HO. Życzę realizacji swojej pasji oraz dobrej i owocnej współpracy z zespołem.

  1. Powołania i odwołania w zespołach instruktorskich

   1. Powołuję Komisję Historyczną w składzie:

pwd. Tomasz Owoc HO

pwd. Adam Dersiewicz ćw.

sam. Magdalena Cieślak

sam. Małgorzata Fortuna

   1. Odwołuję ze składu Zespołu Promocji dh. ćw. Kacpra Sztegnera.

   2. Powołuję w skład Zespołu Promocji dh. ćw. Bartłomieja Sulimę.

  1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

   1. Rozwiązuję komendę kursu drużynowych zuchowych w składzie:

phm. Tomasz Rawski – komendant kursu

pwd. Małgorzata Rycąbel – zastępca komendanta kursu

pwd. Barbara Halejak – członek komendy

   1. Rozwiązuję komendę kursu drużynowych harcerskich w składzie:

phm. Magdalena Kłusek HO – komendantka kursu

pwd. Magdalena Bogucka HO – członek komendy

Dziękuję obu komendom za wysiłek i zgodną pracę i gratuluję odniesionych sukcesów.
 1. Drużyny

  1. Zmiany organizacyjne

   1. Powołuję próbną gromadę zuchową przy SP 16.

  1. Zwolnienia i mianowania drużynowych

   1. Mianuję dh. sam. Kamilę Wasilewską drużynową próbnej gromady zuchowej przy SP 16. Życzę cierpliwości, odwagi, mądrych decyzji i wielu sukcesów w kierowaniu gromadą.
 1. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

  1. Zwolnienia:

   1. Zwalniam z funkcji komendantki ZAS 2007 dh. phm. Magdalenę Kłusek HO.

   2. Zwalniam z funkcji kwatermistrza ZAS 2007 dh. wyw. Marcina Nikla.

Dziękuję za zorganizowanie Zimowej Akcji Szkoleniowej 2007 i za ofiarną służbę.


 1. Mianowania instruktorów

  1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

   1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 marca 2007 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. sam. Agnieszkę Jaworską.

   2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 marca 2007 zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień przewodniczki/przewodnika następującym druhnom i druhowi:

sam. Paulinie Orzoł

sam. Teresie Rut

sam. Agnieszce Szubert

ćw. Krzysztofowi Polewce

  1. Otwarcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

   1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 marca 2007 otwieram próbę na stopień przewodnika dh. HR Pawłowi Małkowi.
 1. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

  1. Za poświęcenie i ofiarne pełnienie służby podczas Zimowej Akcji Szkoleniowej 2007, niejednokrotnie na skraju wyczerpania oraz za niepoddawanie się mimo przeciwności losu udzielam pochwały druhnom:

phm. Magdalenie Kłusek HO

pwd. Małgorzacie Rycąbel sam.


 1. Inne

  1. Na wniosek Kapituły Harcerza Orlego z dnia 13. marca 2007 otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej następującym druhnom:

pwd. Marcie Murawskiej sam.

pwd. Aleksandrze Purschke sam.


  1. Podaję do wiadomości, że następujące osoby otrzymały dyplom ukończenia Kursu Drużynowych Zuchowych „Eskadra Piotrusia Pana”:

mł. Rafał Michalewski – Hufiec Nysa 1/KDGZ/07 – z ważnością od 20.02.08

och. Urszula Abratkiewicz – Hufiec Nysa 2/KDGZ/07

sam. Patrycja Wędlarz – Hufiec Węgierska Górka 3/KDGZ/07 – z ważnością od 20.07.07

sam. Monika Mrzygłód – Hufiec Ziemi Gliwickiej 4/KDGZ/07 – z wyróżnieniem

sam. Kamila Wasilewska – Hufiec Ziemi Gliwickiej 5/KDGZ/07 – z ważnością od 08.11.07

pion. Zuzanna Bułka – Hufiec Węgierska Górka 6/KDGZ/07

sam. Joanna Skupień – Hufiec Węgierska Górka 7/KDGZ/07

sam. Anna Madejczyk – Hufiec Węgierska Górka 8/KDDH/07

pion. Sabina Gucwa – Hufiec Ziemi Gliwickiej 9/KDGZ/07

sam. Magdalena Kanik – Hufiec Węgierska Górka 10/KDGZ/07

sam. Anna Czech – Hufiec Węgierska Górka 11/KDGZ/07 – z ważnością od 25.12.07


  1. Podaję do wiadomości, że następujące osoby otrzymały dyplom ukończenia Kursu Drużynowych Harcerskich „Siódma Tajemnica Lasu”:

sam. Katarzyna Tlałka – Hufiec Węgierska Górka 1/KDDH/07 – z wyróżnieniem

sam. Magdalena Cieślak – Hufiec Ziemi Gliwickiej 2/KDDH/07 – z wyróżnieniem

sam. Bożena Hutyra – Hufiec Węgierska Górka 3/KDDH/07

odkr. Adam Urbański – Hufiec Węgierska Górka 4/KDDH/07

odkr. Szymon Stopka – Hufiec Węgierska Górka 5/KDDH/07 – z ważnością od 21.03.07

pion. Klaudia Omyła – Hufiec Węgierska Górka 6/KDDH/07

sam. Marta Orzoł – Hufiec Ziemi Gliwickiej 7/KDDH/07

sam. Alicja Kosmalska – Hufiec Ziemi Gliwickiej 8/KDDH/07

pion. Martyna Urbańska – Hufiec Nysa 9/KDDH/07 – z wyróżnieniem,

– z ważnością od 18.04.07pion. Katarzyna Szkaradek – Hufiec Nysa 10/KDDH/07 – z ważnością od 07.05.07

sam. Magdalena Kamińska – Hufiec Węgierska Górka 11/KDDH/07 – z ważnością od 27.05.07

wyw. Wojciech Noga – Hufiec Węgierska Górka 12/KDDH/07 – z ważnością od 16.07.07

pion. Izabela Julke – Hufiec Ziemi Gliwickiej 13/KDDH/07 – z ważnością od 29.07.07

pion. Otylia Śleziak – Hufiec Węgierska Górka 14/KDDH/07 – z ważnością od 09.10.07

odkr. Marcin Rypień – Hufiec Węgierska Górka 15/KDDH/07 – z ważnością od 18.08.07

wyw. Wojciech Kowalski – Hufiec Nysa 16/KDDH/07


  1. Podaję do wiadomości, że następujące osoby otrzymały zaświadczenie o uczestnictwie w Kursie Drużynowych Zuchowych „Eskadra Piotrusia Pana”:

pion. Kamila Jończy – Hufiec Węgierska Górka

trop. Anna KwiatkowskaHufiec Ziemi Gliwickiej

och. Agnieszka LedniowskaHufiec Nysa


  1. Podaję do wiadomości, że następujące osoby otrzymały zaświadczenie o uczestnictwie w Kursie Drużynowych Harcerskich „Siódma Tajemnica Lasu”:

ćw. Łukasz Zawadzki – Hufiec Ziemi Gliwickiej

pion. Marta Abratkiewicz – Hufiec Nysa


  1. Serdecznie dziękuję za prowadzenie zajęć podczas Zimowej Akcji Szkoleniowej 2007 następującym druhnom i druhom:

hm. Beacie BergerHufiec Opole Miasto

hm. Marcinowi Szymańskiemu – Hufiec Głuchołazy

phm. Urszuli Zyburze – Hufiec Praszka

phm. Magdalenie Kłusek – Hufiec Ziemi Gliwickiej

phm. Krzysztofowi Kuczakowi – Hufiec Ziemi Gliwickiej

pwd. Magdalenie Boguckiej – Hufiec Ziemi Gliwickiej

pwd. Monice Dmytrów – Hufiec Nysa

pwd. Magdalenie Glazer – Hufiec Ziemi Gliwickiej

pwd. Magdalenie Grochali – Hufiec Sosnowiec

pwd. Barbarze Halejak – Hufiec Ziemi Gliwickiej

pwd. Magdalenie Klir – Hufiec Ziemi Gliwickiej

pwd. Marcie Mączce – Hufiec Ziemi Gliwickiej

pwd. Małgorzacie Rycabel – Hufiec Ziemi Gliwickiej

pwd. Magdalenie Stępiak – Hufiec Brzeg

pwd. Małgorzacie Szufli – Hufiec Ziemi Gliwickiej

pwd. Adamowi Dersiewiczowi – Hufiec Ziemi Gliwickiej

pwd. Wojciechowi Miastkowskiemu – Hufiec Ziemi Gliwickiej


  1. Serdecznie dziękuję za zorganizowanie konferencji programowej następującym druhnom i druhom:

phm. Krzysztofowi Kuczakowi HR

pwd. Sylwii Dziarmadze HO

pwd. Magdalenie Klir HO

pwd. Magdalenie Glazer sam.

pwd. Marcinowi Średniawie ćw.

sam. Annie Jurczenko

Dziękuję także wszystkim uczestnikom konferencji za wkład w ogólnopolską dyskusję przedzjazdową.
 1. Sprostowania

  1. Informuję, że mimo daty, z którą ukazał się niniejszy rozkaz, wszystkie zawarte w nim informacje są prawdziwe.

Czuwaj!


(—) phm. Tomasz Rawski HO


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna