Jak aktywnie pracować na zajęciach języka angielskiego”Pobieranie 14.32 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar14.32 Kb.
Jak aktywnie pracować na zajęciach języka angielskiego”

Oto kilka przykładów gier i zabaw dydaktycznych, które warto wykorzystać na lekcjach języka angielskiego. Zastosowanie ich w procesie nauczania pozwoli twojemu uczniowi aktywnie pracować na zajęciach, utrwalając przy tym poznany materiał gramatyczno-leksykalny:

Dyktando cząstkowe- znakomita technika nauczania pisowni. Nauczyciel podaje uczniom gotowy tekst na tablicy lub, jeśli to możliwe rozdaje jego powielone kopie. W tekście tym brakuje fragmentów tekstu, zadaniem ucznia jest uzupełnienie luk w zdaniu wyrazami, na których pisowni chcemy skoncentrować ich uwagę.
Wąż literowy- jest to zabawa szczególnie często wykorzystywana przeze mnie na zajęciach. Uwielbiana przez wszystkie dzieci, szczególnie te, które mają problemy z nauką j. angielskiego. Pozwala ona pokazać uczniom jak wiele słów już znają.

Nauczyciel podaje wyraz. Zadaniem pierwszego ucznia jest zapisać go na tablicy i wypowiedzieć wyraz rozpoczynający się na tę literę, na którą poprzedni się skończył. Zadaniem kolejnego ucznia jest zapisać wyraz i wypowiedzieć kolejny, który rozpoczyna się na tę samą literę, na którą poprzedni się skończył itp. Na przykład: eye-elephant-tant-tonight...,itp.
Przedmioty na literę- doskonałe ćwiczenie przy nauczaniu pisowni lub wymowy wyrazów. Nauczyciel wypowiada zdanie: „I spy with my little eye something beginning with…” lub „ I packed my bag for Alaska and in my bag I put a...”. Zadaniem ucznia jest wypowiedzenie lub zapisanie wyrazu zaczynającego się na określoną literę.
Burza słów- ta znana zabawa jest dobrym wstępem do właściwie każdej lekcji, możemy ją dowolnie modyfikować i dopasowywać do każdego poziomu zaawansowania. Na tablicy piszemy dowolnie długie słowo np. radiotherapist, relationship, miscellaneous itp. Prosimy uczniów, aby ułożyli z tego wyrazu jak najwięcej nowych wyrazów.
Niepodobne do siebie rodzeństwo: doskonała zabawa ćwicząca umiejętność budowy pytań i przeczeń w różnych czasach. Zabawa polega na tym, że dwie osoby mają odegrać rolę odmiennego w gustach rodzeństwa, przy czym pierwsza wypowiada się używając zdań twierdzących np.: I like cheese, druga zaś używa zdań przeczących np.: I don’t like cheese
Rozmowa telefoniczna- zabawa doskonale nadaje się do ćwiczenia umiejętności tworzenia pytań w różnych czasach. Polega ona na udzielaniu przez nauczyciela odpowiedzi na niesłyszalne pytania, zadaniem ucznia jest odtworzyć te pytania.
Maszyna czasu- zabawa szczególnie polecana na zajęciach utrwalających poznane czasy. Czytamy uczniom tekst na dowolny temat, poczym przenosimy się w czasie do przodu lub do tyłu, zadaniem uczniów jest opowiedzenie zdarzeń w odpowiednim czasie.
Wywiad ze znaną osobistością- zabawa szczególnie polecana przy ćwiczeniu materiału gramatycznego. Polega ona na tym, że uczeń wciela się w rolę wybranej przez siebie osobistości, rozmawiając jedynie ze swoim rzecznikiem, a nie z publicznością zadającą pytania( mówi więc w 1 osobie ), rzecznik zaś ma przekazać każdą odpowiedź osobom pytającym (mówi więc w 3 osobie ).
ABRAKADABRA- doskonała zabawa, która można zastosować na każdej lekcji jako rozgrzewkę. Polega ona na wypowiedzeniu przez nauczyciela zaklęcia np. Abrakadabra, abrakadabra – everyone is sleeping, one, two,three, uczniowie przyjmują postawę zgodną z wypowiedzianym przez nauczyciela zaklęciem, w tym przypadku udają, że śpią. Ta zabawa może mieć wiele odmian i dotyczyć różnych umiejętności zarówno leksykalnych jak i gramatycznych.
Magiczny krągzabawa polecana w grupach do 15 osób. Doskonale utrwala materiał leksykalny. Ustawiamy w kręgu krzesła. Krzeseł jest o jedno mniej niż uczniów. Nauczyciel czyta historyjkę, w trakcie której uczniowie spacerują wokół. Gdy w tekście pojawi się wyraz należący do ustalonej wcześniej grupy np.kolory lub części ciała uczeń stara się usiąść na krześle. Gracz, dla którego zabraknie miejsca odpada.
Verbs game- ćwiczenie utrwalające nazwy czasowników. Nauczyciel przygotowuje kartoniki z nazwami różnych czynności np.run,swim,fly,dance,walk itp. Karteczki rozmieszczone są na podłodze. Uczniowie stoją w grupie. Jeden uczeń pokazuje jakąś czynność. Reszta grupy musi odnaleźć odpowiedni kartonik i stanąć obok niego.
WH- words game- ćwiczenie utrwalające użycie słów pytanych np.what, where,

who, when. Uczniowie przygotowują kredki w różnych kolorach np.biały,czarny,zielony, czerwony (zamiast kredek można użyć kolorowych kartoników). Każda kredka odpowiada za jedno słowo np.zielona-what, biała-where itp. Nauczyciel podaje ustnie lub pokazuje kartoniki z napisami, wyrażenia typu: a desk, a moher, at school, Wednesday. Uczniowie podnoszą odpowiednie kredki do każdego wyrażenia(np.Friday—when). Kto się pomyli odpada z gry.

Wyścig rzędów- zabawa ta może być stosowana na każdym poziomie zaawansowania, doskonale nadaje się przy powtarzaniu różnego rodzaju materiału leksykalno-gramatycznego. Nauczyciel dzieli klasę na dwa rzędy, każdemu z uczniów przyporządkowuje liczbę. W ten sposób tworzymy pary po jednej osobie z każdego rzędu. Następnie wywołuje jakiś numer np. two osoby z tym numerem podchodzą do nauczyciela i wykonują jego polecenie. Polecenia mogą być różne w zależności od możliwości uczniow np.translate into English or Polish, draw, write, show me itp. Rząd, z którego uczeń szybciej wykonał polecenie otrzymuje punkt. Wygrywa rząd z największą ilością punktów.
Guessing game- zabawa szczególnie polecana w nauczaniu początkowym. Nauczyciel przygotowuje kartkę z bloku technicznego, w którym wycina otwór o średnicy około 4 cm. Przygotowaną kartkę nakłada na różnego typu obrazki(flashcards)tak, że widoczny jest tylko fragment danego obrazka. Nauczyciel zadaje pytanie What is it? Guess!. Zadaniem ucznia jest nazwanie przedmiotu znajdującego się na obrazku.
Running dictation- nauczyciel przygotowuje krótki tekst najlepiej związany tematycznie z ostatnimi lekcjami. Uczniowie zostają podzieleni na dwie drużyny-każda drużyna ma swojego sekretarza zaopatrzonego w kartkę i długopis. Zawodnicy ustawiają się jeden za drugim-pierwszy na linii startu a za nim pozostali. Przy lini startu ustawia się również sekretarz. Nauczyciel z przygotowanym tekstem ustawia się w pewnej odległości od zawodników. Na dany znak, pierwsi w kolejce z każdej drużyny startują, dobiegają do kartki z tekstem i starają się zapamiętać jak najwięcej zdań. Przybiegają do sekretarza i dyktują mu, a następnie ustawiają się na koniec kolejki. Następni zawodnicy sprawdzają na jakim etapie kończy się zapis sekretarza biegną do kartki, zapamiętują dalszą część, wracają i dyktują ją sekretarzowi


Opracowała:

Iwona Kostyła


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna