Jan A. Fazlagić katedra usług akademia Ekonomiczna w Poznaniu bibliografiaPobieranie 50.94 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar50.94 Kb.

Jan A. FAZLAGIĆ

KATEDRA USŁUGAkademia Ekonomiczna w Poznaniu


BIBLIOGRAFIA
1998 1. A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w służbie zdrowia, II Międzynarodowy Kongres Edukacji w Pielęgniarstwie i Naukach o zdrowiu, Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań 1998, s.121-134.1999


 1. A. Fazlagić, W. Szulc, Arteterapia jako usługa, Postępy Pielęgniarstwa i Promocji Zdrowia, Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań 1999, s.145-161.

 2. A. Fazlagić, Wykorzystanie dramy w marketingu, Edukacja kulturalna w życiu człowieka, Praca zb. Pod red. D.Jankowskiego, Uniwersytet A.Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz 1999, s.381-386.

 3. A. Fazlagić,Wycena majątku niematerialnego firm profesjonalnych, Konferencja naukowa: Marketing Usług Profesjonalnych, Poznań 21-22.05.1999, s.44-61.

 4. A. Fazlagić, Praca twórcza w perspektywie 100 lat Tayloryzmu, Konferencja naukowa: Marketing Usług Profesjonalnych, Poznań 22-23.05.2000, s. 285-297.

 5. A. Fazlagić, W.Kurowski, Kapitał Intelektualny – przyszłość Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 12 rok 1999, s. 115-1382000 1. A. Fazlagić, Knowledge Management in Service Firms: (A Call for) a Distinct Research Agenda, Konferencja Busines Information Systems 2000, Poznań, 13-15 kwietnia 2000, s. 81-86.

 2. A. Fazlagić, Normatywne systemy w zarządzaniu przedsiębiorstwami usługowymi, Zeszyt naukowy: Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia - Jakość Usług 2/2000, WSFiB, Radom 2000, s.53-62.

 3. A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą, Manager, nr 6/2000, s. 35-38.

 4. A. Fazlagić, Wiedza ukryta w edukacji, Studia Pedagogiczno-Artystyczne, Tom 1, Instytut Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, UAM, Poznań-Kalisz 2000, s. 191-209.

 5. A. Fazlagić, Pomiar pracy intelektualnej w perspektywie stu lat tayloryzmu, Jakość usług profesjonalnych - między aksjologią a standaryzacją, Poznań 22.05-23.05 2000, s. 285-297.

 6. A. Fazlagić, Społeczeństwo wiedzy, Problemy Jakości, 9/2000, s. 4-8.

 7. A. Fazlagić, Manager wiedzy – nowy zawód, MBA, 9/2000, s. 52-55.2001


 1. A. Fazlagić, Gospodarka wiedzy, Problemy Jakości, 2/2001, s. 4-8.

 2. A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w praktyce, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2/2001, s. 23-28.

 3. A. Fazlagić, Brokerzy wiedzy, Manager, nr 2/2001, s.30-32.

 4. A. Fazlagić, Przedsiębiorstwo wiedzy, Problemy Jakości, 3/2001, s. 18-23.

 5. A. Fazlagić, Kapitał niematerialny, Bank i Kredyt, 3/2001, s. 89-98.

 6. A. Fazlagić, Zatrudnienie w usługach w: Transformacja w Usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990-1999, Zeszyty naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2001, s.74-102.

 7. A.Fazlagić, The Knowledge Economy – the end of the world as we know it?, Research of Contemporary Economic Isues by Young Economists, Proceedings of Lubniewice, praca zb. pod red R.I. Zalewskiego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002, s.11-21.

 8. A. Fazlagić, P. Dopierała, Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą, III Międzynarodowa Konferencja Marketing usług profesjonalnych, Poznań, 21.05-22.05 2001, s. 81-97.

 9. A. Fazlagić, J. Klimkowski, Aspekty bifurkacyjne spirali wiedzy Nonaki, Zarządzanie wiedzą – Koncepcja Firmy Przyszłości”, Koło Naukowe STRATEG, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Krokowa, 9-12.05.2001, s. 58-72.

 10. A. Fazlagić, Marketingowe zarządzanie a aktywa rynkowe, Zeszyt Naukowy: Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia, 3/2001, WSFiB, Radom 2001, s.135-142.

 11. A. Fazlagić, Jakość normatywna w zarządzaniu przedsiębiorstwem usługowym, Problemy Jakości, 5/2001, s.11-14.

 12. A. Fazlagić, The Intellectual Product, Knowledge Café for Intellectual Capital and Intellectual Product, L.Koziminski Academy for Entrepreneurship and Management, Warsaw 2001, s.91-118.

 13. A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą a Marketing, Zarządzanie i Rozwój, 8/2001, s.14-19.

 14. A. Fazlagić, Brokerzy wiedzy a innowacyjność przedsiębiorstw, Zeszyty naukowe WSHiU, zeszyt 3 nr 3, Poznań 2001, s. 101-110.

 15. A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą, Poradnik Gazety Prawnej, nr 34, 21 sierpień 2001, s.11-42.

 16. A. Fazlagić, Produkty bogate w wiedzę, Marketing i Rynek, 10/2001, s.14-21.

 17. A. Fazlagić, Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy (The Knowledge Busines), Bank i Kredyt, 10/2001, s. 65-74.

 18. A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w praktyce –wycenić niewidzialne cz. I, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 10/2001, s. 27-32.

 19. A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w praktyce –wycenić niewidzialne cz. II, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 11/2001, s. 25-28.

 20. Firma to miejsce, w którym przechadza się wiedzą, wywiad, Computerworld, 22 października 2001, s. 30- 32.

 21. A. Fazlagić, Zatrudnienie i produktywność w gospodarce wiedzy, Problemy Jakości, 11/2001, s. 32-37.

 22. A. Fazlagić, Budowanie strategii przedsiębiorstwa opartego o wiedzę, Warszawa 5-6 grudnia 2001, materiały konferencyjne, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, s. 59-77.

 23. A. Fazlagić, J. Z. Klimkowski, Knowledge Spiral and Know-How in Service Firms, First International Conference on Electronic Busines (ICEB), Hong-Kong, 19-21 grudzień 2001, s. 449-451.2002 1. Fazlagić A, Motywowanie do dzielenia się wiedzą, Zarządzanie i Rozwój, 1/2002, s.13-15.

 2. A. Fazlagić, M. Strojny, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, cz.1, Manager, 1/2002, s. 19-22.

 3. A. Fazlagić, M. Strojny, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, cz.2, Manager, 2/2002, s. 30-32.

 4. A. Fazlagić, Balanced Scorecard – skazani na monopol?, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 3/2002, s. 4-7.

 5. A. Fazlagić, Potencjał wiedzy z cudzych głów?, Manager, 4/2002, s. 12-14.

 6. A. Fazlagić, Wiedza dostępna i pożądana, CXO, 4/2002, s. 70-73.

 7. A. Fazlagić, Wiedza klienta w wiedza o kliencie, Kongres marketingu w czasach recesji, 25-26 kwietnia 2002.

 8. E. Staniszewska, A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą – od koncepcji do wdrożenia, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Falenty 15-16 maja 2002.

 9. A. Fazlagić, Struktura przedsiębiorstwa usługowego zarządzającego wiedzą, IV Konferencja Marketing Usług Profesjonalnych, Poznań, 19.05-21.05 2002, s. 82-93.

 10. A. Fazlagić, Usługowy produkt bogaty w wiedzę, Zeszyty naukowe Katedry Usług – Working Papers, nr 1/2002.

 11. A. Fazlagić, Czy Polska potrzebuje autostrad?, Zeszyty naukowe Katedry Usług – Working Papers, nr 2/2002.

 12. A. Fazlagić, Analiza rynku: Krzywa wartości, Marketing w Praktyce, 6/2002, s. 59-62.

 13. A. Fazlagić, Osobowość na sprzedaż - jak funkcjonuje profesjonalista w gospodarce wiedzy, Personel i Zarządzanie, nr 12 (129), 16-30 czerwca 2002, s. 30-34.

 14. A. Fazlagić, P. Zeller, Strategia marketingowa w czasie recesji, Marketing w Praktyce, 8/2002, s. 60-62.

 15. A. Fazlagić, Nowoczesne metody kreowania wartości firmy, Poradnik Gazety Prawnej, nr 34 (268), 20-26 sierpnia 2002, s. 11 – 39.

 16. A. Fazlagić, Język angielski w komunikacji marketingowej, Marketing w Praktyce, 10/2002, s.25-26.

 17. A. Fazlagić, Geneza i perspektywy zarządzania wiedzą, Problemy Jakości, 10/2002, s. 26-30.

 18. A. Fazlagić, P. Dopierała, Kobieta w Pracy, Kobieta i Biznes, nr 1-2/2002, s.1-6 (s.14-20 tłumaczenie w języku angielskim).

 19. A. Fazlagić, In search of a tipping point – a case study of a Polish spin-off, Industry Relationships for Accesion States – Centres of Excellence in Higher Education, Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Economic and Social Sciences, Budapest 2002, s. 151-164.

 20. A. Fazlagić, Szkoła jako instytucja ucząca się w: Uczenie metodą projektów, praca zb. pod red. B.D. Gołębniak, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002, s. 29-44.

 21. A. Fazlagić., Zeller P., Fleet management - czyli taniej i lepiej, Euroflota, 10/2002, s. 6-9.

 22. A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 10/2002, nr 5, s.

 23. A. Fazlagić, Oszczędzajmy na serwisie ogumienia, Euroflota 11/2002, s. 6-8.

 24. A. Fazlagić, Wykorzystać swój umysł, Manager, 11/2002, s. 3.

 25. A. Fazlagić, Jak wykorzystać własny umysł, Manager, 11/2002, s. 57-59.

 26. A. Fazlagić, Jak zmierzyć wiedzę w firmie, CXO, 11/2002, s. 38-41.

 27. A. Fazlagić, Długoterminowy wynajem pojazdów – pożyteczny i wygodny, Euroflota 12/2002, s. 8-10, 12.

 28. A. Fazlagić, Przyszłość metod myślenia o zarządzaniu: FUTURE 2002 – zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 29.11.2002-1.12.2002, Tom 2, s. 209-222.

 29. A. Fazlagić, Sieci Społeczne w HRM, Asystent Personalny, 6(15)/2002, grudzień 2002, s. 8-10.2003

 1. A. Fazlagić, Unia Europejska na drodze do Gospodarki Opartej na Wiedzy, Problemy Jakości, 1/2003, s. 10-14.

 2. A. Fazlagić, Kapitał ludzki w BSC, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2/2003, s. 28-32.

 3. A. Fazlagić, Zarządzanie paliwami – wiedzieć jak, znaczy oszczędzać, Euroflota 2/2003, s. 10-12.

 4. A. Fazlagić, P. Zeller, Fleet Management we Flotach Transportowych (1), Euroflota 2/2003, s. 34-35.

 5. Gospodarka oparta na wiedzy, Raport dla Ministerstwa Gospodarki RP, współautor, Luty 2003.


70. A. Fazlagić, P. Zeller, Fleet Management we Flotach Transportowych (2), Euroflota 3/2003, s. 40-41.

71. A.Fazlagić, Refleksyjny menedżer, Manager, 4/2003, s. 4-7.

72. A. Fazlagić, Kształtowanie zespołu użytkowników floty (1), Euroflota 4/2003, s. 20-22.

73. A. Fazlagić, Gospodarka oparta na wiedzy i zarządzanie wiedzą z perspektywy przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, Zarządzanie wiedzą i Informacja w organizacji – Edycja II, IT Pres, 21 Maja 2003, Warszawa, Materiały konferencyjne, s. 47- 64.

74. A. Fazlagić, D. Kustosik, Trudna sztuka negocjacji, Euroflota 5/2003, s. 12-15.

75. A. Fazlagić, Kształtowanie zespołu użytkowników floty (2), Euroflota 5/2003, s. 18-20.

76. A.Fazlagić, A. Scoppetta, After Action Reviews w Zarządzaniu, Manager, 7/2003, s. 18-21.

77. A. Fazlagić, Jak Amerykanie sprzedają samochody, Euroflota, 7-8/2003, s. 32-34.

78. A. Fazlagić, Behawioryzm w marketingu relacyjnym, Marketing w Praktyce, 8/2003, s. 10 - 13.

79. A. Fazlagić, Skarb, który się mnoży, gdy się go dzieli, CXO, 8/2003, s. 60 –64.

80. A. Fazlagić, Wiedza ukryta (Tacit knowledge), Problemy Jakości, 9/2003, s. 4 – 10.

81. A. Fazlagić, Jak to robią za oceanem?, Euroflota, 9/2003, s. 16-20.

82. A. Fazlagić, Controlling kapitału intelektualnego – wyłaniający się standard, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 10/2003, s. 33-36.

83. A.Fazlagić, Ryzykowne inwestycje, CXO, 11/2003, s.46-49.

84. A.Fazlagić, Measuring Performance of social science research organisations within the context of the RECORD methodology w: Towards the practice of benchmarking RTD organisations in the Accession States, Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Economic and Social Sciences, Lubljana 2003, s.215-228.

85. A. Fazlagić, Pomiar kompetencji rdzennych, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 12/2003, s. 32 - 35.

86. A. Fazlagić, Konstrukcja strategii dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Praca zb. pod red. B. Wawrzyniaka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 79 – 92.

87. A.Fazlagić, A. Scoppetta, Open reflection circle. A Knowledge Management Method Supporting Reflective Learning, ZSI Discussion Paper, Nr. 1 (2003), ISSN 1818-4162.2004

88. A. Fazlagić, Pomiar kapitału społecznego, Problemy Jakości, 1/2004, s. 5-10.

89. A. Fazlagić, Kula u nogi, wywiad, TRYBUNA, 8 stycznia 2004, s. 3.


90. A. Fazlagić, Kapitał społeczny w Polsce, Modern Marketing, 1/2004, s. 18-25.

91. A. Fazlagić, Uwaga: Lojalny klient!, Modern Marketing, 1/2004, s. 34-40.

92. A.Fazlagić, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Problemy Jakości, 5/2004, s. 14-16.

93. A.Fazlagić, Menedżer pielęgnujący wiedzę, Manager, 6/2004, s. 15-17.

94. A.Fazlagić, Dlaczego doszło do bankructwa Enronu – rola kapitału intelektualnego w zarządzaniu, 6/2004, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, s. 9-11.

95. A.Fazlagić, Po co mierzyć kapitał intelektualny?, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 7/2004, s. 9-11.

96. A.Fazlagić, Wiedza jako zasób strategiczny w Banku Światowym, Bank i Kredyt, 5/2004, s.71-80.

97. A.Fazlagić, Wspólnoty praktyków, Manager, 8/2004, s.4-8.

98. A.Fazlagić, Kulturowe i instytucjonalne uwarunkowania zarządzania jakością funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce, Problemy Jakości, 9/2004, s. 9-12.

99. A. Fazlagić, O związkach wiedzy z mądrością, CXO, 9/2004, s.20-26 (stron 5).

100 A.Fazlagić, Systematic – inwestor w kapitał ludzki, CFO, 11/2004, s.16-19.

101. A. Fazlagić, Kwestionariusz wiedzy, Personel i Zarządzanie, nr 12, 2004, s. 62-65.

102. A. Fazlagić, Gospodarka oparta na wiedzy – nowy kontekst dla zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6/2004, s. 9-23.

103. A. Fazlagić, Pomiar kapitału intelektualnego w instytucie badawczym, Materiały konferencyjne: SUCCES 2004 - Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy konferencyjne, Kazimierz Dolny, 26-28 listopada 2004. Tom 1, s. 199-212.

104. A. Fazlagić, Studium porównawcze wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego, Organizacja i Kierowanie, nr 4 (118), rok 2004, s.71-89.

105. A.Fazlagić, Problematyka pomiaru kapitału intelektualnego w organizacjach usługowych, Zeszyt Naukowy nr 7, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 2004, s. 93-102.


2005
106. A.Fazlagić, Raporty kapitału intelektualnego, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 1/2005, s. 26-30.

107. A.Fazlagić, W poszukiwaniu uwagi – gospodarka „zaistnienia”, Marketing i Rynek, 1/2005, s.32-36.

108. A.Fazlagić, Systematyzacja pojęć związanych z zarządzaniem wiedzą, Problemy Jakości, 3/2005, s.4-11.

109. A.Fazlagić, Jak powstaje wartość, CFO, 3/2005, s. 24 - 28.

110. A.Fazlagić, Zespoły motorami sukcesów, CFO, 3/2005, s. 37 - 39.

111. A. Fazlagić, Organizacja ucząca się, Dyrektor Szkoły, 5/2005, s. 12-14.

112. A.Fazlagić, Marketingowe zarządzanie szkołą jako sposób na poprawę jakości funkcjonowania polskiej oświaty, Problemy Jakości, 6/2005, s. 10-13.

113. A.Fazlagić, Efektywne zarządzanie flotą(1), Euroflota, 3/2005, s. 54-55.

114. A. Fazlagić, Polska szkoła jako organizacja ucząca się, E-mentor, 6/2005, s. 42-47.

115. A.Fazlagić O kunszcie zarządzania zespołami, CIO, 6-7/2005, s.18-22.

116. A.Fazlagić, Poczta królewska stawia na prąd, Euroflota, 7-8/2005, s. 106-107.

117. A.Fazlagić, Wartość rynkowa a księgowa przedsiębiorstwa z perspektywy pomiaru kapitału intelektualnego, Rachunkowość Finansowa i Audyt, 8/2005, s.

118. A.Fazlagić, A Knowledge-based Economy – A New Context for HRM, Human Resource Management, 1a (40)/2005, s. 39-52.

119. A.Fazlagić, Jakościowe i ilościowe metody pomiaru kapitału intelektualnego, Problemy Jakości, 9/2005, s. 4-10.

120. A.Fazlagić, Problematyka konstrukcji narzędzi pomiarowych zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach w: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, praca zb. Pod red. B. Godziszewskiego, M. Haffera i M. J. Stankiewicza, Towarzystwo naukowe organizacji i kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2005, s.239 – 249.

121. A.Fazlagić, Paliwo w firmie – doświadczenia brytyjskie, Euroflota, 9/2005, s. 38-40.

122. A.Fazlagić, ”Zielona strategia” po brytyjsku, Euroflota, 9/2005, s. 50-51.

123. A.Fazlagić, Efektywne zarządzanie flotą(2), Euroflota, 3/2005, s. 64-65.

124. A. Fazlagić, Program zarządzania wiedzą dla polskiej szkoły, Dyrektor Szkoły, 9/2005, s. 19-22.

125. A.Fazlagić, Praktyczne aspekty tworzenia Balanced Scorecard w polskich przedsiębiorstwach, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 10/2005, s. 29-32.

126. A. Fazlagić, Intuicja w Zarządzaniu, CIO, 10/2005, s. 10-14.

127. A.Fazlagić, Jakość krytyki naukowej, Problemy Jakości, 11/2005, s. 9-11.

128. A.Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w fińskim parlamencie, CIO, 11/2005, s. 56-57.

129. A. Fazlagić, Problematyka budowy kapitału społecznego w Polsce, Zeszyty naukowe WSHiU, zeszyt naukowy nr 8, Poznań 2005, s. 95-106.

130. A. Fazlagić, Kodyfikacja wiedzy w sektorze usług edukacyjnych w: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Praca zb. pod red. K. Kłosińskiego, Urszuli Kłosiewicz-Góreckiej, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2005, s. 144-150.

131. A. Fazlagić, Kapitał intelektualny jako obiekt pomiaru w: Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy, red. naukowa Andrzej Szuważyński, Zakład zarządzania wiedzą i informacją Naukowo-techniczną, Wydział zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005, s. 9 – 26.

132. A. Fazlagić, Intuicja w zarządzaniu, Zeszyty naukowe WSHiU, Zeszyt naukowy nr 9, Poznań 2005, s. 91-98.

2006
133. A. Fazlagić, Progresywny ... ale czy skuteczniejszy? – dylematy reform programów nauczania, Dyrektor Szkoły, 5/2006, s. 22 - 26.

133. A.Fazlagić, Jakie są zasoby współczesnych przedsiębiorstw, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 1/2006, s. 40- 44.

134. A.Fazlagić, Pomiar kapitału intelektualnego w organizacjach usługowych, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2/2006, s. 44-47.

135. A. Fazlagić, Entuzjazm w szkole (Akademia Zarządzania), Dyrektor Szkoły, 2/2006, s. I - III.

136. A. Fazlagić, Wspólnoty praktyków jako przykład struktury relacyjnej w: Zarządzanie relacjami w usługach, Praca zb. pod red. Kazimierza Rogozińskiego, Difin, Warszawa 2006, s. 120 – 141.

137. A.Fazlagić, Warto doceniać kapitał intelektualny, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 8/2006, s. 36-38.

138. A.Fazlagić, Dylematy związane z centralizacją/ decentralizacją państwa budowy GOW w Polsce, Problemy Jakości, 09/2006, s. 9-12.

139. A.Fazlagić, Jak zamienić porażkę w sukces?, CIO, 7/2006, s.

140. A. Fazlagić, Zasady konkurencji dla firm opartych na wiedzy, CEO, 9/2006, s.

141. A.Fazlagić, Co z tymi uczelniami?, CIO, 8/2006, s.

142. A.Fazlagić, Jak ocenić jakość studiów podyplomowych, Problemy Jakości, 10/2006, s.41- 43.

143. A.Fazlagić, Wdrażanie programu zarządzania wiedzą, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 11/2006, s. 21 - 25.

144. A.Fazlagić, Brytyjskie doświadczenia w polskich realiach, Euroflota, 11/2006, s. 44 – 48.

145. A.Fazlagić, Controlling pracy zespołowej, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 12/2006, s. 19 - 23.

146. A.J. Fazlagić, Dlaczego polska oświata powinna zarządzać wiedzą?, Bliżej przedszkola, 12/2006, s. 37 - 39.

147. A. Fazlagić, Perspektywy zarządzania wiedzą w polskiej oświacie w: Zarządzanie wiedzą. Wybrane problemy, red. naukowa Krzysztof Leja, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006, s. 53 - 75. ISBN 83-88617-48-6

148. A. J. Fazlagić, Agresja na drogach (1) , Euroflota, 11/2006, s. 80 – 82.

149. A. J. Fazlagić, Agresja na drogach (2), Euroflota, 12-2006/01/2007, s. 78 – 79.2007

150. A.Fazlagić, Społeczeństwo antyinnowacyjne, Problemy Jakości, 1/2007, s. 16-19.

151. A. J. Fazlagić, Przestrzeń do myślenia, CIO, 7/2006, s. 54-57.

152. A. J. Fazlagić, Marka człowieka, CEO, 2/2007, s. 55-57.

153. A. J. Fazlagić, ROM, czyli zarządzanie zorientowane na rezultat, Euroflota, 4/2007, s. 46 – 48.

154. A. J. Fazlagić, Język angielski a wizerunek firmy, CEO, 5/2007, s. 59-61.

155. A. J. Fazlagić, Docenić (i zmierzyć) kapitał intelektualny, CIO, 5/2007, s. 52- 55.

156. A.J. Fazlagić, Wiedzieć znaczy móc, Personel i Zarządzanie, 7/2007, s.15-19.

157. A.J.Fazlagić, Kapitał społeczny a polska oświata, Edukacja i Dialog, 9/2007, s.19-21.

158. A.J.Fazlagić, Polski nauczyciel: „postępowy” czy ... skuteczny?, Edukacja i Dialog, 9/2007, s. 22-23.

159. A.Fazlagić, Co to znaczy oparty na wiedzy?, Problemy Jakości, 9/2007, s.

160. A. J. Fazlagić, "Nowy profesjonalizm" nauczycieli, Dyrektor Szkoły, 10/2007, s.16-21.

161.A.J.Fazlagić, Inbreeding w nauce polskiej, e-Mentor, 4 (21)/2007, s. 7-9.

162. A.J. Fazlagić, Aktywa wiedzy. Pomiar kapitału intelektualnego firmy szkoleniowej, Personel i Zarządzanie, s. 9-12.

163. A.J. Fazlagić, Marketing wartości społecznych – sojusznik polskiej oświaty?, Dyrektor Szkoły, 11/2007, s. 20- 24.

164. J.Fazlagić, Nauczyciele na trudnym rynku pracy – skazani na ..sukces?, Edukacja i Dialog, 10/2007, s. 6-7.

165. J.Fazlagić, Marketingowe zarządzanie szkołą – szansa na reformę polskiej oświaty?, Edukacja i Dialog, 10/2007, s. 14-15.

166. J.A. Fazlagić, Kreowanie Wizerunku Szkoły w: Zeszyt Naukowy Nr 1, GWSHM „Milenium”, Metody i Narzędzia Komunikacji Marketingowej, Gniezno 2007, s.123-132.

167. J. Fazlagić, Teachers as Knowledge Workers w: Management Issues In Knowledge-based University, Praca zb. pod red. Krzysztofa Lejii, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007, s. 43-52.
2008
168. J. Fazlagić, Jaka Polska w XXI wieku?, Edukacja i Dialog, 1/2008, s. 8-10.

169. J. Fazlagić, Polska oświata pomostem między wiedzą Omega i Alfa, Edukacja i Dialog, 1/2008, s.15.

170. J. Fazlagić, Wiedza ukryta w zarządzaniu placówka oświatową, Edukacja i Dialog, 2/2008, s. 32-33.

171. J. Fazlagić, Primary Education – the poor Neighbour on the KBA Agenda w: Knowledge-based Economy as factor of competitiveness and economic growth Praca zb. Pod. Red. Małgorzaty Runiewicz-Wardyn, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 107-114.

172. J. Fazlagić, Wpływ korzeni słowiańskich na mentalność Polaków w: Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008, s. 23 – 27.

173. A.J. Fazlagić, Jakość nauczania a wielkość szkoły, Dyrektor Szkoły, 2/2008, s. 32-33.

174. J. Fazlagić, Gdy odchodzą specjaliści, Personel i Zarządzanie, 4/2008, s.43-47.

175. J.Fazlagić, Centralizacja polskiej oświaty – szansa czy zagrożenie dla polskiej oświaty?, Problemy Jakości, 4/2008, s. 18-22.

176. J. Fazlagić, Menedżerowie wiedzy w polskiej oświacie, Dyrektor Szkoły, 5/2008, s. 17-20.

177. J. Fazlagić, Ochrona wiedzy w sektorze usług na przykładzie polskiej oświaty w: Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, red. Aleksander Panasiuk, Kazimierz Rogoziński, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497. Ekonomiczne problemy usług nr 20, Tom II, Szczecin 2008, s.57- 64.

178. J. Fazlagić, Pomiar kapitału intelektualnego miasta, Problemy Jakości, 5/2008, s. 11-13.

179. A. Fazlagić, J. Fawcett, Zarządzanie wiedzą w   zakładach opieki zdrowotnej w: Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Praca zb. pod red.: M. Dobska, K. Rogoziński, PWN, Warszawa 2008, s. 297-312.180. J. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą. Czas na refleksję, Problemy Jakości, 6/2008, s. 13- 16.

Publikacje Komisji Europejskiej
The RECORD Manual. Benchmarking Innovative Research Organisations in European Accession Countries, Project Report, European Communities, Luxemburg 2004. Praca zbiorowa - współautor. (EUR 21238).

Opracowania zwarte:


 1. A.Fazlagić, Marketingowe Zarządzanie Szkołą, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Seria: Zarządzanie szkołą, Warszawa 2003. Stron: 164. ISBN 83-87958-60-3

 2. A.Fazlagić, Zarządzanie wiedzą. Recepta na sukces w biznesie, Milenium, Gniezno 2006, ISBN 83-923285-1-5.

 3. A.Fazlagić, Intellectual Capital and Benchmarking, Rys Studio, Poznań 2006, ISBN 83-60517-01-0.

 4. A.J. Fazlagić, A. Olsztyńska, Raport o kapitale intelektualnym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2007, Poznań, Wydawnictwo AE w Poznaniu, ISBN 978-83-7417-240-0

 5. Jan A. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą w szkole, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Seria: Zarządzanie szkołą, Warszawa 2007. Stron: 171. ISBN 978-83-60814-22-2
 1. Edukacja dla Modernizacji i rozwoju, Praca zb. pod red. Jana Fazlagića, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008, stron 40. ISBN 978-83-7615-000-0


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna