Jane Austen Katarzyna SurówkaPobieranie 145.68 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar145.68 Kb.

Jane Austen

Katarzyna Surówka

Magdalena Gawlik-Małkowska
How can you be so silly (…) as to think of such a thing, in all this dirt! You will not be fit to be seen when you get there. (27)

Skąd ci takie głupstwa przychodzą do głowy! (…) Chcesz iść pieszo po tak grząskim błocie! Zbrudzisz się cała, zanim dotrzesz na miejsce! Jak ty się pokażesz w Netherfield! (26)

Niemądra! (…) Iść pieszo przez takie błoto! Nie będziesz mogła im się pokazać w takim stanie. (30)
(…) Elizabeth continued her walk alone, crossing field after field at a quick pace, jumping over stiles and springing over puddles with impatient activity (…) (28)

(…) Elizabeth kontynuowała swoją wędrówkę, przemierzając szybkim krokiem pola i łąki, przeskakując niskie płoty i kałuże, i rozmyślając z niepokojem o chorej siostrze. (26)

(…) Elizabeth podążyła samotnie dalej, przecinając szybkim krokiem pole za polem i niecierpliwie przeskakując kałuże oraz ogrodzenia. (30)
She had very little notice from any but him. (29)

Tylko pan Bingley zabawiał ją rozmową i traktował jak prawdziwego gościa. (28)

Pan Bingley jako jedyny poświęcał jej nieco uwagi. (32)
(…) since I have had the misfortune to lose him, I have frequently wished to heal the breach; (…) (51)

Po jego śmierci, która była dla mnie wstrząsającym przeżyciem, często pragnąłem zakopać topór wojenny (…) (48)

Odkąd utraciłem swego czcigodnego rodzica, częstokroć nosiłem się z zamiarem zażegnania konfliktu (…) (56)
Lady Catherine de Bourgh’s attention to his wishes, and consideration for his comfort, appeared very remarkable. (54)

Lady Catherine de Bourgh zdawała się być kobietą serdeczną i uważną na potrzeby duchownego, a ponadto dbała o jego dobro. (50)

Dbałość lady Catherine de Bourgh o wygodę protegowanego oraz względy, jakimi go darzyła, istotnie były zadziwiające. (59)
I do not know how you will ever make him amends for his kindness; (…) (9)

Nie wiem, czy kiedykolwiek uda się wam odwdzięczyć jemu czy mnie za okazaną dobroć i serdeczność. (8)

Doprawdy nie mam pojęcia, jak wynagrodzicie mu jego dobroć, mnie zresztą też. (9)
Bingley was sure of being liked wherever he appeared, Darcy was continually giving offence. (15)

Bingley wzbudzał sympatię i serdeczność w każdym towarzystwie, natomiast Darcy był wyłącznie obiektem niechęci i antypatii. (14)

Bingley zaskarbiał sobie sympatię, gdziekolwiek się pojawiał, natomiast Darcy nieustannie wszystkich obrażał. (17)
Lady Lucas was a very good kind of woman, not too clever to be a valuable neighbour to Mrs. Bennet. (16)

Lady Lucas była kobietą poczciwą, ale niewystarczająco błyskotliwą i mądrą, aby stanowić cenne sąsiedztwo dla pani Bennet. (15)

Lady Lucas była poczciwą kobietą, nie dość jednak rozgarniętą, by pani Bennet ceniła sobie jej bliskość. (18)
That the Miss Lucases and the Miss Bennets should meet to talk over a ball was absolutely necessary; (…) (16)

Nie ulegało wątpliwości, że panny Lucas I panny Bennet muszą się spotkać, aby omówić i skomentować bal, (…) (15)

Było absolutnie konieczne, by panny Lucas spotkały się z pannami Bennet celem omówienia balu (…) (18)
Eliza Bennet (…) is one of those young ladies who seek to recommend themselves to the other sex by undervaluing their own (…) (33)

Elizabeth Bennet (…) należy do tej grupy młodych dam, które próbują przypodobać się płci przeciwnej, umniejszając wartość i znaczenie własnej. (31)

Eliza Bennet (…) jest jedną z tych młodych dam, które usiłują przypodobać się płci przeciwnej, umniejszając zalety własnej. (36)
It would be not easy, indeed, to teach their expression (…) (43)

Istotnie, trudno by było uchwycić ich wyraz i ekspresję (…) (41)

Istotnie, trudno byłoby oddać ich wyraz (…) (47)
(…) may be rendered ridiculous by a person whose first object in life is a joke. (47)

(…) mogą zostać wyśmiane przez osobę, dla której jedynym sensem życia jest drwienie i dowcipkowanie. (44)

(…) bywają śmieszne w oczach osoby, dla której głównym celem w życiu jest dowcipkowanie. (51)
There is something very pompous in his style. (52)

W jego stylu pisania jest coś pompatycznego i napuszonego. (49)

Miejscami popada w strasznie pompatyczny ton. (57)
Lady Catherine was reckoned proud by many people he knew, but he had never seen anything but affability in her. (54)

W opinii wielu znajomych pastora, lady Catherine była kobietą dumną i nieprzystępną, ale on doświadczył od niej jedynie uprzejmości i kurtuazji. (51)

Wiele znanych mu osób uważa ją za nieprzystępną, on jednak nie podzielał ich zdania. (59)
He was quite young, wonderfully handsome, extremely agreeable (…) (9)

Pan Bingley był młodym, nadzwyczaj przystojnym mężczyzną o serdecznej i łagodnej naturze. (9)

Miał on być dość młody, cudownie przystojny, niezwykle ujmujący (…) (11)
The evening altogether passed off pleasantly to the whole family. (12)

Wieczór upłynął mile i radośnie całej rodzinie. (11)

Ogólnie rzecz biorąc, wieczór upłynął miło. (13)
With your good sense, to be so honestly blind to the follies and nonsense of others! (14)

Jesteś inteligentną i rozsądną osobą, a mimo to nie potrafisz dostrzec wyrachowania i nieuczciwości u innych ludzi. (13)

Być tak ślepą na wady i śmiesznostki innych, mając tyle zdrowego rozsądku! (15)
Had she merely dined with him, she might only have discovered whether he had a good appetite; (…) (20)

Wspólne obiadowanie pokazałoby jej jedynie, co Bingley lubi jeść i czy ma apetyt. (19)

Gdyby tylko jadła z nim obiad, mogłaby zaobserwować, czy ma dobry apetyt (…) (22)
My dear Mr. Bennet, you must not expect such girls to have the sense of their father and mother. (25)

Drogi mężu, nie możesz oczekiwać, że tak młode dziewczęta będą miały rozum i doświadczenie ich rodziców. (24)

Mój drogi panie Bennet, trudno oczekiwać, by takie podlotki posiadały roztropność swoich rodziców. (28)
Nothing but concern for Elizabeth could enable Bingley to keep his countenance. (36)

Jedynie szacunek i sympatia dla Elizabeth powstrzymały Bingleya od wybuchu śmiechu. (34)

Jedynie szacunek do Elizabeth pozwolił Bingleyowi zachować powagę. (40)
(…) and Elizabeth had never seen them so agreeable (…) (44)

Elizabeth nigdy wcześniej nie widziała, żeby były tak życzliwe i uprzejme. (41)

Elizabeth nigdy nie widziała, żeby były tak miłe (…) (49)
However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighbourhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families, that he is considered as the rightful property of some one or other of their daughters. (5)

Mimo że tuż po przeprowadzeniu się kawalera do nowej miejscowości nikt z mieszkańców nie zna jego poglądów i uczuć, to jednak prawda ta jest tak silnie zakorzeniona w umysłach okolicznych rodzin, że nowy lokator zostaje natychmiast uznany za prawowitą własność tej czy innej córki. (5)

Chociaż poglądy bądź uczucia owego kawalera zazwyczaj są nieznane, gdy po raz pierwszy zjawia się w sąsiedztwie, okoliczne rodziny z miejsca zaczynają go traktować jak prawowitą własność jednej z córek. (5)
(...) that he came down on Monday in a chaise and four to see the place (...) (5)

(...) podobno przybył tutaj w poniedziałek, aby zobaczyć posiadłość (…) (5)

(…) ponoć w poniedziałek przyjechał bryczką zaprzężoną w czwórkę koni, żeby obejrzeć majątek (…) (5)
(…) but his friend Mr. Darcy soon drew the attention of the room by his fine, tall person, handsome features, noble mien (...) (10)

(...) pan Darcy szybko przykuł uwagę zebranych wysoką, smukłą sylwetką i szlachetnymi rysami twarzy. (10)

(…) pan Darcy wkrótce ściągnął na siebie uwagę całej sali z powodu smukłej, wysokiej sylwetki, pięknych rysów oraz szlachetnej postawy. (12)
They all paint tables, cover screens and net purses. (32)

Każda z was potrafi malować na drewnie, haftować i szydełkować sakiewki. (30)

Wszystkie malują, wyszywają parawany i szydełkują woreczki. (35)
Follies and nonsense, whims and inconsistencies, do divert me (...) (47)

Przyznaję, że głupstwa, niedorzeczności, dziwactwa oraz niekonsekwencje wywołują we mnie chęć do drwin (…) (44)

Przyznaję, że głupstwa, nonsensy oraz dziwactwa mnie bawią (…) (52)
A fortnight’s acquaintance is certainly very little. One cannot know what a man really is by the end of a fortnight. (8)

Po dwóch tygodniach znajomości nie można poznać natury i charakteru człowieka. (8)

Dwutygodniowa znajomość to istotnie niewiele. Trudno w tak krótkim czasie poznać mężczyznę na wskroś. (9)
Everybody said how well she looked; and Mr. Bingley thought her quite beautiful, and danced with her twice! (12)

Każdy rozwodził się nad jej urodą, a pan Bingley zatańczył z nią dwa razy! (11)

Wszyscy podziwiali jej wygląd, a pan Bingley uznał ją za istną piękność i zatańczył z nią dwa razy. (14)
They were rather handsome, had been educated in one of the first private seminaries in town (...) (14)

Były ładne, zdobyły wykształcenie w jednej z najlepszych prywatnych szkół w Londynie (...) (13)

Obie całkiem niebrzydkie, odebrały staranne wykształcenie w jednej z najlepszych londyńskich szkół (…) (16)
(...) it was doubtful to many of those who best knew the easiness of his temper, whether he might not spend the reminder of his days at Netherfield (...) (15)

(...) jego znajomi, doskonale znający jego beztroską naturę, zaczęli utwierdzać się w przekonaniu, że ich przyjaciel osiedli się na stałe w Netherfield (…) (14)

(…) wielu znajomych podejrzewało, że spędzi resztę życia w Netherfield (…) (16)
(...) for none of whom he had felt the smallest interest, and from none received either attention or pleasure. (15)

(…) którzy nie wzbudzali w nim najmniejszego nawet zainteresowania, I których obecność nie sprawiła mu żadnej przyjemności. (14)

(…) którzy nie zaciekawili go w najmniejszym stopniu. (17)
Mr. Darcy had at first scarcely allowed her to be pretty; he had looked at her without admiration at the ball; and when they next met (…) (20)

Przy pierwszym spotkaniu pan Darcy uznał ją tylko za “znośną”, na balu nie zwracał na nią uwagi, a podczas kolejnego spotkania (…) (19)

Początkowo pan Darcy uznał zaledwie, że jest niebrzydka, zaś podczas kolejnego spotkania (…) (23)
His air was grave and stately, and his manners were very formal. (53)

Sprawiał wrażenie osoby poważnej i dumnej, a jego maniery odznaczały się przesadną formalnością. (49)

Zachowywał się godnie i bardzo oficjalnie. (58)
(…) for you are a young lady of deep reflection, I know, and read great books and make extracts. (8)

Jesteś młodą, błyskotliwą kobietą, czytasz wiele mądrych książek i opracowań. (8)

Mądra z ciebie i oczytana panienka. (9)

(…) and pray let her know that I am quite in raptures with her beautiful little design for a table (…) (39)

Och, i niech pan jeszcze napisze, że byłam urzeczona jej pięknym małym wzorem na stół (…) (37)

I proszę przekazać moje zachwyty nad jej wzorkiem na haft. (44)

(…) and enough was said of wishing them to stay at least till the following day to work on Jane; and till the morrow their going was deferred. (48)

(…) i nie szczędzono słów, aby przekonać damy do pozostania w Netherfield chociaż jeden dzień dłużej. Jane uległa w końcu namowom gospodarzy i przełożyła wyjazd na dzień następny. (45)

(…) wreszcie za namową gospodarzy dziewczęta postanowiły przedłużyć wizytę o jeden dzień. (53)

(…) and his kind intention of christening, marrying, and burying his parishioners whenever it were required. (52)

(…) oraz bezinteresowna chęć chrzczenia, żenienia i chowania parafian, kiedy tylko zaistnieje taka potrzeba. (49)

(…) oraz gorliwa chęć udzielania sakramentów parafianom, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. (57)

Lady Caherine was reckoned proud by many people he knew, but he had never seen anything but affability in her. (54)

W opinii wielu znajomych pastora, lady Catherine była kobietą dumną i nieprzystępną, ale on doświadczył od niej jedynie uprzejmości i kurtuazji. (51)

Wiele znanych mu osób uważa ją za nieprzystępną, on jednak nie podzielał ich zdania. (59)

(…) and they conversed with so much spirit and flow, as to draw the attention of Lady Catherine herself, as well as of Mr. Darcy. (135)

Rozmawiali z takim ożywieniem i wesołością, iż wkrótce przykuli uwagę lady Catherine i pana Darcy’ego. (124)

Ich ożywiona rozmowa zwróciła uwagę lady Catherine oraz pana Darcy’ego (…) (142)

I certainly have had my share of beauty (…) (6)

(…) kiedyś mogłam się poszczycić nieprzeciętną urodą (…) (6)

Z pewnością należałam do ślicznotek (…) (6)

You have no compassion on my poor nerves. (6)

Nie masz za grosz litości dla moich zszarganych nerwów. (6)

Nie masz za grosz litości dla moich biednych nerwów. (6)

(…) Mrs. Bennet was quite disconcerted. (10)

Lady Bennet była zdruzgotana. (9)

Pani Bennet była niepocieszona. (11)

Their manners are not equal to his. (14)

Ich maniery i sposób bycia nie dorównują kurtuazji i serdeczności brata (13)

Daleko im do brata. (16)

The eldest of them, (…), was Elizabeth’s intimate friend. (16)

Najstarsza z nich, (…), zaskarbiła sobie dozgonną przyjaźń Elizabeth. (15)

Najstasza córka, (…), była sedeczną przyjaciółką Elizabeth. (18)

With them he is remarkably agreeable. (17)

Wtedy bawi wszystkich dowcipem i jest niezwykle szarmancki. (16)

Wówczas potrafi być przemiły. (19)

Bingley likes your sister but he may never do more than like her (…) (19)

Bingley lubi twoją siostrę, ale to zauroczenie może nigdy nie rozwinąć skrzydeł (…) (18)

Bingley lubi twoją siostrę, ale może na tym poprzestać (…) (22)

Mr. Darcy is all politeness. (23)

Pan Darcy jest uosobieniem uprzejmości i kurtuazji. (21)

To bardzo miło z jego strony. (25)

The distance is nothing when one has a motive; only three miles. (27)

Odległość nie ma znaczeniam jeśli mojej podróży przyświeca ważny cel. (26)

To żadna odległość, jeśli ma się dobry powód, zaledwie trzy mile. (30)

Miss Bingley saw, or suspected enough to be jealous (…) (43)

Panna Bingle dostrzegała lub podejrzewała wystarczająco dużo, aby wzniecić i pielęgnować w sobie uczucie zazdrości. (40)

Panna Bingley zauważyła albo podejrzewała dość, by stać się zazdrosną (…) (47)

The hall, the dining-room, and all its furniture, were examined and praised. (53)

Pan Collins oglądał i podziwiał wszystko dookoła – hol, jadalnię, umeblowanie pokoi. (50)

Korytarz, jadalnia oraz wszystkie meble zostały poddane starannym oględzinom i otrzymały wyrazy najwyższej aprobaty. (58)

(…) there can be nothing so advantageous to them as instruction. (56)

(…) nie ma nic pożyteczniejszego niż zgłębianie tajników wiedzy. (52)

(…) nie ma dla nich nic cenniejszego ponad uczone wskazówki. (60)

What a fine thing for our girls! (5)

Cóż za szczęście dla naszych dziewcząt! (5)

Istna gratka dla naszych dziewcząt! (6)

I am thinking of his marrying one of them. (5)

Chciałabym, aby poślubił jedną z nich. (6)

Musisz wiedzieć, że umyśliłam sobie wydać za niego jedną z nich. (6)

Mrs. Long and her nieces must stand their chance (…) (8)

(…) ona i jej siostrzenice muszą również stanąć do rywalizacji. (8)

Przecież pani Long i jej bratanice też stają w szranki (…) (9)

He could not help seeing that you were about five times as pretty as every other woman in the room. (13)

Nie mógł nie dostrzec, że jesteś pięć razy ładniejsza od wszystkich panien na balu. (13)

Nie mógł nie widzieć, żeś pięć razy ładniejsza od pozostałych panien. (15)

You are a great deal too apt, you know, to like people in general. (14)

Wiesz przecież, że jesteś zbyt naiwna i masz zwyczaj obdarzania sympatią wszystkich, bez wyjątku. (13)

Sama wiesz, że zbyt hojnie szafujesz swą sympatią. (15)

She has nothing, in short, to recommend her, but being an excellent walker. (30)

Krótko mówiąc, panna Bennet nie ma do zaoferowania nic więcej prócz umiejętności pokonywania pieszo długich dystansów. (28)

Krótko mówiąc, nie posiada nic, co przemawiałoby na jej korzyść, prócz pary chyżych nóg. (33)

They were brightened by the exercise. (30)

Dzięki wysiłkowi jej oczy lśniły jeszcze większym blaskiem. (29)

Wysiłek przydał im czarującego blasku. (33)

(…) while he could find no better relief to his feelings than by giving his housekeeper directions (…) (34)

(…) on natomiast wezwał do siebie gospodynię i poprosił (...) (32)

(…) zaś Bingley uspokoił się nieco, gdy przykazał gospodyni (…) (37)

I have been used to consider poetry as the food of love. (37)

Przywykłem sądzić, że poezja jest pożywieniem miłości. (35)

Zwykłem uważać poezję za strawę miłości. (41)

Their powers of conversation were considerable. (44)

(…) prowadziły z nimi ożywioną i interesującą rozmowę. (41)

Umiały gładko podtrzymywać rozmowę. (49)

(…) it might seem disrespectful to his memory for me to be on good terms with anyone with whom it had always pleased him to be at variance. (51)

(…) czy nie okażę braku poszanowania dla jego pamięci, jeśli będę żył w zgodzie z kimś, z kim on od dawna się kłócił. (48)

(…) czy pogodzenie się z kimś, z kim on zwykł był się wadzić, nie będzie aby obrazą jego pamięci. (56)

He had not been long seated before he complimented Mrs. Bennet on having so fine a family of daughters (…) (53)

Przywitawszy się z wszystkimi, pogratulował pani Bennet pięknych córek. (49)

Ledwie zdążył usiąść, pogratulował pani Bennet gromadki nadobnych córek (…) (58)

All were struck with the stranger’s air, all wondered who he could be (…) (58)

Wszyscy byli pod dużym wrażeniem urody nieznajomego I wszyscy zastanawiali się, kim on może być. (55)

Nieznajomy wzbudził ciekawość całej grupy, wszyscy jęli się zastanawiać, kim on jest. (63)

Then pray speak aloud. (135)

W takim razie mów głośno. (124)

Bądź więc łaskaw mówić głośniej. (143)

(…) but consider how much it must increase his disappointment! (173)

Zastanów się jednak, jak bardzo musiała zwiększyć jego rozczarowanie! (158)

Mimo to zważ proszę, jak to musiało spotęgować jego rozczarowanie. (181)

Why, my dear, you must know, Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of large fortune from the north of England; that he came down on Monday in a chaise and four to see the place, and was so much delighted with it, that he agreed with Mr. Morris immediately; that he is to take possession before Michaelmas, and some of his servants are to be in the house by the end of next week. (5)

Mój drogi, pani Long twierdzi, że Nethefield Park został wydzierżawiony pzez młodego, zamożnego dżentelmena z Półncnej Anglii; podobno przybył tutaj w poniedziałek, aby zobaczyć posdłość, i był tak zachwycony, że natychmiast dopełnił wszelkich formalości z panem Morrisem. Ma się do nas sprowadzić jeszcze przed świętym Michałem, a część służby przyjedzie do domu już pod koniec przyszłego tygodnia. (5)

Ależ musisz to usłyszeć, mój drogi. Pani Long twierdzi że Netherfield przejął bogaty młodzieniec z północnej Anglii, ponoć w poniedziałek przyjechał bryczką zaprzężoną w czwórkę koni, żeby obejrzeć majątek. Miejsce tak bardzo przypadło mu do gustu, że od razu ustalił warunki z panem Morrisem. Wprowadzi się przed świętym Michałem, a część jego służby zjawi się w domu pzed końcem przyszłego tygodnia. (5)

She is unfortunately of a sickly constitution, which has prevented her making that progress in many accomplishments which she could not otherwise have failed of, as I am informed by the lady who superintended her education, and who still resides with them. (55)

Niestety panna de Bourgh jest słabego zdrowia, przez co nie zdołała opanować wielu nauk, które w normalnych warunkach na pewno byłyby dla niej drobnostką. Powiedziała mi o tym jej osobista nauczycielka, która nadal mieszka w rezydencji. (51)

Zdrowie ma, niestety, dość kruche, co uniemożliwiło jej postępy w wielu dziedzinach, w których w przeciwnym razie zapewne by celowała. Wiem to od damy, która dba o jej wykształcenie, mieszkając z nimi pod jednym dachem. (60)

Elizabeth listened in silence, but was not convinced; their behaviour at the assembly had not been calculated to please in general; and with more quickness of observation and less pliancy of temper than her sister, and with a judgment too unassailed by any attention to herself, she was very little disposed to approve them. (14)

Elizabeth słuchała w milczeniu, ale nie mogła przyznać siostrze racji. Zachowanie obu dam na balu dalekie było od szczerej serdeczności. Dziewczyna była bardziej spostrzegawcza i mniej łatwowierna niż Jane, a ponieważ odczuła na własnej skórze chłodny i obojętny stosunek owych pań do jej osoby, nie potrafiła obdarzyć jej sympatią i zaufaniem. (13)

Elizabeth słuchała w milczeniu, lecz bez prekonania; zachowanie sióstr Bingleya obudziło w niej wątpliwości co do ich przyjaznych intencji. Obdarzona lepszym zmysłem oberwacji i mniejszą uległością niż Jane oraz potraktowana przez obie panie dość wzgardliwie, niezbyt była skłonna im ufać. (16)

Catherine was disconcerted, and made no answer; but Lydia, with perfect indifference, continued to express her admiration of Captain Carter, and her hope of seeing him in the course of the day, as he was going the next morning to London. (25)

Catherine zmieszała się i zamilkła, Lydia natomiast, nie przywiązując żadnej wagi do słów ojca, kontynuowała swe wywody. Zachwycała się osobą kapitana Cartera i żywiła nadzieję, że spotka go jeszcze w ciągu dnia, gdyż następnego ranka miał jechać do Londynu. (23)

Nadąsana Catherine nie odpowiedziała, lecz Lydia z doskonałą obojętnością dalej snuła zachwyty pod adresem kapitana Cartera oraz wyraziła nadzieję ujrzenia go w ciągu dnia, jako że następnego ranka wyjeżdżał do Londynu. (28)

To the civil inquiries which then poured in, and amongst which she had the pleasure of distinguishing the much superior solicitude of Mr. Bingley’s, she could not make a very favourabe answer. Jane was by no means better. (29)

Na uprzejme pytania o zdrowie Jane, jakie padły z ust wszystkich zebranych, a ku zadowoleniu gościa z największą troską z ust pana Bingleya, panna Bennet nie mogła udzielić pokrzepiających odpowiedzi. Jane nie czuła się lepiej. (27)

Zasypano ją uprzejmymi pytaniami o zdrowie siostry, przy czym zauważyła, że pan Bingley wykazuje szczególną troskliwość o stan Jane. Niestety nie mogła przekazać pomyślnych wiadomości, gdyż Jane nie czuła się lepiej. (32)

Mrs. Philips was always glad to see her nieces; and the two eldest, from their recent absence, were particularly welcome, and she was eagerly expressing her surprise at their sudden return home, which, as their own carriage had not fetched them, she should have known nothing about, if she had not happened to see Mr. Jones’s shop-boy in the street, who had told her that they were not to send any more draughts to Netherfield because the Miss Bennets were come away, when her civility was claimed towards Mr. Collins by Jane’s introduction of him. (60)

Pani Philips była zawsze rada z odwiedzin siostrzenic, a z racji kilkudniowej nieobecności w domu ze szczególną radością przywitała dwie najstarsze panny Bennet. Jednocześnie wyraziła szczere zdziwienie z powodu ich nagłego powrotu do Longbourn, o którym zresztą nic by nie wiedziała (bo przecież nie wróciły swoim powozem), gdyby nie przypadkowe spotkanie z chłopcem sklepowym od pana Jonesa I jego wyjaśnienie, że zaprzestano wysyłania lekarstw do Netherfield, gdyż panny Bennet wróciły do domu. Gdy pierwsze emocje opadły, Jane przedstawiła cioci pana Collinsa. (56)

Pani Philips zawsze z radością gościła siostrzenice, tym razem też szczególnie ciepło powitała dwie najstarsze, wyrażając przy tym zdziwienie ich nagłym powrotem do domu, o którym by w ogóle nie wiedziała, ale spotkała przypadkiem chłopca sklepowego pana Jonesa i ten powiedział jej, aby nie wysyłać więcej lekarstw do Netherfield, ponieważ obie panny wróciły do domu. Następnie Jane przedstawiła jej pana Collinsa.

(…) Mrs. Long and her nieces must stand their chance; (8)

(…) ona i jej siostrzenice muszą również stanąć do rywalizacji. (8)

Przecież pani Long i jej bratanice też stają w szranki (…) (9)

They returned, therefore, in good spirits to Longbourn, the village where they lived, and of which they were the principal inhabitants (…) (12)

Wszyscy wrócili więc w wyśmienitych nastrojach do Longbourn, wioski, której byli najważniejszymi mieszkańcami (…) (11)

Tym sposobem wszystkie wróciły w dobrych humorach do Longbourn, rodzinnej wioski, której były najważniejszymi mieszkankami (…) (13)

(…) at the request of her younger sisters, who, with some of the Lucases, (…) joined eagerly (…) (22)

(…) odegranym na prośbę młodszych sióstr, które wraz z kilkoma osobami z rodziny Lucasów (…) zaczęły tańczyć w koncie pokoju. (20)

(…) wykonanych na prośbę młodszych sióstr, które wraz z dziewczętami Lucasów (…) ochoczo puściły się w tany. (24)

(…) you must be two of the silliest girls in the country. (25)

(…) muszę przyznać, że jesteście dwiema najgłupszymi istotkami w okolicy. (23)

(…) że musicie być dwiema najgłupszymi dziewczętami w całym hrabstwie. (28)

My kind friends will not hear of my returning home till I am better. (27)

Moi drodzy przyjaciele nie chcą słyszeć o moim powrocie do domu, dopóki nie wyzdrowieję. (25)

Drogie przyjaciółki nie chcą słyszeć o moim powrocie do domu, dopóki nie wyzdrowieję. (30)

This gallantry was not much to the taste of some of his hearers; (53)

Jego galanteria nie przypadła do gustu kilku jego słuchaczkom (…) (49)

Jego kurtuazja nie przypadła do gustu niektórym ze słuchaczy (…) (58)

(…) and after all, Mrs. Long and her nieces must stand their chance (…) (8)

(…) a przecież ona i jej siostrzenice muszą również stanąć do rywalizacji. (8)

Przecież pani Long i jej bratanice też stają w szranki (…) (9)

I would not be so fastidious as you are for a kingdom! (11)

Na Boga, nie bądź taki wybredny! (11)

Ależ ty jesteś wybredny. (13)

(…) I have frequently wished to heal the breach (…) (51)

(…) często pragnąłem zakopać topór wojenny (…) (48)

(…) częstokroć nosiłem się z zamiarem zażegnania konfliktu (…) (56)

The idea of the olive-branch perhaps is not wholly new, yet I think it is well expressed. (52)

Być może pomysł z gałązką oliwną nie jest do końca oryginalny, ale pan Collins użył go w odpowiednim kontekście (49)

Idea niesienia gałązki oliwnej zapewne trąci myszką, lecz moim zdaniem została wyrażona jak należy. (57)

(…) but his cousin (…) sat for some time without speaking to anybody. (134)

Jego kuzyn natomiast (…) nie wypowiedział już ani słowa. (123)

(…) lecz jego kuzyn (…) siedział przez dłuższy czas, milcząc jak zaklęty. (141)

My courage always rises with every attempt to intimidate me. (136)

W takich sytuacjach moja odwaga odzywa się ze zdwojoną siłą. (125)

Moja odwaga rośnie z każdą próbą zbicia mnie z tropu. (143)

Your cousin will give you a very pretty notion of me (…) (136)

Pański kuzyn przedstawi panu bardzo interesującą charakterystykę mojej osoby (…) (125)

Pański kuzyn nie dość, że stawia mnie w ładnym świetle (…) (144)

I am particularly unlucky in meeting with a person so well able to expose my real character (…) (136)

Nie mam szczęścia, spotykając człowieka, który zechce zdemaskować mój prawdziwy charakter (…) (125)

Co za pech, że spotykam osobę, która przejrzała mnie na wylot. (144)

(…) for it is provoking me to retaliate (…) (136)

(…) gdyż mogę wziąć odwet. (126)

(…) skłania mnie bowiem do rewanżu (…) (144)

My dear Mr. Bennet (…) how can you be so tiresome! (5)

Mój drogi mężu (…) ależ jesteś rozkojarzony! (6)

Mój drogi panie Bennet (…) jesteś nieznośny! (6)

Kitty has no discretion in her coughs (…) she times them ill. (7)

Kitty nie ma wyczucia chwili (…) zawsze kaszle w najmniej odpowiednim momencie. (7)

Chyba nie ma wpływu na swój kaszel. Przypadkiem zawsze trafia z nim nie w porę. (8)

But you forget, mamma (…) that we shall meet him at the assemblies (…) (7)

Zapominasz, mamo (…) że spotkamy go na naszych asamblach (…) (7)

Zapominasz, mamo (…) że spotkamy się z nim na zgromadzeniu. (8)

(…) he left the room, fatigued with the raptures of his wife. (9)

(…) wyszedł z pokoju, zmęczony wynurzeniami żony. (8)

(…) wyszedł znużony zachwytami żony. (9)

An invitation to dinner was soon afterwards dispatched; and already had Mrs. Bennet planned the courses that were to do credit to her housekeeping, when an answer arrived which deferred it all (10)

Niedługo potem wysłano mu zaproszenie na obiad, ale gdy pani Bennet przygotowywała spis potraw będący popisem jej kulinarnych umiejętności, nadeszła odpowiedź odmowna. (9)

Niebawem wysłano zaproszenie na obiad; pani Bennet już planowała dania mające przynieść należną chlubę jej gospodarstwu, kiedy nadeszła odpowiedź, która przekreśliła wszystkie plany. (11)

Your sisters are engaged, and there is not another woman in the room whom it would not be a punishment to me to stand up with. (11)

Twoje siostry są zaręczone, a na tej sali nie ma ani jednej kobiety, której towarzystwo nie byłoby dla mnie okrutną karą. (11)

Twoje siostry są zajęte, zaś w całej sali nie ma kobiety, której towarzystwo nie byłoby dla mnie karą. (13)

(…) so much ease, with such perfect good –breeding! (13)

Od niego aż bije dostojeństwo i elegancja! (12)

Tyle swobody, i to przy jego pochodzeniu! (15)

Affectation of candour is common enough – one meets it everywhere. But to be candid without ostentation or design (…) belongs to you alone. (14)

Udana bezstronność jest teraz często spotykana, ale neutralność cicha i naturalna jest wyłącznie twoją cechą. (13)

Afektowana życzliwość jest dość powszechna – napotyka się ją na każdym kroku. Ale życzliwość pozbawiona ostentacji i wyrachowania (…) (15)

(…) nor was Mrs. Hurst, who had married a man of more fashion than fortune (…) (15)

(…) a pani Hurst, która wyszła za mąż za człowieka bardziej światowego niż majętnego (14)

(…) zaś pani Hurst, która wyszła za mężczyznę bardziej szykownego niż majętnego (…) (16)

But no sooner had he made it clear to himself and his friends that she had hardly a good feature in her face, than he began to find it was rendered uncommonly intelligent by the beautiful expression of her dark eyes. (20)

Kiedy usilnie przekonywał znajomych i samego siebie, że panna Bennet wyróżnia się zaledwie jedną zaletą sylwetki, zaczął dostrzegać w jej twarzy inteligentne rysy, które nabierały ostrości dzięki pięknym, ciemnym oczom. (19)

Lecz kiedy wmawiał sobie i przyjaciołom, iż jej twarzy daleko do ideału, doszedł do wniosku, że ujmujące spojrzenie ciemnych oczu czyni twarz Elizabeth niezwykle inteligentną. (23)

The two youngest of the family, Catherine and Lydia, were particularly frequent in these attentions (…) (24)

Catherine i Lydia, dwie najmłodsze z rodzeństwa Bennet, były szczególnie pilne w okazywaniu uczuć krewnej. (23)

Najczęściej czyniły to dwie najmłodsze, Catherine i Lydia, (…) (27)

At present, indeed, they were well supplied both with news and happiness by the recent arrival of a militia regiment in the neighbourhood (…) (24)

Teraz na przykład Catherine i Lydia nie posiadały się ze szczęścia, gdyż krewna poinformowała je, że regiment wojska przybył do sąsiedztwa (…) (23)

Obecnie miały ich dostatek za sprawą niedawnego pojawienia się w okolicy regimentu policji. (27)

She was shown into the breakfast-parlour, where all but Jane were assembled (…) (28)

(…) the mother and three daughters all attended her into the breakfast parlour. (34)Wprowadzono ją do jadalni, gdzie siedzieli wszyscy prócz Jane. (26)
(…) matka I trzy córki przeszły do salonu (…) (32)

Zaprowadzono ją do bawialni, gdzie znajdowali się wszyscy prócz Jane. (30)

(…) pani Bennet przyjęła zaproszenie panny Bingley i zeszła z trzema córkami do bawialni. (38)How many letters you must have occasion to write in the course of a year! Letters of business, too! How odious I should think them! (39)

Ile to listów musi pan pisać w ciągu roku! A zwłaszcza listów w interesach! Nie cierpię tego! (36)

Ileż pan musi pisać listów w ciągu roku! Urzędowych również! Byłaby to dla mnie istna tortura! (43)

(…) where she had perfectly approved all the alterations he had been making, and had even vouchsafed to suggest some herself-some shelves in the closets upstairs. (54)

(…) zaaprobowała wszystkie poprawki, jakie wprowadził. Doradziła mu nawet w kilku kwestiach odnośnie do półek w pokojach na piętrze. (51)

(…) nie tylko pochwaliła wprowadzane przezeń zmiany, ale i wysunęła własne propozycje – takie jak półki w szafach na piętrze. (59)

Lydia gaped as he opened the volume (…) (56)

Lydia wpatrywała się w niego ze znudzeniem (52)

Kiedy otworzył tomisko, Lydia ziewnęła (…) (61)

(…) the greatest part of his life having been spent under the guidance of an illiterate and miserly father; (57)

Większość życia spędził pod czujnym okiem prostego i nieuczonego ojca (…) (53)

Spędził większą część życia w cieniu niewykształconego i skąpego ojca (…) (62)

(…) and it was not till Easter-day, almost a week after the gentlemen’s arrival, that they were honoured by such an attention (…) (134)

Dopiero w dzień Wielkanocny, niemal tydzień po przyjeździe dżentelmenów, dama zaszczyciła ich swoimi względami. (124)

Zaproszono ich dopiero w niedzielę wielkanocną po wyjściu z kościoła, prawie tydzień po przyjeździe obu panów. (142)

(…) and very lively hopes of Mr. Bingley’s heart were entertained. (9)

W sercu pani Bennet na nowo zagościła radość i nadzieja. (9)

(…) i niejedna panna miała nadzieję, że zdobędzie serce pana Bingleya. (11)

He was pleased with the situation and the principal rooms, satisfied with what the owner said in its praise (…) (15)

(…) był usatysfakcjonowany zarówno jego położeniem, jak i wystrojem wnętrz, a po zapoznaniu się z korzystną ofertą właściciela (…) (14)

(…) wyraził zadowolenie ze stanu pokoi i z aprobatą odniósł się do pochwał właściciela (…) (16)

They are wanted in the farm much oftener than I can get them. (26)

Są potrzebne w polu o wiele częściej, niż mogę je tam wysłać. (25)

Są potrzebne w polu częściej, niż sam mogę z nich korzystać. (29)

That is capital! (30)

Co za zbieżność nazw(29)

Wyborne! (33)

(…) but there was a mixture of sweetness and archness in her manner (…) (43)

Nie zdawała sobie jednak sprawy, że jej zachowanie było tak osobliwym połączeniem łagodności i surowości (…) (40)

Jednak jej zachowanie stanowiło połączenie takiej słodyczy i figlarności (…) (47)

I feel it my duty to promote and establish the blessing of peace in all families within the reach of my influence (…) (51)

Czuję się odpowiedzialny za rozpowszechnianie i utrwalanie pokoju wśród wszystkich rodzin , które zamieszkują moją parafię (48)

(…) uważam też, że moją powinnością jest szerzenie błogosławieństwa pokoju we wszystkich rodzinach znajdujących się w sferze moich wpływów. (56)

(…) but Mr. Collins, after assuring them that he bore his young cousin no ill-will, and should never resent her behaviour as any affront (…) (56)

Pan Collins jednak, zapewniwszy damy, że nie żywi urazy względem młodej kuzynki i wie, że jej czyn nie wypłynął ze złej woli (…) (53)

Lecz pan Collins zapewnił, iż nieumyślnie znudził kuzynkę, zaś jej zachowania nie bierze za afront (…) (61)

Very few days passed in which Mr. Collins did not walk to Rosings, and not many in which his wife did not think it necessary to go likewise. (132)

Niewiele było dni, w których pan Collins nie złożył wizyty w Rosings, a i jego żona nie czuła takiej potrzeby. (122)

Panu Collinsowi rzadko mijał dzień bez wizyty w Rosings. Charlotte przeważnie mu towarzyszyła. (139)

(…) who spoke of him in terms of the highest admiration, and seemed almost angry to find that he had already been frequently seen by Miss Lucas and herself. (133)

(…) wychwalała jego liczne zalety i zdawała się być niemal niezadowolona na wieść, że pani Collins i Elizabeth miały już okazję przbywać w jego towarzystwie. (122)

(…) opowiadała o nim z najwyższym podziwem i prawie rozgniewała się na wieść o tym, że panna Lucas i Elizabeth widywały go dość często. (140)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna