Jako warunek funkcjonowaniaPobieranie 0.53 Mb.
Strona1/21
Data06.05.2016
Rozmiar0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Uniwersytet Mikołaja Kopernika

w Toruniu

Wydział Humanistyczny

Katedra Psychologii
Ewa Organiściak

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

JAKO WARUNEK FUNKCJONOWANIA

NOWOCZESNEJ FIRMY
Praca dyplomowa napisana

w Katedrze Psychologii

pod kierunkiem

dr Krzysztofa Wolaka


2002

SPIS TREŚCI

Wstęp 1
Rozdział 1. Koncepcje motywacji

Wprowadzenie 3

  1. Motywacja jako pojęcie w psychologii 3

  2. Teorie treści 5

   1. Hierarchia potrzeb Maslowa 6

    1. Hierarchia potrzeb Maslova jako teoria motywacji 6

    2. Hierarchia potrzeb Maslova jako teoria motywacji pracowników 8

   2. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga 9

    1. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga

jako teoria motywacji 9

    1. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga

jako teoria motywacji pracowników 10

   1. Teoria potrzeb Claytona Alderfera 11

    1. Teoria potrzeb Claytona Alderfera jako teoria motywacji 11

    2. Teoria potrzeb Claytona Alderfera jako teoria motywacji pracowników 12

   2. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda 12

    1. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda jako teoria motywacji 12

    2. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda jako teoria motywacji pracowników 14

   3. Teorie pracy Dauglasa McGregora 15

    1. Teoria X McGregora 15

    2. Teoria Y McGregora 16

    3. Teoria X a teoria Y McGregora 16

   4. Teorie treści – porównanie 17

  1. Teorie procesu 18

   1. Teoria oczekiwań wartości V.H. Vrooma 18

   2. Teoria oczekiwań - tzw. rozszerzony model Vrooma - L. Portera i E. Lawlera 19

   3. Teorie oczekiwać jako metoda motywacji pracowników

  2. Teorie wzmocnienia 20

   1. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F. Skinera 20

   2. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F. Skinera jako metoda motywacji pracowników 22

Rozdział 2. Instrumenty pobudzania motywacji w przedsiębiorstwie

  1. Wprowadzenie 22

  2. Motywacja: teoria a praktyka 23

  3. Motywacyjne kształtowanie płac 25


   1. Zasady strategii wynagradzania 26

    1. Zasada sprawiedliwości 26

    2. Zasada promowania rozwoju osobistego pracowników 26

    3. Zasada opiekuńczego pracodawcy 27

    4. Zasada maksymalnego upełnomocnienia 27

    5. Zasada elastyczności 28

    6. Zasada wynagradzania osiągnięć 29

   2. Kształtowanie płacy zasadniczej 29

   3. Premia jako instrument motywowania 34

    1. Systemy premiowania i ich charakterystyka 35

    2. Warunki skutecznego premiowania 36

   4. Kształtowanie pozostałych składników wynagrodzenia 37

   5. Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac 40

   6. Brak reakcji na zachęty płacowe 42


  1. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji 44

2.4.1. Pozapłacowe materialne środki pobudzania motywacji 46

2.4.2. Pozapłacowe kompensaty pracy 49

2.4.3. Awans jako środek motywacji 50

2.4.4. Organizacja pracy jako środek motywacji 51

    1. Rotacja pracy 53

    2. Rozszerzanie pracy 54

    3. Wzbogacenie pracy 54


    4. Grupowe formy organizacji pracy 55

  1. Stosunek do instytucji a zaangażowanie w realizację zadań zawodowych 57

2.5.1. Rola drobnych motywatorów w tworzeniu atmosfery pracy 59

2.6. Motywowanie w okresie recesji 60

2.7. Antymotywacja – błędy w motywowaniu 64

2.8. Mobbing – patologia motywowania pracowników 66

Rozdział 3. Analiza porównawcza systemów motywacyjnych w Firmie A i w Firmie B 69


3.1. Wprowadzenie 69

3.1.1. Firma A 69   1. Struktura firmy A 69
   2. Możliwości i ograniczenia stosowania systemów motywacyjnych w firmie A 71

  1. Firma B 72

   1. Struktura firmy B 72

3.2.2. Możliwości i ograniczenia stosowania systemów motywacyjnych w firmie B 72


3.3. Analiza porównawcza 73

Zakończenie 75

Literatura 77


Spis rysunków

Rys. 1.1. Model skonsolidowany motywacji 4

Rys. 1.2. Piramida Potrzeb wg Maslova 6

Rys.1.3. Dynamika potrzeb w miarę rozwoju osobowości człowieka 8

Rys. 1.4. Powiązania pomiędzy piramidą potrzeb Maslova a teorią Herzberga 10

Rys. 1.5. Powiązania pomiędzy piramidą potrzeb Maslova a teorią Alderfa 11

Rys. 1.6. Podstawowa struktura modelu Vrooma 18

Rys. 1.7. Rozszerzony model Vrooma 19

Rys. 1.8. Łańcuch modyfikacji zachowań wg Skinera 20


Rys. 2.1. Formy wynagrodzeń pracowników 25

Rys. 2.2. Wyznaczniki płacy zasadniczej 30


Rys. 2.3. Zdanie kierownictwa na temat upowszechnienia się płacy opartej na premii 34

Rys. 2.4. Rodzaje premii 35


Rys. 2.5. Systemy premiowania

Rys. 2.6. Ważność cechy a jej zaspokojenie 45


Rys. 2.7. Pozapłacowe, materialne środki pobudzania motywacji u menedżerów 49

Rys. 2.8. Błędne koło obniżania wydatków firmy kosztem pracownika 61  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna