Janusz korczak – bibliografia podmiotowo-przedmiotowa 1988-2001Pobieranie 349.71 Kb.
Strona3/5
Data06.05.2016
Rozmiar349.71 Kb.
1   2   3   4   5

II . BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Bibliografia publikacji o Januszu Korczaku


1988

1.

Falkowska M.

Śladami Janusza Korczaka po Warszawie / Maria Falkowska ; przy współudz. Marty Ciesielskiej ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska . Warszawa : IBP , 1988 . - [2], 37, [13] s., [1] k. tabl. : fot., pl. ; 21 cm2.

Kostka M (oprac.)

Janusz Korczak : bibliografia publikacji Janusza Korczaka i o Januszu Korczaku w Polsce 1943-1987 / [oprac. bibliogr. podm. i przedm. Marzena Kostka przy współudz. Danuty Słowickiej]. - Heinsberg : Agentur Dieck, 1988. 211 s. ; 22 cm. Indeks3.

Żółkiewska W.

Czarodziej / Wanda Żółkiewska ; il. S[tanisław] Rozwadowski . - [Wyd. 2] . -Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1988 . – 190, [2] s. : il. ; 24 cm


83-03-02303-9
4.

Jakubowski S

Opiekun spolegliwy./ Stanisław Jakubowski / / W: Ludzie Wydarzenia Rocznice . - 1988, nr 7, s. 43-44

5.

Lewin A.

Jak przezwyciężać bariery między dorosłymi a dziećmi. Inspiracje korczakowskie./ Aleksander Lewin / / W: Probl. Op. Wych. . – 1988, nr 4, s. 147-1546.

Lewin A. .

Mówić do dziecka czy rozmawiać z dzieckiem? Refleksje na marginesie kolokwium w Genewie / Aleksander Lewin / / W: Probl. Op. Wych. . – 1988, nr 5, s. 233-2367.

Rudnicki M.

Ostatnia droga Janusza Korczaka / Marek Rudnicki ? / W: Tygodnik Powszechny. - 1988, nr 45, s. 1, 28.

Wasita J.

Janusz Korczak w Genewie. / Janusz Wasita / / W: Więź . - 1988, nr 4, s. 146-148

ADNOTACJA: IV Kolokwium Korczakowskie.


9.

Gruza J.

Gruza Joanna: Wartości pedagogiczne literatury Janusza Korczaka Warszawa 1988 ; wyd. 1 Maszynopis Praca magisterska WSPS Warszawa . Promotor Dąbrowska Eugenia

10.

Szymańska A. ,

Szymańska Alicja Teresa : Wzory bohaterów dziecięcych w twórczości Janusza Korczaka . Warszawa 1988 WSPS Warszawa Promotor: Nurowski Eugeniusz


1989

11.

Barszczewska L. Milewicz B. (wyb. i opr.)

Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz ; [wstęp Igor Newerly] ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Badań Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska .- [Wyd. 2] . - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989 .-335, [1] s. ; 21 cm . – ISBN 83-10-08022-0


12.


Dedecius K.

Partnerstwo i poezja / Karl Dedecius ; [autoryzowany przekład z niem. Wojciech Bachliński] . - Łódź : Muzeum Historii Miasta Łodzi : Muzeum Kinematografii , 1989 . - 25, [3] s. : 1 il. ; 31 cm . –

Tekst równol. pol., niem. - Dr. bibliofilski
Wykład inaugurujący uroczystości dziesięciolecia współpracy między Uniwersytetem Justusa Liebiga w Giessen a Uniwersytetem Łódzkim, wygłoszony w oryg. niem. 4 czerwca 1988 roku w Giessen


13.

Dobrosielski M.

Idziesz z nami doktorze ... / Marek Dobrosielski . – Kraków : Harcerska Oficyna Wydawnicza : na zlec.CSIZ [Centralnej Szkoły Instruktorów Zuchowych] w Oleśnicy, 1989 . - 30 s. : rys. ; 21 cm
14.

Falkowska M.

Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka / Maria Falkowska ; [przedm. Aleksander Lewin ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska] . - Warszawa : "Nasza Księgarnia" , 1989 . - 416 s., [16] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm (Janusz Korczak - źródła i studia ; t. 3) . – ISBN 83-10-09142-715.

Puszkin B.(opr.)

Żywa pamięć : w 75 rocznicę otwarcia Domu Sierot przy ul. Krochmalnej 92 / [oprac. Barbara Puszkin] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Warszawa : MSJK, 1989 . - 180 s. : il. ; 21 cm.


Materiały ze spotkania wychowanków Domu Sierot w dniu 18 maja 1988 roku

16.

Rusakowska D.

Janusz Korczak a szkoła [właśc. o szkole] : poglądy, oceny, doświadczenia / Daniela Rusakowska ; Instytut Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zakład Systemów Wychowawczych . - Warszawa : IBP. MEN , 1989 . - 162 s. ; 21 cm17.

Zyngman I.

Dzieci doktora Korczaka / Israel Zyngman [nazwa], (Stasiek [pseud.]) . - Warszawa : "Nasza Księgarnia" , 1989 . - 229, [3] s. ; 17 cm . - ISBN 83-10-09402-7


18.

Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego: W KORCZAKOWSKIM KRĘGU / [red. nacz. J[erzy] Zgodziński]. - [nr] 21 . - Zielona Góra : Szczep Drużyn Harcerskich im. J. Korczaka "Korczakowcy" , 1989
ADNOTACJA: Nr poświęcony JanuszowiKorczakowi jako pedagogowi. Zawiera m.in. List 5 (z Listów do Młodego Nauczyciela cykl II) Marii Grzegorzewskiej nt. J. Korczaka, Marii Andres porównanie życiorysów i poglądów M. Grzegorzewskiej i J. Korczaka, wspomnienia Zygmunta Korty-Kurcbarda korespondenta "Małego Przeglądu"

z Otwocka, Sprawozdanie z pracy PKK w 1987 r.
19.

Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego:W KORCZAKOWSKIM KRĘGU / [red. nacz. J[erzy] Zgodziński]. - [nr] 22 . - Zielona Góra : Szczep Drużyn Harcerskich im. J. Korczaka "Korczakowcy" , 1989
Uwaga defekt! Brak s. 6 i 59
ADNOTACJA: Nr poświęcony Januszowi Korczakowi jako postaci historycznej. Zawiera m.in. art. Marka Telermana Indywidualne właściwości Janusza Korczaka i czynniki historyczne, Marii Andres Patriotyzm Korczaka, Alicji Szlązakowej Janusz Korczak i przyroda, Marii Łyczakowskiej. Pochwała w pedagogice Korczaka.20.

Acherson N


Król dzieci / Neal Acherson / / W: Forum . - 1989, nr 6 s. 20-22


1990

21.

Tarnowski J.

Janusz Korczak dzisiaj / Janusz Tarnowski . - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1990 .-241, [1] s., [20] s. tabl. : 1 faks., fot., portr. ; 21 cm


Zawiera m. in. utwory J. Korczaka
22.

Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego:W KORCZAKOWSKIM KRĘGU / [red. nacz. J[erzy] Zgodziński]. - [nr] 26 . - Zielona Góra :Szczep Drużyn Harcerskich im. J. Korczaka "Korczakowcy" , 1990
Uwaga defekt! Brak s. 25i 56

Adnotacja W numerze materiały z sesji popularno-naukowej "Korczak jako patron drużyny harcerskiej", artykuły M. Falkowskiej: Janusz Korczak i dziecko specjalnej troski, K. Cydzik: Wykorzystanie myśli pedagogicznej Janusza Korczaka w rewalidacji Janusza Korczaka w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo, A Kłyszyńskiego Korczakowska gazeta dzieci.
23.

Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego: W korczakowskim Kręgu / [ red nacz. J[erzy] Zgodziński]. nr 27 listopad 1990 .- Zielona Góra Szczep Drużyn Harcerskich im. J. Korczaka "Korczakowcy", 1990

ADNOTACJA: M.in. Bogusław Śliwerski Pedagogika Rudolfa Steinera jako wariant duchowej rewolucji; Hubertus von Schönebeck Gość dziecięcego świata. Antypedagogiczne doświadczenia; artykuły młodych nauczycieli o wykorzystaniu poglądów Korczaka w ich pracy wychowawczej nagrodzone w konkursie PKK w 1987 r. oraz Dzieci i ryby głosu nie mają? –fragment książki ks. prof. Janusza Tarnowskiegopisanej razem z dziećmi.
24.

Kirchner H.


Nieznany utwór Janusza Korczaka. / Hanna Kirchner / / W: Zeszyty Literackie . - 1990, z. 31, s. 26-32
ADNOTACJA: Dotyczy utworu "Dzieci Biblii”

25.

Lewin A.

Kim był ten człowiek. Rozmowa z Aleksandrem Lewinem / Aleksander Lewin; Rozm. Małgorzata Borczak / / W: Nowe Książki . - 1990, nr 5, s. 32-35


ADNOTACJA: Dotyczy edycji "Dzieł" Korczaka

26.

Pieczywok A.

Janusz Korczak dzisiaj / Janusz Tarnowski . - Warszawa , 1990 . - Rec. Andrzej Pieczywok / / W: Tor. Stud. Dydak . - 1995, Nr 7, s. 278-280
1991

27.

Holland A.

Korczak / Agnieszka Holland [ scenariusz] . – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe , 1991 . -150, [2] s. : fot. ; 21 cm . - (Opowieści Filmowe) . – ISBN 83-221-0573-828.

Puszkin B.

Wychowawca w poglądach i praktyce Janusza Korczaka : materiały na seminaryjne zajęcia w ramach Korczakowskich Spotkań w Kręgu – 1991 rok / Barbara Puszkin ; Polski Komitet Korczakowski Warszawa, Szczep Drużyn Harcerskich "Korczakowcy". - Zielona Góra Warszawa : PKK – Zielona Góra : SDH "Korczakowcy" , 1991 [2], 86 s. ; 21 cm

29.

Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego: W korczakowskim Kręgu / [ red nacz. J[erzy] Zgodziński]. - [Nr] 29 . - Zielona Góra: Szczep Drużyn Harcerskich im. J. Korczaka "Korczakowcy", 1991

Numer zawiera recenzje filmu Andrzeja Wajdy " Korczak”30.

Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego: W korczakowskim Kręgu / [ red nacz. J[erzy] Zgodziński]. - [Nr] 30 . - Zielona Góra: Szczep Drużyn Harcerskich im. J. Korczaka "Korczakowcy", 199131.

Lewin A.

Ostatnie trzy lata życia J. Korczaka / Aleksander Lewin / / W: Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego: W korczakowskim Kręgu. - 1991, nr 30, s. 43-52

32.

Lewin A


Dzieci są ludźmi ? Aleksander Lewin / / W; Trybuna . – 1991 , nr 123, s.233

Pyrzyk I.

Opieka i wychowanie przez opiekę w poglądach i działalności pedagogicznej Janusza Korczak / Ireneusz Pyrzyk / / W: Wybrane zagadnienia pedagogiki opiekuńczej / pod red. Z. Dąbrowskiego, A. Maciarz . - Zielona Góra : WSP, 1991. - s.149-16034.

Pyrzyk I.

Postawy opiekuna - wychowawcy w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka./ Ireneusz Pyrzyk / / W: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. - 1991, z.16, s. 103-116.
35.

Starczewska K.

Świadomość religijna Janusza Korczaka./ Krystyna Starczewska / / W: Więź . - 1991, nr 1, s. 76-94

1992

36.

Lewin A.(red.)

Janusz Korczak w getcie : nowe źródła / [wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin ; oprac. filologiczne tekstów Monika Ziółek ; Instytut Badań Edukacyjnych. Pracownia Korczakowska] . - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona , 1992 . - 310 s., [16] s. faks., [1] k. portr. ; 21 cm . - (Janusz Korczak - Źródła i Studia ; 4 ). –ISBN 83-85449-08-6

37.

Puszkin B.

Korczakowskie trasy. Z Januszem Korczakiem Po Warszawie : mały przewodnik dla wycieczekz placówek korczakowskich / Barbara Puszkin ; [fot. Andrzej Hrywna, Archiwum Korczakowskie] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Polski Komitet Korczakowski . - Warszawa . Zielona Góra : Szczep Drużyn Harcerskich im. J. Korczaka "Korczakowcy" , 1992 . - 62 s., [1] k. pl. złoż. : fot., pl., portr. ; 21 cm Bibliogr. s. 59


ADNOTACJA: Kalendarium życia JanuszaKorczaka. Propozycje tras wycieczkowych. Wybrano i opisano najważniejsze "tereny pracy" oraz "miejsca postoju i groby". Krótkie biogramy ludzi związanych z Korczakiem (rodzina, współpracownicy) oraz krótkie omówienia historii domów w których pracował np. głównie opisy budynków, a przy tym działalności Domu Sierot przy ulKrochmalnej, potem Chłodnej (obecnie Państwowy Dom Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka ul. Jaktorowska), Szpitala dla Dzieciim. Bersonów i Baumanów (obecnie Szpital im.

Dzieci Warszawy), Zakładu Wychowawczego"Nasz Dom" (obecnie Państwowy Dom Dziecka nr 1 im. Maryny Falskiej - "Nasz Dom").38.

Szlązak A. (wyb)

Janusz Korczak w legendzie poetyckiej / [il.Anna Mottl-Szlązak] ; [wybór, wstęp i posłowie] Alicja Szlązakowa. - Warszawa : Interlibro, 1992. - 226,[2] s. : il.,portr. ; 20 cm

39.

Lewin A.


Śladami Korczaka w Ein Harod / Aleksander Lewin / / W: Kibuce w Izraelu. Utopia czy rzeczywistość / Aleksander Lewin . - Warszawa : Fundacja im. Kelles-Krauza, 1992 , s. 25-30

40.

Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego:W Korczakowskim Kręgu / J[erzy] Zgodziński – red. nacz A. Widomska sekr. red.] . - Nr 35 . - Zielona Góra : Szczep Drużyn Harcerskich im. J. Korczaka "Korczakowcy" , 1992

ADNOTACJA: Zawiera m. in.: art. o działalności J. Korczaka w getcie warszawskim i o poglądach Starego Doktora dot. wychowania, wspomnienia Michała Wróblewskiego; Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r., Konwencja Praw Dziecka przełożona przez dzieci na język "dziecięcy" oraz postulaty Kręgu Pedologów PKK dot. respektowania praw dziecka i potrzeb dzieci w Polsce
41.

Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego: W Korczakowskim Kręgu / J[erzy] Zgodziński – red. nacz . - Nr 33 . - Zielona Góra : Szczep Drużyn harcerskich [!] im. J. Korczaka "Korczakowcy" , 1992

ADNOTACJA: Scenariusze imprez szkolnych (szk. podst.) i harcerskich poświęconych J. Korczakowi m.in. takie, których Korczak jest bohaterem lub na motywach "Króla Maciusia I" i "Króla Maciusia na wyspie bezludnej".
42.

Andres M.


Pamięci niezapomnianego wychowawcy. Apel poświęcony Januszowi Korczakowi w 50. rocznicę śmierci./ Maria Andres / / W: Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 5, s. 32-35


43.

Lewin A.

Nieznane teksty Korczaka z getta / Oprac. Aleksander Lewin / / W: Polityka . - 1992, nr 17-18
44.

Lewin A.

Śladami Janusza Korczaka w Kibucu Ein Harod./ Aleksander Lewin / / W: Nowa Szkoła . - 1991, nr 2, s. 112-11545.

Lewin A.

Człowiek zdesperowany. /Aleksander Lewin / / W: Wprost . - 1992, nr 32, s. 65 portr.


ADNOTACJA: Odnalezione teksty Korczaka.


46.

Lewin A.

W orbicie pedagogiki Korczaka, Makarenki, Freineta. Wspomnienia Aleksandra Lewina / Aleksander Lewin ; wywiad Grażyna Wiącek / / Biuletyn Informacyjny PSAPF. – 1992 , nr 3, s. 2-8
47.

Lewin A.

Korczaka myśli z getta: Wychowywać znaczy chronić / Aleksander Lewin / / W: Trybuna. – 1992, nr 185, 8-9 VIII, s.448.

Mikas J.

Najlepszy pomnik pamięci. / Jarosław Mikas / / W: Nowa Europa . - 1992, nr 132, Dod. Koniec Tygodnia s. IX


ADNOTACJA: Międzynarodowy zlot przedstawicieli placówek korczakowskich w Warszawie z okazji 50-lecia śmierci J. Korczaka


49.

Wróblewski M.

Nie było śpiewu. Rozmowa z M. Wróblewskim / Michał Wróblewski ; Rozm. Tomasz Jastrun / / W: Życie Warszawy. - 1992, nr 186, s. 8-9


ADNOTACJA: Rozmowa dotyczy J. Korczaka


1993

50.

Dynkowski M.

Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) : [1878 (1879?) - 1942] : (zestaw bibliograficzny) / oprac. Maciej Dynkowski ; Dział Informacji i Bibliografii . - Łódź : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego , 1993 . - 21 s. ; 21 cm
51.

Furmański W.

Rola religii w systemie wychowania Janusza Korczaka / ks. Władysław Furmański. - Warszawa : Wyd. Archid. War. , 1993 110 s. ; 17 cm

52.

Hauser I.

Cud, że ręka jeszcze pisze ... / [Irene Hauser ; tł. Z niem. Jerzy Witold Solecki]. Ja, Hajwentreger ... . Modlitwa matki / Janusz Korczak . - Warszawa : „Libellus”, 1993 ([ B. m. : b.w. ]) . - 96 s. ; 17 cm53.

Pyrzyk I.

Dziecko i jego miejsce w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka / Ireneusz Pyrzyk / / W : Acta Univ. Nicolai Copernici. Pedagog. . - 1993, s. 75-8354.

Wróblewska T.

Aktualność idei Janusza Korczaka : praca zbiorowa / pod red. Teresy Wróblewskiej ; [aut. Wróblewska Teresa i in.]. - Koszalin : "Horyzont" ; Piotrków Trybunalski ; Kielce : nakł. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach,1993 . - 272, [5] s., [4] k. tabl. : rys., err. ; 21 cm.


55.

W KORCZAKOWSKIM KRĘGU : Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego / J[erzy] Zgodziński - red. nacz.[nr] 34 . - Zielona Góra : Szczep Drużyn harcerskich [!] im. J. Korczaka "Korczakowcy" ,1993

ADNOTACJA: Materiały z konferencji "Korczak i dziecko w XX wieku", która odbyła się w Warszawie w październiku 1992 r.: przegląd koncepcji w ramach pedagogiki humanistycznej XX w.; fragment biografii J. Korczaka (związki z polskimi teozofam i masonami); jego koncepcja pedagogiczna na podstawie książki o Korczaku w getcie W nrze także m.in. apel poświęcony J. Korczakowi dla uczniów od kl. 6 szk. podst. do kl. 2 szk. Średniej(krótkie uwagi dla nauczyciela i tekst montażu); recepcja antypedagogiki w Niemczech - recenzja książki Wolfganga Pelzera.
56.

Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego: W Korczakowskim Kręgu ; Konferencja studentów w rzeszowskiej WSP poświęcona Januszowi Korczakowi / J[erzy] Zgodziński - red. nacz . – Nr 35 . - Zielona Góra : Szczep Drużyn harcerskich [!] im. J. Korczaka "Korczakowcy" , 1993

ADNOTACJA: Teksty studenckich referatów wygłoszonych na konferencji w WSP w Rzeszowie w maju 1993 r. Przedstawiono w nich: życie, twórczość literacką dla dzieci, system wychowawczy, metodę diagnozy kliniczno-wychowawczej J. Korczaka i jego działalność w getcie. W nrze m.in. także scenariusz G. Sakowskiego spektaklu szkolnej grupy teatralnej przedstawiającego życie człowieka od narodzin do śmierci.1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna