Janusz korczak – bibliografia podmiotowo-przedmiotowa 1988-2001Pobieranie 349.71 Kb.
Strona2/5
Data06.05.2016
Rozmiar349.71 Kb.
1   2   3   4   5

Układ bibliografii

W obu częściach zastosowano układ chronologiczny. W każdym roku materiały grupowano według kryteriów wydawniczych.

W części podmiotowej:


  • wybory pism

  • wznowienia książek

  • prace Korczaka rozproszone w czasopismach oraz książkach.

W części przedmiotowej:

  • książki o Korczaku,

  • fragmenty o Korczaku w książkach

  • publikacje w czasopismach

  • materiały niepublikowane


Opis bibliograficzny

Opisy bibliograficzne w obu częściach bibliografii opracowano z autopsji ( gdy możliwy był dostęp

do materiałów) lub gdy nie udało się dotrzeć do tekstu ,opisów dokonano opierając się na informacjach zawartych w Przewodniku Bibliograficznym BN lub Bibliografii Zawartości Czasopism.

Przy opisach przestrzegano obowiązujących norm i korzystano z nowego poradnika metodycznego3


Książka
Tytuł właściwy [określenie typu dokumentu] : dodatek do tytułu / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; następne oznaczenie odpowiedzialności. - Oznaczenie wydania / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności dotyczące wydania

Pierwsze miejsce wydania ; następne miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania. - Określenie formy książki i/lub objętość : oznaczenie ilustracji ; format + oznaczenie dokumentu towarzyszącego

(Tytuł serii, ISSN serii ; numeracja w obrębie serii)

Uwagi


ISBN

Opis wydawnictwa ciągłego

Tytuł właściwy [określenie typu dokumentu] : dodatek do tytułu / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; następne oznaczenie odpowiedzialności. - Oznaczenie wydania / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności dotyczące wydania

Pierwsze miejsce wydania ; następne miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania. - Określenie formy książki i/lub objętość : oznaczenie ilustracji ; format + oznaczenie dokumentu towarzyszącego

(Tytuł serii, ISSN serii ; numeracja w obrębie serii)

Uwagi


ISBN

Opis artykułu

Tytuł artykułu : dodatek do tytułu artykułu / Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności dotyczące artykułu . –

(Tytuł cyklu( rubryki) / oznaczenie odpowiedzialności dotyczące cyklu (rubryki) ; numeracja w obrębie cyklu

(rubryki) . – Uwagi dotyczące artykułu / / W: Tytuł wydawnictwa ciągłego. – Lokalizacja artykułu.
Opisu prac niepublikowanych (dysertacji naukowych dokonano według normy z 1973 r. ; brak bowiem do tej pory postanowień arkusza 94

Indeksy i wykazy

Część podmiotowa została opatrzona indeksem tytułów publikowanych tekstów Korczaka, który obrazuje dzieje wydawnicze poszczególnych prac Korczaka w latach 1988-2002 . Wymienione zostały wszystkie tytuły prac Korczaka występujące w bibliografii. Przy tytułach podawano numery pozycji pod którymi opisane zostały kolejne wydania, przedruki. Część przedmiotową opatrzono indeksem nazwisk . W indeksie nazwisk podano w kolejności alfabetycznej wszystkie nazwiska występujące w opisach bibliograficznych oraz adnotacjach

Wykaz tytułów czasopism i ich skrótów sporządzono w układzie alfabetycznym.

 1. BLIOGRAFIA PODMIOTOWABibliografia publikacji Janusza Korczaka1988

1.

Prawidła życia : pedagogika dla dzieci i młodzieży / Janusz Korczak [pseud.] ; il. Szymon Kobyliński . - [Wyd. 2 powojenne] . - Warszawa : "Pelikan" , 1988 . - 110, [2] s. : rys. ; 20 cm . – ISBN 83-00-02362-3

Tekst na podstawie "Wybór pism" t. 4, 1958.
2.

Kajtuś Czarodziej / Janusz Korczak ; il. Tomasz Borowski . - [Wyd. 6] . - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988 . - 218, [6] s. : rys. kolor. ; 24 cm . - ISBN 83-10-08686-5


1991

3.

Kiedy znów będę mały / Janusz Korczak [pseud.] ; oprac. Barbara Kryda . - Wrocław Kraków [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1991 . - 215, [2] s. ; 19 cm . – (Biblioteka Narodowa . Seria 3, Dla Młodzieży , ISSN 0867-6399 ; nr 1 ). - ISBN 83-04-03884-6


4.

Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak [pseud.] / il. Jerzy Srokowski . - [Wyd. 11] . - Poznań : Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży , 1991 . - 331, [5] s. : il. kolor., 1 portr. ; 21 cm . – ISBN 83-85036-10-51992

5.

Dzieci ulicy; Dziecko salonu / Janusz Korczak ; Janusz Korczak ; [red. naukowa t.: Hanna Kirchner ; oprac. Elżbieta Cichy] . - Warszawa : Latona, 1992 . – 528, [1] s. ; 21 cm. (Dzieła / Janusz Korczak ; kom. red.: Aleksander Lewin [przewodn.] ; 1)


6.

.Król Maciuś Pierwszy ; Król Maciuś na Wyspie bezludnej / Janusz Korczak ; [red. naukowa t.: Hanna Kirchner ; oprac. Elżbieta Cichy] . - Warszawa : Latona, 1992 . - 455, [4] s. : il. ; 21 cm . – (Dzieła / Janusz Korczak ; kom. red.: Aleksander Lewin [przewodn.] ; 8 )


7.

Król Maciuś na wyspie bezludnej / J[anusz]. Korczak [pseud. ; il. Aleksandra Dybczak] . -Bielsko-Biała : Beskidzka Oficyna Wydawnicza , 1992 . - [2], 158, [2] s., [7] k. il. kolor. ; 24 cm . – ISBN 83-7032-050-3
Edycja na podst. pierwszego wyd. Towarzystwa Wydawniczego, Warszawa, 1923

8.

Janusz Korczak w getcie: nowe źródła / [wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin oprac. filologiczne tekstów Monika Ziółek; Instytut Badań Edukacyjnych. Pracownia Korczakowska] . – Warszawa: Oficyna Wydawnicza Latona 1992 . - 310 s.,[16] s.; faks., [1] k. portr.; 21 cm


9.

Jak kochać dziecko / Janusz Korczak ; [red., posłowie i kalendarium] Wiesław Theiss. - Wyd. 2 . - Warszawa : Jacek Santorski, 1992 . - 130, [10] s. ; 21 cm.


1993

10.

Jak kochać dziecko ; Momenty wychowawcze ; Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; [red. naukowa t.: Stefan Wołoszyn ; oprac. tekstów, geneza utworów i uwagi o tekstach: Elżbieta Cichy] . - Warszawa : Latona, 1993. - 565, [3] s. : il. ; 21cm . - (Dzieła / Janusz Korczak ; kom. red.: Aleksander Lewin [przewodn.] ; 7 )

11.


Bankructwo małego Dżeka / Janusz Korczak [pseud.] . - Łódź : "Cypniew" , 1993 .-164, [1] s. ; 21 cm . – (Przedsiębiorczość Bardzo Młodych) . - ISBN 83-900391-9-2

12.

Kajtuś czarodziej / Janusz Korczak [pseud.] ; [il. Marek Czernek] . - Bielsko-Biała : Beskidzka Oficyna Wydawnicza , 1993 . – 146, [2] s., [8] s. il. kolor. ; 24 cm . – ISBN 83-7032-103-8

13.

Sam na sam z Bogiem : modlitwy tych, którzy się nie modlą / Janusz Korczak [oprac. tekstu Elżbieta Cichy ; posł. Jan Twardowski] . - Warszawa : "Ezop" , 1993 . - 79, [1] s. ; 18 cm. - ISBN 83-900153-1-5
Oprac. na podst. pierwodr. z 1922 r


1994

14.

Bankructwo małego Dżeka. Kiedy znów będę mały... / Janusz Korczak ; Instytut Badań Edukacyjnych , Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : "Latona" : przy współudz. "Czytelnik", 1994 ([B.m. . : b. w.]). – s.388 . - (Dzieła / Janusz Korczak ; kom. red.: Aleksander Lewin [przewodn.]; 9)


15.

Na mównicy : publicystyka społeczna.[Cz.] 1, 1898-1912 / Janusz Korczak ; Instytut Badań Edukacyjnych , Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : "Latona" : przy współudz."Czytelnik", 1994 ([B.m. . : b. w.]). - 531, [1] s. : faks., fot., 1 portr. ; 21 cm. - (Dzieła / Janusz Korczak ; kom. red.: Aleksander Lewin [przewodn.]; 3)


16.

Na mównicy. Publicystyka społeczna[ cz.2], (1988-1912) / Janusz Korczak ; Instytut Badań Edukacyjnych , Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : "Latona" : przy współudz. "Czytelnik", 1994 ([B.m. . : b. w.]). s. 364 . - (Dzieła / Janusz Korczak ; kom. red.: Aleksander Lewin [przewodn.]; 3


17.

Senat szaleńców ; Proza poetycka ; Utwory radiowe / Janusz Korczak [pseud.] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : "Latona" : przy współudz. "Czytelnik", 1994 (Warsz. : [b. w.]) . - 419, [3] s. : faks., fot., 1 portr. ; 21 cm. - (Dzieła / Janusz Korczak ; kom. red.: Aleksander Lewin [przewodn.]; 10)


18.

Kajtuś czarodziej / Janusz Korczak il. Sławomir Majewski] . - [Piotrków Trybunalski] : "Tukan Remy" , 1994 . - 286, [5] s., [10] k. il. ; 21 cm . – ISBN 83-85748-02-41996

19.

Sława ; Opowiadania (1898-1914) / Janusz Korczak [pseud.] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka . - Warszawa :"Latona", 1996 ([B. l.] : ZP) . - 455, [1] s. : faks., 1portr. ; 21 cm. - Dzieła / Janusz Korczak ; kom. red.: Aleksander Lewin [przewodn.];6


20.

Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak . - Poznań : "GMP" , 1996 . - 322, [2] s. : 1 portr. ; 21 cm . – (Lektura Szkolna / "GMP") . – ISBN 83-85311-69-621.

Pamiętnik / Janusz Korczak . - [Wyd.1 w tej ed.] . - Wrocław : "Siedmioróg" , 1996 . - 87, [1] s. :1 il. ; 21 cm . – (Narodowa Biblioteka Lektur Szkolnych). – ISBN 83-7162-114-022.

Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak [pseud.] . - Rypin : "Verbum" , 1996 . - 44 s. : rys., 1 portr. ; 21 cm . – ISBN 83-904609-1-2

23.

Trzeba to zrozumieć / Janusz Korczak ; oprac. A.L. / / W: Res Hum / TKŚ . - 1996 nr 2 s. 24-25


1997

24.

Mośki, Joski i Srule ; Józki, Jaśki i Franki ...; [Teksty z czasopism] / Janusz Korczak ; red. Hanna Kirchner i in. . - Warszawa : Latona, 1997 . - 381, [3] s. : il. ; 21 cm. – (Dzieła / Janusz Korczak ; kom. red.: Aleksander Lewin [przewodn.]; 5)

25.

Baśnie i legendy polskie / [wybór baśni i legend Elżbieta Brzoza ; aut. Janusz Korczak i in.] ; il. Mirosław Tokarczyk . - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1997. - 291, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm.

26.

Kajtuś Czarodziej / Janusz Korczak . - Wrocław : "Siedmioróg" , 1997 . - 215, [1] s. ; 21 cm . – (Zielona Biblioteka ). - 83-7162-216-3

27.

Król Maciuś I / Janusz Korczak [pseud.] ; il. Edyta Ćwiek . - Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka , cop. 1997 . – 272 s., [16] k. tabl. kolor. : il., 1 portr. ; 30 cm . – (Książki Szczęśliwego Dzieciństwa ). - ISBN 83-7083-750-6

28.

Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak [il. Artur Łobuś] . - Wrocław : "Siedmioróg" , 1997 . - 234, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : il., 1 portr. ; 21 cm . – (Lektura / "Siedmioróg" ) . - ISBN 83-85959-54-8


29.

Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak [il. Ela Wysocka] . - Bielsko-Biała : "Klasyka" : nakł. Bielskich Zakładów Graficznych , [1996] . - 204 s., [3] k. il. kolor. ; 24 cm . - Tekst oparto na wyd.z 1923 roku . – ISBN 83-86896-25-6 (Klasyka)


30.

Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak [il. Jakub Kuźma] . - Warszawa : "Kama" , 1997 . - 239, [1] s. : il. kolor., 1 portr. ; 24 cm . – (Lektury Szkolne z Opracowaniem )


31.

Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak . - Kraków : "Zielona Sowa" , [1997] . - 247, [1] s. : 1 portr. ; 21 cm . – ISBN 83-86740-70-11998

32.

Kajtuś Czarodziej ; Uparty chłopiec ; Opowiadania (1918-1939) / Janusz Korczak ; red. Hanna Kirchner [i in.]. - Warszawa : Latona, 1998.- 502, [2] s. : il. ; 21 cm. - (Dzieła / Janusz Korczak ; kom. red.: Aleksander Lewin [przewodn.]; 12)


33.

Szkoła życia. Obrazki szpitalne. Artykuły pedagogiczne i medyczne (1900-1912)... / Janusz Korczak ; red. Hanna Kirchner [i in.]. Warszawa : Latona, 1998.- 597 s. – (Dzieła / Janusz Korczak ; kom. red.: Aleksander Lewin [przewodn.]; 4)

34.

Koszałki opałki. Humoreski i Felietony. (1896-1911)... cz1 / Janusz Korczak ; red. Hanna Kirchner [i in.] . – Warszawa : Latona, 1998 . – 406 s.- (Dzieła / Janusz Korczak ; kom. red.: Aleksander Lewin [przewodn.]; 2)


35.

Koszałki opałki. Humoreski i Felietony. (1896-1911)... cz2 / Janusz Korczak ; red. Hanna Kirchner [i in.]. . – Warszawa : Latona, 1998 . – 635 s. – (Dzieła / Janusz Korczak ; kom. red.: Aleksander Lewin [przewodn.]; 2)


36.

Jak kochać dziecko / Janusz Korczak red., posł. i kalendarium Wiesław Theiss] . - Wyd. 3 . - Warszawa : Jacek Santorski & CO. Wydaw. , 1998 . – 139, [1] ; 25 cm . – (Złota Seria Wydawnictwa Santorski). – ISBN 83-86821-61-2

37.

Król Maciuś I / Janusz Korczak . - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1998 . – 263 s. : 1 fot. ; 21 cm . – (Lektury Ucznia ) . – ISBN 83-87121-25-8

38.

Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak . - Warszawa : PWW [Philip Wilson Warsaw] , 1998 . – 286, [1] s. ; 21 cm . – (Kolorowy Świat Lektur ). – ISBN 83-87571-29-6


1999

39.

Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak [pseud.] . - Wyd. popr . - Poznań : "G&P" , cop. 1999 . - 322, [2] s. : 1 il. ; 21 cm . – (Lektura Szkolna)

40.

Listy i rozmyślania palestyńskie / Janusz Korczak ; wybrała, oprac. i wstępem opatrzyła Bożena Wojnowska . - Warszawa: "Ezop", Żydowski Instytut Historyczny, 1999 . - 136 s.; XVI s. tabl. il.; 21 cm2000

41.

Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak [pseud.] ; notatki na marginesie, cytaty, które warto znać, streszczenie oprac. Barbara Włodarczyk . - Kraków : "Greg", [2000]. . - [2], 268 s. : il., portr. ; 21 cm . – ( Lektura : wydanie z opracowaniem )
42.

Rozmowa z wychowawcami / Janusz Korczak / / W: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka: W Korczakowskim Kręgu . - 2000, nr 42, s. 7-112001
43.

Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak . - Warszawa : "Mea" , 2001 . - 368 s. : 1 il. ; 21 cm . – ( Perły Literatury ) . – ISBN 83-88626-16-7
Indeks tytułów tekstów Janusza Korczaka


Ablewicz K 23

Acherson N 15

Andres M 18

Artykuły pedagogiczne i medyczne (1900-1912)... 8

at szaleńców 7

Badora S 24, 32

Badora S., 24

Banet-Fornal Z 34

Bankructwo małego Dżeka 7

Barszczewska . L 14

Bartnicka J. 26, 32

Baśnie i legendy polskie 8

Bednarski M. 21

Beiner F 26

Beszczyńska Z 26

Bettelheim B 26, 29

Bińczycka J 20, 26, 30, 31, 32

Błahut H 23

Burska L. 30

Chlewicka B. 35

Ciesielska M 32

Ciesielska M 20, 25, 26

Ciesielska M. 20, 25

Ciesielska Maria 30

Cieśliński R 28

Czapska M 23

Czystoń A 33

Dagiel M 31

Dauzenroth E 26, 30

Dedecius K. 14

Dobrosielski M. 14

Dołhań B 33

Domagała C. 32

Domosławski Z. 20

Drukier B 30

Dynkowski M. 1, 19

Dzieci ulicy 6

Dziecko salonu 6

Edlinger V 26

Eichelberger W 26

Falkowska M 13, 14, 20, 26

Falkowska M. 13, 14, 20, 26

Falkowska, M 25

Frost S. 26

Furmański W. 19

Gąsiorek K. 25, 27

Gąsiorek Krystyna 32

Głowiński M 27

Gruza J 14

Hartman S 27

Hersch J 27, 30

Holland A. 16

Jak kochać dziecko 6, 7, 9

Jakubowski M. 24

Jakubowski S 13

Januś M 34

Janusz Korczak w getcie\

nowe źródła 6

Józki, Jaśki i Franki 8

Juszczyk M 24

Kajtuś czarodziej 7

Kajtuś Czarodziej 6, 8

Kiedy znów będę mały 6, 7

Kierczyńska O 36

Kirchner H 16, 23, 25, 27, 34, 35

Klus-Stańska D 31

Konwicki T 27, 30

Kopczyńska J 30

Kopczyńska Sikorska J 30

Kostka M 13

Koszałki opałki. Humoreski i Felietony. (1896-1911)... cz1 9

Koszałki opałki. Humoreski i Felietony. (1896-1911)... cz2 9

Kotowicka I. 23

Kowalczykówna J. 27

Koźniewski K 32

Krawczyńska J 27

Król Maciuś 6, 8, 9, 25, 32

Król Maciuś na wyspie bezludnej 6

Król Maciuś na Wyspie bezludnej 6

Król Maciuś Pierwszy 6, 8, 9, 25, 32

Krzyżanowska E 31

Kulawiec E 30

Lewin A 13

Lewin A 1, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34

Lewiński J 21

Listy i rozmyślania palestyńskie 9, 34

Ludwińska J. 31

Marciniak J 28, 30, 35

Marzec D 24, 32

Marzec D. 24

Matyjas B 22, 24

Matyjas Bożena 28

Mencwel A 28

Mikas J 19

Milewicz B. 14

Miłosz Cz 28, 31

Młodkowska M 35

Momenty wychowawcze 7

Mośki, Joski i Srule 8

Na mównicy \

publicystyka społeczna.[Cz.] 1, 1898-1912 7

Na mównicy. Publicystyka społeczna[ cz.2], (1988-1912) / 7

Nalaskowski A 25

Nowatkowski P. 33

Obrazki szpitalne. 8

Opowiadania 7

Opowiadania (1918-1939) 8

Paczkowska M 35

Pamiętnik 8

Pieczywok A 16

Piętkowa A 36

Prawidła życia 6

Prawo dziecka do szacunku 7, 8

Prorok L 31

Proza 7

Prussak M 31Puszkin B 14, 16, 17

Pyrzyk I. 17, 19

Pyrzyk Ireneusz 29

Raszewska M 28

Rawska M 21

Rędziński K. 21

Repsch E. 24

Robe S 28

Rotem Y 28

Rozmowa z wychowawcami 9

Rudnicki M 13, 28

Rusakowska D 14

Rutkowska A.. 33

Salecka M 25

Sam na sam z Bogiem 7, 35

Sendlerowa I 28

Sierpotowska K 28

Sława 7


Sobkowiak U 28

Starczewska K 17, 29

Szkoła życia 8

Szlązak A. 18

Tarnowski J 15

Theiss W 23, 24, 29, 33

Trzeba to zrozumieć 8

Twardowski J 29, 31

Uparty 8

Urbaczewski M 25

Utwory radiowe 7

Wasista R 29, 34

Wasita J 13

Wilk S. 35

Wojnowska B. 33, 34

Wójtowicz N. 34

Wołoszyn S 29, 34

Wróblewska T 19

Wróblewski M. 19

Zabierowska K. 31

Zapotoczny J. 35

Zydlik D 29

Zyngman I. 15

Łobocki M 30

Łopatkowa M 27

Śliwierski B 33

Świerczyńska 29

Żebrowski J 34

Żółkiewska W 13


1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna